با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/25
کد شغل:8959 سرویس از شهریار و اندیشه و کرج محدوده آدران-بیمه و بیمه تکمیلی پنج شنبه ها تعطیل
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه ایاب و ذهاب
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , فنی کار
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 2099   |   179 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_نیروی الکترونیک یا مکانیک | کاریابی | 1399/9/2
کدشغل:2727 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:7812 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/9/1
کدشغل:1341 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهندس برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6158 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/29
کد شغل:6158 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/17
کد شغل:6971 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/17
کد شغل:2141 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:6099 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/10
کدشغل:6428 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/8/8
کدشغل:3854 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اتوکدکار دستگاه لیزر | کاریابی | 1399/8/8
کدشغل:3854 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:5100 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:3220 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/5
کدشغل:7369 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/1
کدشغل:1792 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/7/29
کد شغل:1241 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/29
کد شغل:1241 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/28
کد شغل:4511 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/24
کد شغل:2534 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/28
کد شغل:2534 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:3681 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کمک مکانیک/مکانیک | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:3681 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:7142 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1399/7/13
کدشغل:2567 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1399/7/13
کدشغل:2567 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:2567 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/7/13
کدشغل:9644 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1399/7/12
کدشغل:6112 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/10
کد شغل:4124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1399/7/10
کدشغل:4124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرپرست | کاریابی | 1399/7/10
کد شغل:4124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:2120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/3
کدشغل:2120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:7340 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:3261 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/21
کدشغل:2093 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1399/8/20
کد شغل:2093 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مربی | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل:2341 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/7/1
کد شغل:4711 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهماندار | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:2144 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:2144 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی نگهبان | کاریابی | 1399/6/26
کدشغل:3124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:4630 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:7312 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/23
کدشغل:1982 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/19
کد شغل:4269 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/27
کد شغل:6412 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند | کاریابی | 1399/6/17
کد شغل:2532 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/6/17
کدشغل:1186 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/16
کد شغل:4670 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/15
کدشغل:2199 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/13
کدشغل:9753 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:6081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تزریق | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/5
کدشغل:6439 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل:7638 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/2
کد شغل:2518 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/2
کدشغل:2518 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/2
کد شغل:4364 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی فروشنده | کاریابی | 1399/6/1
کدشغل:4537 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/20
کدشغل:3591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/5/28
کدشغل:3238 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/26
کدشغل:1348 محدوده: شهریار