با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
 قوانین و فرم ها

جدول حداقل حقوق ،دستمزد و مزایای کار کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 .کلیک نمایید