با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نجار_منبت_کار_کارگر_ساده | کاریابی | 1396/6/7
نیاز به نیروی کارگر ساده نجار و منبت کار تماس: 56276709
 
 
تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   20:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم , کاردانی
گروه مشاغل : ساير مشاغل , کارمند
جذب کارجو از شهرهای احمد آباد مستوفی
 
کد شغل: 2763   |   167 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
مشاوره | کارفرما | 1396/3/29
مشاوره خدمات شرکت به مشاغل مورد تائید شرکت
 
 
#استخدام_کارشناس_فروش | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-3نفر خانم و آقا negin.farasati@yahoo.com
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
باغبان آقا یک نفر لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . و همچنین می توانید رزومه به تلگرام 09101923604 ارسال نمایید . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارمند خدمات اداری آقا یک نفر لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . و همچنین می توانید رزومه به تلگرام 09101923604 ارسال نمایید . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
جوشکار برق نفر آقا یک نفر لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
cnc کار یک نفر آقا یک نفر لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارشناس فروش ترجیحا خانم 3 نفر لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
انبار دار کارشناس مواد یک نفر آقا لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارشناس claim d ( کلیم) یک نفر آقا لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد و یا جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02156275806 الی 16 خانم رضایی تماس حاصل گردد . . یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارشناس claim d ( کلیم) یک نفر آقا لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد . آدرس : احمد آباد مستوفی بلوار ابوالقاسم بعد از میدان پارسا خیابان انقلاب پلاک 23 یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارشناس مالی و حسابداری یک نفر آقا یک نفر خانم لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد . آدرس : احمد آباد مستوفی بلوار ابوالقاسم بعد از میدان پارسا خیابان انقلاب پلاک 23 یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
کارشناس نقشه کشی صنعتی یک نفر آقا یک نفر خانم لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد . آدرس : احمد آباد مستوفی بلوار ابوالقاسم بعد از میدان پارسا خیابان انقلاب پلاک 23 یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام یک شرک معتبر | کارفرما | 1396/1/19
آشپز ایرانی فرنگی یک نفر آقا لطفا رزومه به ایمیل T.Hooshangi@sabalanhvac.com ارسال گردد . آدرس : احمد آباد مستوفی بلوار ابوالقاسم بعد از میدان پارسا خیابان انقلاب پلاک 23 یاد آور می گردد حتما در زمان مراجعه و یا ارسال رزومه اعلام گردد که از کانال کاریابی ولیعصر ( سامانه استخدام ) می باشید.
 
 
#استخدام_نقشه_کش_صنعتی | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-ناهار دارد ارسال رزومه: negin.farasati@yahoo.com
 
 
#استخدام_آشپز_ایرانی_فرنگی | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-ناهار دارد ارسال رزومه :negin.farasati@yahoo.com
 
 
#استخدام_کارشناس_کلیم(قرار دادهی حقوقی) | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-ناهار دارد ارسال رزومه: negin.farasati@yahoo.com
 
 
#استخدام_خدمات_آقا | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-ناهار دارد
 
 
#استخدام_باغبان | کاریابی | 1396/2/21
کد شغل: 5707 شهریار- با سابقه-ناهار دارد