با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_ نیروی برقکار | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8107 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد
 
کد شغل: 786   |   146 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8107 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 1106   |   195 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارمندفروش | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8100 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 74   |   214 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مونتاژ_خانم | کاریابی | 1399/9/4
کدشغل: 8175 ملارد_قشلاق
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد بیمه
 
کد شغل: 10497   |   116 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8235 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23380   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده آقا/خانم | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8959 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 32723   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:8959 سرویس از شهریار و اندیشه و کرج محدوده آدران-بیمه و بیمه تکمیلی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 1630   |   470 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کمک فنی | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32800   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/4
کدشغل:3281 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 37148   |   117 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:6444 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه پاداش
 
کد شغل: 31688   |   116 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_مامور موزع | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:6444 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه پاداش
 
کد شغل: 31689   |   116 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:3868 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 37362   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/4
کدشغل:3868 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 37363   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:3971 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 37364   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کاراموز | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:7481 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 37365   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 37361   |   116 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 21154   |   117 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل: 9232 محدوده:ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 1906   |   451 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه غذا
 
کد شغل: 4417   |   116 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6090 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 19086   |   117 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10