با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 3  |  #استخدام_حسابدار پار     7 / 1  |  #استخدام_کارگر ساده_
    7 / 3  |  #استخدام_نجار چوب     6 / 31  |  #استخدام _انباردار آ
    7 / 3  |  #استخدام_کارمندفروش     6 / 31  |  #استخدام_نیروی برق ص
    7 / 3  |  #استخدام_مهندس صنایع     6 / 31  |  #استخدام_لیسانس شیمی
    7 / 3  |  #استخدام_نیروی اداری     6 / 31  |  #استخدام_دستیار دندا
    7 / 2  |  #استخدام_انباردار آق     6 / 31  |  #استخدام_نیروی ساده(
    7 / 2  |  #استخدام_تراشکار آشن     6 / 26  |  #استخدام_کارمند ادار
    7 / 2  |  #استخدام_برق کار صنع     6 / 26  |  #استخدام_تراشکار ماه
    7 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده     6 / 26  |  #استخدام_نیروی ساده_
    7 / 2  |  #استخدام_نیروی_ساده_     6 / 25  |  #استخدام_کمک حسابدار
    7 / 1  |  #استخدام_فوق دیپلم ی     6 / 25  |  #استخدام_منشی اداری
    7 / 1  |  #استخدام_لیسانس مکان     6 / 25  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 1  |  #استخدام_نجار     6 / 25  |  #استخدام_منشی خانم ب
    7 / 1  |  #استخدام_نیروی طراح     6 / 25  |  #استخدام_نیروی تراشک
    7 / 1  |  #استخدام_جوشکار آرگو     6 / 25  |  #استخدام_ فوق دیپلم
اخبار استخدام