با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/13
محدوده : رباط کریم کد شغل:8421
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47817   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1400/5/13
کدشغل: 9244 محدوده :صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 2029   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگرساده بسته بند | کاریابی | 1400/5/13
کدشغل: 1250 محدوده:سیمین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 47818   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-جوشکار/پرسکار | کاریابی | 1400/5/13
کدشغل: 1250 محدوده:سیمین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 47819   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/5/13
کدشغل: 1250 محدوده:سیمین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 47820   |   228 روز مانده به انقضا  
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 35059   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1400/5/13
کد شغل: 1492 محدوده: گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 47821   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/5/13
کد شغل: 1492 محدوده: گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - معافیت بانوان مرد بیمه
 
کد شغل: 47822   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل: 6453 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن
 
کد شغل: 47810   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-پرس کار | کاریابی | 1400/5/12
کدشغل: 3197 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد
 
کد شغل: 47811   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیرو کارگرساده | کاریابی | 1400/5/12
محدوده:فردوسیه کدشغل:1946
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47731   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/12
محدوده:اشتهارد کدشغل:9349
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47813   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدم-کارپرداز و مسئول خرید | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8741 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47812   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8956 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 1588   |   228 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8956 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 1589   |   228 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_تعمیرکار دستگاه سنگ شکن | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8956 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 47814   |   228 روز مانده به انقضا  
 
# استخدام_تعمیرکار دستگاه سنگ شکن | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8956 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 47815   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-شیمی | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل: 8956 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47816   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/11
کدشغل: 7280 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 47805   |   228 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/5/11
کدشغل: 9665 محدوده: شهرقدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 47807   |   228 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10