با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    5 / 27  |  #استخدام_کارشناس پرس  |  سالمندان دری     5 / 26  |  #استخدام_کارگر ساده  |  شرکت ماد آری
    5 / 27  |  #استخدام_کارمند کنتر  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |  #استخدام_کارگرساده  |  شرکت کاوه مب
    5 / 27  |  #استخدام_نگهبان     5 / 26  |  #استخدام_جوشکار_آرگو  |  شرکت کاوه مب
    5 / 27  |  #استخدام:نیروی اداری  |  شرکت سارکو     5 / 26  |  #استخدام_ مونتاژکار  |  شرکت کاوه مب
    5 / 26  |  #استخدام_راننده لیفت  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |  #استخدام_جوشکارco2 آ  |  فرنیا آذین پ
    5 / 26  |  #استخدام_راننده لیفت  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |  كارگر ساده  |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_انباردار     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_اپراتور خان  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_اپراتور خان  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_اپراتور خان     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_اپراتور خان  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_تکنسین فنی  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام_خدمات ـقا  |  شرکت ماد آری     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام-کارگر ساده  |  پوراپخش     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
    5 / 26  |  #استخدام-راننده پایه  |  شرکت جهان پر     5 / 26  |   |  بازرگاني ايرانيان
اخبار استخدام