با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 8  |  #استخدام_نگهبان     7 / 5  |  #استخدام-کارگرساده خ
    7 / 8  |  #استخدام_کارگرساده(خ     7 / 5  |  #استخدام_حراست(آشنای
    7 / 8  |  #استخدام_انباردار{آق     7 / 5  |  #استخدام_فنی کار{مکا
    7 / 5  |  #استخدام-اداری(خانم.     7 / 4  |  #استخدام_خیاط
    7 / 5  |  #استخدام_حسابداره{آق  |  آلی صنعت     7 / 4  |  # استخدام_حسابدار
    7 / 5  |  #استخدام_کامند فروش{  |  آلی صنعت     7 / 4  |  #استخدام_مهندس صنایع
    7 / 5  |  #استخدام_نگهبان(فقط     7 / 4  |  #استخدام_تراشکار {ما
    7 / 5  |  #استخدام_وکیوم کار     7 / 4  |  #استخدام_حسابدار (خا
    7 / 5  |  #استخدام_رنگکار     7 / 4  |  #استخدام_ حسابدار {خ
    7 / 5  |  #استخدام_کارگرساده{آ     7 / 4  |  #استخدام_کنترل کیفیت
    7 / 5  |  #استخدام_کارگرساده{آ     7 / 4  |  #استخدام_مدیرکنترل ک
    7 / 5  |  #استخدام_اداری(خانم.     7 / 4  |  #استخدام_حسابدار
    7 / 5  |  #استخدام_دفتری (آشنا     7 / 4  |  #استخدام_فنی کار{یاد
    7 / 5  |  #استخدام_کارمند دفتر     7 / 3  |  #استخدام_کارمند فروش
    7 / 5  |  #استخدام_جوشکار برق     7 / 3  |  #استخدام_لیسانس شیمی
اخبار استخدام