با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:6591 محدوده شهریار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهریار
 
کد شغل: 43719   |   337 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_ نیروی فنی | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 4114 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام _زیر کار رنگ_رنگ کار_رویه کوب | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:0313 محدوده:شاهد شهر
 
 
#استخدام_خیاط | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:0313 محدوده:شاهد شهر
 
 
#استخدام_خیاط | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:0313 محدوده:شاهد شهر
 
 
#استخدام_نیروی حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:6959 محدوده:فردوسیه _شهریار
 
 
#استخدام_نیروخرید خانم | کارفرما | 1400/1/25
کد شغل:6959 محدوده:فردوسیه _شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:9865 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_نیروی فنی اقا | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:0204 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:9903 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_نیرو جوشکار فنی | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:0105
 
 
#اسخدام-اتوکار | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:0102 محدوده سعید اباد
 
 
#استخدام_اپراتورcnc | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:1362 وحدوده فردوسیه
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/1/24
کدشغل:7595 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1400/1/23
کدشغل:6585 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_برق صنعتی | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:6585 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_کارگرفنی جوشکار | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:6585 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/1/23
کدشغل:9551 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:1347 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:7496 محدوده خادم اباد
 
 
#استخدام _نیروی راننده _موزه | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:6256 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:3109 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:3109 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام-حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:2565 محدوده سعید اباد
 
 
#استخدام_مدیر مالی(10 سال سابقه) | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل: 9746 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کاگر ساده | کاریابی | 1400/1/21
کدشغل :1425 محدوده :شهریار
 
 
#استخدام_خیاط | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:9562 محدوده: شهریار