با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/5
کدشغل:8152 محدوده: زرین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 13780   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/2/5
کد شغل:2690 محدوده:هشتگرد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 15916   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/4
کد شغل:2255 محدوده: اندیشه
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 4500   |   766 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_آشپز خانم | کاریابی | 1398/2/4
کد شغل:8637 محدوده: شهر قدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 15914   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارشناس شیمی | کاریابی | 1398/2/4
کد شغل:9204 مجدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 15915   |   695 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی خانم حسابدار | کاریابی | 1398/2/4
کدشغل: 9264 محدوده اندیشه_با ظاهری بسیار آراسته
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 12563   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_مهندس کشاورزی | کاریابی | 1398/2/3
کد شغل:1469 مجدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه -
 
کد شغل: 15912   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_مهندس صنایع خانم جهت کنترل کیفی | کاریابی | 1398/2/3
کد شغل:5355 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 15913   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/3
کد شغل:4459 مجدوده: صفادشت زمینه فعالیت: ظروف سرامیکی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 1370   |   839 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1398/2/2
کدشغل: 8210 وسایل ورزشی_ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3450   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_نجار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:7027 محدوده: شهریار باباسلمان
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 32   |   763 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارمند فروش تلفنی خانم | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:8128 محدوده: فردیس زمینه فعالیت:بتون آماده
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 15888   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:8559 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 587   |   1000 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر تزریق پلاستیک | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:8580 محدوده:شهرک صنعتی پرند
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 843   |   989 روز مانده به انقضا  
 
اپراتور | کارفرما | 1398/2/2
اپراتوری دستگاه
 
شرکت صنعت سهند
قطعات خودرو
تلفن تماس: 65636985  
همراه: 9126625796
آدرس: شهریار روبه روی پمپ بنزین وحیدیه خ ارغوان دشت دومین فرعی سمت راست پ 100
 
قانون کار تمام وقت روزانه - تمام وقت شبانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 15910   |   27 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:7297 محدوده: شهریار_ وحیدیه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - تمام وقت شبانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 15911   |   758 روز مانده به انقضا  
 
# استخدامـخیاط حرفه ای | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:1844 محدوده: شهریار سعید آباد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 15908   |   695 روز مانده به انقضا  
 
#استخدامـرویه کوب | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:1844 محدوده:شهریار سعید اباد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 15909   |   695 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:8275 محدوده: ملارد زمینه فعالیت: رنگ سازی صنعتی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 15907   |   695 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام منشی خانم مسلط به کرل | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:3233 محدوده: چاردانگه زمینه فعالیت:سرویس خواب
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3545   |   979 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10