با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:7785 محدوده یوسف اباد قوام
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 43884   |   62 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/10/19
کدشغل:2901 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1400/10/19
کدشغل:2901 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/18
کدشغل:6345 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/10/18
کدشغل:6345 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1400/10/18
کدشغل:6345 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/10/18
کدشغل:1764 محدوده:صفادشت
 
 
استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/10/6
کدشغل:2137 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/10/6
کدشغل:6275 محدوده:صفاشت
 
 
#استخدام_نیروی مراقب | کاریابی | 1400/10/6
کدشغل:4367 محدوده:صفادشت
 
 
#ستخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/30
کدشغل:7455 محدوده:صفادشت
 
 
#ستخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/30
کدشغل:7455 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-نگهبانی | کاریابی | 1400/10/4
کدشغل:5821 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس صنایع-مکانیک-برق | کاریابی | 1400/9/23
کدشغل:3561 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرومنشی | کاریابی | 1400/9/20
کدشغل:3561 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_بسته بند اقا | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:4695 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:2836 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:2836 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10
کدشغل:6480 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23
محدوده:صفادشت کدشغل:6484
 
 
#استخدام: حسابدار | کاریابی | 1400/9/1
کدشغل:4750 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-سرپرست انبار | کاریابی | 1400/8/18
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-سرپرست برنامه ریزی تولید | کاریابی | 1400/10/7
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-اپراتور cnc | کاریابی | 1400/9/9
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-تراشکار/جوشکار | کاریابی | 1400/8/18
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/8/3
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-راننده نیسان | کاریابی | 1400/8/3
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/8/3
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-آبدارچی و خدمات | کاریابی | 1400/10/7
کدشغل:4907 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید اقا | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:7253 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس ساخت و تولید | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:7253 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی و کارشناس اداری | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:7253 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:2517 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/7/26
کدشغل:7403 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو فروش | کاریابی | 1400/7/25
کدشغل:9920 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/25
کدشغل:9920 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو فنی اقا | کاریابی | 1400/10/7
کدشغل:1254 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/7/17
کدشغل: 6650 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/7/17
کدشغل: 9931 محدوده:فادشت
 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/7/7
کدشغل:4435 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید آقا | کاریابی | 1400/7/3
کدشغل:6658 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/3
کدشغل:6658 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر آقا(برش کار.سوراخ کار.نقش خونی) | کاریابی | 1400/6/22
کدشغل:3260 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1400/6/22
کدشغل:4362 محدوده:شعرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو ساده | کاریابی | 1400/6/20
کدشغل:3636 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار-برشکار-مونتاژکار | کاریابی | 1400/6/16
کدشغل:2136 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-مهندس کنترل کیفیت آقا | کارفرما | 1400/6/9
کدشغل : 3552 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام-مهندس صنایع | کارفرما | 1400/6/9
کدشغل : 3552 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام- کارگر فنی دیپلم | کاریابی | 1400/5/21
کدشغل: 3605 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام- مونتاژ کار و جوشکار | کاریابی | 1400/5/21
کدشغل: 3605 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-سوراخ کار وبرش کار | کاریابی | 1400/5/21
کدشغل: 3605 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/21
کدشغل: 0122 محدو.ده: صفادشت
 
 
#استخدام-نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/5/17
کدشغل:1618 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/19
کدشغل:9973 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/26
محدوده:صفادشت کدشغل:7299
 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1400/4/26
محدوده:صفادشت کدشغل:2340
 
 
#استخدام-برش کار | کاریابی | 1400/4/19
کد شغل: 2313 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-فنی کار | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-برق کار | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-برش کار | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-رنگ کار | کاریابی | 1400/4/17
کد شغل: 9805 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/4/13
کدشغل:6127 محدوده:ضفادشت
 
 
#استخدام_نیرو حسابدار خانم | کاریابی | 1400/4/13
کدشغل:6127 محدوده:ضفادشت
 
 
#استخدام-سرایدار | کاریابی | 1400/4/8
کد شغل:5207 کد شغل: صفادشت
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/8
کد شغل:1137 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-مهندس عمران | کاریابی | 1400/4/7
کد شغلک 1156 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:4609 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1400/4/1
کد شغل:6449 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس نقشه بردار عمرا | کاریابی | 1400/4/1
کد شغل:9889 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/1
کدشغل:9889 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-مونتاژ و بسته بند | کاریابی | 1400/4/1
کد شغل: 0346 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_2نفر خم کار | کاریابی | 1400/3/30
کد شغل:6996 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_2 نفرپرس کار | کاریابی | 1400/3/30
کد شغل:6996 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_2 نفرپرس کار | کاریابی | 1400/3/30
کد شغل:6996 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_2 نفر جوشکار | کاریابی | 1400/3/30
کد شغل:6996 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_2نفر کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/30
کدشغل:6996 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-کارگر | کاریابی | 1400/3/27
کد شغل:2238 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-حسابدار | کارفرما | 1400/3/24
کد شغل: 0873 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/9/13
کد شغل:4145 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/9/13
کد شغل:4145 محدوده:شهریار
 
 
استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/3/20
کد شغل: 9907 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/3/18
محدوده:صفادشت کدشغل:7848
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل:0908 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/11
کد شغل: 1114 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خانم سرپرست | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مسئول خرید | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-خدمات | کارفرما | 1400/4/5
کدشغل: 0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-انباردار | کارفرما | 1400/4/5
کدشغل: 0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-کمک انبار دار | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
3استخدام-چرخکار-وسطکار | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل: 0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام -کمک حسابدار | کارفرما | 1400/6/9
کدشغل :0876 محدوده : ملارد
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_CNCکار اشنا به اتوکد | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/17
کدشغل: 9826 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/5/17
کدشغل: 9826 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-مدیرتولید | کاریابی | 1400/5/17
کدشغل: 9826 محدوده: صفادشت
 
 
3استخدام-کارگر تاسیسات | کاریابی | 1400/3/23
کد شغل: 7982 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:1145 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کارفرما | 1400/3/4
کدشغل:8034 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_کاگر ساده | کاریابی | 1400/3/2
کد شغل: 2367 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:7362 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:نقاش پیستوله | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:7362 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل:1485 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:خانم کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/2/29
کدشغل:0674 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/6/22
کدشغل:3645 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام:نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26
کدشغل:1525 محدوده شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تنکسین برق | کاریابی | 1400/2/22
کدشغل:7003 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_تنکسین برق | کاریابی | 1400/2/22
کدشغل:7003 محدوده صفادشت
 
 
#ٌاستخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/2/19
کدشغل:7003 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/8/26
کد شغل:2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نقاش اشنا به پیستوله | کاریابی | 1400/8/16
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1400/8/16
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مونتاژ کار | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر خط تولید(قطعات خودرو) | کاریابی | 1400/2/13
کد شغل: 1466 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی خدماتی آقا | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل:1404 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_ خط تولید خانم | کاریابی | 1400/9/3
کد شغل: 1402 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ حراست | کاریابی | 1400/9/18
کد شغل: 1402 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:6252 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل:2887 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس حسابداری | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9932 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1400/2/27
کد شغل:9932 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صقادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9699 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خیاط مبلمان | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل: 6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده_اقا | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:7785 محدوده:یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/26
کدشغل:7712 محدوده:صفادشت
 
 
#اسخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9752 محدوده: صفادشت
 
 
#اسخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:7551 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار و مونتاژ گار | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_متخصص به محتوا | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ پرسکار اقا یا خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 9851 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار CO2 | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:9851 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل 1202 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس it | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1202 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1400/10/7
کد شغل: 9703 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/10/7
کد شغل: 9703 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اشپز خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:9703 محدوده: صفادشت
 
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:6655 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/8
کد شغل:3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام-فنی کار | کاریابی | 1400/4/8
کد شغل: 3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید_آقا(تعدادی نیروی خط تولید) | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خانم آشپز | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خانم حسابدار | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ ابدارچی اقا | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 5029 محدوده: صفا دشت
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1400/6/9
کد شغل:2204 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروساده_اقا | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:6464 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:6464 محدودهصفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل :6556 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_مسئول دفتر و اداری | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:6556 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام-تنکسین برق | کاریابی | 1400/1/15
محدوده صفادشت کد شغل:1363
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-برقکار | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:4147 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_رنکار پیسوله | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل :4515 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/24
کد شغل:9693 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1399/12/17
کد شغل:7501 محدوده: کرج
 
 
#استخدام_تعدادی کارمند آقا | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:7501 محدوده:صفادشت
 
 
کارگر | کارفرما | 1399/12/13
کشزن یا شمارش و بسته بندی
 
 
#استخدام_مهندس شیمی خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل: 6619 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/11/13
کد شغل:6143 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/13
کدشغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1399/11/18
کد شغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/28
کد شغل:8045 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_فرزcnc | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6970 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:9714 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/8
کد شغل:6545 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6545 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6824 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3416 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی تاسیسات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:2890 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:3041 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:7124 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:1273 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کارفرما | 1400/2/8
کد شغل:1369 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:7891 محدوده:صفادشت