با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    11 / 10  |  #استخدام-کارگر ساده{  |  زرین بافت آس     11 / 9  |  #اسنتدام_خدماتی آبدا  |  ژیوار صنعت
    11 / 10  |  #استخدام_ویزیتور پخش  |  صنعت سازان گ     11 / 9  |  #اسنتدام_کارشناس تول  |  ژیوار صنعت
    11 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  فروشگاه بهار     11 / 9  |  #اسنتدام_کنترل کیفیت  |  ژیوار صنعت
    11 / 10  |  #استخدام-راننده لیفت  |  زرین بافت آس     11 / 9  |  #اسنتدام_کارشناس دفت  |  ژیوار صنعت
    11 / 10  |  #استخدام_حسابدار خان  |  فروشگاهد آی     11 / 9  |  #استخدام_اداری_فروش(  |  کرکره فولاد
    11 / 10  |  #استخدام_راننده پایه     11 / 9  |  #استخدام_ویزیتور تلف  |  ایمن پیشرو
    11 / 10  |  #استخدام_موزع     11 / 9  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  شرکت کامل پی
    11 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  دادگسترنخبگا     11 / 9  |  #استخدام_سزی تراش (ت  |  شرکت کامل پی
    11 / 10  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  لابراتوار دن     11 / 9  |  #استخدام_کارشناس حسا  |  شعبه اصلی سا
    11 / 10  |  #استخدام_کارمندفروش{  |  نورگستر     11 / 9  |  #استخدام_اداری/خانم{  |  سیمکو پلیمر
    11 / 9  |  #استخدام_خدمات نظافت  |  شهردارو     11 / 9  |  #استخدام_جوشکارco2  |  ایمن افراز ک
    11 / 9  |  #استخدام_بسته بند{آق  |  شهردارو     11 / 9  |  #استخدام_فنی مهندسی  |  شرکت سام الک
    11 / 9  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  شهردارو     11 / 9  |  #استخدام_انباردار(آق  |  صنعت سازان گ
    11 / 9  |  #استخدام_فنی کار{آقا  |  شهردارو     11 / 9  |  #استخدام_خدمات_آبدار  |  شرکت سام الک
    11 / 9  |  #استخدام_مهندس مکانی  |  ارین مخزن     11 / 9  |  #استخدام_کارگر ساده(  |  کیان افراز
اخبار استخدام