با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 7  |  #استخدام_منشی حسابدا     7 / 6  |  #استخدام_سرپرست کارگ
    7 / 7  |  #استخدام_نیروی خط تو     7 / 6  |  #استخدام_آشپز
    7 / 7  |  #استخدام_کارگر ساده     7 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 7  |  #استخدام_پرستار     7 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 7  |  #استخدام_کنترل کیفی     7 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 7  |  #استخدام_کارگر دست ب     7 / 6  |  #استخدام_لیفتراک
    7 / 6  |  #استخدام_آشپز     7 / 5  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 6  |  # استخدام_انباردار     7 / 5  |  #استخدام_کارمند ادار
    7 / 6  |  #استخدام_طراح     7 / 5  |  # استخدام_کارگر ساده
    7 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده(     7 / 5  |  #استخدام_کارگر فنی ی
    7 / 6  |  #استخدام_حسابدار     7 / 5  |  #استخدام_حسابدار
    7 / 6  |  #استخدام_کارشناس باز     7 / 5  |  #استخدام_منشی حسابدا
    7 / 6  |  #استخدام_مهندس مکانی     7 / 5  |  #استخدام_مهندس نقشه
    7 / 6  |  #استخدام_مهندس مکانی     7 / 3  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده     7 / 3  |  #استخدام_مربی
اخبار استخدام