با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_مهندسی شیمی | کاریابی | 1399/5/8
کدشغل:7944 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 35062   |   218 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/25
کد شغل:7676 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:7676 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/23
کد شغل:2146 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:6839 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:8829 محدوده:شهریار
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:7962 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:1663 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:1663 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/13
کد شغل:2457 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:1748 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/7
کد شغل:7944 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مدیر تولید | کاریابی | 1399/5/7
کدشغل:7944 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/7
کدشغل:2639 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_مکانیک | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:3257 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:3257 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:1292 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نقاش کارباپیستوله | کاریابی | 1399/5/5
کد شغل:7031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:3661 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:4356 محوده: شهریار
 
 
#استخدام_اداری اشنا به هلو | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل3349 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نسخه پیج | کاریابی | 1399/4/29
کد شغل:1793 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:3081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/18
کد شغل:5947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:6031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:4371 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:7988 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:9987 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8325 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1399/4/2
کد شغل:2743 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:5026 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6530 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:7943 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3677 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
کد شغل:6124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:1061 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_طراح اتوکد | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4615 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:2981 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری آشنابه فتوشاپ یاکرل | کاریابی | 1399/5/21
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرپرست انبار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6563 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:2277 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:4373 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/31
کد شغل:4739 محدوده: اندیشه
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:4781 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3250 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3250 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:5120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/4/25
کد شغل:5120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:6573 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/29
کد شغل:4132 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ نقاش | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ برقکار | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:3720 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/29
کد شغل:6441 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:6441 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:6560 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/28
کد شغل:1442 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/1
کد شغل:3473 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:7038 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:9272 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1399/2/25
کد شغل:2020 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل:1760 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:3617 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/18
کد شغل:9591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده انبار | کاریابی | 1399/2/18
کد شغل:9591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:6598 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:6598 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:2758 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:4538 محدوه: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:4538 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1399/2/9
کد شغل:7037 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:2506 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/6
کد شغل:4030 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2613 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/31
کد شغل:8071 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:3954 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:7353 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نصاب درب و پنجره | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:2799 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_استاد کار درب و پنجره | کاریابی | 1399/1/28
کد شغل:2799 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/23
کد شغل:2335 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/1/23
کد شغل:1037 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_صندوقدار | کاریابی | 1399/4/5
کد شغل:2075 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1399/2/30
کد شغل:4322 محدودده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی رشته مکانیک | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:4322 محدوده: شهریار