با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 8  |  #استخدام_کارگرساده{آ     9 / 6  |  #استخدام_مدیرفروش (آ
    9 / 8  |  #استخدام_اداری(مسلط     9 / 6  |  #استخدام_کارمندفروش
    9 / 8  |  #استخدام_کارگرساده{آ  |  پارسیان حروف     9 / 6  |  #استخدام_طراح صندل (
    9 / 8  |  #استخدام_کارمند فروش     9 / 6  |  #استخدام_ادمین پیج(آ
    9 / 8  |  #استخدام _کارمند فرو     9 / 6  |  #استخدام_حراست{12_24
    9 / 8  |  #استخدام_مهندس مکانی     9 / 6  |  #استخدام_حسابدار(آقا
    9 / 8  |  #استخدام_تکنسین برق(     9 / 6  |  #استخدام_جوشکارcO2
    9 / 8  |  #استخدام_جوشکارco2{آ     9 / 6  |  #استخدام_کارگرساده(آ
    9 / 8  |  کارگر خدمات  |  راهکار آفرین شبستری     9 / 6  |  #استخدام_فنی کار(آقا
    9 / 8  |  کارگر خدمات  |  راهکار آفرین شبستری     9 / 6  |  #استخدام_منشی خانم
    9 / 7  |  #استخدام_کارمنداداری     9 / 6  |  #استخدام_وزیتورمیدان
    9 / 7  |  #استخدام_کارگرساده{آ     9 / 6  |  #استخدام-راننده پایه
    9 / 7  |  #استخدام_کمک حسابدار     9 / 5  |  #استخدام_مونتاژکار{آ
    9 / 7  |  #استخدام_کارگرساده(خ     9 / 5  |  #استخدام_فروشنده مید
    9 / 6  |  #استخدام_کارگرساده{آ     9 / 5  |  #استخدام_کارگرساده(آ
اخبار استخدام