با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    12 / 5  |  #استخدام_حسابدارآقا     11 / 17  |  #استخدام_کارمندفروش(
    12 / 5  |  #استخدام_نگهبان(با س     11 / 17  |  #استخدام_طراح گرافیک
    12 / 2  |  #استخدام_کارشناس مرک     11 / 17  |  #استخدام_شیمی کاربرد
    12 / 2  |  #استخدام_کال سنتر{کا     11 / 17  |  #استخدام-کارگرساده(خ
    12 / 2  |  #استخدام_خدمات آبدار     11 / 17  |  #استخدام_منشی خانم
    12 / 2  |  #استخدام_تعمیرات ونگ     11 / 17  |  #استخدام_کارگرساده{خ
    12 / 1  |  #استخدام_کارگرساده{آ     11 / 16  |  #استخدام_کارمند فروش
    12 / 1  |  #استخدام_کارگرساده{آ     11 / 16  |  #استخدام _کارمند فرو
    11 / 30  |  #استخدام_منشی اداری(     11 / 16  |  #استخدام_کارمنداداری
    11 / 30  |  #استخدام_نگهبان     11 / 16  |  #استخدام_کارمند ادار
    11 / 30  |  #استخدام_کارمند ادار     11 / 16  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    11 / 18  |  #استخدام_بازاریاب می     11 / 16  |  #استخدام_حسابدار(خان
    11 / 18  |  #استخدام_ویزیتور تلف     11 / 16  |  #استخدام_کارمندفروش(
    11 / 17  |  #استخدام_منشی (خانم.     11 / 16  |  #استخدام_بازاریاب می
    11 / 17  |  #استخدام_کارگر ساده     11 / 15  |  #استخدام-کارگرساده
اخبار استخدام