با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_منشی_اداری | کاریابی | 1400/3/18
کد شغل: 9245 گلگون-ماشین سازی 65611247: تماس با سابقه-مسلط به کامپیوتر-لطفا واجدین شرایط مراجعه فرمایند
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی , دیپلم , کاردانی , کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل , مدیر فروش
جذب کارجو از شهرهای گلگون
 
کد شغل: 1934   |   279 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1400/3/22
کد شغل:2030 محدوده:سعید آباد
 
 
#استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1400/3/22
کد شغل:2030 محدوده:سعید آباد
 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/2/29
کدشغل:3719 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6003 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_نیرو ادرای خانم | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نیرو اشپزخانه وابدارچی | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_نیروی بسته بندی اقا | کاریابی | 1400/2/20
کدشغل:9621 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل:5110 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر اشنا به برق | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 5110 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 5110 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/2/2
کد شغل:9589 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_انبار داراقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:0102 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_برش کار پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_استاد کار پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نیرو کنترل پروژه و برنامه ریز | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل 3030 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_بسته بندی | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:4565 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6128 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپراتورتزریق | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:3220 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_مونتاژکاز | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3220 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_کارمند ادراری | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:6091 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:6091 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس بازرگانی | کاریابی | 1399/7/6
کدشغل:3115 محدوده: شهریار
 
 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:5049 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:3872 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/12
کد شغل:4125 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:2718 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/2/25
کد شغل:6071 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:6478 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2462 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:8412 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:8412 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/28
کد شغل:1569 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی اداری آشنابه حسابداری | کاریابی | 1398/9/23
کد شغل:8250 محدوده: شهریار_ گلگون
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/23
کد شغل:8250 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:8250 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_کارگر فنی_دست به آچار | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:8250 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:1192 محدوده: شهریار گلگون
 
 
# استخدام_کارمنداداری آشنابه فتوشاپ و امورتبلیغاتی | کاریابی | 1398/9/17
کد شغل:1192 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:3875 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/8/11
کد شغل:2173 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/7/30
کد شغل:3620 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:2097 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم آشنابه امورحسابداری | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون زمینه فعالیت:صنایع صوتی تصویری
 
 
# استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1399/7/8
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
# استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:3934 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ بسته بند | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:8264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/9
کد شغل:9635 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:9631 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:9631 محدوه: گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:1562 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:6958 محدوده: شهریار-گلگون آسانسوری
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/10/30
کد شغل:3462 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/10/22
کد شغل:1745 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1398/4/19
کد شغل:1745 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:4596 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_چرخکار_ اتوکار | کاریابی | 1398/3/11
کد شغل:3801 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار خانم/آقا | کاریابی | 1397/9/20
کدشغل: 5908 گلگون_
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:5904 مجدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/2/10
کد شغل:5904 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_مدیر مالی | کارفرما | 1399/6/22
کدشغل: 5904 محدوده شهریار،گلگون تجهیزات آشپزخانه صنعتی
 
 
#استخدام_طراح مسلط به اتوکد _باسابقه | کاریابی | 1396/10/2
کدشغل: 5904 محدوده شهریار،گلگون تجهیزات آشپزخانه صنعتی
 
 
#استخدام_حسابدار خانم_مسلط به نرم افزار هلو _با سابقه | کاریابی | 1397/7/4
کدشغل: 5903 محدوده شهریار_گلگون _چسب
 
 
#استخدام_سرپرست تولید و کنترل کیفی | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5879 محدوده گلگون_سرویس از شهریار+ناهار+بیمه حداقل دو سال سابقه کار_در زمینه قطعات خودرو
 
 
#استخدام_سرپرست انبار | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5879 محدوده گلگون_کار با نرم افزار انبار داری حداقل دو سال سابقه کار_در زمینه قطعات خودرو
 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/25
کدشغل: 5868 آزمایشگاه تست سیلندر CNG_محدوده گلگون رشته های مکانیک،صنایع،مدیریت
 
 
#استخدام_نیرو لیسانس صنایع یا شیمی | کارفرما | 1400/1/17
کدشغل :5868 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_نیرو لیسانس صنایع یا شیمی | کارفرما | 1400/1/17
کدشغل :5868 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_طراح و نقشه کش | کاریابی | 1396/7/15
کدشغل: 5854 مسلط به اتو کد و تساوی 3dmax محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_اپراتور cnc و سوراخکاری چوب | کاریابی | 1396/7/15
کدشغل: 5854 کابینت سازی محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_اپراتور پرس وکیوم | کاریابی | 1396/7/10
کدشغل: 5854 کابینت سازی محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_منشی خانم_آشنا آفیس | کاریابی | 1397/10/20
کدشغل: 4321 محدوده گلگون_تصفیه آب صنعتی
 
 
#استخدام_نیروی آشنا به فایبر گلاس | کاریابی | 1396/4/28
کد شغل: 5797 گلگون-کارگاه کامپوزیت
 
 
#استخدام_نیروی_فنی_آقا | کاریابی | 1396/4/24
کد شغل: 5786 محل مصاحبه:جاده مخصوص کرج-شرکت نقاشی اتومبیل محل کار گلگون-آشنا به نقاشی اتومبیل کار فنی وارد باشد
 
 
#استخدام_تراشکار نیمه ماهر | کاریابی | 1397/10/29
کد شغل: 5780 گلگون-ماشین کاری و آهنگری-پنج شنبه ها تعطیل ولی اکثرا اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_کارگر اشنا ب اهنگری وو تراشکار | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل: 5780 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر جوشکار | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 5780 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل: 5779 گلگون-تولید قطعات ماشین کاری-ناهار دارد-اضافه کار اجباری
 
 
#استخدام_ تراشکار ماهر | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل: 5779 گلگون-تولید قطعات ماشین کاری-ناهار دارد اضافه کار اجباری_پنج شنبه ها 8 تا 12
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/29
کدشغل: 5779 محدوده:گلگون
 
 
مشاوره | کارفرما | 1396/3/29
مشاوره خدمات شرکت به مشاغل مورد تائید شرکت
 
 
#استخدام_اداری_خانم | کاریابی | 1396/12/12
کد شغل: 5748 گلگون- وارد کننده خودپرداز هزینه غذا داه میشود +بیمه +وزارت کار گاهی اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_فرز کار | کاریابی | 1397/5/29
کدشغل: 5747 محدوده شهریار_گلگون_فطعه سازی
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1397/5/29
کدشغل: 5747 محدوده شهریار_گلگون_فطعه سازی
 
 
# استخدام_کارکر انبار | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:3898 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/5/5
کد شغل:3898 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار_آرگون | کاریابی | 1396/2/26
جوشکارآرگون کد شغل: 5739
 
 
#استخدام_پرداخت_کار | کاریابی | 1396/2/26
کد شغل: 5739
 
 
# استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/4
کد شغل:2255 محدوده: اندیشه
 
 
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5729 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5729 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی_حسابدار | کاریابی | 1396/2/3
کد شغل: 5721 مسلط به آفیس- ثبت فاکتور-گلگون-تولید پوشاک
 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1395/10/7
آشنا به پرسکاری کد شغل: 5581 سرویس دارد-ناهار دارد
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:5579 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی مالی | کاریابی | 1398/6/28
کد شغل:5577 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_نیروی حسابدار | کاریابی | 1398/6/11
کدشغل: 5577 محدوده گلگون-آزمایشگاه فراورده های نفتی ناهار دارد+بیمه+بیمه تکمیلی
 
 
#استخدام_مدیریت بازرگانی | کاریابی | 1398/6/28
کدشغل: 5577 محدوده گلگون-آزمایشگاه فراورده های نفتی
 
 
#استخدام_نیروی_شیمی | کاریابی | 1399/3/26
کدشغل: 5577 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/30
کد شغل: 5558 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1395/10/20
کد شغل: 5558 محدوده گلگون-مونتاژقطعات آلومینیوم
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1399/1/31
کد شغل:5558 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/14
کد شغل:5558 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/10/15
کد شغل: 8038 محدوده گلگون- تولید چراغ خودرو
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل: 8038 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_منشی خانم_مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/5/24
کدشغل: 5545 محدوده گلگون_بیمه بعد سه ماه
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک_خانم | کاریابی | 1397/3/13
کد شغل: 5495 محدوده گلگون- تولید لامپ های LED
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/2
کد شغل:6009 محدوده: شهریار گلگون
 
 
#استخدام_نیروی خدمات | کاریابی | 1399/3/25
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_کابینت_سازفلزی | کاریابی | 1396/6/13
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_ورق_کار | کاریابی | 1398/8/9
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1396/6/13
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون-با سابقه کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/9
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون-آشنا به جوش کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_صندوق دار خانم_همکاران سیستم/ مالی | کاریابی | 1397/7/15
کدشغل:5402 صنف کاری تولید تجهیزات آشپزخانه با سابقه -مسلط به آفیس و کامپیوتر_و روابط عمومی بالا _محدوده گلگون حداقل دو سال سابقه کار_سرویس
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1395/11/30
کد شغل:5358 شهریار تهیه غذا
 
 
#استخدام_طراح_خانم | کاریابی | 1396/2/14
تماس با آقای توکلی: 09123648290 آشنا به اتوکد و3dمکس
 
 
#استخدام_نیروی_الکترونیک | کاریابی | 1396/3/6
فوق دیپلم الکترونیک-دیپلم هنرستان تماس باآقای کریمی: 09126601613
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/6
کد شغل:4255 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_نیروی اداری | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:4255 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل 5236 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل 5236 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/1/18
کد شغل:5236 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کار | کاریابی | 1398/11/12

 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/12
کد شغل:5236 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل: 5236 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1397/2/10
کدشغل:5230 محدوده گلگون -صنف کاری لاستیک روابط عمومی بالا_تسلط کامل به word_excell _آفیس بیمه بعد سه ماه دوره آزمایشی
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/2/16
کد شغل:9517 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کارفرما | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
#استخدام_مونتاژ کار کابینت _4 نفر _ماهر | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
#استخدام_نجار چوب _2 نفر | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/25
کد شغل:9465 محدوه: شهریار
 
 
کارشناس فروش بیمه های عمر | کارفرما | 1395/2/20
جذب کارشناس فروش تمام و قت و پاره وقت با اعطای نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد جذب کارشناس فروش بیمه با دارا بودن سابقه بازاریابی و فروش در انواع رشته های بیمه ایی و غیر بیمه ایی ، آموزش رایگان و با امتیاز اعطای کد نمایندگی بیمه عمر ، نوع فعالیت بصورت تمام وقت و یا پاره وقت در محدوده کرج ، شهریار ، اندیشه ، تهران *اشخاص دارای سابقه بازاریابی و فروشندگی بالاخص فروشندگی و یا بازاریابی مواد غذایی در اولویت می باشند . مزایا : کار با یکی از بزرگترین شرکت بیمه ای کشور. پس از فروش ۵۰ عدد بیمه عمر از مزایایی بیمه تکمیلی بهره مند شوید. از آموزش های دوره ایی ما برای فروش بیشتر بصورت رایگان بهره مند شوید. در کنار شغل فعلیتان هم می توانید به این کار مشغول باشید . بدون محدودیت درآمدی. امکان ارتقاء درجه تا مدیر منطقه و ایجاد تیم سازی برای خود. از اولین بیمه نامه ، نام شما در بیمه نامه درج شده و کارمزد دریافت خواهید کرد. *****تغییر روش زندگی و آینده بهتر دست خود شماست . ****** جهت تکمیل فرم و اعلام آمادگی روی لینک زیر کلیک نمائید : https://docs.google.com/forms/d/۱cEGjB۳J۲BU۱Fyqp۳HezY۹dr۹LY۹BVBUmfz_XTwqJ۷۵Q/viewform و یا تماس با شماره های 65567484 09195315581
 
 
#استخدام_نیروی حسابدار خانم_مسلط به نرم افزار هلو_1 سال سابقه | کاریابی | 1398/4/24
کدشغل: 9428 واحد تولیدی_شهرک صنعتی گلگون(شهریار) پنج شنبه ها تا 14
 
 
#استخدام_منشی طراح | کاریابی | 1400/1/15
کدشغل:9428 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:9428 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_منشی مسلط بر کورل اتوکت خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل :9428 محدوده:شهرک صنعتی گلگون
 
 
#استخدام_جوشکار برق _آرگون | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 محدوده شهریار_گلگون_سرخانه بیمه بعد دو سه ماه
 
 
#استخدام_ورق کار_آهنگر | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 محدوه شهریار_گلگون_سردخانه بیمه بعد دو _سه ماه آزمایشی
 
 
#استخدام_نقاش پیستوله کار | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 شهریار_گلگون _سردخانه بیمه بعد دو_سه ماه آزمایشی
 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1395/1/23
8الی 16/30-وزارت کار یا بیشتر-بیمه-صبحانه-حداکثر35
 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25
آقا یا خانم-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار ممکن-
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/18
کد شغل:9245 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/8/9
کدشغل: 9241 شهرک صنعتی گلگون_ باسابقه در زمینه انبار_تولید_ثبت اسنادو مسلط به نرم افزار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/2/4
کدشغل: 9184 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_نیروی اداری آشنابه امورمالی | کاریابی | 1398/9/6
کد شغل:9184 محدوده: شهریار_ گلگون(صنایع چوبی)
 
 
فروشنده تلفني | کارفرما | 1395/2/24
فروش و بازاريابي محصولات فيلتر و روغن خودرو از طريق تلفن در محل شركت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کدشغل:9131 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی اداری آقا_مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/10/25
کدشغل:9092 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی اداری خانم(مسلط به امور حسابداری و ثبت انبار) | کاریابی | 1397/5/7
کدشغل: 9079 شهرگ صنعتی گلگون_دکوراسیون داخلی
 
 
#کارمند_کرل_کار خانم | کاریابی | 1396/2/20
شرکت معتبر تولیدی کد شغل:9055 حقوق طبق قانون کار+پورسانت شرکت تولید دربهای اتوماتیک-گلگون تماس با آقای دشتبانی:09128707956 ساعت تماس 9 الی 17
 
 
#کارمند_فروشنده_آقا | کاریابی | 1396/2/23
روابط عمومی بالا کد شغل:9055 حقوق طبق قانون کار+پورسانت شرکت تولید دربهای اتوماتیک-گلگون تماس با آقای دشتبانی:09128707956
 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1396/2/6
کد شغل: 9003 گلگون-شرکت تیسا صنعت
 
 
# استخدام_تراشکاری و فرزکاری | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:9003 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/17
کد:9003 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ اپراتور CNC | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:9001 محدوده: شهریار-گلگون_قطعات خودرو
 
 
#استخدام_نیروی نیمه ماهر mdf | کاریابی | 1396/8/6
کدشغل: 8998 اضافه کاری-حداکثر25-صبحانه-8الی17-پنج شنبه ها تا12-پایان خدمت-محدوده گلگون
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:8950 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی _آقا _مجرد_آشنا به جوشکاری و مونتاژ و پلیس کار | کاریابی | 1397/6/20
کدشغل: 1111/2 محدوه شهریار_گلگون تولید تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_منشی اداری(مهندس صنایع_باسابقه) | کاریابی | 1397/2/10
کدشغل: 1111/2 محدوده گلگون _تسلط کامل به آفیس_(مهندس صنایع_باسابقه) تولید تجهیزات پزشکی پنج شنبه ها تعطیل می باشد.
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19
مجرد-ناهار-لیسانس-8الی 17-همه چیز توافقی-محدوده شهرک جعفریه
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
# استخدام_منشی آشنا به کامپیوتر | کاریابی | 1398/1/25
کد شغل:7113 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_فرز کار cnc | کاریابی | 1397/10/15
کدشغل: 8807 گلگون_دیگ بخار
 
 
#استخدام_کارگر اقا | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:8786 محدوده:گلگون
 
 
کارمند فروش آقا | کاریابی | 1395/12/2
گلگون-چسب و رنگ-صبحانه کد شغل : 8017
 
 
سرپرست جایگاه | کاریابی | 1394/3/6
سرپرست جایگاه-آشنا به امور حسابرسی و کارهای فنی-توانائی جسمی خوب-کاربلد-بازنشسته یا بازخرید-24/24 شیفتی-حقوق بالای یک میلیون-محدوده شهریار
 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28
دستیار مدیر پروژه -لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک و برق ومدیریت صنعتی-4سال سابقه-بیمه+ تکمیلی-حقوق توافقی-ناهار-8الی17-5شنبه تعطیل-تبحر در کاربرد نرم افزارهای تخصصی وتوانائی در زبان انگلیسی
 
 
برش کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
برش کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
رنگ کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
#استخدام_لیسانس الکترونیک | کاریابی | 1398/3/7
کدشغل: 9416 مونتاژ برد های الکترونیکی- لحیم کاری باهویه گلگون-مدار های الکتریکی
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم/ آقا | کاریابی | 1398/3/7
کدشغل: 9416 مونتاژ برد های الکترونیکی- لحیم کاری باهویه گلگون-مدار های الکتریکی
 
 
#استخدام_کارگر ساذه | کاریابی | 1399/9/24
کد شغل:8639 محدوده: شهریار
 
 
فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید | کاریابی | 1394/2/5
توافقی-8الی17-بیمه-اضافه کار
 
 
آهنگر صنعتی | کاریابی | 1394/1/16
توافقی-8الی17-بیمه-اضافه کار
 
 
استاد کار | کاریابی | 1394/1/16
نجار مبلمان راحتی و استیل-بیمه از روز اول-حقوق توافقی-8اتی17-اضافه کار
 
 
لیسانس مکانیک | کاریابی | 1394/2/28
لیسانس مکانیک گرایش جامدات و سیالات-8الی17/30-بیمه-وزارت کاری-اضافه کار-سابقه کاردر ساخت مخازن تحت فشار پالایشگاهی
 
 
اپراتور دستگاه لیزر | کاریابی | 1393/12/3
حقوق800 هزارتومان-آشنا به اتوکد-ترجیحا دیپلم ریاضی
 
 
پرستار | کاریابی | 1393/11/7
3 روز در هفته - حقوق 350 تومان
 
 
تراشکار | کاریابی | 1393/10/21
حقوق توافقی - 8/30 الی 17 -اضافه کاری -بیمه - با سابقه - حداکثر35
 
 
آهنگر | کاریابی | 1393/10/21
حقوق توافقی - 8/30 الی 17 - اضافه کاری -بیمه - با سابقه - حداکثر 35 -
 
 
کارمند فروش | کاریابی | 1394/2/29
کارمند فروش -ساعت 7/30الی17-خانم-دیپلم به بالا-مسلط به Office-بیمه- حقوق وزارت کار-ناهار-سرویس
 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19
راننده جرثقیل 5 تن-7/30الی17-بیمه-توافقی-زیر 35سال-
 
 
#استخدام_ کمک انبار دارآقا | کاریابی | 1400/1/18
کدشغذ: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود کارت پایان خدمت پنج شنبه ها تا 13 - حداکثر 35- تر جیحا با سابقه _ترجیحا متاهل بیمه بعد دو هفته آزمایشی حتما با مدرک دیپلم و بالاتر_مرتب و آراسته آشنا به فاکتور خوانی و چیدمان
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/12/16
کدشغل: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود کارت پایان خدمت - حداکثر 35- با سابقه _ترجیحا متاهل_
 
 
#استخدام_نیروی دفتری آقا_لیسانس | کاریابی | 1397/2/2
کدشغل: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود _آشنا با نرم افزار همکاران کارت پایان خدمت پنج شنبه ها تا 13 - حداکثر 35- تر جیحا با سابقه _ترجیحا متاهل
 
 
#استخدام_نیروی دفتری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل 8511 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کاگرساده | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:8511 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام _منشی _خانم | کاریابی | 1397/9/14
کدشغل: 7097 مسلط به کامپیوتر - ترجیحا مجرد - پنج شنبه ها نیمه وقت_حداقل دیپلم - حداکثر 35-
 
 
#استخدام_راننده (وانت مزدا) | کاریابی | 1397/4/4
کدشغل: 7097 محدوده گلگون_برای پخش _آشنایی به کل تهران پنج شنبه ها تا 13 بیمه بعد سه ماه
 
 
کارمند فروش | کاریابی | 1395/2/25
- حقوق پورسانت+ثابت- سرویس از شهریار - باسابقه فروش-کار داخل دفتر-کد:8409
 
 
برش کار و مونتاژ کار | کارفرما | 1393/8/3

 
 
| کارفرما | 1393/8/4

 
 
#استخدام_پرسکار_نیمه_ماهر | کاریابی | 1395/11/25
آموزش هم دارد-تولید قطعات خودرو-گلگون کد شغل: 8394
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک بدون سابقه و بدون گواهی نامه | کاریابی | 1397/6/7
کدشغل: 8396 محدوده گلگون_شرکت باربری اضافه کار اجباری
 
 
#استخدام _منشی تلفنی | کاریابی | 1397/6/7
کدشغل: 8396 محدوده گلگون_شرکت باربری اضافه کار اجباری
 
 
نیروی ماهر | کاریابی | 1393/7/5
با سابقه در نجاری و mdf - بیمه - اضافه کاری
 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22
گرایش بهره وری یا MBA - حداقل 5سال سابقه کار تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک- ناهار- اضافه کاری- سرویس- پنج شنبه تعطیل
 
 
تراشکار | کارفرما | 1394/3/17
تراشکار-دیپلم-7/30الی18-بیمه-اضافه کاری-وزارت کاری-حداکثر35-محدوده اسدآباد
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/3/29
کد شغل:8306 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_ طراح قالب پلاستیکی | کاریابی | 1398/3/29
کد شغل:8306 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_حسابدار /خانم | کاریابی | 1397/10/24
کد شغل:8204 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر ساده _آقا | کاریابی | 1397/2/8
کدشغل: 8149 شهریار_گلگون تولید تخته وایت برد
 
 
#استخدام_کارگر انبار( 2 نفر) | کاریابی | 1397/2/15
کد شغل: 8135 محدوده گلگون-آرایشی بهداشتی-اضافه کار هم دارد-سفته 30میلیونی گرفته می شود متاهل بدون فرزند_یا حداکثر 1 فرزند سواد خواندن حروف انگلیسی را داشته باشید کافی است بیمه بعد سه ماه انجام میشود
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/2/12
کد شغل: 8135 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/7/4
کد شغل: 8120 فروشگاه-گلگون حتما دیپلم و بالاتر_روابط عمومی بالا ترجیحا مجرد_حداکثر سن تا 33 سال
 
 
#استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/13
کد شغل: 8120 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
تزریق کار ماهر ونیمه ماهر | کاریابی | 1393/5/1
سرویس ندارد - حداکثر 40 - توافقی
 
 
#استخدام_نیروی انباردار | کاریابی | 1399/2/20
کدشغل: 3059 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام _تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/1/29
کدشغل: 3059 محدوده گلگون- شرکت تولید قطعات خودرو سابقه انبارداری مهم نیست فقط مسلط به کامپیوتر باشد_کار یدی هم دارد_سرویس از شهریار
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 سرویس از شهریار-محدوده گلگون-قطعات خودرو اول جاده شهریار نرسیده به سعید آباد
 
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1396/7/2
کد شغل:3059 سرویس از شهریار زیر گذر قائم محدوده گلگون- شرکت تولید قطعات خودرو
 
 
#استخدام_نیروی اداری _خانم | کاریابی | 1396/11/12
کدشغل: 3059 محدوده شهریار(گلگون)سرویس از شهریار مسلط به word _excell
 
 
#استخدام_بسته_بند آقا | کاریابی | 1396/1/26
کد شغل: 3059 سرویس از شهریار-محدوده گلگون-قطعات خودرو
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 محدوده:گلگون