با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروی ساده (تا حدودی فنی) | کاریابی | 1397/9/29
کدشغل: 8351 محدوده شهریار_کارتون سازی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی , مقطع راهنمایی , مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 351   |   461 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:6031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:4371 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:7988 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:9987 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8325 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1399/4/2
کد شغل:2743 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:5026 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6530 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:7943 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3677 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4903 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نقاش | کاریابی | 1399/3/24
کد شعل:4903 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
کد شغل:6124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:1061 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_طراح اتوکد | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4615 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:2981 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرپرست انبار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6563 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:2277 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:4373 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:4739 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:4781 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3250 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3250 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:5120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:5120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:6573 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/29
کد شغل:4132 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ نقاش | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ برقکار | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/29
کد شغل:6441 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:6441 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:6560 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:1442 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/1
کد شغل:3473 محدوده: شهریار