با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام:کارگر خط تولید | کاریابی | 1401/8/17
کدشغل:3645 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت سرویس فقط ازچهار راه ملار و وحیدیه
 
رایاگستر

تلفن تماس: 65438239   021
همراه: 9120000000
آدرس: شهرک صنعتی صفادشت بلوار اردبیهشت خ دهم غربی پ131 02165438239 02165438231/7 اخلی 102 02165438231
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00     اضافه کاری دارند
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 46244   |   111 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
 
#استخدام_حراست {بازنشسته} | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام _اداری خانم | کاریابی | 1401/8/22

 
 
#استخدام _کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
 
#استخدام_کارگر انبار آقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
#استخدام_رنگ کارپودری اقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
#استخدام_آشپز خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/9

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/10

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/7/4

 
 
 
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1401/8/4

 
 
 
#استخدام_رنگ پاش | کاریابی | 1401/6/2

 
 
#استخدام_انباردار خانم/آقا | کاریابی | 1401/6/3

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/7/27

 
 
#استخدام-اتو کدکارآقا | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-خانم coکار | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-کارگر ساده{دوشیفت } | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_جوشکار_برق آرگونco2 | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_مهندس صنایع خ/آ | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکارco2/برق/آرگون | کاریابی | 1401/5/1

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده خانم /آقا | کاریابی | 1401/5/29

 
 
 
 
4574 | کاریابی | 1401/4/6

 
 
 
#استخدام_آشپزخانه | کاریابی | 1401/3/12

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/3/11

 
 
#استخدام_حسابدارخانم | کاریابی | 1401/3/7

 
 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1401/3/1

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/2/24

 
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کارشناس تاسیسات | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/1/28

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/10/18

 
 
استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_نیروی مراقب | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#ستخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#ستخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#استخدام-نگهبانی | کاریابی | 1400/10/4

 
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1401/5/10

 
 
#استخدام_بسته بند اقا | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/9/7

 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1401/9/6

 
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام: حسابدار | کاریابی | 1400/9/1

 
 
 
#استخدام-اپراتور cnc | کاریابی | 1400/9/9

 
 
#استخدام-تراشکار/جوشکار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-راننده نیسان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-آبدارچی و خدمات | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-سرپرست انبار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام_خط تولید اقا | کاریابی | 1400/7/28

 
 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/7/28

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_نیرو فروش | کاریابی | 1400/7/25

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/25

 
 
 
#استخدام_نیرو فنی اقا | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام_نیرو خط تولید آقا | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/3

 
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_نیرو ساده | کاریابی | 1400/6/20

 
 
 
 
#استخدام-مهندس صنایع | کارفرما | 1400/6/9

 
 
#استخدام- کارگر فنی دیپلم | کاریابی | 1400/5/21

 
 
 
#استخدام-سوراخ کار وبرش کار | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام-نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/19

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام _کارگرساده | کاریابی | 1401/6/7

 
 
 
#استخدام-برش کار | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام-فنی کار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-برق کار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-برش کار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-رنگ کار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1401/1/20

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار خانم | کاریابی | 1400/4/13

 
 
#استخدام-سرایدار | کاریابی | 1400/4/8

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/8

 
 
#استخدام-مهندس عمران | کاریابی | 1400/4/7

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/4/6

 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1400/4/1

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/1

 
 
#استخدام-مونتاژ و بسته بند | کاریابی | 1400/4/1

 
 
#استخدام_2نفر خم کار | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام_2 نفرپرس کار | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام_2 نفرپرس کار | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام_2 نفر جوشکار | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام_2نفر کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/30

 
 
#استخدام-کارگر | کاریابی | 1400/3/27

 
 
#استخدام-حسابدار | کارفرما | 1400/3/24

 
 
#استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/9/13

 
 
استخدام-خدمات | کاریابی | 1401/2/28

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/3/18

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/11

 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1400/3/8

 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1400/3/8

 
 
 
#استخدام_مسئول خرید | کاریابی | 1400/3/8

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/3/8

 
 
#استخدام-خدمات | کارفرما | 1400/4/5

 
 
#استخدام-انباردار | کارفرما | 1400/4/5

 
 
#استخدام-کمک انبار دار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
3استخدام-چرخکار-وسطکار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام -کمک حسابدار | کارفرما | 1400/6/9

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام-مدیرتولید | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/3/8

 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1400/3/8

 
 
 
3استخدام-کارگر تاسیسات | کاریابی | 1400/3/23

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کارفرما | 1400/3/4

 
 
#استخدام_کاگر ساده | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام:نقاش پیستوله | کاریابی | 1400/3/2