با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 8  |  #استخدام_کارشناس It{  |  سازگر     9 / 6  |  #استخدام_نیروی خط تو  |  مسعود مارک(چ
    9 / 7  |  #استخدام_اداری فروش  |  کیلینیک ژیکو     9 / 6  |  #استخدام-کلیشه سازی{  |  مسعود مارک(چ
    9 / 7  |  #استخدام_اداری{مسلط  |  فخیم آذین پا     9 / 6  |  #استخدام_کارگرساده خ  |  مسعود مارک(چ
    9 / 7  |  #استخدام_مهندس شیمی(  |  صنایع رجا شی     9 / 6  |  #استخدام_انباردار  |  مسعود مارک(چا
    9 / 7  |  #استخدام_اداری/خانم{  |  بافکو     9 / 6  |  جوشکار co2  |  شرکت پایبند سازه
    9 / 7  |  #استخدام_برشکار MdF(  |  بافکو     9 / 6  |  # استخدام_انباردار  |  شرکت پایبند
    9 / 7  |  #استخدام_بازاریاب {ب  |  شیرین زرمان     9 / 6  |  #استخدام_انباردار{آش  |  شرکت پایبند
    9 / 7  |  #استخدام_راننده پایه  |  به تک     9 / 6  |  خدماتی  |  شرکت پایبند سازه
    9 / 7  |  #استخدام_کارگرساده ا  |  به تک     9 / 6  |  نگهبان  |  شرکت پایبند سازه
    9 / 7  |  #استخدام_خیاط مبلمان  |  بافکو     9 / 6  |  کارمند اداری  |  شرکت پایبند سازه
    9 / 7  |  #استخدام_رویه کوب  |  بافکو     9 / 6  |  HSE  |  شرکت پایبند سازه
    9 / 7  |  #استخدام_خط تولید  |  دی پارت آریا     9 / 6  |  #استخدام_ورق کار  |  کوئل سازان آری
    9 / 6  |  #استخدام_تراشکار ماه  |  دی پارت آریا     9 / 6  |  #استخدام_جوشکار نقره  |  کوئل سازان آ
    9 / 6  |  #استخدام-گرافیست  |  مسعود مارک(چاپ     9 / 6  |  #استخدام_پانچ کار سی  |  کوئل سازان آ
    9 / 6  |  #استخدام_نیروی خط تو  |  مسعود مارک(چ     9 / 6  |  #استخدام-کارگرساده  |  مسعود مارک(چ
اخبار استخدام