با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 17  |  #استخدام_کارگر_انبار     9 / 17  |  #استخدام_نصاب مبلمان
    9 / 17  |  #استخدام_پرسکار     9 / 17  |  #استخدام_رنگ_کار-درج
    9 / 17  |  #استخدام_منشی_خانم     9 / 17  |  #استخدام_حسابدار_آقا
    9 / 17  |  بازاریاب     9 / 17  |  #استخدام_کارشناس فرو
    9 / 17  |  طراح     9 / 17  |  #استخدام_فرزکار_آقا
    9 / 17  |  #استخدام_مهندس_شیمی     9 / 17  |  #استخدام_بازاریاب_خا
    9 / 17  |  #استخدام_حسابدار_خان     9 / 16  |  #استخدام_نیروی_ساده
    9 / 17  |  #استخدام_خیاط راسته     9 / 16  |  #استخدام_نیروی_اداری
    9 / 17  |  #استخدام_نیروی ماهر     9 / 16  |  #استخدام_نیروی_ساده_
    9 / 17  |  #استخدام_فوتوشاپ کار     9 / 16  |  #استخدام_الکترونیک_خ
    9 / 17  |  #استخدام__گارسون_ آق     9 / 16  |  #استخدام_کارمندفروش
    9 / 17  |  #استخدام_ماشین کار     9 / 16  |  #استخدام_نیروی ساده
    9 / 17  |  #استخدام__مدیر_سالن_     9 / 16  |  #استخدام_انباردار
    9 / 17  |  #استخدام_نیروی_ساده     9 / 16  |  #استخدام_وسط_کار
    9 / 17  |  #استخدام_کارشناس_فرو     9 / 16  |  #استخدام_حسابدار_خان

ثبت نام در کاریابی  *
  *
   
  *
  *


اخبار استخدام