با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_ سرپرست تولید | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:9072 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23544   |   466 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_طراح گرافیست_خانم/آقا | کاریابی | 1398/9/19
کدشغل:9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
تمام وقت روزانه - بیمه غذا
 
کد شغل: 8047   |   466 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل: 9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 4438   |   466 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارشناس ایمنی بهداشت | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل: 9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 4439   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:9488 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23543   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:9630 محدوده:تهران_ جاده فتح
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23500   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:9630 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 23545   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ نیروی مرچ و ایزو _باروابط عمومی بالا | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:9630 محدوده: تهران_ فتح
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23546   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ تکنسین برق | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:6472 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23542   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نقاش اتومبیل | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:6472 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 23549   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت_تولید تهویه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 23547   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ ورق کار | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23548   |   466 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1398/9/18
کدشغل: 1693 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23532   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ خیاط ماهر | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 23536   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ وکیوم کار حرفه ای | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 23537   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ رویه کوب | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23538   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23539   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ سنگ زن | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوه: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23540   |   466 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:3875 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23485   |   466 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل 5236 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 2528   |   712 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10