با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 29  |  #استخدام_جوشکار_آرگو     3 / 27  |  #استخدام_خط تولید
    3 / 29  |  #استخدام_جوشکار     3 / 27  |  #استخدام_تراشکار
    3 / 29  |  #استخدام_تراشکار(آقا     3 / 27  |  #استخدام_کارگرساده
    3 / 29  |  #استخدام_رنگ کار پیس     3 / 27  |  #استخدام_آشپز(خانم.آ
    3 / 29  |  #استخدام_فنی کار{آقا     3 / 27  |  #استخدام_مونتاژکار(آ
    3 / 29  |  #استخدام_جوشکار     3 / 27  |  #استخدام_حراست
    3 / 29  |  #لیسانس_شیمی(ترجیحا     3 / 26  |  # استخدام_سرپرست فرو
    3 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ     3 / 26  |  #استخدام_جوشکار c02
    3 / 29  |  #استخدام_کارگرساده خ     3 / 26  |  #استخدام_اپراتور(واح
    3 / 29  |  #استخدام_کانترکار     3 / 26  |  #استخدام_کارشناس شیم
    3 / 27  |  #استخدام_مونتاژکار(آ     3 / 24  |  #استخدام_جوشکارco2 آ
    3 / 27  |  ‎#استخدام_کارگرساده     3 / 24  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 27  |  #استخدام_اپراتور واح     3 / 23  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 27  |  ‎#استخدام_جوشگار Co2     3 / 23  |  #استخدام_اداری(خانم.
    3 / 27  |  #استخدام_فرزکار {آقا     3 / 23  |  #استخدام_کارگر خط تو
اخبار استخدام