با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1395/11/19
کاربری امور فروش نمایندگی خودرو - امور اداری - کاربری سیستم فروش کد شغل: 5638 ارسال رزومه به : ozoomchi@gmail.com
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
ساعت کار : از 08:30     تا   18:00     اضافه کاری در صورت لزوم
حداقل سابقه کار : 24   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , کاردانی , کارشناسی ناپیوسته , کارشناسی , کارشناسی ارشد
گروه مشاغل : ساير مشاغل , اداری , فروشنده , مدیر فروش , منشی , کارمند , کامپیوتر
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 3994   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
# استخدام_کارمند اداری جهت واحد بازرگانی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1398/7/24
کد شغل:3245 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:6350 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ رنگ کار/زیرکارچی | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:2963 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_برق کارصنعتی | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:9928 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_مراقب | کاریابی | 1398/7/17
کد شغل:6391 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:6391 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:3682 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:2034 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_رنگ کار چوب | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل: 2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نجار درجه 2 | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:2501 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ طراح | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:1428 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:2346 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش_حسابدار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:9632 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/7/8
کد شغل:2029 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین داروویی | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:9822 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/4
کد شغل:8269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/9
کد شغل:7149 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:6524 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/7/3
کدشغل: 5482 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ انباردار | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:2573 محدوده:شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2573 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:2354 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ پیک موتوری | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:1988 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_پشتیبان سایت | کاریابی | 1398/6/28
کد شغل:2039 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:3018 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ اپراتور فرز | کاریابی | 1398/6/24
کد شغل:6958 محدوده: شهریار
 
 
منشی دفتر | کارفرما | 1398/6/11
منشی دفتر مدیریت
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:2264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/6/7
کد شغل:1452 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:4622 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ تکنسین برق | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:3269 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/2
کد شغل:3264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1158 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:9812 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:6523 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/28
کد شغل:7525 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل3050 محدوده : شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل:1121 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ وسط کار | کاریابی | 1398/5/23
کد شغل:3795 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/20
کد شغل:3654 محدوده: شهریار فردوسیه
 
 
# استخدام_ نگهدار سالمند آقا پوشکی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3065 محدوده: شهریار_ فردوسیه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:3716 محدوده: پرند
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/5/17
کد شغل:4392 محدوده: شهریار