با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام-اداری | کاریابی | 1401/9/1
کد شغل :8703 محدوده:فتح
 
آساد صنعت
تجهیزات رنگی خودرو
تلفن تماس: 2-66809321   021
همراه: 9122560079
آدرس: ابتدای بزرگراه فتح-کیلومتر4-بعد از پل هوائی شیرپاستوریزه-خیابان فتح19-پلاک29_66809321الی2 آقای بوستانی
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای تهران
 
کد شغل: 43834   |   111 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
 
 
#استخدام_انبار دار {اپراتور } | کاریابی | 1401/8/24

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/23

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/22

 
 
 
 
 
 
#استخئام_خدمات | کارفرما | 1401/7/10

 
 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1401/6/16

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/6/14

 
 
 
 
#استخدام-حسابدارخانم/آقا | کاریابی | 1401/5/31

 
 
 
#استخدام_ کاگر ساده | کاریابی | 1401/5/25

 
 
 
 
 
 
#استخدام_خدمات آقا{20نفر} | کاریابی | 1401/4/28

 
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1401/4/25

 
 
 
#استخدام_کارگرفنی اقا | کاریابی | 1401/4/18

 
 
 
 
 
#تستخدام آبدارچی وخدمات | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1401/4/4

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/3/31

 
 
#استخدام_اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/3/31

 
 
 
#استخدام_کارشناسit | کاریابی | 1401/2/28

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/8

 
 
 
 
#استخدام_نیروخدمات خانم | کاریابی | 1400/11/27

 
 
 
#استخدام_نیرو ساده آقا | کاریابی | 1400/11/9

 
 
 
#استخدام_ راننده با وانت | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_نیرو کارگر ساده | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_نیرو بافنده | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-نیرو فروش | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام_نیرو حراست | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_کارگر خط تولید آقا | کاریابی | 1401/6/28

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/9/17

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/9/13

 
 
#استخدام-کارگر ساده انبار | کاریابی | 1400/9/13

 
 
#استخدام-ابدارچی | کاریابی | 1400/9/28

 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1400/9/21

 
 
#استخدام_نیرو رانند لیفتراک | کاریابی | 1400/8/16

 
 
#استخدام_کارگرانبار2 | کاریابی | 1400/8/5

 
 
#استخدام:خدمات | کاریابی | 1400/8/5

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/7/27

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/7/27

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/7/7

 
 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/6/31

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/6/31

 
 
#استخدام_صندوقدار | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_صندوقدار | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_نیروخانم/اقا | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_کمک آشپز | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_نیروآبدارچی | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_مهندس آی تی | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام-راننده | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_فروشنده خانم | کاریابی | 1401/4/25

 
 
#استخدام_ادمین و عکاس | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کارفرما | 1401/4/25

 
 
 
#استخدام_رنگ کار چوب | کاریابی | 1400/6/22

 
 
 
#استخدام_ نیروی خمکار آقا | کاریابی | 1400/6/21

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1400/6/21

 
 
#استخدام_منتاژکار آقا | کاریابی | 1400/6/21

 
 
#استخدام_اپراتور | کاریابی | 1400/6/21

 
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام _نیروی بسته بند آقا | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_انباردار آقا | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_ادمینی ورد پرس | کاریابی | 1400/6/16

 
 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_نیروی خانم/آقا | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_خدمات خانم آقا | کاریابی | 1400/6/14

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1400/6/14

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/14

 
 
#استخدام_کارگرساده خانم | کاریابی | 1400/6/14

 
 
#استخدام-سرایدار | کارفرما | 1400/6/11

 
 
 
#استخدام-بازرس کنترل کیفیت | کارفرما | 1400/6/11

 
 
#استخدام_راننده پایه یک | کاریابی | 1400/6/10

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/10

 
 
 
#استخدام_کاگرساده فنی | کاریابی | 1400/6/10

 
 
 
 
#استخدام_کارساده انبار دار | کاریابی | 1400/6/10

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/6/9

 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1400/6/9

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/13

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام _20 نفر کارگر ساده | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_نیروی تبلیغات | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_دونفرصندوف دار | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_نیروی خانم/آقا | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1400/6/6

 
 
#استخدام-انبار دار | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استحخدام-دوتا مهندس اجرا | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استخدام_نقاش رنگ پودری | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استخدام_کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1400/6/4

 
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1401/6/1

 
 
#استخدام_لیسانس شیمی | کاریابی | 1400/6/4

 
 
#استخدام _ پذیرش گر | کاریابی | 1400/6/4

 
 
 
#استخدام-جوشکار | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1400/6/1

 
 
#استخدام _بازاریاب | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-راننده با ماشین | کاریابی | 1400/5/5

 
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_کارگرساده آفا | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_فنی کار آقا | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1400/5/5

 
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/4/29

 
 
#استخدام _سرپرست کارگاه | کاریابی | 1400/4/27

 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/4/26

 
 
 
#استخدام-پرستار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-کارمند اداری اقا | کاریابی | 1400/4/15

 
 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/4/15

 
 
#استخدام-کارمند اداری و فروش | کاریابی | 1400/4/15

 
 
#استخدام-کارمند اداری و فروش | کاریابی | 1400/4/15

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/4/27

 
 
#استخدام_وزیتور اقا | کاریابی | 1400/4/14

 
 
#استخدام_نیروی اشپز | کاریابی | 1400/4/14

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/4/13

 
 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/4/8

 
 
#استخدام_نیرو انباردار | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام_خدماتی آقا | کاریابی | 1400/4/2

 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کارفرما | 1400/4/1

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام- نگهبان | کاریابی | 1400/3/22

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام_سالندار | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام-سرایدار | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1400/3/11

 
 
#استخدام_ثبت انبار | کاریابی | 1400/3/11

 
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1400/3/10

 
 
#استخدام_شاگرد یه نجار | کاریابی | 1400/3/6

 
 
#استخدام:خط تولید اقا | کاریابی | 1400/2/29

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده خدمات | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام:نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام:راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام:کارگر انبار | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1400/2/22

 
 
#استخدام_حسابداری | کاریابی | 1400/2/22

 
 
#استخدام_بازریاب | کاریابی | 1400/2/22

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21

 
 
#استخدام_فنی اقا | کاریابی | 1400/2/15

 
 
#استخدام_فنی اقا | کاریابی | 1400/2/15

 
 
#استخدام_سلایدار | کاریابی | 1400/2/15

 
 
 
#استخدام_ابدارچی | کاریابی | 1400/2/13

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/8

 
 
#استخدام_ حسابدار اقا خانم | کاریابی | 1400/2/8

 
 
#استخدام_سرپرست فروش | کاریابی | 1400/2/8

 
 
#استخدام_سرپرست فروش | کاریابی | 1400/2/8

 
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/2/4

 
 
#استخدام_خدمات وابدارچی | کاریابی | 1400/1/29

 
 
#استخدام_مربی مهد کودک | کاریابی | 1400/1/26

 
 
 
 
#استخدام_نیروی کارگرساده | کاریابی | 1400/1/23

 
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام_پارکبان | کاریابی | 1400/1/18

 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استخدام_آشپزاقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
#استخدام_نیروی گشت زنی آقا | کاریابی | 1400/1/18

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_پیک موتوری | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_ نگهبان شب 24 ساعته | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام-لمینت کار اتوماتیک | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام-لمینت کار اتوماتیک | کاریابی | 1400/1/15

 
 
 
 
#استخدام_رول شیت کن | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_حراست پاساژ | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_راننده با ماشین | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_راننده با ماشین | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1399/12/6

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/6/6

 
 
#استخدام_فوریت پزشکی | کاریابی | 1399/11/1

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/14

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/4

 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/9/25

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/23

 
 
 
#استخدام_راننده ایسوزو | کاریابی | 1399/8/25

 
 
#استخدام_تعمیرکار | کاریابی | 1399/9/25