با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروی ساده _آقا/خانم | کاریابی | 1398/7/16
کدشغل: 9286 شهریار_ برای قسمت گلدوزی روی تیشرت_کارگاه خیاطی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه -
 
ساعت کار : از 08:00     تا   19:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 1974   |   886 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
# استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ رنگ کار/زیرکارچی | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برق کارصنعتی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مراقب | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:6391 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:6391 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:2034 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رنگ کار چوب | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل: 2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نجار درجه 2 | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ طراح | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:2346 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش_حسابدار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:9632 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین داروویی | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:9822 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/4
کد شغل:8269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/9
کد شغل:7149 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:6524 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/7/3
کدشغل: 5482 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ انباردار | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:2573 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2573 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2354 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ پیک موتوری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:1988 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_پشتیبان سایت | کاریابی | 1398/6/28
کد شغل:2039 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ اپراتور فرز | کاریابی | 1398/6/24
کد شغل:6958 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:2264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/6/7
کد شغل:1452 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین برق | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/2
کد شغل:3264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1158 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:9812 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:6523 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/28
کد شغل:7525 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل3050 محدوده : شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل:1121 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ وسط کار | کاریابی | 1398/5/23
کد شغل:3795 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/20
کد شغل:3654 محدوده: شهریار فردوسیه
 
 
# استخدام_ نگهدار سالمند آقا پوشکی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3065 محدوده: شهریار_ فردوسیه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3716 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/5/17
کد شغل:4392 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:1864 محدوده: پرند
 
 
# استخدام-فروشنده | کاریابی | 1398/5/15
کد شغل:9803 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:2538 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:2538 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3896 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات_آشپز | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:6358 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر بسته بند | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:3798 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات/کارگر | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:1458 محدوده: شهریار
 
 
# ا1592ستخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:1592 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:2591 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:2591 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3096 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی مکانیک | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:3687 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:1173 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_پشتیبانی دستگاه های کارتخوان | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:2305 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام- حسابدار | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:2015 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:3069 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1398/5/3
کد شغل:2740 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خیاط/رویه کوب | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:2724 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی فروشنده | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:3071 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/29
کد شغل:3098 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی حسابدار | کاریابی | 1398/5/2
کد شغل:1008 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل:4066 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/4/25
کد شغل:3067 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/4/24
کد شغل:2484 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/4/20
کد شغل:3022 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/16
کد شغل:1690 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام _ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/16
کد شغل:2218 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/15
کد شغل:2415 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/4/15
کد شغل:2149 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/4/12
کد شغل:1866 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/12
کد شغل:1520 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی حسابدار | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:4189 محدوده:شهریار_باباسلمان
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:4100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:3864 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/3/1
کد شغل:9950 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/25
کد شغل:6543 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_آشپز ماهر | کاریابی | 1398/2/14
کد شغل:3002 محدوده: پرند
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:7246 مجدوده: رباط کریم
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/2
کد شغل:7297 محدوده: شهریار_ وحیدیه
 
 
# استخدام_کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/28
کد شغل:7335 محدوده: شهریار زمینه فعالیت:ماشین های سنگ شکن
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:7335 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/1/21
کدشغل: 3452
 
 
# استخدام | کاریابی | 1398/3/23

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/3/23
کد شغل:3452 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:3849 محدوده: شهریار_باباسلمان زمینه فعالیت:تولیدی ظروف یکبارمصرف
 
 
# استخدام_کارشناس فروش دفتری | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:7152 محدوده: شهریار زمینه فعالیت:تجهیزات بیمارستانی
 
 
# استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده:باغستان
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده: باغستان
 
 
# استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:6017 محدوده: باغستان
 
 
# استخدام کارمند فروش خانم | کاریابی | 1397/11/10
کد شغل:2840 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برق کارصنعتی (نیمه ماهر) | کاریابی | 1397/11/4
کدشغل:3861 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کانتر کار خانم | کاریابی | 1397/8/27
کدشغل: 3033 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_پیک موتوری | کاریابی | 1397/8/27
کدشغل: 3033 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار مسلط به آفیس_با سابقه | کاریابی | 1398/3/8
کدشغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_مهندس برق یا مکانیک | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ کارشناس دفتر فنی | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:529 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:1532 محدوده: شهریار_باباسلمان زمینه فعالیت:کاشی و سرامیک
 
 
# استخدام_ راننده خانم با وسیله | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل:2710 محدوده: شهریار زمینه فعالیت: پخش کتاب
 
 
# استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1398/1/24
کد شغل:3111 محدوده: شهریار_باغستان
 
 
# استخدام_ مامور موزع | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:3111 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ بسته بند میوه | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:3992 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1398/2/19
کد شغل:6360 محدوده: شهریار
 
 
# استخدامـخیاط حرفه ای | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:1844 محدوده: شهریار سعید آباد
 
 
#استخدامـرویه کوب | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:1844 محدوده:شهریار سعید اباد
 
 
#جوشکار ماهر co2 | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل :1566 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/5/14
کد شغل:1566 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_فایبرگلاس کار | کاریابی | 1398/5/14
کد شغل: 1566 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/14
کد شغل:1566 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل:9715 محدوده:شهریار_خادم آباد
 
 
# استخدام_آشپز | کاریابی | 1398/3/26
کد شغل:2600 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی الکترونیک برای واحد کنترل کیفیت | کاریابی | 1398/1/27
کد شغل:1563 محدوده: شهریار زمینه فعالیت:لامپ سازی
 
 
# استخدام_نجار | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:4285 محدوده: شهریار_آدران
 
 
# استخدام_ | کاریابی | 1398/3/13

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/13
کد شغل:4285 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی فنی خانم | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:7065 محدوده: فردوسیه
 
 
# استخدام_نجار | کاریابی | 1398/3/27
کد شغل:1630 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/11
کد شغل:7680 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1397/11/9
کدشغل: 5931 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/14
کدشغل: 5930 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند خانم در رشتهit | کاریابی | 1397/5/17
کد شغل: 5929 محدوده شهریار _دفتر وابسته به قوه قضاییه مسلط به تایپ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
 
 
#استخدام_کارگر فنی آقا _آشنا به تراشکاری و پرسکاری) | کاریابی | 1397/2/23
کدشغل: 5918 محدوده شهریار_کهنز_قطعات نظامی کارگر آقا حتما فنی باشد_شب کاری دارد
 
 
#استحدام_نیروی ساده _خانم | کاریابی | 1397/2/23
کدشغل: 5918 محدوده شهریار_کهنز_قطعات نظامی
 
 
#استخدام_طراح خانم /آقا مسلط به اتوکد و سالید | کاریابی | 1397/9/17
کدشغل: 5917 محدوده شهریار_خام آباد_مونتاژ اجاق گاز و هود
 
 
#استخدام_انباردارـآقا | کاریابی | 1397/6/22
کدشغل: 5917 محدوده شهریار_خام آباد_مونتاژ اجاق گاز و هود کاریدی دارد
 
 
#استخدام_لیسانس صنایع خانم | کاریابی | 1397/9/14
کدشغل: 5917 محدوده شهریار_خام آباد_مونتاژ اجاق گاز و هود
 
 
#استخدام_رنگ کار(بتونه و رنگ بتون)_نقاش ساختمان و گچ کار | کاریابی | 1397/4/12
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی بیمه +ناهار سالم و غیر سیگاری
 
 
#استخدام_جوشکار co2 ,برق | کاریابی | 1397/2/15
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی بیمه +ناهار
 
 
#استخدام_کارگر فنی _آقا | کاریابی | 1397/2/13
کدشغل:5916 محدوده شهریار_رضی اباد_پیش ساخته بتونی بیمه +ناهار
 
 
# استخدام_برقکار صنعتی | کاریابی | 1398/3/4
کد شغل:7710 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی خانم آشنایی کامل به سایت (اینستا،تلگرام) | کاریابی | 1397/5/25
کدشغل:5911 محدوده شهریار_شرکت سایت های اینترنتی_
 
 
#استخدام_نیروی جوشکار برق | کاریابی | 1397/12/18
کدشغل: 5906 محدوده باباسلمان_شهزیار باتجربه_ در زمینه تولید ایستگاههای فیلتراسیون آبیاری تحت فشار
 
 
#استخدام نیروی حسابدار خانم یا آقا | کاریابی | 1397/9/3
کدشغل: 5906 محدوده: باغستان
 
 
#استخدام_مهندس صنایع_یا طراحی قالب صنعتی _آقا | کاریابی | 1396/11/14
کدشغل: 5905 محدوده_شهریار،ویره _برای نظارت آهنگری و قالب سازی_مسلط به نرم افزار سالید و اتوکد بیمه+ ناهار
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی_آقا | کاریابی | 1396/10/11
کدشغل: 5905 محدوده_شهریار،ویره _آشنایی کامل برق سه فاز،تاحدودی تاسیسات باشد بیمه+ ناهار
 
 
#استخدام_نیروی فنی مونتاز کار دستگاههای صنعتی | کاریابی | 1397/7/28
کدشغل: 5900 مونتاژ ماشین آلات صنعتی محدوده شهریار_سعیدآباد حداکثر 33سال _ 2 سال سابقه کار بیمه بعد از دوره آزمایشی ++حقوق بالا تر از وزارت کار
 
 
#استخدام_تکنسین مکانیک(ماشین آلات صنعتی) | کاریابی | 1397/8/20
کدشغل: 5900 مونتاژ ماشین آلات صنعتی محدوده شهریار_سعیدآباد حداکثر 35سال _ 2 سال سابقه کار بیمه بعد از دوره آزمایشی ++حقوق بالا تر از وزارت کار
 
 
#استخدام_نیروی آقا جهت خرید و انبارداری | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 5900 مونتاژ ماشین آلات صنعتی محدوده شهریار_سعیدآباد حداکثر 30 سال _حداقل 2 سال سابقه کار_آشنا به کامپیوتر و نرم افزار انبارداری بیمه بعد از دوره آزمایشی+حقوق وزارت کار
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی___بستن تابلو برق ماشین آلات | کاریابی | 1397/9/10
کدشغل: 5900 مونتاژ ماشین آلات صنعتی محدوده شهریار_سعیدآباد حداکثر 35سال _ 2 سال سابقه کار بیمه بعد از دوره آزمایشی ++حقوق بالا تر از وزارت کار
 
 
#استخدام_برشکار _یا mdf کار_یا مونتاژ کار چوب_ماهر | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 5898 شهریار_گلگون حقوق: 1/500 تا 1/800 +بیمه پنج شنبه تا 13
 
 
#استخدام چرخکار ماهر | کاریابی | 1397/8/19
کدشغل: 5897 محدوده فردوسیه_تولید کیسه های برزنتی روابط عمومی بالا
 
 
#استخدام_منشی خانم آشنا به کامپیوتر | کاریابی | 1397/3/6
کدشغل: 5896 محدوده شهریار_ فردوسیه تولید یونولیت_ بیمه بعد 3 ماه_حقوق توافقی
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم_مسلط به word excell | کاریابی | 1397/8/26
کدشغل: 5891 محدوده باغستان
 
 
#استخدام_دیپلم برق_خط تولید_تعمیر تجهیزات | کاریابی | 1396/8/14
کدشغل: 5882 کار با کامپیوتر محدوده شهریار،فردوسیه_نور جم
 
 
#استخدام _نقاش آشنابه پیستوله | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:7168 محدوده:شهریار_رضی آباد
 
 
# استخدام_جوشکار co2 مسلط به برشکاری | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:7168 محدوده: شهریار_رضی آباد زمینه فعالیت: ماشین سازی
 
 
#استخدام_طراح گرافیک خانم/آقا | کاریابی | 1396/8/3
کدشغل: 5877 مسلط به corel_photoshop_3D Max_lllustrator آشنا به زبان انگلیسی محدوده شهریار_شرکت تبلیغاتی پنج شنبه 9 تا 2/5