با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 2  |  #استخدام_راننده لیفت     2 / 30  |  #استخدام_کمک انباردا
    3 / 2  |  #استخدام_کارگرساده{آ     2 / 30  |  #استخدام_جوشکار(co2ب
    3 / 2  |  #استخدام_کارشناس شیم     2 / 30  |  #استخدام_راننده پایه
    3 / 1  |  #استخدام_انباردار(آق     2 / 30  |  #استخدام_موزع
    3 / 1  |  #استخدام_ویزیتور مید     2 / 30  |  #استخدام_کارگرساده(خ
    3 / 1  |  #استخدام_کارگرساده{آ     2 / 30  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 1  |  #استخدام_اداری(آقا/خ     2 / 29  |  #استخدام_کارگرساده(خ
    3 / 1  |  #استخدام_کارگرساده{خ     2 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 1  |  #استخدام_فروشنده(خان     2 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 1  |  #استخدام_فروشنده(آقا     2 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 1  |  #استخدام_کارگرساده{آ     2 / 29  |  #استخدام_اپراتورتزری
    3 / 1  |  #استخدام_فروشنده(خان  |  تجارت گستر ن     2 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    3 / 1  |  #استخدام_برقکار{آقا}     2 / 29  |  #استخدام_خدمات(آقا)
    3 / 1  |  #استخدام_کمک حسابدار     2 / 26  |  #استخدام_کمک حسابدار
    2 / 30  |  #استخدام_خدماتی(آقا)     2 / 26  |  #استخدام_حسابدار(آقا
اخبار استخدام