با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    1 / 26  |  #استخدام_بهیار یا کم     1 / 25  |  #استخدام_ منشی خانم
    1 / 26  |  #استخدام_نیرو خط تول     1 / 25  |  #استخدام_کارگر ساده
    1 / 26  |  #استخدام_ کارمند فرو     1 / 25  |  #استخدام_نیروی حسابد
    1 / 26  |  #استخدام_نیروی ساده     1 / 25  |  #استخدام_نیروخرید خا  |  پرتر سازه
    1 / 26  |  #استخدام_ نیروی فنی     1 / 25  |  #استخدام_فوق دیپلم ف
    1 / 26  |  #استخدام_ راننده ایس     1 / 25  |  #استخدام_تعدادی کارم
    1 / 26  |  #استخدام_صندوقدار و     1 / 25  |  #استخدام_تعدادی اپرا
    1 / 26  |  #استخدام_صندوقدار و     1 / 25  |  #جوشکار co2 4 . چهار
    1 / 26  |  #استخدام_ نقاش کار ا     1 / 25  |  #استخدام_کارگر ساده  |  فراپولادسازی
    1 / 26  |  #استخدام_مربی مهد کو     1 / 25  |  #استخدام_راننده لیفت  |  فراپولادسازی
    1 / 26  |  #استخدام_داستان نویس  |  استدیو     1 / 25  |  # استخدام_آبدارچی
    1 / 26  |  حسابدار نیمه ماهر  |  پارس     1 / 25  |  #استخدام_ منشی خانم  |  فراپولادسازی
    1 / 26  |   |  پارس     1 / 25  |  #استخدام_منشی بازاری
    1 / 26  |  حسابدار نیمه ماهر  |  پارس     1 / 25  |  #استخدام_مکانک خودرو
    1 / 25  |  #اسخدام_ حسابدار     1 / 25  |  #استخدام_ کاردان کام
اخبار استخدام