با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_حسابدار_خانم | کاریابی | 1396/9/4
کد شغل: 5817 شهریار کهنز_ تولیدآسانسور با سابقه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کاردانی , کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل , امور مالی و حسابداری
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 6924   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
# استخدام_کارمند اداری جهت واحد بازرگانی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ رنگ کار/زیرکارچی | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برق کارصنعتی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مراقب | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:6391 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:6391 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:2034 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رنگ کار چوب | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل: 2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نجار درجه 2 | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ طراح | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:2346 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش_حسابدار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:9632 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین داروویی | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:9822 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/4
کد شغل:8269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/9
کد شغل:7149 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:6524 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/7/3
کدشغل: 5482 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ انباردار | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:2573 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2573 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2354 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ پیک موتوری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:1988 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_پشتیبان سایت | کاریابی | 1398/6/28
کد شغل:2039 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ اپراتور فرز | کاریابی | 1398/6/24
کد شغل:6958 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:2264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/6/7
کد شغل:1452 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین برق | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/2
کد شغل:3264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1158 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:9812 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:6523 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/28
کد شغل:7525 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل3050 محدوده : شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل:1121 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ وسط کار | کاریابی | 1398/5/23
کد شغل:3795 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/20
کد شغل:3654 محدوده: شهریار فردوسیه
 
 
# استخدام_ نگهدار سالمند آقا پوشکی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3065 محدوده: شهریار_ فردوسیه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3716 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/5/17
کد شغل:4392 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:1864 محدوده: پرند
 
 
# استخدام-فروشنده | کاریابی | 1398/5/15
کد شغل:9803 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:2538 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:2538 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات_آشپز | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:6358 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر بسته بند | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3798 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات/کارگر | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:1458 محدوده: شهریار
 
 
# ا1592ستخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:1592 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:2591 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:2591 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3096 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی مکانیک | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:3687 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:1173 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_پشتیبانی دستگاه های کارتخوان | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:2305 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام- حسابدار | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:2015 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:3069 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1398/5/3
کد شغل:2740 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خیاط/رویه کوب | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:2724 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی فروشنده | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:3071 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/29
کد شغل:3098 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی حسابدار | کاریابی | 1398/5/2
کد شغل:1008 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل:4066 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/4/25
کد شغل:3067 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/4/24
کد شغل:2484 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/4/20
کد شغل:3022 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/16
کد شغل:1690 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام _ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/16
کد شغل:2218 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/15
کد شغل:2415 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/4/15
کد شغل:2149 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/4/12
کد شغل:1866 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/12
کد شغل:1520 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی حسابدار | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:4189 محدوده:شهریار_باباسلمان
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:4100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:3864 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/3/1
کد شغل:9950 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/25
کد شغل:6543 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_آشپز ماهر | کاریابی | 1398/2/14
کد شغل:3002 محدوده: پرند
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:7246 مجدوده: رباط کریم
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:7297 محدوده: شهریار_ وحیدیه
 
 
# استخدام_کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/28
کد شغل:7335 محدوده: شهریار زمینه فعالیت:ماشین های سنگ شکن
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:7335 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/1/21
کدشغل: 3452
 
 
# استخدام | کاریابی | 1398/3/23

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/3/23
کد شغل:3452 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:3849 محدوده: شهریار_باباسلمان زمینه فعالیت:تولیدی ظروف یکبارمصرف
 
 
# استخدام_کارشناس فروش دفتری | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:7152 محدوده: شهریار زمینه فعالیت:تجهیزات بیمارستانی
 
 
# استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده:باغستان
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده: باغستان
 
 
# استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده: باغستان
 
 
حسابدار | کارفرما | 1397/10/11
انجام امور مربوط به مالی و حسابداری
 
 
# استخدام کارمند فروش خانم | کاریابی | 1397/11/10
کد شغل:2840 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برق کارصنعتی (نیمه ماهر) | کاریابی | 1397/11/4
کدشغل:3861 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کانتر کار خانم | کاریابی | 1397/8/27
کدشغل: 3033 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_پیک موتوری | کاریابی | 1397/8/27
کدشغل: 3033 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار مسلط به آفیس_با سابقه | کاریابی | 1398/3/8
کدشغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_مهندس برق یا مکانیک | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ کارشناس دفتر فنی | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:1532 محدوده: شهریار_باباسلمان زمینه فعالیت:کاشی و سرامیک
 
 
# استخدام_ راننده خانم با وسیله | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل:2710 محدوده: شهریار زمینه فعالیت: پخش کتاب
 
 
# استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1398/1/24
کد شغل:3111 محدوده: شهریار_باغستان
 
 
# استخدام_ مامور موزع | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:3111 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ بسته بند میوه | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:3992 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1398/2/19
کد شغل:6360 محدوده: شهریار