با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 31  |  #استخدام_نگهبان بازن     4 / 26  |  #استخدام-سالندار
    4 / 29  |  #استخدام_فروشنده ثاب     4 / 26  |  #استخدام-کارمند فروش
    4 / 29  |  #استخدام_مهندسit     4 / 26  |  #استخدام-کارگر ساده
    4 / 29  |  #استخدام_نیروکارشناس     4 / 26  |  #استخدام-اپراتور
    4 / 29  |  #استخدام_نگهبان     4 / 26  |  #استخدام-کارگر ساده
    4 / 29  |  #استخدام_نیروی خانم     4 / 26  |  #استخدام-منشی اداری
    4 / 29  |  #استخدام_کارگرساده     4 / 26  |  #استخدام_نیروخدمات
    4 / 27  |  #استخدام-حسابدار     4 / 26  |  #استخدام_نیرو وزیتور
    4 / 27  |  #استخدام-منشی     4 / 26  |  #استخدام_نگهبان بازن
    4 / 27  |  #استخدام _سرپرست کار     4 / 26  |  #استخدام_نیروی خانم
    4 / 27  |  حسابدار     4 / 26  |  #استخدام_کارگرساده
    4 / 26  |  تکنسین برق     4 / 26  |  #استخدام_کارگرساده
    4 / 26  |  مهندس مکانیک     4 / 26  |  #استخدام_قصاب ماهر
    4 / 26  |  آبدارچی     4 / 22  |  #استخدام-خدمات
    4 / 26  |  #استخدام_برق کار صنع     4 / 22  |  #استخدام-خدمات
اخبار استخدام