با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 2  |  #استخدام_راننده لیفت     2 / 30  |  #استخدام_کارگرساده (
    3 / 2  |  # استخدام _سرپرست     2 / 30  |  #استخدام_کنترل کیفیت
    3 / 2  |  # استخدام_حابدار     2 / 30  |  #استخدام_تزریق پلاست
    3 / 2  |  # استخدام_ کارگر با     2 / 29  |  # استخدام_ خدمات
    3 / 2  |  # استخدام_حسابدار     2 / 28  |  # استخدام_ کارگر ساد
    3 / 2  |  # استخدام_نیروی فنی     2 / 28  |  #استخدام_ باغبان
    3 / 2  |  # استخدام_کارگر ساده     2 / 28  |  # استخدام_راننده لیف
    3 / 1  |  # استخدام_مونتاژ کار     2 / 28  |  # استخدام_ حسابدار
    3 / 1  |  #استخدام_ حسابدار     2 / 28  |  #استخدام_نیروی فنی (
    3 / 1  |  #استخدام_ مهندس مکان     2 / 28  |  # استخدام_کارگر ساده
    2 / 31  |  # استخدام_کارگر ساده     2 / 28  |  #استخدام_نیروی_ساده_
    2 / 31  |  # استخدام_ کنترل کیف     2 / 26  |  #استخدام_منشی_اداری_
    2 / 31  |  # استخدام_ نیروی تآس     2 / 26  |  #استخدام_نیروی ساده
    2 / 30  |  #استخدام_ نگهبان     2 / 26  |  #استخدام_حسابدار آقا
    2 / 30  |  # استخدام_ خدمات خان     2 / 26  |  # استخدام_ کارمند خا
اخبار استخدام