با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام-رویه کوب-رنگ کار چوب- mdfکار | کاریابی | 1400/3/20
کد شغل: 6182 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 47405   |   279 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/3/20
کد شغل: 9907 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/3/18
محدوده:صفادشت کدشغل:7848
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل:0908 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/11
کد شغل: 1114 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خانم سرپرست | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مسئول خرید | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل:0876 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_CNCکار اشنا به اتوکد | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:9826 محدوده:صفادشت
 
 
3استخدام-کارگر تاسیسات | کاریابی | 1400/3/23
کد شغل: 7982 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:1145 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کارفرما | 1400/3/4
کدشغل:8034 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_کاگر ساده | کاریابی | 1400/3/2
کد شغل: 2367 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:7362 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:نقاش پیستوله | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:7362 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل:1485 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:خانم کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/2/29
کدشغل:0674 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/2/28
کدشغل:3645 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام:نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26
کدشغل:1525 محدوده شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6005 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تنکسین برق | کاریابی | 1400/2/22
کدشغل:7003 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_تنکسین برق | کاریابی | 1400/2/22
کدشغل:7003 محدوده صفادشت
 
 
#ٌاستخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/2/19
کدشغل:7003 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نقاش اشنا به پیستوله | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2009 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مونتاژ کار | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل: 2002 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر خط تولید(قطعات خودرو) | کاریابی | 1400/2/13
کد شغل: 1466 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی خدماتی آقا | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل:1404 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_ خط تولید خانم | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل: 1402 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:6252 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل:2887 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس حسابداری | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9932 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1400/2/27
کد شغل:9932 محدوده:شهرک صنعتی صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صقادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9923 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9699 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خیاط مبلمان | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل: 6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ماهر (مونتاژکار ) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت شهریار
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام _سرایدار | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_در قسمت منشی آشنا به امور اداری | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر (بارگیری.تخله.تحویل.نظافت) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:6612 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ساده_اقا | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:7785 محدوده:یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:7785 محدوده یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/26
کدشغل:7712 محدوده:صفادشت
 
 
#اسخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9752 محدوده: صفادشت
 
 
#اسخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:7551 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار و مونتاژ گار | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_متخصص به محتوا | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ پرسکار اقا یا خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 9851 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار CO2 | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:9851 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل 1202 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس it | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1202 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مهندس صنایع | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اشپز خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:9703 محدوده: صفادشت
 
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:6655 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید_آقا(تعدادی نیروی خط تولید) | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خانم آشپز | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خانم حسابدار | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ ابدارچی اقا | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 5029 محدوده: صفا دشت
 
 
#استخدام_نیروساده_اقا | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:6464 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:6464 محدودهصفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل :6556 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_مسئول دفتر و اداری | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:6556 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام-تنکسین برق | کاریابی | 1400/1/15
محدوده صفادشت کد شغل:1363
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-برقکار | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:4147 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_رنکار پیسوله | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل :4515 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/24
کد شغل:9693 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1399/12/17
کد شغل:7501 محدوده: کرج
 
 
#استخدام_تعدادی کارمند آقا | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:7501 محدوده:صفادشت
 
 
کارگر | کارفرما | 1399/12/13
کشزن یا شمارش و بسته بندی
 
 
#استخدام_مهندس شیمی خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل: 6619 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/11/13
کد شغل:6143 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/13
کدشغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1399/11/18
کد شغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/28
کد شغل:8045 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_فرزcnc | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6970 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:9714 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/8
کد شغل:6545 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6545 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6824 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3416 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی تاسیسات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:2890 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:3041 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:7124 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:1273 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_منشی خانم | کارفرما | 1400/2/8
کد شغل:1369 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:7891 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/10
کدشغل:7891 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:1164 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:5477 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:7842 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/15
کد شغل:9874 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا رنگ کار استاتیک | کاریابی | 1399/7/19
کد شغل:6532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/27
کدشغل:2391 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/5/27
کد شغل:2391 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید آقا | کاریابی | 1400/2/16
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:1599 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/20
کدشغل:7969 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_تکنسین برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/12/4
کد شغل:3582 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6311 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:6980 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:6572 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوئه:صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:2398 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/15
کد شغل:4510 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8039 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:9653 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمنداداری | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:4562 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4562 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی کار | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/21
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/26
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور تولید | کاریابی | 1400/2/5
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_تکنسین فنی (دارای مدرک حداقل فوق دیپلم برق و مکانیک ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل :7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور خانم(تجربه کار با چرخ های خیاطی ) | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:7532 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/19
کد شعل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/20
کد شغل:9550 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6700 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:1304 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس ازمایشگاه | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2779 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3754 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا ورق کار | کاریابی | 1399/7/14
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:6174 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:6403 محدوه: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/6
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
رنگ کار کوره | کارفرما | 1398/10/16

 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ حراست | کاریابی | 1398/11/7
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی تزریق پلاستیک بادی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/7
کدشغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/12
کدشغل:2263 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4789 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/28
کدشغل:4789 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 4789 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت_تولید تهویه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/11/15
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سنگ زن | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوه: صفادشت
 
 
# استخدام_ خط تولید | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2693 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ مسئول دفتر | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ورق کار | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:7852 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/15
کد شغل:9638 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ قالبساز | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:9637 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/26
کد شغل:1603 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس آیتی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی خریدوتدارکات | کاریابی | 1398/8/18
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/6/25
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارشناس میکروبیولوژی یابیوشیمی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:3897 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مهندس نساجی شیمی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1593 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کد شغل:1196 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:9611 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی اداری جهت واحد انبار | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سوراخ کار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_تکنسین اتاق عمل | کاریابی | 1400/1/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/12/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس خط تولید(کیفی) | کاریابی | 1399/7/22
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تمنسین مکانیک | کاریابی | 1399/11/19
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/1/20
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/6
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/24
کدشغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی دست به آچار | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل: 6574 محدوده:صفادشت