با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 3  |  #استخدام_خدمات خانم(     6 / 30  |  #استخدام_کارگرساده
    7 / 3  |  #استخدام_راننده پخش     6 / 30  |  #استخدام-کارگرساده ب
    7 / 3  |  #استخدام_نیرو خط تول     6 / 30  |  #استخدام_سرایدار
    7 / 3  |  #استخدام_انباردار     6 / 29  |  #استخدام-منشی
    7 / 3  |  #استخدام_راننده لیفت     6 / 29  |  #استخدام-خیاط
    7 / 3  |  #استخدام_نیرو خدمات     6 / 29  |  #استخدام-منشی
    7 / 1  |  #استخدام-کارگرانبار     6 / 29  |  #استخدام_نیروراننده
    6 / 31  |  #استخدام_نیرو حسابدا     6 / 29  |  #استخدام_اپراتور دست
    6 / 31  |  #استخدام-خدمات     6 / 29  |  #استخدام_طراح
    6 / 31  |  #استخدام-نگهبان     6 / 29  |  #استخدام_حسابدار
    6 / 30  |  #استخدام-مدیر فرو     6 / 29  |  #استخدام_فتوشاپ کار
    6 / 30  |  #استخدام-منشی     6 / 29  |  #استخدام_صندوقدار
    6 / 30  |  #استخدام_راننده پایه     6 / 29  |  #استخدام_خط تولید
    6 / 30  |  #استخدام منشی و دستی     6 / 29  |  #استخدام_فروشنده
    6 / 30  |  #استخدام-دستیار دندا     6 / 29  |  #استخدام_نیرو فلزکار
اخبار استخدام