با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 4  |  نیروی ساده     4 / 1  |  #استخدام_اپراتور تول
    4 / 4  |  #استخدام_کارگرساده     4 / 1  |  #استخدام_نیرومنشی خا
    4 / 4  |  #استخدام-کارگرساده     4 / 1  |  #استخدام_نیرواداری خ
    4 / 4  |  #استخدام_نیروحسابدار     4 / 1  |  #استخدام_زیگزالدوز
    4 / 4  |  #استخدام_پرسکار     4 / 1  |  #استخدام_وسط کار
    4 / 4  |  #استخدام_نیرو اداری     4 / 1  |  #استخدام_وسط کار
    4 / 4  |  #استخدام_کارگرساده     4 / 1  |  #استخدام_راسته دوز
    4 / 4  |  #استخدام_مدیر مالی     4 / 1  |  #استخدام_نگهبان
    4 / 4  |  #استخدام_کار شناس با     4 / 1  |  #استخدام_منشی خانم
    4 / 4  |  #استخدام_فروشنده خان     4 / 1  |  #استخدام_خط تولید خا
    4 / 4  |  #استخدام_بازاریاب خا     4 / 1  |  #استخدام_خدمات
    4 / 4  |  #استخدام_ کارگر ساده     4 / 1  |  #استخدام_حسابدار
    4 / 4  |  فروش و اعطای نمایندگ  |  3ateam10x سا     3 / 31  |  #استخدام_کارگرساده
    4 / 2  |  #استخدام_بازاریاب تل     3 / 31  |  #استخدام_اپراتوردستگ
    4 / 2  |  #استخدام_ خط تولید     3 / 29  |  #استخدام_نگهبان
اخبار استخدام