با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 5  |  #استخدام_نیروی_ساده     3 / 2  |  #استخدام_پرسکار_آقا
    3 / 5  |  #استخدام_کارگر ساده_  |  بن کوچینه     3 / 2  |  #استخدام_انباردار_آق
    3 / 5  |  #استخدام_مونتاژ کار     3 / 1  |  #استخدام_حسابدار_خان  |  بسته بندی مر
    3 / 5  |  #استخدام_نیروی تراشک     2 / 31  |  #استخدام _مسئول فنی
    3 / 5  |  مونتاژ کار کابینت نج  |  بن کوچینه     2 / 31  |  #استخدام_نیروی خانم/
    3 / 5  |  #استخدام_نیروی آقا ج     2 / 31  |  #استخدام_نیروی منشی
    3 / 5  |  #استخدام_برشکار _یا     2 / 30  |  #استخدام_نیروی تراشک
    3 / 5  |  #استخدام_نجار چوب _2     2 / 30  |  #استخدام_کمک انباردا
    3 / 3  |  #استخدام_کارگر ساده_     2 / 30  |  #استخدام_کارگرفنی
    3 / 3  |  #استخدام_مهندس_صنایع     2 / 30  |  #استخدام_خط تولید آق
    3 / 2  |  #استخدام_مهندس صنایع     2 / 30  |  #استخدام_برق کار _پا
    3 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده_     2 / 30  |  #استخدام_نیروی_ساده
    3 / 2  |  #استخدام _نقاش صنعتی     2 / 30  |  #استخدام_نیروی ساده
    3 / 2  |  #استخدام_منشی اداری     2 / 30  |  #استخدام_راننده (وان
    3 / 2  |  #استخدام_لیسانس مکان     2 / 30  |  #استخدام_کارگر ساده
اخبار استخدام