با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_اپراتورتزریق (آقا/خانم) | کاریابی | 1403/4/10
کدشغل: 9215 باسابقه_دو شیفت گردشی اجباری +تکمیلی+سرویس از ملارد تا هفت جوی+واحد های انبار و تولید وتزریق محدوده :هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه پاداش
 
ساعت کار : از 07:00     تا   19:00     دو شیفت12 ساعت ه گردشی اجباری
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای هفت جوی
 
کد شغل: 10444   |   245 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/3/5

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/22

 
 
#استخدام_تراشکار منوئل | کاریابی | 1403/2/22

 
 
 
#استخدام_نگهبان شیفت شب | کاریابی | 1403/2/10

 
 
 
#استخدام_ویزیتور مویرگی | کاریابی | 1402/10/3

 
 
 
 
#استخدام_خدمات آبدارچی(آقا) | کاریابی | 1402/9/21

 
 
 
 
#استخدام_انباردار(آقا) | کاریابی | 1402/9/13

 
 
#استخدام_کمک انباردار(آقا) | کاریابی | 1402/9/13

 
 
 
 
#استخدام_کانال ساز | کاریابی | 1402/8/1

 
 
#استخدام_آبدارچی خانم | کاریابی | 1402/7/23

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم.آقا) | کاریابی | 1402/9/21

 
 
#استخدام-کارگر خط تولید | کاریابی | 1402/7/29

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/26

 
 
#استخدام_جوشکاربرق{آقا} | کاریابی | 1402/6/26

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/18

 
 
#استخدام_کارگر نجاری{آقا} | کاریابی | 1403/2/18

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام-پذیرش گر خانم | کاریابی | 1402/5/10

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/4

 
 
#استخدام_آبدارچی خانم | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_انباردار خانم | کاریابی | 1402/3/21

 
 
#استخدام_صندوقدارخانم | کاریابی | 1402/3/21

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1403/4/21

 
 
 
#استخدام_رنگ کار چوب وmdf | کاریابی | 1402/2/25

 
 
#استخدام_حسابدار(آقا.ماهر) | کاریابی | 1403/1/27

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/28

 
 
 
 
#استخدام-کارگرساده آقا | کاریابی | 1402/2/4

 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1401/12/16

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1402/1/14

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/9/2

 
 
 
#استخدام:مونتاژکارخانم | کاریابی | 1401/8/28

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/15

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام کنترل کیفی خانم | کاریابی | 1401/4/21

 
 
 
#استخدام_زیگزالدوز | کاریابی | 1401/4/1

 
 
#استخدام_وسط کار | کاریابی | 1401/4/1

 
 
#استخدام_وسط کار | کاریابی | 1401/4/1

 
 
#استخدام_راسته دوز | کاریابی | 1401/4/1

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/2/21

 
 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1401/1/24

 
 
#استخدام_نیروی فنی آقا | کاریابی | 1400/11/3

 
 
#استخدام_نیرواداری خانم | کاریابی | 1400/10/5

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام-اپراتور تیرچه | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام-تراشکار | کاریابی | 1400/9/6

 
 
#استخدام-کارگرفنی | کاریابی | 1400/9/6

 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/9/1

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/8/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/7/28

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/7/28

 
 
#استخدام-حراست | کاریابی | 1400/7/8

 
 
#استخدام-پرس کار | کاریابی | 1400/5/12

 
 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1400/5/10

 
 
#استخدام-منشی اداری | کاریابی | 1400/4/26

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1403/3/20

 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1401/7/19

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1401/11/27

 
 
 
#استخدام_اهنگر | کاریابی | 1400/3/31

 
 
 
 
#استخدام_وکیوم کار | کاریابی | 1402/7/5

 
 
#استخدام_رنگکار | کاریابی | 1402/7/5

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/5

 
 
#استخدام:پرسکار-جوشکار | کاریابی | 1400/3/5

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/3/8

 
 
#استخدام:تراشکار | کاریابی | 1400/2/28

 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/21

 
 
#استخام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/9/22

 
 
#استخام_ جوشکار | کاریابی | 1400/9/22

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام_ویزیتوراقا/ خانم | کاریابی | 1400/2/4

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/1/18

 
 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1400/1/22

 
 
#تحصیل دار یا کارپرداز | کاریابی | 1400/4/9

 
 
#استخدام_کارگرخط_تولید | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1401/8/4

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/10

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/5

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/5

 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/12/3

 
 
#استخدام_کارشناس کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/25

 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/9/23

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/18

 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1399/8/6

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/8/29

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/30

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/11/4

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/11/4

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/14

 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/5/19

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/5/19

 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/11

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18

 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1399/4/21

 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/2/24

 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/4/9

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/8

 
 
# استخدام_پاسخگو تلفن | کاریابی | 1399/2/27

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/30

 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/22

 
 
 
# استخدام_پرسکار | کاریابی | 1398/11/16

 
 
#استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/3

 
 
#استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/3

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/16

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23

 
 
# استخدام_ آبدارچی | کاریابی | 1399/2/14

 
 
# استخدام_ رنگ کارچوب | کاریابی | 1399/2/14

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1402/8/16

 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/21

 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/6/25

 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/29

 
 
# استخدام_اپراتور | کاریابی | 1398/5/5

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/4

 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1400/1/28

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/11

 
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/1/22

 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/5

 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/9

 
 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1400/5/9

 
 
# استخدام_اپراتور برشکار cnc | کاریابی | 1398/2/17

 
 
# استخدام_راننده پایه یک | کاریابی | 1398/3/5

 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/8/14

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/11/3

 
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/3/20

 
 
 
 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1396/7/22

 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/3/26

 
 
 
 
#استخدام_فرزکار نیمه ماهر | کاریابی | 1397/7/18

 
 
#استخدام_حسابدار _خانم | کاریابی | 1397/4/3

 
 
 
# استخدام_آهنگر (فرزکار) | کاریابی | 1398/1/26

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/2/11

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده(4 نفر) | کاریابی | 1397/2/13

 
 
#استخدام_استاکار سنگ شکن | کاریابی | 1397/2/13

 
 
#استخدام_تابلوچی سنگ شکن | کاریابی | 1397/2/13

 
 
 
#استخدام_آشپز خانم | کاریابی | 1397/2/13

 
 
#استخدام_کمک حسابدار (خانم) | کاریابی | 1403/4/19

 
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4

 
 
#استخدام_نقاش_خودرو | کاریابی | 1395/11/16

 
 
#استخدام_مکانیک_خودرو | کاریابی | 1395/11/16

 
 
#استخدام_اتوکد کار | کاریابی | 1395/10/19

 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/1/14

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/12

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/25

 
 
#استخدام-پرسکار_آقا | کاریابی | 1395/10/20

 
 
#استخدام-ورق کار_آقا | کاریابی | 1395/10/20

 
 
#استخدام-نقطه جوش_آقا | کاریابی | 1395/10/6

 
 
#استخدام-مونتاژکار_آقا | کاریابی | 1395/10/6

 
 
#استخدام_نقاش_پودری_آقا | کاریابی | 1395/12/9

 
 
#استخدام_نیروی_برق_صنعتی | کاریابی | 1395/11/10

 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1395/11/9

 
 
#استخدام_ام دی اف_کار | کاریابی | 1395/10/28

 
 
 
#استخدام_مامورخریدآقا | کاریابی | 1396/3/21

 
 
#استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1396/4/18

 
 
#استخدام_میر_بازرگانی_آقا | کاریابی | 1396/4/18

 
 
#استخدام_مهندس_عمران | کاریابی | 1396/6/12

 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
 
# استخدام_کمک برشکار | کاریابی | 1398/7/15

 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1395/9/7

 
 
 
#استخدام_قالب ساز ماتریس | کاریابی | 1397/7/24

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1398/1/21

 
 
# استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1398/3/8

 
 
 
# استخدام_ اپراتور cnc | کاریابی | 1398/3/8

 
 
#استخدام_کوک حسابدار | کاریابی | 1399/6/19

 
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/6/18

 
 
# استخدام_ خدمات آقا | کاریابی | 1398/4/5

 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/2/14

 
 
# استخدام نیروی اداری | کاریابی | 1399/2/14

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1397/9/24

 
 
#استخدام_جوشکار آرگون | کاریابی | 1397/10/24

 
 
 
#استخدام _انباردار | کاریابی | 1398/4/31

 
 
#استخدام_برقکار_صعتی | کاریابی | 1400/1/24

 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/10/21

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/14

 
 
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1396/4/24

 
 
#استخدام_برشکار_ماهر | کاریابی | 1396/1/23

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1396/4/24

 
 
#استخدام_سرپرست خط(آقا-خانم) | کاریابی | 1403/1/20

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/1/29

 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/13

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/13

 
 
#استخدام _تراشکار اقا | کاریابی | 1401/4/13

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/9/25

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/1

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/17

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/17

 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20

 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25

 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25

 
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/20

 
 
#استخدام_کارمند اداری آقا | کارفرما | 1400/1/15

 
 
#استخدام _تراش کار فلز کار | کاریابی | 1400/1/15

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/4/1

 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/4/1

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/7

 
 
#اسخدام_ تراشکار | کاریابی | 1400/2/7

 
 
#استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1400/2/7

 
 
#استخدام_حسابدار _خانم | کاریابی | 1397/2/29

 
 
#استخدام_کارگر پرس کار | کارفرما | 1397/2/10

 
 
#استخدام_تراشکار (2 نفر) | کارفرما | 1397/1/30

 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1396/3/21

 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/9

 
 
# استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/6

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/4/17

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/1/17

 
 
سیم کش | کاریابی | 1395/3/3

 
 
فلزکار | کاریابی | 1395/2/29

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1401/12/2

 
 
#استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
 
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید آقا | کاریابی | 1402/1/14

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/15

 
 
#استخدام_ مکانیک | کاریابی | 1399/7/3

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/9

 
 
#استخدام_نرم افزار خانم | کاریابی | 1400/8/9

 
 
#استخدام_مامور پخش | کاریابی | 1398/6/25

 
 
#استخدام_هیدرولیک_کار | کاریابی | 1396/3/25

 
 
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/28

 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21

 
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1394/2/21

 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/2/21

 
 
 
 
 
تراشکار ماهر | کاریابی | 1394/2/19

 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23

 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22