با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    5 / 30  |  #استخدام_تراشکار ماه     5 / 29  |  #استخدام_نگهبان_آقا_
    5 / 30  |  #استخدام_کارگر ساده     5 / 29  |  #استخدام_حسابدار _خا
    5 / 30  |  #استخدام_کارشناس فرو     5 / 28  |  #استخدام_بسته بند پو
    5 / 30  |  #استخدام_حسابدار خان     5 / 28  |  #استخدام_تراشکار ماه
    5 / 30  |  #استخدام_منشی خانم م     5 / 28  |  #استخدام_راننده ایسو
    5 / 30  |  #استخدام_منشی مطب و     5 / 28  |  #استخدام_ کارگر ساده
    5 / 30  |  #استخدام_کارشناس کنت     5 / 28  |  #استخدام_جوشکارco2
    5 / 30  |  #استخدام_نیروی ساده     5 / 28  |  #استخدام_نیروی فنی ک
    5 / 30  |  #استخدام_کارگر ساده     5 / 27  |  #استخدام_کارگر ساده
    5 / 29  |  #استخدام_لیسانس شیمی     5 / 27  |  #استخدام_حسابدار خان
    5 / 29  |  #استخدام_تراشکار_آقا     5 / 27  |  #استخدام_منشی خانم _
    5 / 29  |  #استخدام_مهندس طراح_     5 / 27  |  #استخدام_حسابدار_خان
    5 / 29  |  #استخدام_خدمات جهت م     5 / 27  |  #استخدام_نیروی آبدار
    5 / 29  |  #استخدام_لیسانس مکان     5 / 27  |  #استخدام_راننده با م
    5 / 29  |  #استخدام_فرز کار     5 / 27  |  #استخدام_مسئول فروش
اخبار استخدام