با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:4322 محدودده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 32747   |   298 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:6573 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ نقاش | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ برقکار | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/29
کد شغل:6441 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:6560 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:1442 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/1
کد شغل:3473 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:9272 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1399/2/25
کد شغل:2020 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل:1760 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:3617 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/18
کد شغل:9591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده انبار | کاریابی | 1399/2/18
کد شغل:9591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:6598 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:6598 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:2758 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1399/2/9
کد شغل:7037 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:2506 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/6
کد شغل:4030 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2613 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/31
کد شغل:8071 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:7353 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نصاب درب و پنجره | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:2799 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_استاد کار درب و پنجره | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:2799 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/23
کد شغل:2335 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/23
کد شغل:1037 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/12/17
کد شغل:2075 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی رشته مکانیک | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:4322 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/12/8
کد شغل:4981 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی تولید ومحتوا | کاریابی | 1398/12/3
کد شغل:4310 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1398/11/30
کد شغل:6332 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مامور پخش | کاریابی | 1398/11/30
کد شغل:2875 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/11/30
کد شغل:2875 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/11/29
کد شغل:2196 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/11/28
کد شغل:7963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ پیک موتوری | کاریابی | 1398/11/26
کد شغل:7558 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/11/26
کد شغل:7425 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/11/26
کد شغل:7425 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ سرایدار | کاریابی | 1398/11/21
کد شغل:3690 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/11/19
کد شغل:4274 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_استادکار | کاریابی | 1398/11/12
کد شغل:3381 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ چرخ کار | کاریابی | 1398/11/5
کد شغل:9861 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/10/30
کد شغل:3437 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ پرستار خانم | کاریابی | 1398/10/25
کد شغل:7093 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/10/22
کد شغل:2143 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/22
کد شغل:2143 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ بسته بند | کاریابی | 1398/10/21
کد شغل:9682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی ادازی | کاریابی | 1398/10/21
کد شغل:2038 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر اپراتور cnc | کاریابی | 1398/10/19
کد شغل:5987 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مکانیک _ساخت و تولید | کاریابی | 1398/10/21
کد شغل:5987 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/10/10
کد شغل:3580 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:6445 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:1436 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/21
کد شغل:4823 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حراست شیفت شب | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:1455 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:1455 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپرتور cnc | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:1455 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/15
کد شغل:1455 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین برق | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:6472 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نقاش اتومبیل | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:6472 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ خیاط ماهر | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ وکیوم کار حرفه ای | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ رویه کوب | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:6931 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1398/9/18
کدشغل: 1693 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1398/10/10
کد شغل:2069 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مونتاژ کار | کاریابی | 1398/10/10
کد شغل:2069 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خیاط | کاریابی | 1398/10/10
کد شغل:2069 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/12/10
کد شغل:4693 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_آشپزخانم برای 17نفر_کارخدماتی هم دارد | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:7523 محدوده: شهریار_کردزار
 
 
#استخدام_فرزکارcncمسلط به پاورمیل ونرم افزارسالید ورک | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:7523 محدوده: شهریار_کردزار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:6674 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:6674 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ | کاریابی | 1398/8/22

 
 
# استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/22
کد شغل:1160 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/8/21
کد شغل:5489 محدوه:شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/1
کد شغل:5200 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/9/25
کد شغل:2173 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/8/11
کد شغل:2173 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حراست شیفت شب | کاریابی | 1398/8/29
کد شغل:9852 محدوده: شهریار_آدران
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:9852 محدوده: شهریار_قطعات صنعتی
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/8/4
کد شغل:2037 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:1893 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ راننده | کاریابی | 1399/2/18
کد شغل:9639 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مهندس صنایع خانم | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:9639 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/11/16
کد شغل:9639 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ مونتاژکار | کاریابی | 1398/7/29
کد شغل:9639 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/20
کد شغل:9639 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی فضای سبز | کاریابی | 1398/7/28
کد شغل:2700 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/7/28
کد شغل:3100 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارمند اداری جهت واحد بازرگانی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار آقا | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_باسگول چی آشنابه کامپیوتر | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_راننده لودر | کاریابی | 1399/2/13
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_بسته بند | کاریابی | 1398/11/7
کد شغل:2540 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:6391 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_مراقب | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:6391 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مسئول انتشارات | کاریابی | 1398/11/3
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:2034 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رنگ کار چوب | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل: 2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نجار درجه 2 | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ طراح | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:2346 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش_حسابدار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:9632 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر فنی آشنابه جوشکاری | کاریابی | 1398/8/11
کد شغل:2029 محدوده: شهریار