با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    12 / 11  |  نگهبان باغ  |  ازاد     12 / 4  |  #استخدام_کارگر خط تو
    12 / 10  |  #استخدام_کارمند ادار     12 / 4  |  #استخدام_کارگر ساده
    12 / 10  |  #استخدام_کارگر ساده     12 / 3  |  #استخدام_تزریق پلاست
    12 / 10  |  # استخدام_کارگر خط ت     12 / 3  |  #استخدام_کارگر شکر ر
    12 / 10  |  کار دائمی در منزل خو  |  استخدام شرک     12 / 3  |  #استخدام_برقکار صنعت
    12 / 10  |  #استخدام_باغبان     12 / 3  |  #استخدام_کارگر فنی
    12 / 9  |  #استخدام_تضمین کیفیت     12 / 3  |  #استخدام_بهیار یا کم
    12 / 9  |  #استخدام_مدیریت تولی     12 / 2  |  #استخدام_نگهدار سالم
    12 / 6  |  #استخدام_انباردار     12 / 2  |  #استخدام_نگهدار سالم
    12 / 6  |  #استخدام_مهندس صنایع     12 / 2  |  #استخدام_کارگر فنی ک
    12 / 6  |  #استخدام_کارشناس شیم     12 / 2  |  #استخدام_مهندس شیمی
    12 / 5  |  #استخدام_کارگر ساده     12 / 2  |  # استخدام_ مدیر داخل
    12 / 5  |  #استخدام_کارگر ساده     12 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده
    12 / 5  |  #استخدام_کارمند ادار     11 / 28  |  # استخدام_انباردار
    12 / 4  |  #استخدام_تکنسین برق     11 / 28  |  #استخدام_کارگر ساده
اخبار استخدام