با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_ راننده ایسوزو نیسان | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:443 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 43886   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_صندوقدار و فروشنده | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 3875 محدوده:اندیشه
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43887   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_صندوقدار و فروشنده | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 3875 محدوده:اندیشه
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43888   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ نقاش کار اتومبیل پیستوله | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 6850 محدوده: شهر قدس
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 43889   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بهیار یا کمک بهیار | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:6810 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 42524   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیرو خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/26
کدشغل:7712 محدوده:صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43882   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارمند فروش خانم | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 9793 محدوده: شهر قدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43883   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:7785 محدوده یوسف اباد قوام
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 43884   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ نیروی فنی | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 4114 محدوده:شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 43885   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مربی مهد کودک | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:2112 محدوده:تهران
 
 
تمام وقت روزانه - زن
 
کد شغل: 43890   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_داستان نویس و قصه نویس_نویسنده | کارفرما | 1400/1/26
کد شغل: 2112 محدوده: تهران
 
استدیو

تلفن تماس: 65535353  
همراه: 9122948934
آدرس: تهران.میدان ونک.توانیر.کوچه چهلذ شاهد.پلاک 4
 
تمام وقت روزانه - زن
 
کد شغل: 43891   |   337 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار نیمه ماهر | کارفرما | 1400/1/26
حسابداری
 
پارس
خدماتی
تلفن تماس:  
همراه: 9122620530
آدرس: شهرک صنعتی زاگرس ۳۰ متری زاکرس
 
تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 43892   |   13 روز مانده به انقضا  
 
| کارفرما | 1400/1/26

 
پارس
خدماتی
تلفن تماس:  
همراه: 9122620530
آدرس: شهرک صنعتی زاگرس ۳۰ متری زاکرس
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43893   |   13 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار نیمه ماهر | کارفرما | 1400/1/26
حسابداری
 
پارس
خدماتی
تلفن تماس:  
همراه: 9122620530
آدرس: شهرک صنعتی زاگرس ۳۰ متری زاکرس
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43894   |   15 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_تعدادی کارمند آقا | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:7501 محدوده:صفادشت
 
 
کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 43858   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#اسخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9752 محدوده: صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه ایاب و ذهاب
 
کد شغل: 43852   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:9865 محدوده شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 43854   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروی حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:6959 محدوده:فردوسیه _شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43855   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیروخرید خانم | کارفرما | 1400/1/25
کد شغل:6959 محدوده:فردوسیه _شهریار
 
پرتر سازه

تلفن تماس:  
همراه: 9120000000
آدرس: فردوسیه _شهریار
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 43856   |   337 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_فوق دیپلم فنی | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:1515 محدوده اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 43857   |   337 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10