با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:7312 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 37179   |   173 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_پرستار | کاریابی | 1399/7/7
کدشغل:2120 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:7340 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:3261 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/5
کد شغل:2093 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مربی | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل:2341 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/7/1
کد شغل:4711 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مهماندار | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:2144 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/7/6
کد شغل:2144 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی نگهبان | کاریابی | 1399/6/26
کدشغل:3124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:4630 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/23
کدشغل:1982 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/19
کد شغل:4269 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند | کاریابی | 1399/6/17
کد شغل:2532 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/6/17
کدشغل:1186 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/16
کد شغل:4670 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/15
کدشغل:2199 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/13
کدشغل:9753 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:6081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تزریق | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/5
کدشغل:6439 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل:7638 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/2
کد شغل:2518 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/2
کدشغل:2518 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/2
کد شغل:4364 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی فروشنده | کاریابی | 1399/6/1
کدشغل:4537 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/20
کدشغل:3591 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/5/28
کدشغل:3238 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/26
کدشغل:1348 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/25
کد شغل:7676 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:7676 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/23
کد شغل:2146 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:6839 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:8829 محدوده:شهریار
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:7962 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:1663 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:1663 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/13
کد شغل:2457 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:1748 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/7
کد شغل:7944 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مدیر تولید | کاریابی | 1399/5/7
کدشغل:7944 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_مهندسی شیمی | کاریابی | 1399/5/8
کدشغل:7944 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/7
کدشغل:2639 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_مکانیک | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:3257 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:3257 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:1292 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نقاش کارباپیستوله | کاریابی | 1399/5/5
کد شغل:7031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:3661 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:4356 محوده: شهریار
 
 
#استخدام_اداری اشنا به هلو | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل3349 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نسخه پیج | کاریابی | 1399/4/29
کد شغل:1793 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:3081 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/18
کد شغل:5947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:5947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:6031 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_پرستار | کاریابی | 1399/6/30
کدشغل:6296 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:4371 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/10
کد شغل:7988 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:9987 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8325 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1399/4/4
کد شغل:6579 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1399/4/2
کد شغل:2743 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/31
کد شغل:5026 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_باغبان | کاریابی | 1399/6/30
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6013 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:6530 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:7943 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3677 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
کد شغل:6124 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:1061 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_طراح اتوکد | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:4850 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4615 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/19
کد شغل:2981 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارمند اداری آشنابه فتوشاپ یاکرل | کاریابی | 1399/5/21
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:4653 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید آقا | کاریابی | 1399/6/10
کد شغل:6563 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:2277 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:4373 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/31
کد شغل:4739 محدوده: اندیشه
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:4781 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:2947 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/1
کد شغل:3250 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3250 محدوده:شهریار