با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_ مهندس نساجی شیمی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1593 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کاردانی , کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 22240   |   61 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/28
کد شغل:8045 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6970 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:9714 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/8
کد شغل:6545 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6545 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6824 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3416 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی تاسیسات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:2890 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:3041 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:7124 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:1273 محدوده: صفادشت
 
 
منشی اداری | کارفرما | 1399/7/16
پاسخگویی به تلفن ، روابط عمومی بالا ، توانایی کار با کامپیوتر ،
 
 
#استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:7891 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/10
کدشغل:7891 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:1164 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:5477 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:7842 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/15
کد شغل:9874 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا رنگ کار استاتیک | کاریابی | 1399/7/19
کد شغل:6532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/27
کدشغل:2391 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/5/27
کد شغل:2391 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید آقا | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:1599 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/20
کدشغل:7969 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1399/5/15
کد شغل:3582 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6311 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:6980 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:6572 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوئه:صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:2398 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/15
کد شغل:4510 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8039 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:9653 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمنداداری | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:4562 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4562 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی کار | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/21
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/26
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/19
کد شعل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/20
کد شغل:9550 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6700 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:1304 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس ازمایشگاه | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2779 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3754 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا ورق کار | کاریابی | 1399/7/14
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:6174 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:6403 محدوه: صفادشت
 
 
#استخدام- آبدارچی | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
رنگ کار کوره | کارفرما | 1398/10/16

 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ حراست | کاریابی | 1398/11/7
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی تزریق پلاستیک بادی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/7
کدشغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/12
کدشغل:2263 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4789 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/28
کدشغل:4789 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 4789 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت_تولید تهویه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/11/15
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سنگ زن | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوه: صفادشت
 
 
# استخدام_ خط تولید | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2693 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ مسئول دفتر | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ورق کار | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:7852 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/15
کد شغل:9638 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ قالبساز | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:9637 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/26
کد شغل:1603 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس آیتی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی خریدوتدارکات | کاریابی | 1398/8/18
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/6/25
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارشناس میکروبیولوژی یابیوشیمی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:3897 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کد شغل:1196 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:9611 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی اداری جهت واحد انبار | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سوراخ کار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/6
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/12/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس خط تولید(کیفی) | کاریابی | 1399/7/22
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/1/18
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/1/20
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/24
کدشغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی دست به آچار | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل: 6574 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/30
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/23
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/13
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/18
کد شغل:4065 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ نگهبان شب | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:4065 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ برنامه ریز تولید | کاریابی | 1398/10/30
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1398/2/31
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/6/12
کد شغل:7639 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر فنی دست به آچار | کاریابی | 1398/10/3
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/28
کد شغل:6721 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_انباردارآقا | کاریابی | 1398/2/17
کد شغل:6758 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/2/21
کد شغل:6758 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگه دار | کاریابی | 1398/2/12
کد شغل:1201 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/10/22
کدشغل:1295 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تزریق کار پلاستیک | کاریابی | 1397/6/5
کدشغل:222 محدوده صفادشت
 
 
# استخدام- کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:3125 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1396/11/25
کدشغل: 5927 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/26
کدشغل: 5924 محدوده صفادشت_
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/22
کد شغل:5924 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس عمران_آقا | کارفرما | 1396/9/1
کدشغل: 5892 لیسانس و فوق دیپلم_محدوده صفادشت حقوق 1/500+بیمه
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/21
کدشغل: 5873 تاحدودی آشنا به جوشکاری مدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل: 5870 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل: 5870 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_برشکار | کاریابی | 1396/6/26
کدشغل: 5843 محدوده صفادشت-اسکلت فلزی
 
 
# استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:5826 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار آقا | کاریابی | 1396/5/29
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه
 
 
#استخدام_ساخت تولید (کاردانی و کارشناسی) | کاریابی | 1396/10/4
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال)
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1396/5/29
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال) سرویس از اندیشه
 
 
#استخدام_تراشکار_ماهر | کاریابی | 1396/10/4
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال) قبل از رفتن با مدیریت هماهنگ شود
 
 
#استخدام_راننده نیسان(بدون ماشین) | کاریابی | 1396/9/11
کد شغل: 5807 راننده نیسان-صفادشت- پخش گازهای صنعتی
 
 
#استخدام_مشاور_فروش | کاریابی | 1396/5/8
کد شغل: 5804 یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی دعوت به همکاری می نماید: -مشاور فروش (داروخانه،ارایشگاه)
 
 
#استخدام_CNC کار | کاریابی | 1396/6/28
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی حتما باتجربه
 
 
#استخدام_برشکار_ورق | کاریابی | 1396/5/26
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی
 
 
#استخدام_اداری خانم آشنا به حسابداری | کاریابی | 1396/6/28
کد شغل: 5802 آشنا به امور حسابداری-word-excell خانم محجبه باشد صفادشت- تولید سیستم های روشنایی با سابقه کار -کار در قسمت اداری شرکت
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم | کاریابی | 1396/5/10
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی پذیرش کارجویان تازه فارغ تحصیل و حتی مبتدی
 
 
#استخدام_نیروی تعمیرات نگهداری (برق صنعتی _تعمیرات دستگاههای برقی | کاریابی | 1397/4/24
کد شغل: 5801 صفادشت - سرویس از ملارد- محمد شهر- مهرشهر- و کیانمهر
 
 
#استخدام_مهندس صنایع (کنترل کیفیت _آقا) | کاریابی | 1397/4/24
کدشغل: 5801 صفادشت - سرویس از مارلیک- محمد شهر- مهرشهر- و کیانمهر
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1397/11/30
کد شغل:5801 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی خانم مسلط به اتوکد و آفیس | کاریابی | 1397/8/1
کدشغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_جوشکار_ برق | کاریابی | 1396/9/11
کدشغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه حقوق پایه 1200 آشنا به نقطه جوش یا co2
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1396/8/9
کد شغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1396/8/8
کد شغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/24
کد شغل: 5785 تولید ظروف پلاستیکی محدوده صفا دشت__کار داخل دفتر
 
 
#استخدام_آشپز_آقا یا خانم | کاریابی | 1396/4/19
کد شغل: 5781 صفادشت- تولید کننده ماکارونی آشپز ماهر به کباب زنی-چلو خوروش
 
 
#استخدام_کارگر فنی آقا (2 نفر) | کاریابی | 1397/1/19
کد شغل: 5765 مصاحبه اندیشه فاز 1-محل کار صفادشت باسابقه کار _ اپراتور دستگاه پاکت سازی سرویس از اندیشه،شهریار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1398/6/5
کدشغل: 5765
 
 
#استخدام_گرافیست کار | کاریابی | 1398/2/21
کدشغل: 5765 حتما باسابقه کار و آشنا به سیستم انبار داری(نرم افزار انبارداری..)-مصاحبه در اندیشه- محل کار صفادشت چاپ بسته بندی_بیمه بعد از 3 ماه_سرویس از اندیشه،شهریار
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/4/3
صفادشت- ریخنه گری(تراشکاری)-کد شغل: 5763 ساعت کاری از7/30 الی 19/30(2ساعت اضافه کار اجباری)
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:5763 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/7
کدشغل: 5763 محدوده: صفادشت_قطعات خودرو
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم/آقا | کاریابی | 1398/7/29
کدشغل: 5749 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9684 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:9684 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان(2 نفر) | کاریابی | 1397/1/22
کد شغل: 5731 محدوده صفادشت جای خواب هم دارد ساعت کار: 7 تا 19
 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1397/1/22
کد شغل: 5731 مدوده صفادشت_کار یدی هم دارد جای خواب هم دارد ساعت کار: 7 تا 17
 
 
#استخدام_برقکار_صنعتی | کاریابی | 1396/3/9
کد شغل: 5722 نیروی آقا آشنا به برق صنعتی صفادشت-اداره آب تماس با آقای خاکزاد:09126301004
 
 
#استخدام_نیروی_اداری_خانم | کاریابی | 1396/2/4
کد شغل: 5722 مدرک تحصیلی(عمران- معماری- نقشه کشی) صفادشت-اداره آب
 
 
#استخدام_کارگر_واحد امداد و حوادث | کاریابی | 1396/5/17
کد شغل: 5722 سازمان آب
 
 
#استخدام_مسئول_it | کاریابی | 1396/2/6
کد شغل:5718 صفادشت-تولیدفولاد آشنا به شبکه وسرور
 
 
#استخدام_نیروی_فنی | کاریابی | 1395/11/27
دیپلم فنی-برق یا جوشکاری برق صفادشت-شرکت تولید کننده لوازم بهداشتی-ناهار دارد کدشغل:5666
 
 
#استخدام_کنقاش رنگ استاتیک | کاریابی | 1397/8/12
کدشغل: 7063 با سابقه-_صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ورق کار _باسابقه | کاریابی | 1396/12/19
کد شغل: 7063 صفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی
 
 
#استخدام_نصاب شلف و قفسه | کاریابی | 1398/3/26
کد شغل: 7063 محل کارصفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی
 
 
#استخدام_نگهبان_12_12 | کاریابی | 1397/5/7
کد شغل: 7063 محل کارصفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی محل مصاحبه کرج پل سنتر
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1397/12/6
کدشغل: 7063 محدوده: صفادشت
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1399/4/7
کد شغل:5609 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی_ساده_آقا | کاریابی | 1396/1/21
نیروی نیمه ماهر برای لوله کشی و لوله گذاری تماس با خانم فیروزی: 09126125382
 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1395/9/9
کدشغل: 5533 حقوق پایه1/00
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_نظافتچی | کاریابی | 1399/3/31
کدشغل:5521 حتمابازنشسته
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/31
کد شغل:5479 محدوده صفادشت_قطعات خودرو سرویس از امیریه شهریار _شهریار_ملارد
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:5479 محدوده صفادشت_قطعات خودرو سرویس از امیریه شهریار تا صفادشت
 
 
# استخدام_ راننده با نیسان | کاریابی | 1397/11/16
کد شغل:5479 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی اداری _آقا _مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/4/17
کدشغل: 5459 محدوده صفادشت رزرو خط تولید هم می باشد
 
 
#استخدام_نیروی آقا رشته های مهندسی پلیمر (آشنا با دستگاههای آزمایشگاه و تزریق) | کاریابی | 1397/4/17
کد شغل:5459 محدوده صفادشت پنج شنبه ها تا 12
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/18
کدشغل:5442 صفادشت_کارتن سازی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/4/27
کدشغل:5442 صفادشت_کارتن سازی
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/3/17
کد شغل:5437 صفادشت-تراشکار نیمه ماهر شهرک صنعتی صفادشت-خ 3شرقی پ109 یا 34 تماس با آقای کرمی: 65439873
 
 
#استخدام_کارگر_ساده | کاریابی | 1396/3/21
کد شغل:5437 صفادشت-اضافه کاری دارد شهرک صنعتی صفادشت-خ 3شرقی پ109 یا 34 تماس با آقای کرمی: 65439873
 
 
#استخدام_اپراتور_cnc | کاریابی | 1396/3/22
کد شغل:5437 صفادشت-اضافه کاری دارد
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/3/22
کد شغل:5437 صفادشت-اضافه کاری دارد
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1399/8/20
کد شغل:1604 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نقشه_کش_صنعتی | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5634 تولید تجهیزات آشپزخانه-صفادشت صبحانه و ناهار دارد-سرویس از کرج شهریار برای قسمت اداری-مسلط به نقشه کش صنعتی
 
 
#استخدام_خم_کار | کاریابی | 1396/1/23
کد شغل: 5634 تولید تجهیزات آشپزخانه-صفادشت صبحانه و ناهار دارد-سرویس از کرج شهریار
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل:5406 محدوده: صفادشت زمینه کار:درب ضد سرقت
 
 
آبدارچی خانم | کاریابی | 1395/6/20
کدشغل:5390 صنف مواد غذایی
 
 
# استخدام_ کمک حسابدار | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/8/22
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_خط تولید | کاریابی | 1399/7/21
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کمک فنی | کاریابی | 1399/9/4
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ حراست | کاریابی | 1398/11/28
کد شغل:2559 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر نجار | کاریابی | 1396/6/28
صنایع چوب زیتون صفادشت-بلوار اصلی-گلستان سوم تماس:09122632676
 
 
#استخدام_مدیر_تولید | کاریابی | 1395/10/9
استخدام کارخانه تولیدی (نساجی) در شهرک صنعتی صفادشت یک کارخانه تولیدی (نساجی) واقع در شهرک صنعتی صفادشت در نظر دارد مدیر تولید (آقا) با مشخصات زیر استخدام نماید. شهر های مورد نیاز: شهریار، کرج -دارای مدرک تحصیلی لیسانس -با حداقل ۵ سال سابقه کار تولیدی در کارخانه ارسال رزومه : info.hambaf@gmail.com تلفن ثابت : ۰۲۱۴۶۸۸۹۰۶۰
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/1/31
با سابقه-صفادشت شماره تماس: 09121261580
 
 
#استخدام_منشی_خانم | کاریابی | 1396/5/18
تماس با آقای زاد عبدالله: 09121155519 صفادشت- حقوق 300
 
 
#استخدام_نقشه کش سالی تاک_خانم/آقا | کاریابی | 1396/7/29
کدشغل: 3002 تسلط کامل به نرم افزار سالی تاک محدوده_صفادشت_سرویس از اطراف
 
 
# استخدام_ فروشنده | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:5341 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس صنایع_خانم/آقا_باسابقه | کاریابی | 1397/8/21
کدشغل: 5338 محدوده صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/23
کد شغل:3031 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:5271 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:5271 محدوده صفادشت_تهویه مطبوع
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1397/7/25
کد شغل:5271 محدوده صفادشت_تهویه مطبوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 
 
#استخدام_مدیر تولید | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:5271 محدوده صفادشت_تهویه مطبوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/14
کد شغل:5271 محدوده صفادشت_تهویه مطبوع سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1398/4/9
کد شغل:6639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل: 6639 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:6639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:6639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس نساجی_(گرایش تکنولوژی) | کاریابی | 1398/9/3
کد شغل:5266 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نقاش سازه های فلزی | کاریابی | 1396/7/19
کدشغل: 5245 محدوده صفادشت -شرکت سازه های نوین با سابقه_آشنا به نقاشی با پیستوله_آشنا به سازه های فلزی سرویس از سه راه آدران_شهریار_ملارد
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/7/29
کدشغل: 5245 سازه های فلزی-محدوده صفادشت-با سابقه
 
 
#استخدام_برشکار | کاریابی | 1398/7/29
کدشغل: 5245 محدوده صفادشت -شرکت سازه های نوین
 
 
# استخدام_کارگر ساده خانم/ آقا | کاریابی | 1397/12/5
کد شغل:9521 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_انبار دار | کاریابی | 1398/1/26
کد شغل:94100 منحدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:94100 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:94100 مخدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:94100 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_طراح صنعتی_ سالید ورک | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:94100 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_طراح صنعتی | کاریابی | 1398/3/28
کد شغل:94100 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/1/17
کد شغل:9482 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:9470 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:9470 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ پرسکار | کاریابی | 1397/12/1
کدشغل:9470 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ دریل کار | کاریابی | 1399/2/22
کدشغل:9470 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:9470 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:9470 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1398/2/8
کد شغل:9460 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس برق | کاریابی | 1398/2/23
کدشغل:9457 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ خدمات آقا | کاریابی | 1398/2/23
کد شغل:9457 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/23
کد شغل:9457 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ بافنده | کاریابی | 1398/7/28
کد شغل:9459 محدوه: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژ کار خانم آآشنا با لحیم کاری و کار با هویه) | کاریابی | 1398/5/24
کدشغل: 9403 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی اداری_ جهت سرپرستی تولید | کاریابی | 1398/7/14
کد شغل:9403 محدوده: صفادشت زمینه فعالیت:هود و اجاق گاز
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:9403 مجدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارمندفروش | کاریابی | 1399/5/14
کد شغل:9403 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/20
کد شغل:9399 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سرپرست فروش | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:9399 محدوده: صفادشت