با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 7  |  #استخدام_کارمنتد ادا  |  نوین پاک شرق     7 / 4  |  #استخدام _کارمند ادا  |  شرکت سارکو
    7 / 7  |  #استخدام_اداری{مسلط  |  شرکت ناب صنع     7 / 4  |  #استخدام_حراست{12ساع  |  تراشکاران ح
    7 / 7  |  #استخدام-کمک حسابدار  |  توسکا پلاستی     7 / 4  |  #استخدام_آشپز خانم
    7 / 6  |  #استخدام_کارگرساده{3  |  بردنگارایران     7 / 4  |  #استخدام -خدمات آقا  |  کرمان خودرو
    7 / 6  |  #استخدام_حسابدارآقا{  |  آرکا برودت ب     7 / 4  |  #استخدام_جوشکار  |  موتور اسکان خود
    7 / 6  |  #استخدام_نیرو شیمی  |  گیرش     7 / 4  |  #استخدام_برق الکترون  |  موتور اسکان
    7 / 6  |  #استخدام_نیرو بسته ب  |  گیرش     7 / 4  |  #استخدام-نیرو پاسخگو  |  دپارتمان پار
    7 / 6  |  #استخدام_نیروی خط تو  |  مسعود مارک(چ     7 / 4  |  #استخدام_اپراتور دست  |  مهرگیاه
    7 / 6  |  #استخدام_نیروی خط تو  |  مسعود مارک(چ     7 / 4  |  #استخدام_خط تولید  |  مهرگیاه
    7 / 6  |  #استخدام_جوشکار_برق  |  شرکت برسا     7 / 4  |  #استخدام_خدمات آقا{ن  |  مهرگیاه
    7 / 6  |  #استخدام-کارگرساده  |  مسعود مارک(چ     7 / 2  |  #استخداام_کمک انبارد  |  فخیم آذین پا
    7 / 6  |  #استخدام_کارگرساده خ  |  مسعود مارک(چ     7 / 2  |  #استخدام_سرپرست تولی  |  شرکت تیک پلا
    7 / 4  |  #استخدام_تراشکار ماه  |  شرکت سارکو     7 / 2  |  #استخدام_کارگرفنی اق  |  شرکت برسا
    7 / 4  |  #استخدام_فرزکار  |  شرکت سارکو     7 / 2  |  کارمنداداری {آشنا به  |  رنگ افرا
    7 / 4  |  #استخدام_فروشنده اقا  |  شرکت دارا     6 / 31  |  #استخدام_کارمنتد ادا  |  هرم تجهیز غر
اخبار استخدام