با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 27  |  # استخدام_کارگر ساده     3 / 25  |  # استخدام_کارگر ساده
    3 / 27  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 25  |  # استخدام_ کارمند فر
    3 / 27  |  # استخدام_نجار     3 / 25  |  # استخدام_فروشنده
    3 / 26  |  #استخدام_کارشناس خان     3 / 25  |  # استخدام_ کنترل یفی
    3 / 26  |  # استخدام_ منشی خانم     3 / 25  |  #استخدام_حسابدار خان
    3 / 26  |  # استخدام_آشپز     3 / 25  |  # استخدام_کارمند فرو
    3 / 26  |  # استخدام- فروشنده     3 / 25  |  #استخدام_نیروی ساده
    3 / 26  |  #استخدام_نصاب شلف و     3 / 23  |  # استخدام
    3 / 26  |  #استخدام_فنی     3 / 23  |  # استخدام_خدمات
    3 / 26  |  # استخدام_ منشی خانم     3 / 23  |  # استخدام_برشکار و خ
    3 / 26  |  # استخدام_کارگر ساده     3 / 23  |  # استخدام_تابلو برق
    3 / 26  |  # استخدام_کارشناس بر     3 / 23  |  # استخدام_مدیریت خان
    3 / 26  |  # استخدام_ نیروی باز     3 / 22  |  # استخدام_کارمند فرو
    3 / 25  |  #استخدام_مهندس صنایع     3 / 22  |  # استخدام_تراشکار ما
    3 / 25  |  #استخدام_ حسابدار     3 / 22  |  # استخدام_ کارمند دف
اخبار استخدام