با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 11  |  #استخدام_خدمات آشپز(  |  یزدان بافت ا     3 / 9  |  #استخدام_برفکار صنعت  |  هواساز
    3 / 10  |  #استخدام_اداری(مسلط  |  ایمن بهین پی     3 / 9  |  #استخدام_مونتاژکار  |  هواساز
    3 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  زرین     3 / 9  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  سیگما
    3 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  بکینگ وود     3 / 9  |  #استخدام_اداری حسابد  |  بتن ابرقانی
    3 / 10  |  #استخدام_فنی کار{آقا  |  بکینگ وود     3 / 9  |  3استخدام_راننده لیفت  |  فاما بتن
    3 / 10  |  #استخدام_اپراتور سی  |  بکینگ وود     3 / 9  |  #استخدام_رنگ کار (زی  |  رنگ کاری پار
    3 / 10  |  #استخدام_برشکارMdF{آ  |  بکینگ وود     3 / 9  |  #استخدام_مدیر فروش(ب  |  یکجاپک
    3 / 10  |  #استخدام_حراست{12ساع  |  اتمه پارس     3 / 9  |  #استخدام_مونتاژکار(آ  |  پویا توسعه ا
    3 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  نیوسادپلیمر     3 / 9  |  #استخدام_جوشکارآرگون  |  نیک صنعت وند
    3 / 10  |  #استخدام_نقشه کش صنع  |  اتحاد مصدق     3 / 9  |  #استخدام_اداری(خانم  |  ثابت لایی رب
    3 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  گروه صنعتی ب     3 / 9  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  گاز گستران ص
    3 / 10  |  # استخدام_کارگر ساده  |  شرکت پشم سنگ     3 / 9  |  #استخدام_مسئوال دفتر  |  توتیا البرز
    3 / 9  |  #استخدام_کارمنداداری  |  شرکت کائولین     3 / 9  |  #استخدام_کمک حسابدار  |  آرادموتور
    3 / 9  |  #استخدام_فنی کار آقا  |  زرین بافت ره     3 / 8  |  #استخدام-کارگرساده  |  مسعود مارک(چ
    3 / 9  |  #استخدام_جوشکار (آرگ  |  هواساز     3 / 8  |  #استخدام_اداری{خانمم  |  فرتاک امیران
اخبار استخدام