با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    5 / 25  |  #استخدام_کارمنداداری     5 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده
    5 / 25  |  #استخدام_برق کار صنع     5 / 23  |  #استخدام_کمک انبار
    5 / 25  |  #استخدام_حسابدار     5 / 23  |  #استخدام_بسته بند
    5 / 25  |  #استخدام_کارمند ادار     5 / 23  |  # استخدام_نگهبان
    5 / 25  |  #استخدام_منشی اداری     5 / 23  |  #استخدام_برق کار
    5 / 25  |  # استخدام_خدمات     5 / 23  |  #استخدام_منشی خانم
    5 / 25  |  #استخدام_کارمند ادار     5 / 23  |  #استخدام_کمک حسابدار
    5 / 25  |  # استخدام_کارگر ساده     5 / 22  |  #استخدام_منشی اداری
    5 / 25  |  #استخدام_کمک انبار     5 / 22  |  #استخدام_کارگر خط تو
    5 / 25  |  #استخدام_کارگر انبار     5 / 22  |  #استخدام_انباردار
    5 / 25  |  #استخدام_لیفتراک     5 / 22  |  #استخدام_منشی اداری
    5 / 25  |  #استخدام_کارگر ساده     5 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده
    5 / 25  |  #استخدام_نجار     5 / 22  |  #استخدام_سرپرست
    5 / 25  |  #استخدام_دفتردار     5 / 22  |  #استخدام_اپراتور
    5 / 25  |  #استخدام_فنی کار     5 / 22  |  #استخدام_مونتاژکار
اخبار استخدام