با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 22  |  #استخدام_کارمند ادار     4 / 21  |  #استخدام_حراست
    4 / 22  |  # استخدام_کارگر ساده     4 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 21  |  #استخدام_کارگر انبار
    4 / 22  |  # استخدام_ نیروی ادا     4 / 21  |  #استخدام_لیفتراک
    4 / 22  |  #استخدام_مهندس مکانی     4 / 19  |  #استخدام_نقاش اتومبی
    4 / 22  |  جوشکار برق و co2  |  جهان بایگان     4 / 18  |  #استخدام_ حسابدار
    4 / 22  |  تراشکار ماهر  |  جهان بایگان     4 / 18  |  #استخدام_منشی اداری
    4 / 22  |  #استخدام_کنترل کیفی     4 / 18  |  #استخدام_کارشناس منا
    4 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 18  |  #استخدام_تحصیل دار
    4 / 21  |  #استخدام_خدمات     4 / 18  |  # استخدام_ کارشناس ش
    4 / 21  |  # استخدام_مامور موزع     4 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 21  |  #استخدام_مونتاژ کار     4 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 18  |  #استخدام_راننده لیفت
    4 / 21  |  #استخدام_ویزیتور     4 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 21  |  #استخدام_آبدارچی     4 / 18  |  # استخدام_اپراتور خط
اخبار استخدام