با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_دیپلم برق | کاریابی | 1398/4/3
کد شغل:991 محدوده اندشه_آشنایی با برنامه نقشه کشی katia حداکثر سن تا 25 سال 5 شنبه ها تعطیل
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 2915   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1398/4/3
کد شغل:8729 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد متاهل
 
کد شغل: 1060   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_mdf کار ماهر | کاریابی | 1398/4/3
کد شغل: 4550 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18043   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نجار | کاریابی | 1398/4/3
کد شغل: 4550 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18044   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نیروی دکل کار | کاریابی | 1398/4/3
کد شغل:5775 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18045   |   636 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده پایه 1 | کاریابی | 1398/4/2
کدشغل:1295 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13781   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل:6625 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18042   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل:9300 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 18041   |   636 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1398/4/2
کدشغل:5441 زمینه کار:ظروف یکبارمصرف محدوده شهریارفردوسیه
 
 
تمام وقت روزانه - زن
 
کد شغل: 10507   |   636 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل: 8732 فردوسیه-مواد غذایی صبحانه+ناهار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 6966   |   981 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارمند_اداری | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل: 8703 محدوده: جاده فتح
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه غذا
 
کد شغل: 1335   |   981 روز مانده به انقضا  
 
# کارمند فروش | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل:8225 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 279   |   792 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1398/4/1
کدشغل: 8307 محدوده شهرقدس_انبار لاستیک
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 295   |   800 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:8481 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 479   |   901 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ منشی مدیریت | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:8462 محدوده: شهرقدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 18036   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_اپراتور cnc_آشنابه زیمنس وپاورمیل | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:8551 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 571   |   941 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3092   |   827 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:9073 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18039   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:9073 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18040   |   636 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:7621 محدوده: تهران_ اکباتان
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 18035   |   636 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10