با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 29  |  #استخدام_نگهبان_آقا     3 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده(
    3 / 29  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 24  |  #استخدام_نیروی_ساده_
    3 / 29  |  #استخدام_جوشکار_co2     3 / 23  |  #استخدام_دستیار آزما
    3 / 29  |  #استخدام_لیسانس یا ف     3 / 22  |  بازاریاب و کارشناس ف  |  مدرن اندیشان
    3 / 29  |  #استخدام_نگهبان_بازن     3 / 22  |  #استخدام_نیروی ویزیت
    3 / 29  |  #استخدام_مونتاژکار ک     3 / 22  |  #استخدام_خیاط راسته
    3 / 28  |  استخدام_نیروی اداری_     3 / 21  |  #استخدام_نیروی_ساده
    3 / 28  |  #استخدام_خدمات خانم     3 / 21  |  #استخدام_نیروی_ساده_
    3 / 27  |  #استخدام_جوشکار برق     3 / 21  |  #استخدام_کارشناس برن
    3 / 27  |  #استخدام _تراشکار ما     3 / 21  |  #استخدام_کاردانی برق
    3 / 27  |  #استخدام_پرسکار_آقا     3 / 21  |  #استخدام_فرزکار_تراش
    3 / 27  |  #استخدام_مهندس عمران     3 / 21  |  #استخدام_مسئول تضمین
    3 / 27  |  #استخدام_فرزکار ماهر     3 / 21  |  #استخدام_کارشناس متا
    3 / 27  |  #استخدام_وسط کار_آقا     3 / 21  |  #استخدام_نیروی ساده
    3 / 24  |  #استخدام_کارمند فروش     3 / 20  |  #استخدام_منشی خانم
اخبار استخدام