با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 3  |  # استخدام_کارگرساده     4 / 1  |  # داستخدام_خدمات باز
    4 / 3  |  #استخدام_دیپلم برق     4 / 1  |  # استخدام_ نگهبان
    4 / 3  |  # استخدام_mdf کار ما     4 / 1  |  # استخدام_ منشی مدیر
    4 / 3  |  # استخدام_نجار     4 / 1  |  # استخدام_ پشتیبان س
    4 / 2  |  # استخدام_ کارمند فر     4 / 1  |  # استخدام_ انباردار
    4 / 2  |  # استخدام_ کارگر ساد     4 / 1  |  # استخدام_خدمات
    4 / 2  |  #استخدام_راننده پایه     4 / 1  |  # استخدام_کارمند فرو
    4 / 2  |  #استخدام_بسته بند خا     4 / 1  |  # استخدام_نجار
    4 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده_     3 / 30  |  # استخدام_ مهندس صنا
    4 / 2  |  # کارمند فروش     3 / 30  |  # استخدام_مونتاژکار
    4 / 2  |  #استخدام_کارمند_ادار     3 / 30  |  # استخدام_ منشی ادار
    4 / 1  |  #استخدام_انباردار     3 / 30  |  # استخدام_حسابدار
    4 / 1  |  # استخدام_ منشی خانم     3 / 30  |  # استخدام_مهندس برق
    4 / 1  |  # استخدام_اپراتور cn     3 / 30  |  #استخدام_نیروی منشی
    4 / 1  |  # استخدام_ منشی ادار     3 / 29  |  #استخدام_کمک حسابدار
اخبار استخدام