با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 26  |  # استخدام_کارگر ساده     4 / 25  |  # استخدام_ جوشکار
    4 / 26  |  #انتهای کارگر ساده     4 / 25  |  # استخدام_ کارشناس ص
    4 / 26  |  # استخدام_ کارگر ساد     4 / 25  |  # استخدام_جوشکار co2
    4 / 26  |  # استخدام_برق کار     4 / 24  |  # استخدام_ کارگر فنی
    4 / 26  |  # استخدام_ جوشکار co     4 / 24  |  # استخدام_نیروی آزما
    4 / 26  |  #استخدام_سنگ زنی     4 / 24  |  # استخدام_پشتیبان دس
    4 / 26  |  #استخدام_جوشکار_آرگو     4 / 24  |  #استخدام_نیروی حسابد
    4 / 26  |  #استخدام_نیروی اداری     4 / 24  |  # استخدام_ فرزکار
    4 / 26  |  # استخدام_ نگهبان     4 / 24  |  #استخدام_انباردار
    4 / 26  |  # استخدام_ کارگر ساد     4 / 23  |  # استخدام_ انباردارآ
    4 / 26  |  # استخدام_ جوشکار     4 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 26  |  # استخدام_ مونتاژ کا     4 / 23  |  # استخدام_جوشکار
    4 / 26  |  # استخدام_ نیروی لحی     4 / 23  |  # استخدام نیروی ادار
    4 / 26  |  # استخدام_خط تولید     4 / 23  |  #استخدام_نیروی خدمات
    4 / 25  |  # استخدام_ کارگر فنی     4 / 23  |  # استخدام_ نیروی مون
اخبار استخدام