با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    8 / 27  |  # استخدام_تراشکار ما     8 / 22  |  #استخدام_مکانیک یا م
    8 / 27  |  #استخدام_استادکار مو     8 / 22  |  #استخدام_تزریق پلاست
    8 / 25  |  # استخدام- کارگر خط     8 / 21  |  #استخدام_مونتاژ کار
    8 / 25  |  # استخدام_ کارگر ساد     8 / 21  |  # استخدام_برق کار
    8 / 25  |  # استخدام_ کارگر ساد     8 / 21  |  # استخدام_ مکانیک
    8 / 25  |  # استخدام_ مهندس الک     8 / 21  |  # استخدام_جوشکار برق
    8 / 25  |  # استخدام_نیروی ساده     8 / 21  |  # استخدام_ کارگر ساد
    8 / 23  |  #استخدام_خدمات_آقا     8 / 20  |  # استخدام_منابع انسا
    8 / 23  |  # استخدام_ خط تولید     8 / 20  |  # استخدام_باسگول چی
    8 / 22  |  #استخدام_حسابدار خان     8 / 20  |  # استخدام_کارکر انبا
    8 / 22  |  # استخدام_ مونتاژ کا     8 / 20  |  # استخدام_حسابدار
    8 / 22  |  # استخدام_ اپراتور د     8 / 20  |  # استخدام_ آبدارچی آ
    8 / 22  |  # استخدام_     8 / 19  |  #استخدام_کمک انبار
    8 / 22  |  # استخدام_کارگر فنی     8 / 19  |  # استخدام_مهندس صنای
    8 / 22  |  # استخدام_ کارمند اد     8 / 19  |  # استخدام_ کنترل کیف
اخبار استخدام