با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگرساده آقا(ساکنین اندیشه وشهریار) | کاریابی | 1402/7/18
با سابقه-کد شغل: 5591 محدوده جاده قدیم- تولید فیلتر ماشین-بیمه از روز اول-سرویس از شهرقدس_8 نفر از اندیشه شهریار بشوند سرویس می گذارند
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد بیمه ایاب و ذهاب
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای جاده مخصوص , شهرقدس
 
کد شغل: 4477   |   109 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_پولیش کار(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_برقمار صنعتی(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
 
#استخدام_مکانیک | کاریابی | 1402/8/25

 
 
 
 
#استخدام_فرزکار (سنگ کار) | کاریابی | 1402/8/16

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کارفرما | 1402/7/27

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/27

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/23

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/16

 
 
 
#استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1402/7/5

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارشناس آزمایشگاه | کاریابی | 1402/6/5

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/25

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/1

 
 
#استخدام_حراست(12_24) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/10

 
 
 
#استخدام_نیروی پشتیبان | کاریابی | 1402/4/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/10

 
 
#استخدام_راننده لودر(پایه2) | کاریابی | 1402/5/10

 
 
 
#استخدام_آشپز خالم | کاریابی | 1402/3/28

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_اداری_حسابدار | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
#استخدام_حسابدار(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/2/28

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/2/18

 
 
#استخدام_فروشنده (آقا) | کاریابی | 1402/2/27

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/5

 
 
#استخدام_جوشکار Co2{آقا} | کاریابی | 1402/2/5

 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم/آقا | کاریابی | 1402/1/29

 
 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_جوشکار Co2{آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/25

 
 
 
 
 
#استخدام_پرسکار{5 سال سابقه} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#تراشکار | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#لستخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/8/22

 
 
 
#ستخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1402/1/26

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/4

 
 
#استخدام_مونتاژکار(خانم) | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
#استخدام_قالب بند | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
#استخدام_حراست {باسابقه} | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم/آقا | کاریابی | 1402/5/25

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/6/27

 
 
#استخدام_حراست {باسابقه} | کاریابی | 1402/5/16

 
 
#استخدام-کارگرساده خانم/آقا | کاریابی | 1401/10/13

 
 
#استخدام_اپراتور چاپچی آقا | کاریابی | 1401/10/13

 
 
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت آقا | کاریابی | 1401/9/28