با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    5 / 31  |  # استخدام_ سرایدار     5 / 27  |  # استخدام_نیروی مدیر
    5 / 31  |  # استخدام_ کارگر انب     5 / 27  |  # استخدام_ کارگر ساد
    5 / 31  |  # استخدام_ مهندس نسا     5 / 27  |  #استخدام_نیروی اداری
    5 / 31  |  # استخدام_ کارگر فنی     5 / 26  |  # استخدام_ کارگر ساد
    5 / 31  |  # استخدام_ منشی خانم     5 / 26  |  # استخدام_ نیروی ادا
    5 / 30  |  # استخدام_ جوشکار بر     5 / 26  |  # استخدام_مهماندار
    5 / 30  |  #استخدام_کارمند فروش     5 / 26  |  # استخدام_جوشکار
    5 / 30  |  #استخدام_نگهبان     5 / 26  |  # استخدام_ نیروی ادا
    5 / 28  |  # استخدام_نیروی ساده     5 / 26  |  #استخدام_نیروی اداری
    5 / 28  |  # استخدام_نیروی ادار     5 / 26  |  #استخدام_تضمین کیفیت
    5 / 28  |  #استخدام_نیروی اداری     5 / 26  |  # استخدام_ اپراتور آ
    5 / 28  |  # استخدام_ کارمند فر     5 / 26  |  # استخدام_ نیروی مون
    5 / 28  |  چرخكار راسته دوز مان  |  سرایدار ساخ     5 / 26  |  # استخدام_ انباردار
    5 / 27  |  # استخدام_کارگر ساده     5 / 24  |  #استخدام_مونتاژ کار
    5 / 27  |  # استخدام_سوپروایزر     5 / 24  |  #استخدام_کارگر فنی_آ
اخبار استخدام