با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:1174 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای ملارد
 
کد شغل: 32746   |   173 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگر فنی یا جوشکار | کاریابی | 1399/7/5
کدشغل:3167 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/30
کدشغل:3939 محدود: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23
کد شغل:6119 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/17
کد شغل:6412 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/3
کدشغل:6542 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/1
کدشغل:2581 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/29
کدشغل:2937 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/29
کد شغل:2937 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_سرپرست | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:2643 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_اپراتور | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:2643 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:9872 محدوده: ملارد
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/7
کد شغل:7531 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:6512 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1399/4/31
کد شغل:3734 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/31
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مهندس کشاورزی | کاریابی | 1399/6/31
کدشغل:1392 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/29
کد شغل:3434 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/28
کد شغل:7865 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:1390 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/4/25
کد شغل:3319 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:3319 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/25
کد شغل:3319 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:1078 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3618 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:4192 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/22
کد شغل:3206 محدوده: ملارذ
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:2087 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6540 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:2908 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:2604 محدوهد: ملارد
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:4178 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ سرایدار | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:4178 محدوده: ملارذ
 
 
#استخدام_بهیار | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:5206 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ سرایدار | کاریابی | 1399/2/15
کد شغل:1265 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/13
کد شغل:2188 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:6985 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده جهت باغبانی | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2306 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/1/18
کد شغل:2587 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:2587 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/21
کد شغل:2189 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ نانوا | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:7234 محدوده: ملارد_ شهرک جعفریه
 
 
# استخدام_ نیروی مراقب | کاریابی | 1398/10/29
کد شغل:4263 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/28
کد شغل:6942 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مراقب آقا | کاریابی | 1398/10/29
کدشغل: 1439 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_پرسکار | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/25
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:2893 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:3052 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:7412 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:7412 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار برق | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد قطعات الکترونیکی
 
 
# استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:2371 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_آبدار چی خانم | کاریابی | 1399/2/7
کد شغل:2263 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار تا 2 فرزند | کاریابی | 1398/9/11
کد شغل:3621 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ بسته بند خانم | کاریابی | 1398/8/16
کد شغل:8415 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/8/12
کدشغل:2880 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:1103 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:6501 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:7547 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:4677
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:4677 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/2
کد شغل:2731 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1398/7/2
کد شغل:3694 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:4526 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/3
کد شغل:5321 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/27
کد شغل:9815 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_نیروی نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/1/25
کد شغل:1479 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_بهیار | کاریابی | 1399/2/1
کد شغل:3716 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:7896 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:4199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:4199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:9835 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ آشپز | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:9835 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام- سرایدار | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:9613 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/7
کد شغل:3310 محدوده: شهرک تیسفون
 
 
# استخدام_ نیروی مکانیک | کاریابی | 1398/6/11
کد شغل:3548 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/2
کد شغل:7402 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:3066 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل:3066 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_راننده | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_آبدارچی خانم | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل:6625 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_نیروی آشنابه اتوکد | کاریابی | 1398/4/4
کد شغل:4100 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4478 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر با جای خواب | کاریابی | 1398/3/2
کد شغل:1767 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/8/20
کد شغل:7101 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_تراشکار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:4370 محدوده:ملارد زمینه فعالیت: تانکرسازی
 
 
# استخدام_ کنترل یفی | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:1161 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کدشغل: 7077 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:8275 محدوده: ملارد زمینه فعالیت: رنگ سازی صنعتی
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/18
کد شغل:1567 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/2/22
کد شغل:5661 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/4/10
کد شغل:1564 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:1927 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/4/25
کد شغل:1927 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری مسلط به کامپیوتر | کاریابی | 1397/12/5
کدشغل: 5902 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام گرافیست خانم_آقا | کاریابی | 1396/11/7
کدشغل: 5890 محدوده اندیشه_فروشگاه صنعتی برق_هفته ای یک یا دو بار
 
 
#استخدام نیروی آبکار_ | کاریابی | 1398/6/25
کدشغل: 5860 محدوده یوسف آباد قوام
 
 
#استخدام_نگهبان آقا | کاریابی | 1397/8/24
کدشغل: 5860 محدوده یوسف آباد قوام_آبکاری
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/4/23
کدشغل: 5840 محدوده قبچاق ملارد-دستگاه تهویه
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/21
کدشغل: 5840 محدوده قبچاق ملارد-دستگاه تهویه
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/4/24
کد شغل:5840 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدمات_بازنشسته_آقا | کاریابی | 1397/5/10
کدشغل: 5839 آشنا به امور باغبانی_نظافت محوطه ویلا محدوده ملارد
 
 
# استخدام_ کارمند خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4840 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/3/4
کد شغل:5826 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:5774 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/1
کد شغل:5774 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده پیکان وانت | کاریابی | 1396/4/26
کد شغل:5771 ملارد_شرکت پخش-محدوده کار در کرج- حقوق 1/200 به بالا-با پیکان وانت
 
 
#استخدام_نیروی ساده آقا | کاریابی | 1397/5/17
کدشغل:5769 محل کار:ملار انبار نفت بیمه+1 میلیون
 
 
#استخدام_نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل: 5751 مرتب و آراسته-مسلط به کامپیوتر-ملارد قبچاق
 
 
#استخدام_راننده بدون ماشین_نیسان | کاریابی | 1398/9/4
کد شغل: 5751 -ملارد قبچاق_پرسکاری
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/7
کد شغل: 5751 -ملارد قبچاق_پرسکاری
 
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/9/17
کد شغل:5751 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1397/9/20
کد شغل:5735 ملارد
 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1396/2/25
کد شغل: 5734 ابتدای جاده ملارد-کارگاه تولید یراق آلات اداره برق انباردار کار بلد- با گواهینامه رانندگی
 
 
#استخدام_مددکار_خانم | کاریابی | 1396/2/9
کد شغل: 5725 ملارد-موسسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی لیسانس مددکاری یاروانشناسی
 
 
#استخدام_حسابدار خانم آشنابه نرم افزارهلو | کاریابی | 1399/1/19
کد شغل: 5706 چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال نرم افزار هلو-با سابقه
 
 
#استخدام_نیروی جوشکار | کاریابی | 1399/1/19
کدشغل: 5706 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1399/1/19
کد شغل: 5706 محدوده: چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال
 
 
#استخدام_نیروی_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل: 5706 چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5697 سوئیت 50 متری+تمام هزینه های سوئیت پرداخت خواهد شد_آشنا به کارهای ساختمانی حقوق 700-
 
 
#استخدام_سرایدار زوج | کاریابی | 1397/10/4
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد_تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_جوشکار co2_ | کاریابی | 1397/10/4
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد_تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_ ورق کار( کابینت ) | کاریابی | 1397/9/12
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/2/21
کدشغل:5645 محدوده یوسف آبادقوام-فروشگاه لوستر-مسلط به کامپیوتر و تایپ
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1398/1/28
کدشغل:5645 محدوده یوسف آبادقوام-فروشگاه لوستر-مسلط به برق خانگی
 
 
#نقاش_ساختمان | کاریابی | 1395/11/19
کد شغل: 5638 محدوده ملارد-سیگاری نباشند-روزی 35 الی40 هزار تومان
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/3
کد شغل:6229 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_mdf کار | کاریابی | 1396/9/29
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: : 65509671 _65509659
 
 
#استخدام_برشکار_آقا برای تولیدی پوشاک | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تماس: 65509659 _65509671
 
 
#استخدام_نصاب_mdf | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: 65509659_65509671
 
 
#استخدام_برشکار_mdf | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: : 65509671 _65509659
 
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_فرزکار_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_قالبساز_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_برنامه نویس_نرم افزار کتیا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_نگهبان_شب | کاریابی | 1395/9/7
کدشغل: 5537
 
 
#استخدام__مدیر_سالن_آقا | کاریابی | 1395/9/21
کد شغل: 5534 با سابقه_روابط عمومی بالا
 
 
#استخدام_کافی_من_کار | کاریابی | 1396/1/21
کدشغل: 5534 جاده ملارد-مجتمع گردشگری جهت راه اندازی کافی شاپ
 
 
#استخدام__گارسون_ آقا | کاریابی | 1396/5/26
کد شغل: 5534 مرتب و تمیز-روابط عمومی بالا-باسابقه مرتبط-توانایی کار با تبلت
 
 
#استخدام__صندوقدار_خانم(2 نفر) | کاریابی | 1396/2/3
کد شغل: 5534 مجتمع پذیرایی-انتهای فاز یک اندیشه 10 صبح الی 18- 18 الی 24
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
تراکت پخش کن | کاریابی | 1395/8/5
کد شغل:5464 صنف کاری:شرکت حقوقی-محدوده جاده ملارد پخش تراکت در نواحی شهریار،فردیس، ملارد تماس با آقای حیدری09128651218
 
 
#استخدام_بسته بندی لوازم تجهیزات پزشکی | کاریابی | 1397/4/2
کد شغل:5410 محدوده _سرآسیاب
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/25
کدشغل: 5403 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی_خانم | کاریابی | 1396/5/9
منشی خانم جهت کار در مجسمه فروشی نیاز داریم . محل کاراول جاده ملارده روبروی تالار تچرا حقوق ۳۵۰ تا ۴۰۰ ثابت بهش میدیم از روی هر فاکتوریم بهش درصد میدیم. ساعت کارهم از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب ناهار دارد تماس:۰۹۱۰۱۳۰۵۰۱۰//۰۹۳۹۷۴۱۹۰۲۲
 
 
#استخدام_فروشنده_خانم و آقا | کاریابی | 1396/2/2
شرکت گاما پک نیاز به نفر نیروی فروش خانم و آقا دارد شماره تماس: 09122035186==آقای میر شکاری
 
 
#استخدام_کارمند بازرگانی | کاریابی | 1396/2/3
شرکت معتبر چاپ و بسته بندی برای تکمیل کادر بازرگانی نیاز به تعدادی خانم و آقا با روابط عمومی بالا و ظاهری مناسب و آراسته با تحصیلات لیسانس به بالا ترجیحا:بازگانی صنایع مدیریت و ..) نیازمند است. شرایط حقوق وزارت کار+ پورسانت فقط افراد لیسانس به بالا رزومه ارسال کنند. رزومه به این تلگرام ارسال گردد:09034041931
 
 
#استخدام_فروشنده_خانم | کارفرما | 1396/3/9
جاده ملارد بعد از پل ارتش روبروی فروشگاه رفاه شرکت پخشTGM تماس :02636534672///02636534324
 
 
#استخدام_تراشکار و پرسکار | کاریابی | 1396/3/16
تماس با آقای محمودی: 09123723274 جاده ملارد به سمت مترو کرج-خیابان گلستان
 
 
#استخدام_چرخکار | کاریابی | 1396/3/23
تماس با آقای مرادی: 09126615681 سرآسیب-تولیدی
 
 
#استخدام_اوستاکار MDF | کاریابی | 1396/3/29
تماس با آقای نقدی:09121173951--ملارد-کابینت سازی
 
 
#استخدام_نجار-چوبکار | کاریابی | 1396/3/29
تماس با آقای نقدی:09121173951--ملارد-کابینت سازی
 
 
#استخدام_کارگر ماهر_در و پنجره upvc | کاریابی | 1396/9/11
جاده ملارد روبروی میزان ساعت تماس: 09121497897
 
 
#استخدام_تعدادی حسابدار خانم | کاریابی | 1396/10/27
کدشغل:600 محدوده ملارد_آشنایی با تنظیم دفاتر قانونی،صورت معاملات فصلی و ارزش افزوده سرویس از سراسیاب و اندیشه ... حتما مجرد
 
 
#استخدام_مدیر داخلی (مسلط به امور پیشخوان و کامپیوتر)_خانم /آقا | کاریابی | 1397/1/27
کار در پیشخوان (محدوده ملارد) بیمه بعد از سه ماه ساعت کار: 9 تا 14 و 16 تا 20 حقوق وزارت کار برای اطلاعات بیشتر به دفتر کاریابی مراجعه نمایید
 
 
#استخدام_آشپز _خانم (برای شرکت) | کاریابی | 1397/4/17
کد شغل:5311 محدوده ملارد شرکت چاپ و بسته بندی بیمه بعد از 1 هفته آزمایشی
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1397/10/1
کد شغل:5311 محدوده ملارد شرکت چاپ و بسته بندی بیمه بعد از 1 هفته آزمایشی
 
 
#استخدام_نیروی کارمند فروش خانم(مدیریت بازرگانی) | کاریابی | 1397/5/15
کد شغل:5311 محدوده ملارد شرکت چاپ و بسته بندی با 2 سال سابقه کار
 
 
#استخدام_نیروی کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/26
کد شغل:5311 محدوده ملارد شرکت چاپ و بسته بندی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/20
کدشغل: 5311 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده کارواش | کاریابی | 1398/2/19
کد شغل:3008 محدوده: سراسیاب
 
 
# استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1398/2/22
کد شغل:5265 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_اداری خدماتی | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:5265 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1397/12/18
کد شغل:5265 تولید شیشه #خودرو محدوده #ملارد یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت شب اضافه کاری اجباری نیز دارد
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم_لیسانس حسابداری | کاریابی | 1397/2/18
کد شغل:5265 تولید شیشه #خودرو محدوده #ملارد حتما لیسانس حسابداری(آشنا با حقوق و دستمزد_بیمه مالیات_هلو و سپیدار)
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/20
کد شغل:5265 تولید شیشه #خودرو محدوده #ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1397/11/24
کدشغل:5257 محدوده ملارد__قطعات الکترونیکی
 
 
#استخدام_نیروی_ساده_آقا | کاریابی | 1397/7/2
کد شغل:5256 صبحانه دارد-محدوده کار:ملاردویلای جنوبی-
 
 
#استخدام_جوشکار(co2) | کاریابی | 1399/2/9
با سابقه کد شغل :5252 محدوده ملارد-شرکت تولید کننده رکهای بانکی
 
 
#استخدام_ نیروی فنی | کاریابی | 1399/2/9
با سابقه کد شغل :5252 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_برک_کار(خم کار) | کاریابی | 1399/2/9
آشنا دستگاه خم کاری کد شغل :5252
 
 
#استخدام_کارگر فنی ورق کار | کاریابی | 1399/2/9
کد شغل:5252 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-نجار | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل:5240 محدوده ملارد- صنایع چوب
 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل:5240 محدوده ملارد- صنایع چوب تماس: 09121953652
 
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:5238 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_مدیر فروش | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل: 5238 محدوده ملارد_سازه های فلزی و بتونی
 
 
#استخدام _ام دی اف کار_ماهر | کاریابی | 1397/4/16
کدشغل: 9462 سیکل به بالا-بیمه بعد از سه ماه-1ساعت وقت ناهاری-حقوق دتوافقی-20دقیقه تایم چایی
 
 
پرستار سالمند | کاریابی | 1395/2/25
نگهداری از سالمند آقای 80ساله پوشکی-بصورت شبانه روزی-حقوق یک میلیون-محدوده فردیس-کد شغل 9446
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1398/7/13
کدشغل: 9359 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مدیر داخلی (خط تولید _باسابقه | کاریابی | 1397/5/6
کدشغل: 9359 حتما سابقه کار-مسلط به word_excell حقوق وزارت کار-بیمه-حداکثر35سال 7/30الی16/30-سرویس ندارد_ناهار دارد محدوده چهارراه ملارد-
 
 
#استخدام_نیروی_ساده آقا | کاریابی | 1398/10/9
کد شغل: 9359 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/11/15
کد شغل:9340 محدوده: ملارد
 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1395/1/23
8الی 16/30-وزارت کار یا بیشتر-بیمه-صبحانه-حداکثر35
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:9269 محدوده: ملارد
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1398/9/13
کد شغل: 9232 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/2/13
کد شغل: 9232 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/9/13
کد شغل: 9232 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده_لیفتراک | کاریابی | 1399/2/22
با سابقه کار - تولید قطعات خودرو-ملارد کد شغل: 9232
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/13
کد شغل:9232 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/30
کدشغل:9214 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1397/4/9
کدشغل: 9185 محدوده جاده ملارد_انبار نفت_شهرک منظریه
 
 
# استخدام_نیروی بسته بند | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:9177 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/6/3
کد شغل:9167 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:9167 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:9167 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:9166 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:9163 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1397/9/18
کدشغل: 9154 ملارد_تولید جعبه
 
 
#استخدام_منشی اداری خانم | کاریابی | 1398/7/23
کدشغل: 9154 ملارد_تولید جعبه
 
 
#استخدام_نیروی فنی آقا | کاریابی | 1397/9/22
کدشغل: 9154 ملارد_تولید جعبه
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:9142 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل:1398 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/23
کدشغل: 9120 محدوده ملارد_شهرک جعفریه
 
 
# استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1399/6/17
کد شغل:9120 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ منشی اداری خانم | کاریابی | 1397/12/2
کد شغل:9112 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/3/31
کدشغل: 9098 محدوده چهارراه ملارد
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:1174 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/18
کدشغل: 1174 محدوده ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکارco2 | کاریابی | 1398/1/27
کد شغل:7815 محدوده: ملارد زمینه فعالیت:قطعات خودرو
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/1
کد شغل:7815 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/24
کدشغل: 9041 محدوده چهارراه ملارد-به سمت یوسف آباد قوام
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/13
کدشغل: 9032 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/27
کدشغل: 8992 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی_آقا | کاریابی | 1396/4/27
کد شغل: 014 جهت کار در آزمایشگاه واحد کنترل کیفی-ایتداز ملارد-شهرک والفجر
 
 
#استخدام_شیمی_خانم | کاریابی | 1396/7/1
کد شغل: 8984 محدوده شهرک والفجر-ساخت مرکب ارسال رزومه به تلگرام: 09029109291
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/5/26
کدشغل: 8984 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده_ آقا | کاریابی | 1398/9/25
کدشغل: 8984 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_آشپز خانم | کاریابی | 1397/8/29
کد شغل:8984 ملارد
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل 8984 شرکت مرکب سازی-ابتدای جاده ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:8932 محدوده: ملارد
 
 
رزین کار | کاریابی | 1395/5/17
ماهر و با سابقه کد شغل8920 حقوق 912 هزارتومان-اضافه کار-پنج شنبه ها تا ساعت15- محدوده ملارد-تولید میز و صندلی
 
 
اپراتور cnc | کاریابی | 1395/5/17
کد شغل8920 حقوق 1/5-اضافه کار-پنج شنبه ها تا ساعت15- محدوده ملارد-تولید میز و صندلی
 
 
رویه کوب | کارفرما | 1394/5/24
رویه کوب-7/30الی17- حقوق وزارت کاری-بیمه- اضافه کار-حداکثر 40-ناهار -سرویس-پنج شنبه ها اضافه کار-محدوده پرند
 
 
تزریق فوم | کارفرما | 1394/5/24
تزریق فوم-آشنا به اینتگرال-7/30الی17-وزارت کار-بیمه-حداکثر40-ناهار-سرویس-پنج شنبه اضافه کار-محدوده پرند
 
 
کارشناس سیستم | کاریابی | 1394/5/24
کارشناس سیستم- آشنا به ایزو و تضمین کیفیت-1 سال سابقه-7/30الی17-وزارت کار-بیمه-حداکثر40-ناهار-سرویس-پنج شنبه اضافه کار- (آشنا به فرآیند طراحی)محدوده پرند
 
 
مدیر داخلی | کاریابی | 1394/5/18
مدیر داخلی-لیسانس-2 سال سابقه- هلو-آشنا به کامپیوتر-8الی17-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار-حداکثر 35-محدوده شهریار
 
 
تایپ و ترجمه | کارفرما | 1394/5/18
تعدادی خانم بدون سوء سابقه (سوابق بلافاصله از تشخیص هویت ناجا استعلام می شود) و عدم مصرف دخانیات - دیپلم به بالا - مجرد یا متاهل - بین 18 تا 35 سال - تایپ در منزل - حقوق بصورت پروژه ای و برابر ضوابط دفتر - بدون بیمه - ترجیحاً فاز یک اندیشه/ داوطلبان برای تکمیل فرم درخواست همکاری، در شیفت صبح یا عصر و ساعات یاد شده به دفتر مراجعه فرمایند. ساعات کار دفتر: صبح ها= 8 تا 14 و عصرها= 14 تا 20
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1394/5/25
کارشناس فروش-دیپلم به بالا-آشنا به کامپیوتر-8الی17-بیمه-وزارت کار +پورسانت-حداکثر35-پنج شنبه ها تا13-محدوده تهران
 
 
بازرس مواد و قطعات خودرو | کاریابی | 1394/5/15
بازرس مواد و قطعات خودرو-لیسانس متالوژی -حقوق توافقی-بیمه- اضافه کار-3 سال سابقه-7الی16-حداکثر35-سرویس-محدوده جاده قدیم
 
 
دفتری | کاریابی | 1394/4/9
دفتری-دیپلم به بالا-روابط عمومی بالا-اشنا به کامپیوتر و قانون کار-7/30الی17-توافقی -بیمه-ترجیحا مجرد-حداکثر30-صبحانه و ناهار-محدوده شهریار
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19
مجرد-ناهار-لیسانس-8الی 17-همه چیز توافقی-محدوده شهرک جعفریه
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
مهندس مکانیک | کارفرما | 1394/4/8
مهندس مکانیک گرایش سیالات-8سال سابقه مرتبط-مسلط به اجرای پایتینگ و تعمیر و نگهداری ماشین الات صنعتی-8الی19-توافقی-بیمه-اضافه کار-حداکثر40-صبحانه-ناهار-سرویس از سه راه مارلیک-محدوده هشتگرد
 
 
آهنگر ماهر | کارفرما | 1394/4/6
آهنگر ماهر-تمام شرایط توافقی -حداکثر30
 
 
بازار یاب و نصاب و پشتیبان | کارفرما | 1394/4/6
بازار یاب و نصاب و پشتیبان-فوق دیپلم به بالا-ساعت کاری توافقی-هفتصد+پورسانت-حداکثر35-محدوده ملارد
 
 
برقکار خودرو | کارفرما | 1394/4/7
برقکار خودرو-دیپلم-سابقه کار-سیستم برق خودرو ایسوزو و نیسان و لیفتراک-پایان خدمت-7الی17-حقوق هشتصد +اضافه ومزایا-بیمه- حداکثر35-حق ناهاری-محدوده صفادشت
 
 
سرویس کار یخچال | کارفرما | 1394/4/7
سرویس کار یخچال-دیپلم-سابقه کار-گواهی نامه 10 ساله-اشنا به مسائل برق و مکانیک-پایان خدمت-7الی17-حقوق هشتصد +اضافه ومزایا-بیمه- حداکثر30-حق ناهاری-محدوده صفادشت و عظیمیه
 
 
راننده لیفتراک | کارفرما | 1394/4/7
راننده لیفتراک-دیپلم- 2سابقه کار-گواهی نامه-پایان خدمت-7الی17-حقوق هشتصد +پورسانت ومزایا-بیمه- حداکثر32-حق ناهاری-محدوده صفادشت و عظیمیه
 
 
راننده پخش | کارفرما | 1394/10/1
راننده پخش-دیپلم-سابقه کار-گواهینامه ب 2 10ساله-تجربه رانندگی با ایسوزو و خاور-پایان خدمت-6/30الی17-حقوق هشتصد و چهل+اضافه ومزایا-بیمه- حداکثر32-حق ناهاری-محدوده صفادشت و عظیمیه
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1394/5/26
بازار یاب خانم و آقا-توافقی-بیمه- -حداکثر 35-محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر آبکار | کاریابی | 1399/1/28
کدشغل:8819 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:8819 محدوده: ملارد
 
 
تایپیست ماهر | کارفرما | 1394/3/27
تایپیست ماهر خانم-آشنا به هلو و فاکتورنویسی-تسلط کامل به تایپ-9الی17-وزارت کاری-حداکثر35
 
 
نقشه کشی | کارفرما | 1394/4/18
نقشه کشی- آشنا به اتوکد و اینترنت-اشنا به نرم افزار کتیا و سالید ورک-فوق دیپلم یا لیسانس-وزارت کاری-8الی17-بیمه-ناهار-اضافه کار-محدوده آدران
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1394/5/13
کارشتاس فروش خانم-فن بیان خوب-8الی16- حقوق 700هزار تومان -بیمه-حداکثر35-محدوده اندیشه
 
 
#استخدام_کارگر فنی _آقا | کاریابی | 1397/6/15
کد شغل:8796 ملارد -اگزوز سازی
 
 
کارشناس تولید | کاریابی | 1394/5/11
لیسانس مدیریت صنعتی -جهت امور برنامه ریزی-2 سال سابقه-7/30الی19-توافقی-بیمه-اضافه کار-حداکثر35-محدوده شهر قدس
 
 
کارشناس برنامه ریزی | کاریابی | 1394/5/11
لیسانس صنایع-جهت امور برنامه ریزی-آقا-7/30الی19-توافقی-بیمه-اضافه کار-حداکثر35-محدوده شهر قدس
 
 
برش کار ماهر | کارفرما | 1394/3/11
برش کار ماهر-باسابقه-8الی17-از یک میلیون به بالا-بیمه-اضافه کار-حداکثر30-صبحانه-محدوده گلگون
 
 
کارتن ساز | کاریابی | 1394/3/11
کارتن ساز-باسابقه-8الی17-وزارت کاری-بیمه-اضافه کاری-حداکثر30-محدوده شهریار
 
 
# استخدام_ راننده نیکسر | کاریابی | 1398/5/12
کد شغل:8783 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:8783 محدوده: ملارد
 
 
کارگر فنی | کارفرما | 1394/3/11
کارگر فنی(سنگ زن)-باسابقه-7الی18-بیمه- توافقی-اضافه کار-حداکثر25-محدوده ملارد
 
 
#استخدام_منشی خانم_مسلط به آفیس(word_exccell ) | کاریابی | 1397/8/12
کدشغل: 8781 محدوده چهارراه ملارد
 
 
برشکار | کاریابی | 1394/3/11
برشکار mdf-بیمه-8الی17-حقوق یک میلیون تا یک میلیون و سیصد-اضافه کار-حداکثر40-محدوده امیریه
 
 
نجار ماهر | کارفرما | 1394/3/10
نجار ماهر-8الی17-وزارت کاری-بیمه -اضافه کاری-محدوده فردوسیه
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/11/27
تراشکار-باسابقه-8الی17-وزارت کاری-بیمه-پایان خدمت-اضافه کار-حداکثر40-سیگاری نباشد-محدوده جاده قدیم
 
 
برنامه ریز | کاریابی | 1394/3/9
برنامه ریز-آشنا به زمان بندی-2سال سابقه-8ساعت کاری-بیمه-حقوق توافقی-حداکثر30-محدوده صفادشت
 
 
سرپرست | کاریابی | 1394/3/9
سرپرست آقا-دیپلم یا فوق دیپلم-با سابقه-8ساعت کاری-بیمه-حقوق توافقی-ترجیحا آشنا به کارحداکثر30-محدوده صفادشت
 
 
سبد ساز | کاریابی | 1394/3/7
سبد ساز (اوستا کار)-با تجربه-8الی17-بیمه بعد از 3 ماه-حقوق توافقی-اضافه کار-زیر30سال-محدوده فردوسیه
 
 
تحصیلدار آقا | کاریابی | 1394/3/6
تحصیلدار آقا-آشنا به کامپیوتر-روابط عمومی خوب و فن بیان-مجرد-بیمه بعد از دوره آزمایشی-ناهار-وزارت کار+افزایش حقوق-8ساعت کاری-حداکثر33-محدوده شهریار
 
 
اپراتورCNC | کاریابی | 1394/3/6
اپراتورcnc-روزی 30تا35هزار تومان-8الی17-تا ساعت18 اضافه کار-محدوده شهریار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/7/20
دیپلم - تراشکار ماهر-8الی17-بیمه- حقوق توافقی-اضافه کار-حداکثر35- پایان خدمت -محدوده شهر قدس
 
 
چرخکار | کاریابی | 1394/3/6
چرخکار ماهر-8الی18-بیمه ندارد-حقوق توافقی-حداکثر35-محدوده شهریار
 
 
سرپرست جایگاه | کاریابی | 1394/3/6
سرپرست جایگاه-آشنا به امور حسابرسی و کارهای فنی-توانائی جسمی خوب-کاربلد-بازنشسته یا بازخرید-24/24 شیفتی-حقوق بالای یک میلیون-محدوده شهریار
 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28
دستیار مدیر پروژه -لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک و برق ومدیریت صنعتی-4سال سابقه-بیمه+ تکمیلی-حقوق توافقی-ناهار-8الی17-5شنبه تعطیل-تبحر در کاربرد نرم افزارهای تخصصی وتوانائی در زبان انگلیسی
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/28
کد شغل:2165 محدوده: ملارد
 
 
برش کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
برش کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
رنگ کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/2/21
تراشکار آقا-وزارت کاری-8/30الی18-بیمه-حداکثر35 سال-کاربلد-
 
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1394/2/21
جوان-حداکثر30 -دارای مدرک-
 
 
#استخدام_ورق کار | کاریابی | 1395/12/9
کد:8693 اضافه کاری اجباری-با سابقه مرتبط-آزمون عملی در مرحله اول-مرتب و تمیز
 
 
# استخدام_فرزکار | کاریابی | 1398/3/20
کد شغل:8685 محدوده: ملارد
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/3/9
آقا-باسابقه-حقوق وزارت کاری+پشت لیست-8الی17-بیمه-سرویس ندارد-اضافه کار دارد-حداکثر35سال-
 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/2/23
کدشغل: 8665 بیمه-صبحانه دارد-محدوده ملارد_قبچاق
 
 
#استخدام_کارگر ساده_برای قسمت کامپوزیت | کاریابی | 1399/1/19
کدشغل: 8665 آموزش هم دارد-حقوق توافقی-بیمه-صبحانه دارد-محدوده ملارد_قبچاق
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/11
کدشغل: 8665 محدوده: ملارد
 
 
آبدارچی | کاریابی | 1394/4/21
آبدارچی-تمام شرایط توافقی-دیپلم-حداکثر35-خوش لباس و مرتب
 
 
اپراتور دستگاه بسته بندی سلفون | کاریابی | 1394/6/9
اپراتور دستگاه بسته بندی سلفون -دیپلم-باسابقه-7الی16/30-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار-حداکثر 30-ناهار- پنج شنبه ها تعطیل -محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ریخته گر آلومینیوم ماسه CO2 | کاریابی | 1398/1/18
کدشغل: 863 5شنبه تا 12- صنف:قالبسازی شهرک جعفریه حقوق بالاتر از وزارت کار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/23
کدشغل: 863 محدوده: شهرک جعفریه
 
 
#اسخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1397/3/12
کدشغل:863 قالبسازی- ناهار- حقوق بالاتر از وزارت کار_محدوده ملارد
 
 
#استخدام_راننده پایه2_وانت | کاریابی | 1398/9/6
کد شغل:863 محدوده: ملارد_شهرک جعفریه زمینه فعالیت:قالب سازی
 
 
#استخدام_منشی_حسابدار | کاریابی | 1396/1/14
صنف:قالبسازی-شهرک والفجر کد:863
 
 
#استخدام_فرزکار_آقا_دستگاه cnc_ماهر | کاریابی | 1398/1/18
کدشغل: 863 5شنبه تا 12- صنف:قالبسازی شهرک جعفریه حقوق بالاتر از وزارت کار
 
 
لیسانس مکانیک | کاریابی | 1394/2/28
لیسانس مکانیک گرایش جامدات و سیالات-8الی17/30-بیمه-وزارت کاری-اضافه کار-سابقه کاردر ساخت مخازن تحت فشار پالایشگاهی
 
 
تراشکارcnc | کاریابی | 1393/12/10
توافقی-آشنا به نقشه خوانی-دیپلم یا فوق دیپلم فنی-7الی16-حداکثر30-سرویس از شهریاربیمه- اضافه کار
 
 
#استخدام_پاسخگو تلفن | کاریابی | 1399/2/21
کدشغل: 7075 محدوده: ملارد
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1394/4/2
برقکار صنعتی-آشنا به دسنگاه جوش co2و دستگاه های برقی-8ساعت کاری-تمام شرایط وزارت کاری-محدوده صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی فنی | کاریابی | 1398/4/29
کد شغل:8596 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_اپراتور cnc_آشنابه زیمنس وپاورمیل | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:8551 محدوده: ملارد
 
 
تراشکار ماهر | کاریابی | 1394/2/19
تراشکار ماهر-7/30الی17-بیمه-حقوق توافقی(کمتر از وزارت کار نیست)-ناهار-سرویس-
 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19
راننده جرثقیل 5 تن-7/30الی17-بیمه-توافقی-زیر 35سال-
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1397/10/3
کدشغل: 8524 محدوده شهرک جعفریه
 
 
#استخدام_آشپز خانم / آقا | کاریابی | 1397/10/3
کدشغل: 8524 محدوده شهرک جعفریه
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:8434 محدوهد: ملارد
 
 
اتوکد کار | کاریابی | 1395/2/14

 
 
صندوق دار | کاریابی | 1393/9/12
حقوق وزارت کاری - 7/45الی19 -اضافه کاری - بیمه - آشنا به نرم افزار های حسابداری - ناهار - بین 25 الی35- روابط عمومی بالا -با سابقه کار مرتبط
 
 
پارک بان | کاریابی | 1393/9/12
حقوق توافقی - ساعت کاری 8الی13 13الی19/30 - بیمه - بین 25 الی40- روابط عمومی بالا - ناهار -
 
 
#استخدام_سرایدار ویلا(زوج) | کاریابی | 1397/4/30
کدشغل: 8470 خانم کارهای منزل_آقا سایر کارهای ویلا سوئیت 60 متری
 
 
#استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/3/29
کد شغل:1370 محدوده: ملارد
 
 
برش کار و مونتاژ کار | کارفرما | 1393/8/3

 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22
گرایش بهره وری یا MBA - حداقل 5سال سابقه کار تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک- ناهار- اضافه کاری- سرویس- پنج شنبه تعطیل
 
 
مراقبت از کودک | کاریابی | 1394/1/15
4ساعت در روز- ساعتی2/700-حتما متاهل ترجیحا مادر-بیمه بعد دوره آزمایشی
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/4/22
کد شغل:8282 محدوده: ملارد
 
 
تراشکار | کارفرما | 1394/3/17
تراشکار-دیپلم-7/30الی18-بیمه-اضافه کاری-وزارت کاری-حداکثر35-محدوده اسدآباد
 
 
برشکار ماهر mdf | کارفرما | 1394/6/7
حقوق توافقی- 8 الی 17 -اضافه کاری- بیمه - با سابقه
 
 
# استخدام_تراشکار نیمه ماهر (کار با دستگاه تراش) | کاریابی | 1397/10/23
کدشغل:8233 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1397/9/14
کدشغل: 8210 وسایل ورزشی_ملارد
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1398/2/2
کدشغل: 8210 وسایل ورزشی_ملارد
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/6/25
کدشغل: 8210 وسایل ورزشی_ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/7
کدشغل: 8210 وسایل ورزشی_ملارد
 
 
برق و مکانیک | کاریابی | 1393/5/18
توافقی - اضافه کاری - بیمه - سرویس - ناهار - حداکثر 35 - حداقل دیپلم - با سابقه
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:5153 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_مکانیک کار | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:5153 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_تاسیسات | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:5153 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_نیروی ساده ساده خانم جهت کنترل کیفی وبسته بندی | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:8179 محدوده:لم آباد
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/26
کد شغل:6028 ملارد_آزمایشگاه برق-آشنا به آفیس
 
 
#استخدام_جوشکاربرق _آقا | کاریابی | 1397/2/24
کدشغل:6028 ملارد_ آزمایشگاه برق پنج شنبه ها تا 12 _بیمه بعد دو ماه حتما با سابقه حداقل دو سال
 
 
#استخدام_مونتاژ_خانم | کاریابی | 1397/8/9
کدشغل: 8175 ملارد_قشلاق سن زیر 25 سال_ مجرد