با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    2 / 21  |  #استخدام_نگهبان_شب     2 / 21  |  #استخدام_ جوشکار CO2
    2 / 21  |  #استخدام_کارگر ساده     2 / 21  |  #استخدام_ منشی اداری
    2 / 21  |  کارمند فروش     2 / 21  |  #استخدام_خدمات اقا
    2 / 21  |  #استخدام_ حسابدار     2 / 21  |  #استخدام_چاپکار سیلک
    2 / 21  |  #استخدام_نیرو ادرای     2 / 21  |  #استخدام_ کارمند ادا
    2 / 21  |  #استخدام_نیرو اشپزخا     2 / 20  |  #استخام_ کارگر ساده
    2 / 21  |  #استخدام_ کارگر ساده     2 / 20  |  #استخدام_ کارگر ساده
    2 / 21  |  #استخدام_ خط تولید ا     2 / 20  |  #استخدام_نیروی بسته
    2 / 21  |  #استخدام_ کارگر فنی     2 / 20  |  #استخدام_فوق دیپلم م
    2 / 21  |  #استخدام_ کارگر ساده     2 / 20  |  #استخدام_انبار دار  |  رنگ توحید
    2 / 21  |  #استخدام_کارگزساده     2 / 20  |  #استخدام_حسابدار
    2 / 21  |  #استخدام_ منشی اداری     2 / 20  |  #استخدام_کارگر ساده
    2 / 21  |  #استخدام_بازاریاب     2 / 20  |  #استخدام_کارگر ساده
    2 / 21  |  #استخدام_بازاریاب     2 / 20  |  #استخدام_کارمند فروش
    2 / 21  |  #استخدام_ تدوینگر     2 / 19  |  #استخدام_کارمند فروش
اخبار استخدام