با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1402/6/27
کد شغل:8232 محدوده: صفادشت{ نهار/بدون اضافه کار8/500/000 _با اضافه کاری 14/000/000 میلیون تومان}
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه غذا
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00     روزانه چهار ساعت اضافه کاری دارند
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , دیپلم , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 283   |   170 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/5

 
 
 
 
# استخدام_ حراست(آقا) | کاریابی | 1402/6/8

 
 
 
#استخدام_خیاط(خانم.آقا) | کاریابی | 1402/6/5

 
 
 
 
 
#استخدام_تراشکار(باسابقه) | کاریابی | 1402/5/17

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_نظافتچی(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
#استخدام_جوشکارCO2(باسابقه) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/30

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
 
#استخدام_جوشکارcO2 | کاریابی | 1402/3/28

 
 
 
#استخدام_حراست(40 الی 50 سال) | کاریابی | 1402/3/20

 
 
#استخدام_وسط کار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_اتوکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_بسته بند(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
#استخدام_چرخکار_صنعتی(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
 
#استخدام_کارکر ساده | کاریابی | 1402/3/23

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/7

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت(خانم) | کاریابی | 1402/3/7

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/1

 
 
#استخدام _کمک انباردار | کاریابی | 1402/1/17

 
 
 
 
#استحخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/1/17

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
#استخدام_خدمات نظافتچی{آقا} | کاریابی | 1401/11/18

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/1/19

 
 
#اسنتدام_خدماتی آبدارچی | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
 
 
 
 
 
#ایتخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1401/10/13

 
 
 
#استخدام_انباردار(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_خدمات آقا(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک آقا | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
 
#استخدام_حراست {بازنشسته} | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_آشپز خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/9

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/10

 
 
 
 
#استخدام _کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
 
#استخدام_کارگر انبار آقا | کاریابی | 1402/6/21

 
 
 
#استخدام_رنگ کارپودری اقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/7/4

 
 
 
 
#استخدام_آشپزخدماتی | کاریابی | 1401/10/14

 
 
 
 
#استخدام_نگهبان{روزکارند} | کاریابی | 1401/12/13