با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 28  |  #استخدام_کارگر ساده     7 / 23  |  #استخدام_منشی خانم
    7 / 28  |  #استخدام_مهندس صنایع     7 / 23  |  #استخدام_کارمند فروش
    7 / 26  |  #استخدام_نیروی ساده     7 / 23  |  #استخدام_نیروی ساده
    7 / 26  |  #استخدام_دیپلم به با     7 / 23  |  #استخدام_راننده لودر
    7 / 25  |  #استخدام_اپراتور برک     7 / 23  |  #استخدام_نیروی_خط_تو
    7 / 25  |  #استخدام_فروشنده _خا     7 / 23  |  #استخدام_مونتاژ خانم
    7 / 25  |  #استخدام_نیروی حسابد     7 / 23  |  #استخدام_نیروی ساده
    7 / 25  |  #استخدام_ورق کار     7 / 22  |  #استخدام_نیروی فنی و
    7 / 25  |  #استخدام_انباردار_مس     7 / 22  |  #استخدام _کارشناس IT
    7 / 25  |  #استخدام_مونتاژ کار     7 / 22  |  #استخدام_منشی خانم م
    7 / 25  |  #استخدام_جوشکار آرگو     7 / 22  |  #استخدام_مونتاژ ونصب
    7 / 25  |  #استخدام_خدمات خانم     7 / 21  |  #استخدام_تزریق کار پ
    7 / 24  |  #استخدام_قالب ساز ما     7 / 21  |  #استخدا_رنگ کار چوب
    7 / 24  |  #استخدام_ برق کار صن     7 / 21  |  #استخدام_مونتاژکا مب
    7 / 24  |  #استخدام_جوشکار صنعت     7 / 21  |  #استخدام_رویه کوب مب
اخبار استخدام