با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نگهبان_شب | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 8924 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 5651   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 7342 محدوده: هفت جوی
 
 
تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 46160   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 46175   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_چاپکار سیلک | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 46176   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل:2146 محدوده: شهریار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 35100   |   313 روز مانده به انقضا  
 
کارمند فروش | کاریابی | 1400/2/21
روابط عمومی بالا
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن امکانات مسافرتی پاداش
 
کد شغل: 37247   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 5504 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 46174   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیرو ادرای خانم | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده:گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 46161   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_نیرو اشپزخانه وابدارچی | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 46162   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6003 محدوده: گلگون
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 46163   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ خط تولید اقا | کاریابی | 1400/2/21
کد غل: 6002 محدوده: شهرک جعفریه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 46164   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6006 محدوده: هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه غذا
 
کد شغل: 46165   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 46166   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 46169   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_کارگزساده | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:1372 محدوده جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
کد شغل: 46168   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 2000 محدوده: تهران
 
 
تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 46170   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 2000 محدوده: تهران
 
 
تمام وقت روزانه - بیمه
 
کد شغل: 46171   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ تدوینگر | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 2665 محدوده: مارلیک
 
 
دو میلیون تومان به بالا تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
کد شغل: 46172   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ جوشکار CO2 | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 7021 محدوده: شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 46173   |   313 روز مانده به انقضا  
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 7415 محدوده: اندیشه
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه
 
کد شغل: 46177   |   313 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10