با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 11  |  #استخدام_کارمند فروش     9 / 7  |  #استخدام_مدیر تولید
    9 / 10  |  #استخدام-کارگرساده     9 / 7  |  #استخدام_کارشناس شیم
    9 / 10  |  #استخدام-کارگرساده     9 / 7  |  کنترل کیفی  |  اکسیر کادوس
    9 / 10  |  #استخدام-کارگرساده     9 / 7  |  برق کار  |  اکسیر کادوس
    9 / 9  |  #استخدام-مونتاژکار     9 / 7  |  #استخدام_نگهبان
    9 / 9  |  #استخدام_راننده     9 / 7  |  #استخدام_مدیر داخلی
    9 / 9  |  #استخدام-اپراتور cnc     9 / 7  |  #استخدام_ویزیتور
    9 / 8  |  #استخدام_خیاط     9 / 6  |  منشی
    9 / 8  |  #استخدام_لوجستیک     9 / 6  |  #استخدام-ابدارچی
    9 / 8  |  #استخدام-فنی کار     9 / 6  |  #استخدام_خط تولید
    9 / 8  |  #استخدام_جوشکارco2     9 / 6  |  #استخدام-تراشکار
    9 / 8  |  #استخدام_خط تولید اق     9 / 6  |  #استخدام-کارگرفنی
    9 / 7  |  #استخدام_نیرو اپراتو     9 / 6  |  #استخدام-کارمند ادار
    9 / 7  |  #استخدام _خدمات     9 / 6  |  #استخدام-کارگر انبار
    9 / 7  |  #استخدام_خط تولید     9 / 6  |  #استخدام_کارگرساده
اخبار استخدام