با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    10 / 28  |  #استخدام_کارمند فروش     10 / 24  |  # استخدام-کارمند فرو
    10 / 28  |  #استخدام_راننده پایه     10 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده
    10 / 28  |  # استخدام_ نیروی مرا     10 / 24  |  #استخدام_مددیار خانم
    10 / 28  |  #استخدام_ کارگر ساده     10 / 24  |  #استخدام_ راننده ایس
    10 / 26  |  # استخدام_راننده بیل     10 / 24  |  #استخدام_منشی خانم_ب
    10 / 26  |  # استخدام_پرسکار     10 / 24  |  # استخدام_نیروی فنی
    10 / 26  |  # استخدام_ جوشکار co     10 / 24  |  #استخدام_لیسانس- شیم
    10 / 26  |  # استخدام_ جوشکار co     10 / 23  |  # استخدام_کارمند فرو
    10 / 26  |  # استخدام_ جوشکار co     10 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده
    10 / 26  |  # استخدام_ حسابدار آ     10 / 23  |  #استخدام_حسابدار خان
    10 / 26  |  # استخدام_باسگول چی     10 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد
    10 / 26  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 22  |  # استخدام_تراشکار
    10 / 26  |  #استخدام_منشی مدیر ع     10 / 22  |  # استخدام_ نقاش اتوم
    10 / 26  |  #استخدام_آشپز _خانم     10 / 22  |  # استخدام_ منشی ادار
    10 / 25  |  # استخدام_ پرستار خا     10 / 22  |  # استخدام_ کارگر نیم
اخبار استخدام