با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:800 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 51   |   491 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خط تولید آقا | کاریابی | 1398/11/3
کدشغل:2032 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 333   |   728 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارشناس کنترل کیفیت | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:8353 محدوده: شهرقدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 4486   |   783 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ پیک موتوری | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:8972 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 29634   |   422 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_اپراتور سایت | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:8972 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد بیمه
 
کد شغل: 1631   |   652 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/11/3
کدشغل:9463 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 4148   |   784 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:5524 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3522   |   728 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ مسئول انتشارات | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 29635   |   422 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/2
کدشغل: 9066 محدود: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13741   |   422 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:7815 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 1778   |   706 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مکانیک | کاریابی | 1398/11/1
کدشغل:9463 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 4200   |   422 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:8604 محدوده:صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 680   |   767 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ نصاب شلف | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:8604 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 23367   |   422 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل: 8732 فردوسیه-مواد غذایی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 6966   |   767 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:8543 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 557   |   707 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارشناس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:7044 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 29632   |   422 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی_ساده_ | کاریابی | 1398/11/1
کدشغل: 933 محدوده صفادشت- سرامیک سازی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 251   |   449 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی اداری_خانم | کاریابی | 1398/11/1
کدشغل:6028 محل کار:جاده ملارد_آزمایشگاه برق
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3438   |   758 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 22295   |   422 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:6206 محدوده: تهران_ یافت آباد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 29631   |   422 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10