با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    12 / 25  |  #استخدام_ کارگر ساده     12 / 18  |  # استخدام_کارگر انبا  |  شرکت پایاباف
    12 / 25  |  # استخدام_حسابدار     12 / 18  |  # استخدام_کارگر انبا  |  شرکت پایاباف
    12 / 25  |  #استخدام_پرسکار_آقا     12 / 18  |  # استخدام_کارگر انبا
    12 / 24  |  اجرای روشنایی بزرگرا  |  شرکت توان رع     12 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده
    12 / 22  |  #استخدام_مسئول دفتر     12 / 18  |  #استخدام_نیروی جوشکا
    12 / 22  |  #استخدام _تزریق پلاس     12 / 18  |  # استخدام_جوشکار برق
    12 / 21  |  # استخدام_قالب ساز م     12 / 18  |  # استخدام_ کارگر فنی
    12 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده     12 / 18  |  #استخدام_مهندس صنایع
    12 / 21  |  #استخدام_آشپز     12 / 16  |  # استخدام_ کارگر ساد
    12 / 21  |  #استخدام_ کارگر ساده     12 / 16  |  # استخدام_نقاش رنگ ا
    12 / 21  |  #استخدام_مونتاژ کار     12 / 15  |  # استخدام_ نگهبان گا
    12 / 20  |  # استخدام_کارگر دست     12 / 15  |  #استخدام_نیروی_ساده_
    12 / 19  |  # استخدام_نگهبان     12 / 15  |  #استخدام_نیروی_شیمی
    12 / 19  |  # استخدام_کارمند فرو     12 / 14  |  # استخدام نیروی برق
    12 / 19  |  # استخدام_سرایدار     12 / 14  |  # استخدام_برش کار ما
اخبار استخدام