با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 26  |  #استخدام_کارگر انبار     4 / 25  |  #استخدام_بسته بند خا
    4 / 26  |  #استخدام_راننده ایسو     4 / 25  |  #استخدام_منشی خانم(پ
    4 / 26  |  #استخدام_خیاط _نجار_     4 / 25  |  #استخدام_تکنسین مکان
    4 / 26  |  #استخدام_کنترل کیفیت     4 / 24  |  #استخدام _کارگر ساده
    4 / 26  |  #استخدام_نیروی_ساده_     4 / 24  |  #استخدام_مهندس صنایع
    4 / 26  |  #استخدام_کارمند ادار     4 / 24  |  #استخدام_نیروی تعمیر
    4 / 26  |  #استخدام_حسابدار_خان     4 / 24  |  #استخدام_راننده لیفت
    4 / 26  |  #استخدام_منشی خانم     4 / 24  |  #استخدام_نیروی تراشک
    4 / 26  |  #استخدام_نیروی آقا م     4 / 24  |  #استخدام_سرایدار مدر
    4 / 26  |  #استخدام_سرپرست انبا     4 / 24  |  کار غیر حضوری ویژه د  |  فرجام
    4 / 26  |  #استخدام_کارمندفروش     4 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 26  |  #استخدام_کنترل کیفیت     4 / 23  |  #استخدام_راننده لیفت
    4 / 26  |  #استخدام_نیروی خدمات     4 / 23  |  #استخدام_کارگرفنی آق
    4 / 26  |  #استخدام_نجار _نقاش     4 / 23  |  #استخدام_فرزکار_آقا_
    4 / 26  |  #استخدام_جوشکار co2     4 / 23  |  #استخدام_حسابدار
اخبار استخدام