با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    12 / 27  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  رستوران اسپی     12 / 21  |  #استخدام_خدمات آقا{ف  |  شرکت سام الک
    12 / 27  |  #استخدام_پیک موتوری{  |  رستوران اسپی     12 / 21  |  #استخدام_آبدارچی آقا  |  شرکای سه گان
    12 / 27  |  #استخدام_صندوقدار{آق  |  رستوران اسپی     12 / 21  |  #استخدام-کارگرساده خ  |  جلا پوشش ایر
    12 / 27  |  #استخدام_قصاب{آقا}  |  رستوران اسپی     12 / 21  |  #استخدام_کارگرساده{آ
    12 / 23  |  #استخدام_کارگرساده(خ  |  الکتروژن     12 / 21  |  #استخدام_کارمند فروش  |  لیدوما
    12 / 23  |  #استخدام_نگهبان(دوشی  |  الکتروژن     12 / 21  |  #استخدام_دیزاینر فرو  |  فروشگاه چی چ
    12 / 23  |  #استخدام:آبدارچی  |  بهان سد     12 / 21  |  #استخدام_نظافتچی آقا
    12 / 23  |  #استخدام_منشی اداری(  |  آسمان صعود پ     12 / 16  |  #استخدام_جوشکار  |  بازتیر
    12 / 23  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  آسمان صعود پ     12 / 16  |  #استخدام_مونتاژکار  |  بازتیر
    12 / 23  |  #استخدام_حسابدار (آش  |  صنایع مفتول     12 / 16  |  ‎#استخدام_نقشه کش(.ت  |  بازتیر
    12 / 23  |  #استخدام_سرویس کار و  |  آسمان صعود پ     12 / 16  |  #استخدام_کارگرساده{خ  |  شرکت سام الک
    12 / 23  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  شرکت کامل پی     12 / 16  |  #استخدام_اداری(خانم:  |  پایدار تجارت
    12 / 23  |  #استخدام_منشی (مسلط  |  صنایع مفتول     12 / 16  |  #استخدام_راننده لیفت  |  پایدار تجارت
    12 / 23  |  #استخدام_حسابدار خان  |  آسمان صعود پ     12 / 16  |  #استخدام_نیروی_ساده_  |  پایدار تجارت
    12 / 22  |  # استخدام_کارگرساده  |  ماشین انتقا     12 / 16  |  #استخدام_کارمند ادار
اخبار استخدام