با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروی ساده_ | کاریابی | 1399/4/7
کدشغل: 8087 محدوده شهریار_مواد غذایی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
ساعت کار : از 07:00     تا   19:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 22   |   320 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:3081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/18
کد شغل:5947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:6031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:4371 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:7988 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:9987 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8325 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1399/4/2
کد شغل:2743 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:5026 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6530 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:7943 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3677 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4903 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نقاش | کاریابی | 1399/3/24
کد شعل:4903 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
کد شغل:6124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:1061 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_طراح اتوکد | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4615 محدوده: شهریار