با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کدشغل:5290 محدوده:صفادشت زمینه فعالیت:ماشین آلات صنعتی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13851   |   177 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ مکانیک | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 21 ساعت مصاحبه 7/30 صبح حداقل مدرک تحصیلی دیپلم_حداکثر سن تا 35 سال
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13785   |   177 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل:8950 محدوده: گلگون
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 1571   |   346 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_طراح | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل:8950 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 23421   |   177 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کدشغل:9131 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 37195   |   177 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 4789 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 23552   |   473 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/7/3
کدشغل:4789 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 37197   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مربی | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل:2341 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 37196   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:2187 محدوده: تهران
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 37194   |   177 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 33957   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/2
کدشغل:5921 محدوده هفت جوی_شرکت تولید سیم های فلزی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 9348   |   177 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل: 2318 محدوده:جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23401   |   177 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/2
کدشغل: 9058 با سابقه-پنج شنبه ها تعطیل- اجاق گاز-محدوده وحیدیه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 1798   |   267 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/2
کدشغل:9505 2 سابقه مرتبط-محدوده شهریار قبل سعیدآباد زمینه فعالیت:صنعتی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 10517   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:8959 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32723   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:8959 سرویس از شهریار و اندیشه و کرج محدوده آدران-بیمه و بیمه تکمیلی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 1630   |   532 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:8666 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - معافیت بانوان بیمه
 
کد شغل: 2144   |   363 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:612 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 6917   |   259 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:1718 محدوه: اندیشه
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد
 
کد شغل: 9382   |   178 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل:1125 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 35   |   245 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10