با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    10 / 26  |  #استخدام_کارمند ادار     10 / 25  |  # استخدام_ مونتاژ کا
    10 / 26  |  #استخدام_نگهبان و با     10 / 22  |  #استخدام_مدیرفروش
    10 / 26  |  #استخدام_نیرو مونتاژ     10 / 22  |  #استخدام_کارشناس فرو
    10 / 26  |  #استخدام_نیروخط تولی     10 / 21  |  #استخدام_خدمات آقا
    10 / 25  |  #استخدام_نیروی اداری     10 / 19  |  #استخدام_نیرو حسابدا
    10 / 25  |  #استخدام_نیروی مسئول     10 / 19  |  #استخدام_کارگر ساده
    10 / 25  |  #استخدام_نقشه کش صنع     10 / 19  |  #استخدام_نیرو مدیر ر
    10 / 25  |  #استخدام_کارشناس مکا     10 / 19  |  #استخدام_مونتاژکار
    10 / 25  |  #استخدام_نیرو برای د     10 / 19  |  #استخدام_cncکار
    10 / 25  |  #استخدام_کارگرساده ا     10 / 19  |  #استخدام_منشی اداری
    10 / 25  |  #استخدام_نیروی خدمات     10 / 19  |  #استخدام_کارمنداداری
    10 / 25  |  #استخدام_جوشکار co2-     10 / 18  |  #استخدام_خط تولید خا
    10 / 25  |  # استخدام- نگهبان     10 / 18  |  #استخدام_انبارداراقا
    10 / 25  |  #استخدام_تکنسین برق     10 / 18  |  #استخدام_نیرو حسابدا
    10 / 25  |  #استخدام_کارگر خط تو     10 / 18  |  #استخدام_نیرو اداری
اخبار استخدام