با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    8 / 10  |  #استخدام_انباردار     8 / 7  |  # استخدام_تراشکار
    8 / 10  |  #استخدام_برقکار_صعتی     8 / 7  |  #استخدام_کارمند ادار
    8 / 10  |  #استخدام_مونتاژکار     8 / 7  |  #استخدام__تکنسین مکا
    8 / 10  |  #استخدام_کارگر خط تو     8 / 7  |  #استخدام_تکنسین برق
    8 / 10  |  #استخدام_کارگر ساده     8 / 6  |  #استخدام_جوشکار
    8 / 10  |  #استخدام_پرستار     8 / 6  |  # استخدام_جوشکار
    8 / 8  |  #استخدام_نگهبان     8 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده
    8 / 8  |  #استخدام_برق کار     8 / 6  |  #استخدام_CNCکار
    8 / 8  |  #استخدام_اتوکدکار دس     8 / 6  |  #استخدام _کارمند فرو
    8 / 7  |  #استخدام_اپراتور cnc     8 / 6  |  #استخدام_جوشکار(co2)
    8 / 7  |  فنی کار-تکنسین خط تو  |  پارسیان طب     8 / 6  |  #استخدام_کنترل کیفیت
    8 / 7  |  #استخدام_حسابدار     8 / 6  |  #استخدام_کارگر ساده
    8 / 7  |  #استخدام_حسابدار     8 / 6  |  #استخدام_مدیر برنامه
    8 / 7  |  # استخدام_ کارگر فنی     8 / 6  |  #استخدام_جوشکار
    8 / 7  |  # استخدام_طراح و ادم     8 / 6  |  # استخدام_کارگر انبا
اخبار استخدام