با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 20  |  #استخدام_نیروی خانم     9 / 18  |  #استخدام_نیرو محتوا
    9 / 20  |  #استخدام_نقشه_کش صنع     9 / 17  |  #استخدام_کارمند فروش
    9 / 20  |  #استخدام_جوشکار co2     9 / 17  |  #استخدام_فروشنده خان
    9 / 20  |  #استخدام_حسابدار خان     9 / 17  |  #استخدام_طراح خانم /
    9 / 20  |  #استخدام_صندوق داری     9 / 15  |  #استخدام_نیروی ویرای
    9 / 19  |  #استخدام_ فروشنده خا     9 / 15  |  #استخدام_حسابدار آقا
    9 / 19  |  #استخدام_ نیروی جوشک     9 / 15  |  #استخدام_نیروی فنی (
    9 / 19  |  #استخدام_طراح آقا مس     9 / 15  |  #استخدام_سرایدار
    9 / 18  |  #استخدام_نیروی_ساده     9 / 15  |  #استخدام_منشی خانم آ
    9 / 18  |  #استخدام_انبار_دار     9 / 14  |  #استخدام_کمک حسابدا
    9 / 18  |  #استخدام_نقاش ماشین     9 / 14  |  #استخدام_سنگ کار
    9 / 18  |  #استخدام_کنترل_کیفی_     9 / 14  |  #استخدام _منشی _خانم
    9 / 18  |  #استخدام_بسته بند خا     9 / 14  |  #استخدام_حسابدار خان
    9 / 18  |  #استخدام_منشی اداری     9 / 14  |  #استخدام_جوشکار co2
    9 / 18  |  #استخدام_راننده وانت     9 / 14  |  #استخدام_کارمند خانم
اخبار استخدام