با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:8610 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 705   |   1118 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:1111/6 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13813   |   764 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1397/11/27
کدشغل: 9255 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 10526   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ حسابدارآقا | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:9288 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 13812   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ نیروی آقا مسلط به اتوکد | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:9386 محدوده:صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 2205   |   823 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مفتول کار | کاریابی | 1397/11/27
کدشغل:9457 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 2350   |   1100 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی_خط_تولید آقا/ خانم | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد خانم مجرد حداکثر تا30 سال ساعت کاری 7 الی 16 تا 18 اضافه کار اجباری
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد بیمه غذا
 
کد شغل: 4417   |   763 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل: 5292 ماشیه های صنعتی_هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد مجرد بیمه
 
کد شغل: 2672   |   949 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی خانم کارشناس it _یا نرم افزار | کاریابی | 1397/11/27
کدشغل: 5298 محدوده هفت جوی_قطعه سازی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 13811   |   763 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی اداری /خانم | کاریابی | 1397/11/27
کدشغل: 5333 محدوده:شهریار
 
 
زن بیمه
 
کد شغل: 2721   |   949 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:5479 محدوده صفادشت_قطعات خودرو سرویس از امیریه شهریار تا صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 12636   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_خط تولید آقا | کاریابی | 1397/11/25
نیروی ساده-دیپلم-8ساعت کاری-وزارت کاری-بیمه- حداکثر30-محدوده صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 1253   |   867 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام کارگر ساده | کاریابی | 1397/11/25
کدشغل:8468 محدوده:صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13810   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1397/11/24
کد شغل:2200/1 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 13809   |   763 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1397/11/24
کدشغل:5257 محدوده ملارد__قطعات الکترونیکی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 2578   |   921 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان_آقا__ 12_12 | کاریابی | 1397/11/24
کدشغل: 9368 محل مصاحبه کرج_
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 5842   |   794 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ انباردار | کاریابی | 1397/11/23
کدشغل:9257 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13807   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1397/11/23
کدشغل:9257 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13808   |   763 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1397/11/23
کدشغل: 1111/7 شهریار کهنز_ساخت تصفیه آب
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 12557   |   397 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی پاسخگو | کاریابی | 1397/11/23
کدشغل: 5765
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 5741   |   763 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10