با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    11 / 27  |  # استخدام_ کارگر ساد     11 / 24  |  # استخدام_نیروی ادار
    11 / 27  |  # استخدام_ نیروی آقا     11 / 23  |  # استخدام_ انباردار
    11 / 27  |  #استخدام_مفتول کار     11 / 23  |  # استخدام_ حسابدار
    11 / 27  |  #استخدام_برق کار صنع     11 / 23  |  #استخدام_منشی اداری
    11 / 27  |  #استخدام_نیروی اداری     11 / 23  |  #استخدام_منشی پاسخگو
    11 / 27  |  #استخدام_نیروی_خط_تو     11 / 18  |  # استخدام_ نیروی ادا
    11 / 27  |  #استخدام_سرایدار     11 / 18  |  #استخدام_کارشناس خان
    11 / 27  |  #استخدام_کارگر انبار     11 / 17  |  #استخدام_لیسانس شیمی
    11 / 27  |  #استخدام_نیروی خانم     11 / 17  |  #استخدام_تراشکار
    11 / 27  |  # استخدام_ حسابدارآق     11 / 17  |  # استخدام_ کارگر فنی
    11 / 27  |  # استخدام_کارگر ساده     11 / 17  |  # استخدام _کارگر ساد
    11 / 25  |  # استخدام کارگر ساده     11 / 16  |  # استخدام_ کارگر ساد
    11 / 25  |  # استخدام_خط تولید آ     11 / 16  |  # استخدام_نیروی ادار
    11 / 24  |  #استخدام_نگهبان_آقا_     11 / 16  |  #صندوقدار خانم 2 نفر
    11 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده     11 / 16  |  #استخدام_انباردار_ م
اخبار استخدام