با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 22  |  #استخدام_نیروی بازرس     9 / 19  |  #استخدام_طراح آقا مس
    9 / 22  |  #استخدام_منشی اداری     9 / 18  |  #استخدام_نیروی_ساده
    9 / 22  |  #استخدام_نیروی فنی آ     9 / 18  |  #استخدام_انبار_دار
    9 / 21  |  #استخدام_نیروی ساده     9 / 18  |  #استخدام_نقاش ماشین
    9 / 21  |  #استخدام_نیروی ساده     9 / 18  |  #استخدام_کنترل_کیفی_
    9 / 21  |  #استخدام_آبدارچی آقا     9 / 18  |  #استخدام_بسته بند خا
    9 / 21  |  #منشی مسلط به آفیس     9 / 18  |  #استخدام_منشی اداری
    9 / 21  |  #استخدام_دیپلم فنی_     9 / 18  |  #استخدام_راننده وانت
    9 / 20  |  #استخدام_نقشه_کش صنع     9 / 18  |  #استخدام_نیرو محتوا
    9 / 20  |  #استخدام_جوشکار co2     9 / 17  |  #استخدام_طراح خانم /
    9 / 20  |  #استخدام_نیروی خانم     9 / 17  |  #استخدام_کارمند فروش
    9 / 20  |  #استخدام_حسابدار خان     9 / 17  |  #استخدام_فروشنده خان
    9 / 20  |  #استخدام_صندوق داری     9 / 15  |  #استخدام_نیروی ویرای
    9 / 19  |  #استخدام_ فروشنده خا     9 / 15  |  #استخدام_نیروی فنی (
    9 / 19  |  #استخدام_ نیروی جوشک     9 / 15  |  #استخدام_حسابدار آقا
اخبار استخدام