با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارمندفروش{یکسال سابقه-مسلط به آفیس } | کارفرما | 1401/11/10
کدشغل:1148 محدوده:گلگون{سرویس از شهریار}
 
نورگستر
تولید چراغ اسپرت خودرو
تلفن تماس: 65611044  
همراه: 9195047864
آدرس: گلگون خ دوم جنوبی پلاک 11 و13نورگستربسق
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64431   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگر ساده{دوشیفت } | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:1018 محدوده:صفادشت
 
زرین بافت آسیا
تولید پارچه
تلفن تماس: 65422512   021
همراه: 9000000000
آدرس: صفادشت خیابان ششم غربی نبش خرداد شرکت زرین بافت آسیا
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 58811   |   48 روز مانده به انقضا  
 
زرین بافت آسیا
تولید پارچه
تلفن تماس: 65422512   021
همراه: 9000000000
آدرس: صفادشت خیابان ششم غربی نبش خرداد شرکت زرین بافت آسیا
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 64425   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ویزیتور پخش | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:10089 محدوده:فردوسیه{پخش قطعات خودرویی سنگین به شهرستانها}
 
صنعت سازان گواه
پخش قطعات خودرویی سنگیم {کامیون}
تلفن تماس:  
همراه: 9121691353
آدرس: فردوسیه نرسیده به کلانتری فردوسیه به سمت دانشگاه آزاد اسلامی شهریار مجتمع صنعتی فردوسیه فرعی اول پلاک 32
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 60106   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:0017 محدوده:سراسیاب
 
فروشگاه بهاران

تلفن تماس:  
همراه: 9122657002
آدرس: سراسیاب خیابان بهاره غربی فروشگاه بهاران
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد متاهل بیمه
 
کد شغل: 64424   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_حسابدار خانم (ترجیحا باسابقه) | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:0018 محدوده:باباسلمان
 
فروشگاهد آی تیit

تلفن تماس:  
همراه: 9102128445
آدرس: شهریار باباسلمان
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 64426   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده پایه2 | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:0019 محدوده:سعیدآباد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 64427   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_موزع | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:0019 محدوده:سعیدآباد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 64428   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/10
کدشغل:0019 محدوده:سعیدآباد
 
دادگسترنخبگان
پخش داروئی
تلفن تماس: 87792000_817   021
همراه: 9128481236
آدرس: شهریار سعیدآباد خیابان وحید 1 پلاک 15 درب بزرگ مشکی رنگ
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 64429   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کارفرما | 1401/11/10
کدشغل:0022 محدوده:خادم آباد(سرویس از شهریار +3 ساعت اضافه کا اجباری+پنج شنبه ها کلا اضافه کاری)
 
لابراتوار دنیای بهداشت
داروسازی
تلفن تماس: 65238820  
همراه: 9195047862
آدرس: خادم آباد شهریار کوچه بهتک روبروی پلاک 20 لابراتوار دنیای بهداشت
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64430   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_انباردار(آقا.مسلط به آفیس.دارای گواهینامه رانندگی) | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:10089 محدوده فردوسیه(دوره آموزشی برای ماموریت شهرستانها)پخش قطعات خودرویی سنگین
 
صنعت سازان گواه
پخش قطعات خودرویی سنگیم {کامیون}
تلفن تماس:  
همراه: 9121691353
آدرس: فردوسیه نرسیده به کلانتری فردوسیه به سمت دانشگاه آزاد اسلامی شهریار مجتمع صنعتی فردوسیه فرعی اول پلاک 32
 
تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 63344   |   20 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارشناس حسابداری(آشنایی با سیستم کاری.آقا) | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:100046 محدوده: کیلومتر 16قدیم {لیسانس}
 
شعبه اصلی سام الکترونیک

تلفن تماس: 44922655   021
همراه: 9120000000
آدرس: کیلومتر 16 جاده قدیم کرج روبروی شرکت بهمن موتور نبش خیابان پنجاه دوم داخلی (822:خانم احمدی)و (صفر: اپراتور)
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 63372   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:10012 محدوده:صفادشت
 
ایمن افراز کران
ساخت سازههای فلزی
تلفن تماس: 65435080  
همراه: 9123826467
آدرس: صفادشت بلوار اردیبهشت خیابان پنجم غربی پ 128
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه پاداش
 
کد شغل: 61252   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خدمات نظافتی{آقا} | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0011 محدوده:خادم آباد{قرارداد پیمانکاری}
 
شهردارو
داروسازی
تلفن تماس: 65238881_3   021
همراه: 9120000000
آدرس: شهریار خادم آباد منطقه فرماندشت خیابان بهار پشت خیابان بهتک شرکت شهردارو
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64413   |   47 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بسته بند{آقا} | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0011 محدوده:خادم آباد{قرارداد پیمانکاری}
 
شهردارو
داروسازی
تلفن تماس: 65238881_3   021
همراه: 9120000000
آدرس: شهریار خادم آباد منطقه فرماندشت خیابان بهار پشت خیابان بهتک شرکت شهردارو
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64414   |   47 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0011 محدوده:خادم آباد{قرارداد پیمانکاری.25 نفر نیاز دارند}
 
شهردارو
داروسازی
تلفن تماس: 65238881_3   021
همراه: 9120000000
آدرس: شهریار خادم آباد منطقه فرماندشت خیابان بهار پشت خیابان بهتک شرکت شهردارو
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64415   |   47 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_فنی کار{آقا} | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0011 محدوده:خادم آباد{قرارداد پیمانکاری.دیپلم فنی داشته باشند}
 
شهردارو
داروسازی
تلفن تماس: 65238881_3   021
همراه: 9120000000
آدرس: شهریار خادم آباد منطقه فرماندشت خیابان بهار پشت خیابان بهتک شرکت شهردارو
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 64416   |   47 روز مانده به انقضا  
 
ارین مخزن
تولید مخارن استیل برای صنایع غذایی ولبنی
تلفن تماس:  
همراه: 9122281003
آدرس: جاده شهریار روبروی صبا باطری جنب اتوبان تهران ساوه
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 64417   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#اسنتدام_خدماتی آبدارچی | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0013 محدوده:صفادشت
 
ژیوار صنعت
ساخت سازه های فلزی
تلفن تماس: 65432762_3  
همراه: 9214838294
آدرس: صفادشت بلوار فروردین خیابان ششم شرقی انتهای خیابان پلاک 1111 شرکت ژیوار صنعت
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 64418   |   48 روز مانده به انقضا  
 
#اسنتدام_کارشناس تولید(دارای سابقه اجرایی ومرتبط) | کاریابی | 1401/11/9
کدشغل:0013 محدوده:صفادشت
 
ژیوار صنعت
ساخت سازه های فلزی
تلفن تماس: 65432762_3  
همراه: 9214838294
آدرس: صفادشت بلوار فروردین خیابان ششم شرقی انتهای خیابان پلاک 1111 شرکت ژیوار صنعت
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 64419   |   48 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10