با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    10 / 30  |  #استخدام_کارگر خط تو     10 / 23  |  #استخدام_راننده
    10 / 30  |  #استخدام_منشی اداری     10 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده
    10 / 30  |  #استخدام_مهندس معمار     10 / 21  |  #استخدام_کارمند ادار
    10 / 29  |  #استخدام_راننده لیفت     10 / 21  |  #استخدام_کارمند ادار
    10 / 29  |  #استخدام_حسابدار     10 / 20  |  #استخدام_کارمند ادار
    10 / 29  |  #استخدام_نیروی خط تو     10 / 20  |  #استخدام_کارمند ادار
    10 / 28  |  #استخدام_کمک آشپز     10 / 20  |  #استخدام_کارشناس ایم
    10 / 28  |  # استخدام_ اپراتورخط     10 / 20  |  #استخدام_کارگر ساده
    10 / 28  |  #استخدام_کارمند ادار     10 / 20  |  #استخدام_کارگر فنی
    10 / 28  |  #استخدام_کارمند ادار     10 / 20  |  #استخدام_برق کار
    10 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 20  |  #استخدام_اتوکار/وسط
    10 / 24  |  #استخدام_کارگر ساده     10 / 19  |  #استخدام_خدمات
    10 / 24  |  #استخدام_کارشناس حسا     10 / 19  |  #استخدام_منشی اداری
    10 / 24  |  #استخدام_حراست     10 / 18  |  #استخدام_کارگر /اپرا
    10 / 24  |  #استخدام_کارگر انبار     10 / 18  |  #استخدام_کاردانی رشت
اخبار استخدام