با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    4 / 27  |  #استخدام_خدمات(خانم)     4 / 20  |  #استخدام_دسته بندی س
    4 / 23  |  #استخدام_حسابدار(آقا     4 / 19  |  #استخدام-راننده پایه
    4 / 23  |  #استخدام_حسابدار(خان     4 / 19  |  #استخدام_کمک حسابدار
    4 / 21  |  #استخدام_کارگرانبار     4 / 19  |  #استخدام_مالی/حسابدا
    4 / 21  |  #استخدام_کارشناس صنا     4 / 18  |  #استخدام_اداری(آقا/خ
    4 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده     4 / 18  |  #استخدام_جوشکارآهنگر
    4 / 21  |  #استخدام_ویزیتور مید     4 / 18  |  #استخدام_تاسیسات
    4 / 21  |  #استخدام_تاسیسات(برق     4 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده(
    4 / 21  |  #ٌاستخدام _حدمات (آق     4 / 11  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    4 / 21  |  #استخدام_راننده لیفت     4 / 11  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    4 / 21  |  #استخدام_اپراتور(واح     4 / 11  |  #استخدام-کارگر ساده(
    4 / 21  |  #استخدام_اداری(آقا.آ     4 / 11  |  #استخدام_کارگرساده(آ  |  بهین فراز
    4 / 21  |  #استخدام_کمک حسابدار     4 / 11  |  #استخدام_راننده میکس
    4 / 20  |  #استخدام_جمع آوری سف     4 / 11  |  #استخدام_اداری/خانم{
    4 / 20  |  #استخدام_بسته بندی     4 / 10  |  #استخدام_سمپلر {آقا.
اخبار استخدام