با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/9/11
کد شغل: 5542 نمایندگی خودرو_محدوده شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 3579   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10
کدشغل:0179 محدوده:شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - معافیت بانوان مرد بیمه
 
کد شغل: 50322   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10
کدشغل:7873 محددوه: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 50323   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10
کدشغل:6480 محدوده:صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 50325   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/9
کدشغل:9596 محدوده:سیمین دشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 50320   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1400/9/9
کدشغل:1047 محدوده:شهرقدس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 50321   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-اپراتور cnc | کاریابی | 1400/9/9
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت
 
کد شغل: 48191   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام-فنی کار | کاریابی | 1400/9/8
کدشغل:7238 محدوده:رباط کریم
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 49322   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1400/9/8
کدشغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 37215   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خط تولید اقا | کاریابی | 1400/9/8
کد شغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 41483   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خیاط | کاریابی | 1400/9/8
کد شغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 49320   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_لوجستیک | کاریابی | 1400/9/8
کد شغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 49321   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مدیر داخلی (خط تولید _باسابقه | کاریابی | 1400/9/7
کدشغل: 9359 حتما سابقه کار-مسلط به word_excell حقوق وزارت کار-بیمه-حداکثر35سال 7/30الی16/30-سرویس ندارد_ناهار دارد محدوده چهارراه ملارد-
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 2514   |   منقضی شده  
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/9/7
کدشغل: 9359 حتما سابقه کار-مسلط به word_excell حقوق وزارت کار-بیمه-حداکثر35سال 7/30الی16/30-سرویس ندارد_ناهار دارد محدوده چهارراه ملارد-
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 48320   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_مدیر تولید | کاریابی | 1400/9/7
کدشغل: 9359 حتما سابقه کار-مسلط به word_excell حقوق وزارت کار-بیمه-حداکثر35سال 7/30الی16/30-سرویس ندارد_ناهار دارد محدوده چهارراه ملارد-
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 48321   |   108 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ویزیتور | کاریابی | 1400/9/7
کدشغل:21 تمامی شرایط توافقی میباشد حداکثر32- شرکت لبنیات دامداران
 
 
تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 1506   |   منقضی شده  
 
کنترل کیفی | کارفرما | 1400/9/7
کارشناس شیمی
 
اکسیر کادوس
آرایشی بهداشتی
تلفن تماس: 37773790   026
همراه: 9332291022
آدرس: اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد سعدی شرقی نارنجستان سوم نخلستان اول قطعه 240
 
قانون کار تمام وقت روزانه - قراردادی کارت پایان خدمت بیمه ایاب و ذهاب پاداش غذا
 
کد شغل: 48323   |   28 روز مانده به انقضا  
 
برق کار | کارفرما | 1400/9/7

 
اکسیر کادوس
آرایشی بهداشتی
تلفن تماس: 37773790   026
همراه: 9332291022
آدرس: اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد سعدی شرقی نارنجستان سوم نخلستان اول قطعه 240
 
تمام وقت روزانه - قراردادی کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب پاداش غذا
 
کد شغل: 48324   |   28 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/9/7
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 35020   |   منقضی شده  
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1400/9/7
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
کد شغل: 48322   |   108 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10