با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    11 / 3  |  # استخدام_لیسانس مکا     10 / 30  |  #استخدام_کارگر_ساده
    11 / 3  |  #استخدام_طراح آقا مس     10 / 30  |  #استخدام_نیروی فنی آ
    11 / 3  |  #استخدام_لیسانس علوم     10 / 30  |  #استخدام_کارگر ساده
    11 / 3  |  #استخدام_کارگرساده (     10 / 30  |  # استخدام_ منشی /خان
    11 / 3  |  # استخدام_تراشکار ما     10 / 30  |  # استخدام _خدمات و
    11 / 2  |  # استخدام_ انباردار     10 / 30  |  # استخدام باسکول چی
    11 / 2  |  #استخدام_نگهبان شب     10 / 30  |  # استخدام_نیروی تعمی
    11 / 2  |  #استخدام_کارشناس مکا     10 / 29  |  #استخدام_کارگر ساده
    11 / 2  |  #استخدام_مهندس آیتی_     10 / 29  |  #استخدام_راننده با م
    11 / 2  |  #استخدام_نگهبان     10 / 29  |  #استخدام_نگه دار سال
    11 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 29  |  #استخدام_نیروی ساده
    11 / 2  |  # استخدام_راننده لیف     10 / 29  |  #استخدام_تراشکار نیم
    11 / 1  |  #استخدام_ پرسکار     10 / 29  |  #استخدام_مسئول دفتر/
    11 / 1  |  # استخدام _طراح قالب     10 / 29  |  # استخدام کارمند فرو
    10 / 30  |  # استخدام_کارمند ادا     10 / 29  |  # استخدام نیروی ساده
اخبار استخدام