با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:8434 محدوهد: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 542   |   767 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نیروی فنی آقا | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:991 دارای سابقه کار مرتبط - 5شنبه ها تعطیل صنف کاری: تولیدکننده شیر آلات مسلط به یکی از حرفه های تراشکاری یا فرزکاری یا آشنا به برق صنعتی ترجیحأ دارای گواهینامه رانندگی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 3261   |   522 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی اداری خانم | کاریابی | 1398/7/23
کدشغل: 9154 ملارد_تولید جعبه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 13693   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:9465 محدوه: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23400   |   522 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_پارکینگ | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4483 محدوده:فردیس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 5675   |   522 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ تراشکار ماهر | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل: 5779 گلگون-تولید قطعات ماشین کاری-ناهار دارد اضافه کار اجباری_پنج شنبه ها 8 تا 12
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 5768   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارمند خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4840 محدوده:ملارد
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 15968   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3096 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 22167   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23395   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_برق کارصنعتی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23394   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23392   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23393   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23396   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ آبدارچی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23397   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ رنگ کارچوب | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23398   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:1453 محدوده: مارلیک
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23399   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ آبدارچی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل: 2318 محدوده:جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23401   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کمک حسابدار | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:2601 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 23384   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:1103 محدوده: ملارد
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23389   |   522 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:3528 محدوده: اندیشه
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23387   |   767 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10