با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/16
کد شغل:7710 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 39467   |   56 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/24
کد شغل:2656 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/21
کد شغل:3957 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:2299 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1399/10/20
کدشغل: 2198 شهریار_بازرگانی دارو
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/16
کد شغل:3793 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/15
کد شغل:4568 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:8360 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:2151 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/10/10
کد شغل:6467 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1399/10/8
کد شغل:6077 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_صندوقدار | کاریابی | 1399/10/3
کد شغل:2925 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/1
کد شغل:3483 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/1
کد شغل:2900 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/1
کد شغل:1012 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/30
کد شغل:7364 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر صحافی | کاریابی | 1399/9/30
کد شغل:2436 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:9679 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:9679 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خیاط | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:9679 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_پاسخگو تلفن | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:4949 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/18
کد شغل:2775 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1399/10/5
کد شغل:6100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4300 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4300 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نقاش | کاریابی | 1399/9/26
کد شغل:4300 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_باغبان | کاریابی | 1399/9/12
کد شغل:3771 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهندس کشاورزی | کاریابی | 1399/9/12
کد شغل:3771 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/9/11
کدشغل:4013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:4013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/9/10
کدشغل:3614 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/9/10
کد شغل:3425 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/10
کد شغل:4026 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_پرستار | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کاراموز | کاریابی | 1399/11/1
کد شغل:7481 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/19
کد شغل:7481 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار/مالی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:7481 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:3971 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3971 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:3868 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/4
کدشغل:3868 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی الکترونیک یا مکانیک | کاریابی | 1399/9/2
کدشغل:2727 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:7812 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/9/1
کدشغل:1341 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهندس برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6158 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/9
کد شغل:6158 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/17
کد شغل:6971 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/17
کد شغل:2141 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/10
کدشغل:6428 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/8/8
کدشغل:3854 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اتوکدکار دستگاه لیزر | کاریابی | 1399/8/8
کدشغل:3854 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:3220 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/5
کدشغل:7369 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:2132 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/1
کدشغل:1792 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/7/29
کد شغل:1241 محدوده: شهریار