با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_منشی اداری خانم | کاریابی | 1398/12/21
کد شغل:5924 محدوده: صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه غذا
 
کد شغل: 22208   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/12/20
کد شغل:1552 محدوده: کرج
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد مجرد بیمه
 
کد شغل: 4000   |   690 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_رنگ کار(بتونه و رنگ بتون)_نقاش ساختمان | کاریابی | 1398/12/19
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 9351   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/12/19
کدشغل:5916 محدوده: شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 9335   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1398/12/19
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 9336   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1398/12/19
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 9337   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1398/12/19
کد شغل :8563 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار زن بیمه
 
کد شغل: 593   |   659 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/12/17
کد شغل:2075 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32708   |   365 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1398/12/15
کد شغل:2991 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 32706   |   381 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده وانت | کاریابی | 1398/12/15
کد شغل:2991 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32707   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_تعمیرکار ماشین صنعتی | کاریابی | 1398/12/14
کد شغل:4322 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32705   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/12/13
کد شغل:862/1 محدوده: سیمین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 23345   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/12/13
کد شغل: 9204 داروسازی-صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 12599   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1398/12/13
کد شغل:5271 محدوده صفادشت_تهویه مطبوع
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 12633   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_دسته بندی سفارشات | کاریابی | 1398/12/11
کد شغل:6734 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32704   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_جمع آوری سفارشات | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:6734 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 32700   |   718 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بسته بندی | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:6734 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 32701   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انبار | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:6734 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32702   |   354 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بازگشت کالا | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:6734 محدوده: تهران
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 32703   |   354 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:9716 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 15986   |   354 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10