با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_مدیر_تولید | کاریابی | 1395/10/9
استخدام کارخانه تولیدی (نساجی) در شهرک صنعتی صفادشت یک کارخانه تولیدی (نساجی) واقع در شهرک صنعتی صفادشت در نظر دارد مدیر تولید (آقا) با مشخصات زیر استخدام نماید. شهر های مورد نیاز: شهریار، کرج -دارای مدرک تحصیلی لیسانس -با حداقل ۵ سال سابقه کار تولیدی در کارخانه ارسال رزومه : info.hambaf@gmail.com تلفن ثابت : ۰۲۱۴۶۸۸۹۰۶۰
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - معافیت بانوان مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 2791   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#ٌاستخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/2/19
کدشغل:7003 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نقاش اشنا به پیستوله | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مونتاژ کار | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر خط تولید(قطعات خودرو) | کاریابی | 1400/2/13
کد شغل: 1466 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی خدماتی آقا | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل:1404 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_ خط تولید خانم | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل: 1402 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:6252 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل:2887 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس حسابداری | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9932 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صقادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9699 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خیاط مبلمان | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل: 6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده_اقا | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:7785 محدوده:یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:7785 محدوده یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/26
کدشغل:7712 محدوده:صفادشت
 
 
#اسخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9752 محدوده: صفادشت
 
 
#اسخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:7551 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار و مونتاژ گار | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_متخصص به محتوا | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ پرسکار اقا یا خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 9851 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار CO2 | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:9851 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل 1202 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس it | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1202 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مهندس صنایع | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اشپز خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:9703 محدوده: صفادشت
 
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:6655 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید_آقا(تعدادی نیروی خط تولید) | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خانم آشپز | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خانم حسابدار | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ ابدارچی اقا | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 5029 محدوده: صفا دشت
 
 
#استخدام_نیروساده_اقا | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:6464 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:6464 محدودهصفادشت
 
 
#استخدام_مسئول دفتر و اداری | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:6556 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل :6556 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-تنکسین برق | کاریابی | 1400/1/15
محدوده صفادشت کد شغل:1363
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-برقکار | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:4147 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_رنکار پیسوله | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل :4515 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/24
کد شغل:9693 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1399/12/17
کد شغل:7501 محدوده: کرج
 
 
#استخدام_تعدادی کارمند آقا | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:7501 محدوده:صفادشت
 
 
کارگر | کارفرما | 1399/12/13
کشزن یا شمارش و بسته بندی
 
 
#استخدام_مهندس شیمی خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل: 6619 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/11/13
کد شغل:6143 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/13
کدشغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1399/11/18
کد شغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/28
کد شغل:8045 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_فرزcnc | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6970 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:9714 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/8
کد شغل:6545 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6545 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6824 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3416 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی تاسیسات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:2890 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:3041 محدوده: صفادشت
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:7124 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:1273 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کارفرما | 1400/2/8
کد شغل:1369 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:7891 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/10
کدشغل:7891 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:1164 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:5477 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:7842 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/15
کد شغل:9874 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار یا رنگ کار استاتیک | کاریابی | 1399/7/19
کد شغل:6532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/27
کدشغل:2391 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/5/27
کد شغل:2391 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید آقا | کاریابی | 1400/2/16
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:1599 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/20
کدشغل:7969 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_تکنسین برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/12/4
کد شغل:3582 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6311 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:6980 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:6572 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوئه:صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:2398 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/15
کد شغل:4510 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8039 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:9653 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمنداداری | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:4562 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4562 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی کار | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/26
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/21
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور تولید | کاریابی | 1400/2/5
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_تکنسین فنی (دارای مدرک حداقل فوق دیپلم برق و مکانیک ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل :7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/19
کد شعل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/20
کد شغل:9550 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6700 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:1304 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس ازمایشگاه | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2779 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3754 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا ورق کار | کاریابی | 1399/7/14
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:6174 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:6403 محدوه: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/6
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
رنگ کار کوره | کارفرما | 1398/10/16

 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ حراست | کاریابی | 1398/11/7
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی تزریق پلاستیک بادی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/7
کدشغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/12
کدشغل:2263 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4789 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/28
کدشغل:4789 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 4789 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت_تولید تهویه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/11/15
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سنگ زن | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوه: صفادشت
 
 
# استخدام_ خط تولید | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2693 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ مسئول دفتر | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ورق کار | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:7852 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/15
کد شغل:9638 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ قالبساز | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:9637 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/26
کد شغل:1603 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس آیتی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی خریدوتدارکات | کاریابی | 1398/8/18
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/6/25
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارشناس میکروبیولوژی یابیوشیمی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/12
کد شغل:6868 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:3897 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مهندس نساجی شیمی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1593 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کد شغل:1196 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:9611 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی اداری جهت واحد انبار | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سوراخ کار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_تکنسین اتاق عمل | کاریابی | 1400/1/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/6
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/12/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس خط تولید(کیفی) | کاریابی | 1399/7/22
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تمنسین مکانیک | کاریابی | 1399/11/19
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/1/20
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی دست به آچار | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل: 6574 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری واحد بازرگانی | کاریابی | 1400/2/15
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/1
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/23
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/24
کدشغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/30
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کارفرما | 1400/1/31
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/1
کدشغل:6574 محدوده صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/13
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/18
کد شغل:4065 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/11
کد شغل:4065 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ برنامه ریز تولید | کاریابی | 1398/10/30
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1398/2/31
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر فنی دست به آچار | کاریابی | 1398/10/3
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/6/12
کد شغل:7639 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/28
کد شغل:6721 محدوده: صفادشت