با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 24  |  # استخدام_کنترل کیفی     4 / 22  |  # استخدام_کارگر ساده
    4 / 24  |  #استخدام_نگهبان     4 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 24  |  #استخدام_بازرس کنترل     4 / 22  |  # استخدام_ نیروی ادا
    4 / 24  |  #استخدام_برقکار     4 / 22  |  #استخدام_مهندس مکانی
    4 / 24  |  #استخدام_بسته بند     4 / 22  |  جوشکار برق و co2  |  جهان بایگان
    4 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 22  |  تراشکار ماهر  |  جهان بایگان
    4 / 23  |  # استخدام_کارگر ساده     4 / 22  |  #استخدام_کنترل کیفی
    4 / 23  |  # استخدام_بسته بند     4 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 23  |  #استخدام_کارشناس مکا     4 / 21  |  #استخدام_خدمات
    4 / 23  |  #استخدام_نیروی اداری     4 / 21  |  #استخدام_مونتاژ کار
    4 / 23  |  #استخدام_کارمند ادار     4 / 21  |  # استخدام_مامور موزع
    4 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده
    4 / 23  |  #استخدام_مونتاژکار     4 / 21  |  #استخدام_ویزیتور
    4 / 23  |  #استخدام_کارگر انبار     4 / 21  |  #استخدام_آبدارچی
    4 / 22  |  #استخدام_کارمند ادار     4 / 21  |  #استخدام_حراست
اخبار استخدام