با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    2 / 1  |  #استخدام_آبدارچی(خان     1 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    2 / 1  |  #استخدام_مونتاژکار ا     1 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    2 / 1  |  #استخدام_تراشکار(باس     1 / 29  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    2 / 1  |  #استخدام_خمکار(سابقه     1 / 28  |  #استخدام_اداری{کاربل
    2 / 1  |  #استخدام_برشکار(سابق     1 / 28  |  #استخدام_کنترل کیفیت
    2 / 1  |  #استخدام_مهندس صنایع     1 / 28  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    2 / 1  |  #استخدام_کنترل کیفیت     1 / 28  |  #استخدام_جوشکارco2
    2 / 1  |  #استخدام_انباردار(با     1 / 28  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    2 / 1  |  #استخدام_کارمند ادار     1 / 28  |  #استخدام_حسابدار{کار
    2 / 1  |  #استخدام_کارمنداداری     1 / 27  |  #استخدام_حسابدار(آقا
    2 / 1  |  #استخدام_کارگرساده(خ     1 / 27  |  تزریق کار ماهر پو نی  |  آواملامین سا
    2 / 1  |  #استخدام_اداری(آقا/خ     1 / 27  |  #استخدام_آبدارچی_خدم
    2 / 1  |  #استخدام_حسابدار(آقا     1 / 27  |  #استخدام_متخصص کابل
    2 / 1  |  #استخدام_اداری(خانم.     1 / 27  |  #استخدام_برقکار{آقا}
    1 / 29  |  #استخدام_اداری(خانم.     1 / 27  |  #استخدام_کارمند فروش
اخبار استخدام