با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 19  |  #استخدام_انباردار     9 / 18  |  # استخدام_ وکیوم کار
    9 / 19  |  #استخدام_کارشناس ایم     9 / 18  |  # استخدام_ رویه کوب
    9 / 19  |  #استخدام_طراح گرافیس     9 / 18  |  # استخدام_ جوشکار co
    9 / 19  |  # استخدام_کارشناس فر     9 / 18  |  # استخدام_ سنگ زن
    9 / 19  |  # استخدام_ تکنسین بر     9 / 18  |  # استخدام_ منشی ادار
    9 / 19  |  # استخدام_کارگر فنی     9 / 18  |  # استخدام_ تراشکار
    9 / 19  |  # استخدام_ سرپرست تو     9 / 18  |  # استخدام_ فروشنده
    9 / 19  |  # استخدام_حسابدار     9 / 18  |  #استخدام_منشی اداری
    9 / 19  |  # استخدام_ نیروی مرچ     9 / 18  |  #استخدام_کمک حسابدا
    9 / 19  |  # استخدام_جوشکار co2     9 / 18  |  #استخدام_کارمند ادار
    9 / 19  |  # استخدام_ ورق کار     9 / 18  |  #استخدام_لیسانس- شیم
    9 / 19  |  # استخدام_نقاش اتومب     9 / 18  |  #استخدام_ کارمند ادا
    9 / 18  |  #استخدام_راننده     9 / 17  |  #استخدام_کارگر ساده
    9 / 18  |  # استخدام_مهندس الکت     9 / 17  |  #استخدام_نیروی_ساده
    9 / 18  |  # استخدام_ خیاط ماهر     9 / 17  |  #استخدام_تکنسین برق
اخبار استخدام