با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 6  |  #استخدام_انباردار     2 / 31  |  #استخدام_کارمنداداری
    3 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده     2 / 31  |  #استخدام_نقاش رنگ پو
    3 / 6  |  #استخدام_فروشنده     2 / 31  |  #استخدام_کنترل کیفی
    3 / 3  |  #استخدام_تکنسین برق     2 / 31  |  # استخدام_کمک انبار
    3 / 3  |  #استخدام_خدمات پس از     2 / 31  |  #استخدام_ فروشنده
    3 / 3  |  #استخدام_کارمند ادار     2 / 31  |  #استخدام_کارگر انبار
    3 / 1  |  #استخدام_کارگر فنی     2 / 31  |  #استخدام_کارگر ساده
    3 / 1  |  # استخدام_کارمند ادا     2 / 31  |  # استخدام_کارگر خط ت
    2 / 31  |  # استخدام_ مونتاژ کا     2 / 31  |  #استخدام_مونتاژ کار
    2 / 31  |  # استخدام_بسته بند     2 / 30  |  #استخدام_کاگر ساده
    2 / 31  |  #استخدام_کارگر انبار     2 / 30  |  # استخدام_برق کار صن
    2 / 31  |  #استخدام_حسابدار     2 / 30  |  #استخدام_ نقاش
    2 / 31  |  #استخدام_کارشناس فنی     2 / 30  |  #استخدام_ برقکار
    2 / 31  |  #استخدام_مشاوره فروش     2 / 30  |  #استخدام_راننده پایه
    2 / 31  |  #استخدام_کارگر ساده     2 / 30  |  #استخدام_نگهبان
اخبار استخدام