با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
 قوانین و فرم ها

مرخصی زایمان

 کمک هزینه بارداری و زایمان(تأمین اجتماعی)

به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،کمک هزينه بارداري تعلق مي گيرد.

  شرايط لازم براي دريافت كمك هزينه بارداري:

  کمك هزينه بارداري در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود كه داراي شرايط زير باشند:

1.ظرف يك سال پيش از زايمان، حق بيمه 60 روز كار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده باشند.

2.در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد يا حقوق دريافت نكرده باشند.

3. در تاريخ اعلام بيماري ، مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند.

4.زايمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اينكه فرزندان قبلي فوت شده باشند.

5.در دوره استرحت مزد ي براي وي مطرح باشد.

�مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري:

1.دفترچه درماني

2. گواهي پزشک معالج

3.تائيديه مراجع پزشکي ذيربط (حسب مورد)

چند نکته مهم:

 مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزو سوابق بیمه بیمه شدگان محسوب می شود.

 چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری)نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از 6 ماه استراحت زایمان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

 

کمک هزینه زایمان

 برای زایمان طبیعی مبلغ 1/500/000 ریال و برای زایمان سزارین مبلغ 200/000/000 ریال حداکثر تا دو فرزند با ارائه مدارک ذیل قابل پرداخت می باشد.

1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه والدین

2.  تصویر شناسنامه فرزند

3.خلاصه پرونده ترخیص بیمارستان