با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروکارشناس ماشین آلات عمرانی | کاریابی | 1400/4/29
کدشغل:4498 محدوده:جاده مخصوص
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای جاده مخصوص
 
کد شغل: 47751   |   239 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/4/22
کدشغل:7287 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام-اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/4/21
کد شغل: 7808 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروکارشناس مکانیک ماشین الات عمرانی | کاریابی | 1400/4/19
کدشغل:8230 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام-کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/4/19
کد شغل: 3207 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیرو کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/8
کدشغل:4799 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی مالی | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-اداری | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-برنامه ریزی تولید رنگ و پلیمر | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-بازرس کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-کارشناس شیمی | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی تاسیسات | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی برقکار | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی جوشکار | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی مکانیک الکترونیک | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-حراست | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:2379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_حسابدار | کارفرما | 1400/3/26
کدشغل:1495 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_پذیرش خودرو | کارفرما | 1400/3/26
کدشغل:1495 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارشناس فنی | کارفرما | 1400/3/26
کدشغل:1495 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مکانیک | کارفرما | 1400/3/26
کدشغل:1495 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام _خدمات خانم (آشپزی برای 6 نفر تمیز کاری) | کاریابی | 1400/3/25
کد شغل:9271 محدوده:کیلومتر 10 جاده مخصوص
 
 
#استخدام کارگر ساده آشنا به(امور دامپروری و کشاورزی) | کاریابی | 1400/3/20
کد شغل:2109 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل: 1899 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل: 1899 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-کارگرانبار | کاریابی | 1400/3/11
کد شغل" 1152 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ اشپز | کاریابی | 1400/3/10
کد شغل: 6273 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام- نگهبان | کاریابی | 1400/3/10
کد شغل: 7550 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام:سرپرست تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:4685 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام:اپراتور تولید | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:4685 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_اپراتورمونتاژ | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:4685 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:4685 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام:مونتاژکار | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:5015 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام:ارگون کار | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:5015 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:4990 محدوده:مخصوص
 
 
#استخدام_کارگزساده | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:1372 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/19
کد شغ محدوده: جاده مخصوصل: 1331
 
 
#استخدام_نیرو ساده اقا | کاریابی | 1400/2/18
کد شغل:1636 محدوده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگرساه | کاریابی | 1400/2/18
کدشغل:9675 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_آبدارچی آقا | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل:9675 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/2/11
کشغل: 1399 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-تضمین کیفیت | کاریابی | 1400/4/16
کد شغل: 1399 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نقاش اشنابه پیستوله | کاریابی | 1400/2/7
کد شغل: 1388 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:7452 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگرخط فنی | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:7452 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9952 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_واحد تولید | کاریابی | 1400/1/31
کدشغل:9952 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:9865 محدوده شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 9593 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام _آبدار چی | کاریابی | 1400/2/8
کد شغل:9675 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_وسط کار اقا | کاریابی | 1400/1/21
کدشغل:9685 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیرو اپراتور | کاریابی | 1400/1/21
شغل:9685 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:9685 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/1/19
کدشغل:4401 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/19
کدشغل:4401 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/1/19
کدشغل:4401 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_اشنا ب سالید ورک و اتوکد | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل: 1354 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل: 1354 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل: 1354 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_جوشکار(اشنا به دستگاه برش) | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل: 1354 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1354 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/12/20
کد شغل:1354 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_واحد برنامه ریزی | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1354 محدوده: حاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/28
کد شغل:2234 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/11/28
کد شغل:2234 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/4
کد شغل:2166 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/4
کد شغل:2870 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/10
کد شغل:6577 محدوده: حاده مخصوص
 
 
#استخدام_حسابدار/فتوشاپ کار | کاریابی | 1399/10/10
کد شغل:6577 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:9846 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_چرخکار،میان دوز ،راسته دوز | کاریابی | 1399/10/6
کدشغل:9807 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/21
کد شغل:3215 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/21
کد شغل:3215 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/8
کدشغل:2301 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل:1329 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/28
کد شغل:3142 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده بسته بند | کاریابی | 1400/3/31
کدشغل:1178 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:6731 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مددیار | کاریابی | 1399/9/6
کد شغل:6483 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/5/8
کدشغل:9890 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مهندس صنایع.مسلط به افیس پیشرفته | کاریابی | 1400/2/15
کدشغل:4803 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/11/22
کدشغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_دیپلم | کاریابی | 1399/11/10
کد شغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:4803 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کاردانی رشته های برق/الکترونیک/کامپیوتر/مکانیک/صنایع | کاریابی | 1400/2/5
کدشغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارشناس آیتی | کاریابی | 1399/9/8
کدشغل:4803 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارشناس فیزیک | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1399/10/8
کد شغل:4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:4803 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ کاردان برق یا الکترونیک | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ لیسانس اکترونیک/کامپیوتر | کاریابی | 1400/2/5
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1400/2/15
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1400/2/15
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ راننده پراید | کاریابی | 1400/2/15
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ کمک اشپز | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ خط تولید | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_چاپکار سیلک | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ کارشناس مکانیک | کاریابی | 1400/2/29
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/3/8
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام- بازنشسته اتشنشان | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-اقا دیپلم | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل: 4803 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده ایسوزو | کاریابی | 1400/3/31
کدشغل:4803 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/10/14
کدشغل:3570 محدوده: حاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/12/10
کد شغل:7234 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:4271 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/27
کد شغل:6857 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:9870 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ نیروی شیمی | کاریابی | 1398/9/10
کد شغل:2057 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/15
کد شغل:9863 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1399/2/15
کد شغل:9863 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/28
کد شغل:2008 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/10/3
کد شغل:2318 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/2
کد شغل: 2318 محدوده:جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/7/20
کد شغل:6425 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:9862 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/12/1
کد شغل:1132 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1132 محدوده: مخصوص
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1132 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3281 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/4
کدشغل:3281 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:3281 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1398/8/19
کد شغل:3281 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/6/12
کد شغل:4940 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/3
کد شغل1698 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1399/6/23
کد شغل:6230 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1398/6/31
کد شغل:6230 محدوده: تهران
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/5/13
کد شغل:1614 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ مدیر فروش | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:1379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارشناس برنامه ریزی فروش | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:1379 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/25
کد شغل:5979 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/2/17
کد شغل:1041 محدوده:جاده مخصوص
 
 
# استخدام_نگه دار | کاریابی | 1398/2/12
کد شغل:1201 محدوده: صفادشت
 
 
مالی | کارفرما | 1398/2/7
اشنایی با سپیدار و انبار
 
 
# استخدام_ مونتاژکار | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:8258 محدوده:جاده مخصوص زمینه فعالیت:صنایع پلیمری
 
 
# استخدام_ خط تولید آقا | کاریابی | 1398/1/20
کد شغل:8258 محدوده: جاده مخصوص زمینه فعالیت:صنایع پلیمری
 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:8258 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_بنا | کاریابی | 1399/5/11
کد شغل:2433 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیروی تراشکار cnc_منو آل ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1397/6/25
کدشغل: 5926 محدوده جاده مخصوص_حقوق با اضافه کار 2/100
 
 
#استخدام_آشپزو نظافتچی | کاریابی | 1398/1/17
کدشغل: 5887 محدوده: جاده مخصوص
 
 
استخدام_ مکانیک خودرو_فنی کار_جلوبندی کار_سرویس کار | کاریابی | 1396/9/19
کدشغل: 5886 محدوده جاده مخصوص_تعمیرگاه (کارواش)
 
 
#استخدام_نیروی آقا_خط تولید | کاریابی | 1399/6/31
کدشغل: 5857 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/10
کدشغل: 5857 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/5/13
کد شغل:5857 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ نیروی مکانیک یا برق | کاریابی | 1398/9/2
کد شغل:5857 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/24
کد شغل:7968 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_دندانپزشک | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل: 5822 کیلومتر20 جاده مخصوص-کلینیک
 
 
#استخدام_پزشک_تغزیه | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل: 5822 کیلومتر20 جاده مخصوص-کلینیک
 
 
#استخدام_پزشک_داروخانه | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل: 5822 کیلومتر20 جاده مخصوص-کلینیک
 
 
#استخدام_پزشک_آزمایشگاه | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل: 5822 کیلومتر20 جاده مخصوص-کلینیک تماس: 09194409194
 
 
#استخدام_پزشک_عمومی | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل: 5822 کیلومتر20 جاده مخصوص-کلینیک تماس: 09194409194
 
 
#استخدام_مونتاژ خانم | کاریابی | 1399/2/23
کد شغل: 5820 محدوده جاده مخصوص_قطعه سازی خودرو
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/23
کد شغل:5820 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/2/29
کد شغل:5820 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:5820 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مدیر_فروش | کاریابی | 1396/5/8
کد شغل: 5804 یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی دعوت به همکاری می نماید: مدیر فروش شهرستان
 
 
#استخدام_مدیر فروش تهران | کاریابی | 1396/5/8
کد شغل: 5804 یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی دعوت به همکاری می نماید: مدیر فروش تهران
 
 
#استخدام_نماینده علمی-فروش | کاریابی | 1396/5/8
کد شغل: 5804 یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی دعوت به همکاری می نماید: نماینده علمی-فروش
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/11/20
کد شغل:5795 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارمند_آقا خانم | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل:5788 منشی آقا یا خانم مسلط به کار اداری-مسلط به زبان انگلیس فقط کسانی ارسال رزومه نمایند که مسلط به زبان انگلیسی هستند _ارسال رزومه به:negin.farasati@yahoo.com جاده مخصوص کیلومتر16 صبحانه ناهار شام-سرویس از همه نقاط بیمه و بیمه تکمیلی-اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_خیاط آقا وخانم | کاریابی | 1396/4/25
کد شغل:5788 جاده مخصوص کیلومتر16 شرکت فورسیا صبحانه ناهار شام-سرویس از همه نقاط بیمه و بیمه تکمیلی-اضافه کار دارد پایه حقوقی از935/000
 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1398/9/21
کد شغل:5788 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خط_تولید(با گواهینامه لیفتراک) | کاریابی | 1396/5/31
کد شغل:5788 جاده مخصوص کیلومتر16_ تولید کننده قطعات خودرو صبحانه ناهار شام-سرویس از همه نقاط بیمه و بیمه تکمیلی-اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم _حرفه ای مسلط به امور حسابداری | کاریابی | 1397/6/22
کد شغل:5770 محدوده جاده مخصوص_پوشاک
 
 
#استخدام_انباردارآقا _مسلط به نرم افزار سپیدار | کاریابی | 1397/6/22
کدشغل: 5770 محدوده ج مخصوص _پوشاک کار یدی هم دارد
 
 
#استخدام-کارگر_فنی | کاریابی | 1396/6/27
کدشغل:5759 آشنا به جوشکاری و لوله کشی 16 جاده قدیم-ناهار دارد محدوده کار غرب و جنوب غرب جهت مصاحبه شاد آباد تهران بازار آهن پلاک 20/1طبقه 2 پلاک 32 حقوق 1500
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/14
کدشغل:500 محدوده :چیتگر
 
 
#استخدام_راننده_پایه_یک | کاریابی | 1396/3/25
کد شغل: 5752 با سابقه-دارای کارت سلامت وبهداشت_کیلومتر 20 جاده قدیم تهران کرج
 
 
#استخدام_باغبان | کاریابی | 1396/3/25
کد شغل: 5752 با سابقه_کیلومتر 20 جاده قدیم تهران کرج
 
 
# استخدام_نیروی آزمایشگاه | کاریابی | 1398/4/24
کد شغل:3399 محدوده: گرمدره
 
 
#استخدام_نیروی فنی آقا_تاسیسات | کاریابی | 1398/1/28
کد شغل: 5746 محدوده جاده مخصوص_مواد غذایی
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1397/10/30
کد شغل: 5746 محدوده جاده مخصوص_مواد غذایی
 
 
# استخدام_راننده | کاریابی | 1398/8/11
کد شغل:5746 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_شیمی خانم | کاریابی | 1396/2/27
کد شغل: 5733 کارشناس شیمی محض یاکاربردی-بدون سابقه-مصاحبه روز 96/2/27 جاده مخصوص- تولید رنگ(آشنایی با رنگ)
 
 
#استخدام_نیروی_تاسیسات آقا | کاریابی | 1397/5/1
کد شغل: 5728 جاده مخصوص-شرکت تولید کیک و کلوچه صبحانه و ناهار دارد-
 
 
#استخدام_سرپرست_خانم_صنایع غذایی خانم | کاریابی | 1397/4/30
کد شغل: 5728 جاده مخصوص-شرکت تولید کیک و کلوچه صبحانه و ناهار دارد- حتما لیسانس صنایع غذایی پنج شنبه ها نا 11/30-ساعت مراجعه 9 تا 12 -قیل از مراجعه تماس بگیرید.
 
 
#استخدام_خانم جهت ثبت سفارشات | کاریابی | 1397/5/1
کد شغل: 5728 جاده مخصوص-شرکت تولید کیک و کلوچه صبحانه و ناهار دارد-
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/10/21
کد شغل:5705 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1400/1/15
کدشغل:5705 محدوده مخصوص
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/15
کدشغل:5705 محدوده:مخصوص
 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:5705 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده_لیفتراک | کاریابی | 1398/9/30
کد شغل: 5705 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده_خاور | کاریابی | 1396/6/4
کد شغل: 5705 سرویس - ناهار دارد محدوده جاده مخصوص-شرکت تولید کننده اگزوز
 
 
#استخدام_مسئول دفتر مدیر عامل_خانم | کاریابی | 1397/2/2
کد شغل: 5705 مسلط به زبان انگلیسی با سابقه- جاده مخصوص در رشته های مهندسی و زبان انگلیسی
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/10/22
کد شغل: 5705 محدوده جاده مخصوص-شرکت تولید کننده اگزوز
 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1396/6/4
کد شغل: 5705 دست به آچار_سرویس - ناهار دارد محدوده جاده مخصوص-شرکت تولید کننده اگزوز
 
 
# استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1398/7/1
کد شغل:3890 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/24
کد شغل:1311 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1395/10/8
کد شغل: 5556 جاده مخصوص-تولید قطعات خودرو سرویس و ناهار دارد-با سابقه-(پیستوله-پاشش کار)
 
 
#استخدام_سرپرست_تزریق | کاریابی | 1395/11/9
کد شغل: 5556 جاده مخصوص-تولید قطعات خودرو سرویس و ناهار دارد-با سابقه
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی آشنا به نقشه های صنعتی | کاریابی | 1398/3/19
کدشغل: 5536 شرکت تصفیه آب
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1397/9/7
کدشغل:5526 محدوده جاده مخصوص_چاپ
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/1
کد شغل:5526 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/1
کد شغل:5526 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/1
کدشغل:5526 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارشناس فروش آقا/ خانم_حتما با سابقه | کاریابی | 1397/5/9
کدشغل:5526 محدوده جاده مخصوص_چاپ
 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1399/10/2
کدشغل:5526 محدوده جاده مخصوص_چاپ
 
 
#استخدام_کارگرفنی (آشنا به برق کار _برق کار صنعتی) | کاریابی | 1397/4/2
کدشغل: 5525 محدوده جاده قدیم_ کارخانه اضافه کار هم دارد که طبق قانون کار داده میشود.
 
 
#استخدام_مدیر_آموزش | کاریابی | 1395/8/27
جاده مخصوص-با سابقه کد شغل: 5513
 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک_با تجربه | کاریابی | 1398/1/27
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تاسیسات آقا | کاریابی | 1397/5/25
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص آشنا به جوشکاری_آشنایی کامل با برق
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم_مسلط به word_excell | کاریابی | 1397/6/24
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مونتاژ آقا/خانم | کاریابی | 1397/5/25
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص در زمینه مونتاژ کار کرده باشد
 
 
تکنسین خودرو | کاریابی | 1395/6/24
کد شغل:5395 آشنا به دستگاه دیاگ و برق خودرو محدوده کیلومتر 8جاده مخصوص
 
 
استخدام سرپرست کارگاه | کاریابی | 1395/7/7
سرپرست کارگاه و سرکارگر جهت شرکت تولیدی صنایع فایبرگلاس توانایی مدیریت کارگر و پرسنل شرکت سابقه کار سرپرستی و مدیریت جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت مصاحبه با شماره : 09371239914تماس حاصل فرمایید آدرس: جاده مخصوص کیلومتر 23 گرمدره- خیابان تاجبخش بعد از رستوران ماهان -پلاک 591
 
 
#استخدام_پرستار | کاریابی | 1396/1/29
محدوده کار کیلومتر17 جاده مخصوص خانمی 70 ساله و سالم
 
 
#استخدام_وسط کار شرکت معتبر خودروسازی | کاریابی | 1396/10/25
کدشغل: 1000 همراه با سرویس رفت و برگشت_اولویت با ساکنین صباشهر روزانه 50 هزار تومان
 
 
#استخدام_کارگر ساده جایگاه CNG | کاریابی | 1396/11/12
کدشغل: 300 محدوده جاده قدیم مدارک برای ضمانت: 50 میلیون سفته+ضامن معتبر ساعت کاری 8 ساعته+یک هفته روز کار یه هفته شب کار _تعطیلی ندارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده آقا | کاریابی | 1396/11/26
کد شغل: 9600 علاقه مند به یادگیری و دارای روحیه کار تیمی به صورت شیفتی_شرکت معتبر خودرو سازی کار به صورت پروژه ای_حقوق بستگی به مقدار کار دارد_حداکثر سن تا 30 سال بیمه بعد دو ماه+ غذا + سرویس از تمام نقاط
 
 
#استخدام_حراست بازنشسنه(مجتمع تجاری)_آقا | کاریابی | 1396/12/5
محل مصاحبه تهران محل کار :کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ساعت کار:24 _24 می باشد حقوق: 1 تا 1/500 برای اطلاعات بیشتر به دفتر کاریابی مراجعه نمایید
 
 
#استخدام_ قالب ساز پلاستیک_کمک قالبساز_پولیش کار | کاریابی | 1397/1/27
کدشغل: 666 محدوده کیلومتر 15 جاده مخصوص قالب سازی پلاستیک
 
 
ورق کاری | کارفرما | 1395/6/3
کد شغل: 5349 اضافه کاری دارد
 
 
رویه کوب | کارفرما | 1395/6/3
کد شغل: 5349 اضافه کاری دارد
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/5/1
کد شغل:5336 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ سوراخ کار | کاریابی | 1398/5/1
کد شغل:5336 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_برنامه ریزی تولید | کاریابی | 1399/5/1
کدشغل:5309 قطعات خودرو-کیلومتر 22 جاده مخصوص بیمه از روز اول_ناهار_حقوق بالاتر از وزارت کار اضافه کار هم دارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده جهت خط تولید | کاریابی | 1399/4/31
کد شغل :5309 محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل :5309 محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو
 
 
#استخدام _سرپرست تولید_خانم | کاریابی | 1397/1/28
کد شغل :5309 لیسانس مکانیک یا مهندس صنایع محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو بیمه از روز اول_ناهار دارد_حقوق بالاتر از وزارت کار ساعت به صورت شیفتی است_سرویس در حال حاضر ندارد 5 سال سابقه کار
 
 
#استخدام_سرپرست تضمین کیفیت_خانم/آقا | کاریابی | 1397/1/28
کد شغل :5309 مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی باسوابق مرتبط در اخذ ایزو و دوره های ممیزی 4 سال_ محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو بیمه از روز اول_ناهار دارد_حقوق بالاتر از وزارت کار ساعت به صورت شیفتی است_سرویس در حال حاضر ندارد 5سال سابقه کار
 
 
#استخدام_کارشناس دبیر خانه | کاریابی | 1399/9/30
کدشغل: 5309 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارشناس انبار | کاریابی | 1399/9/30
کد شغل :5309 محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو
 
 
#استخدام_کارشناس امور قراردادها_آقا | کاریابی | 1397/1/28
کد شغل :5309 لیسانس رشته های مدیریت _اقتصاد_مهندس صنایع محدوده کیلومتر22 جاده مخصوص-شرکت قطعات خودرو بیمه از روز اول_ناهار دارد_حقوق بالاتر از وزارت کار ساعت به صورت شیفتی است_سرویس در حال حاضر ندارد _4 سال سابقه کار
 
 
# استخدام_نیروی فنی آقا | کاریابی | 1399/11/22
کد شغل:3008 محدوده: جاده مخصوص (سمت شهرقدس)
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم___معاینه فنی | کاریابی | 1400/4/8
کدشغل:3008 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مامور موزع | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:8159/1 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ راننده با خودرو | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل: 8159/1 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارمند اداری دفتری_آقا(2 نفر) | کاریابی | 1396/12/6
کدشغل: 8159/1 جاده مخصوص_کارت پایان خدمت اجباری است حداقل مدرک کاردانی_سن :25 تا 28 سال تسلط کامل به (word_excell بیمه+ناهار+سرویس حقوق 1 تا 1/500
 
 
# استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/27
کد شغل: 5267 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1398/4/9
کد شغل:6639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:6639 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابداری_خانم/آقا | کاریابی | 1399/2/13
کدشغل: 9512 با سابقه-مسلط به حسابداری(نرم افزار سپیدار)
 
 
# استخدام_مدیریت بازرگانی | کاریابی | 1398/4/10
کدشغل 9512 محدوده: جاده مخصوص
 
 
مکانیک | کاریابی | 1395/4/21
مسلط به برق و هیدرولیک-موتور جرثقیل-بیل مکانیکی-آشنا به زبان و کامپیوتر محدوده جاده مخصوص-وارد کننده جرثقیل کدشغل 9512
 
 
#استخدام_نگهبان_بازنشسته | کاریابی | 1398/4/10
کد شغل: 9512 محدوده جاده مخصوص-وارد کننده جرثقیل
 
 
# استخدام_مهندس عمران | کاریابی | 1398/4/10
کد شغل:9512 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/29
کد شغل:7203 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/4
کد شغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:9503 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/11/5
کدشغل: 9503 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیروی ساده خط تولید _با سابقه در خط تولید | کاریابی | 1397/7/23
کدشغل: 9486 محدوده جاده مخصوص_چاپ
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد
 
 
#استخدام_اپراتور آقا | کاریابی | 1396/8/13
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد حداکثر 30 سال
 
 
#استخدام_طراح _خانم/آقا | کاریابی | 1399/10/2
کدشغل:9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-صنایع چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد
 
 
#استخدام_کمک_انباردار_با گواهینامه لیفتراک | کاریابی | 1396/3/3
کد شغل: 9485 جاده مخصوص-شرکت چاپ بیمه_بیمه تکمیلی-ناهار دارد کمک انباردار که سابقه لیفتراک داشته باشد
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل: 9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام-گرافیست | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل: 9485 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_تکنسین برق ساختمانی | کاریابی | 1399/8/18
کد شغل:9484 جاده مخصوص- تولید کننده قطعات خودرو -سرویس از همه نقاط تهران و کرج-صبحانه ناهار شام دارد
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:9484 جاده مخصوص- تولید کننده قطعات خودرو سرویس از همه نقاط تهران و کرج-صبحانه ناهار شام دارد
 
 
#استخدام_نیروی آقا آشنا به هیدرولیک | کاریابی | 1396/10/4
کد شغل:9484 گرایش{1-آشنا به تعمیر نگهداری پرس های هیدرولیک_2 سال سابق کار} گرایش{2-آشنا به تعمیر نگهداری تزریق پلاستیک_هیدرولیک و پنوماتیک_با 4 سل سابقه} جاده مخصوص- تولید کننده قطعات خودرو سرویس از همه نقاط تهران و کرج-صبحانه ناهار شام دارد
 
 
#استخدام_راننده_لیفتراک | کاریابی | 1399/2/2
کد شغل:9484 جاده مخصوص- تولید کننده قطعات خودرو باگواهینامه-سرویس از همه نقاط تهران و کرج-صبحانه ناهار شام دارد
 
 
# استخدام_کارگر ساختمانی | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:9484 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/2
کد شغل:1076 محدوده: چیتگر
 
 
سرپرست فروش | کاریابی | 1395/2/1
8الی16/30-پنج شنبه تا12/30-لیسانس-ترجیحا مرتبط-سابقه کار-حداکثر40-ناهار-هزینه ایاب ذهاب-بیمه-حقوق توافقی محدوده جاده مخصوص
 
 
کارشناس مالی | کاریابی | 1395/3/10
شرکت پخش محدوده جاده مخصوص ترجیحا آقا با سابقه حسابداری(ترجیحا همکاران سیستم) ناهار دارد-هزینه ایاب ذهاب پرداخت میگردد پنج شنبه تا12/30
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/6/31
کد شغل:9327 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_سرپرست فروش | کاریابی | 1400/2/8
کد شغل: 8885 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1399/5/23
کدشغل:9311 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/4/23
کد شغل:9298 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_نیروی خدماتی _خانم | کاریابی | 1397/4/31
کدشغل: 9256 آشپزی برای 6 نفر
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1396/10/25
کدشغل: 9229 محدوده کیلومتر 15 جاده مخصوص_بسیار مرتب و با سلیقه_اضافه کار هم دارد
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1400/2/12
کد شغل: 9229 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:9225 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/4/9
کدشغل:9211 محدوده: جاده مخصوص
 
 
خدماتی آقا | کاریابی | 1395/6/17
کدشغل:9211 مجرد یا متاهل بدون اولاد-سیکل به بالا-8 صبح الی 7 شب-وزارت کار
 
 
# استخدام_لیسانس شیمی | کاریابی | 1398/2/24
کد شغل:9158 محدوده:جاده مخصوص
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/25
کد شغل:9157 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل: 9157 محدوده جاده مخصوص (خیابان داروپخش)
 
 
#استخدام_نگهبان_شیفت شب | کاریابی | 1397/8/27
گدشغل: 9127 محدوده چاده مخصوص
 
 
#استخدام_منشی خانم مسلط به word _excell | کاریابی | 1397/5/13
کدشغل: 9100 محدوده جاده قدیم
 
 
#استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/11/10
کدشغل: 9081 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/11/12
کد شغل:9081 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ انباردار | کاریابی | 1398/11/12
کد شغل:9081 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1397/9/11
کدشغل: 9026 محدوده جاده قدیم_قطعات خودرو
 
 
# استخدام_نیروی تعمیر و نگه داری | کاریابی | 1397/10/30
کدشغل:9026 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_ نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1397/11/9
کد شغل:8955 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_خدمات جهت مجتمع تجاری | کاریابی | 1397/5/29
کدشغل: 2200/4 محل کار:جاده مخصوص__محل مصاحبه تهران
 
 
#استخدام_راننده بدون وسیله نقلیه برای پخش | کاریابی | 1397/5/22
کدشغل: 2200 محدوده جاده مخصوص_پخش مواد غذایی
 
 
# استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:1111/6 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کارفرما | 1397/12/18

 
 
# استخدام_کارگر انبار | کارفرما | 1397/12/18

 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/12/18
کد شغل:1111/6 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1399/4/14
کدشغل:7070 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ سرپرست فروش | کاریابی | 1400/2/8
کد شغل: 8885 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ راننده ایسوزو | کاریابی | 1400/2/8
کد شغل: 8885 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_سرپرست فروش | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:8872 محدوده جاده مخصوص کیلومتر15-شرکت پخش دوغ عالیس
 
 
#استخدام_مدیر انبار | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:8872 محدوده جاده مخصوص کیلومتر15-شرکت پخش دوغ عالیس-با 3سال سابقه
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1394/5/25
کارشناس فروش-دیپلم به بالا-آشنا به کامپیوتر-8الی17-بیمه-وزارت کار +پورسانت-حداکثر35-پنج شنبه ها تا13-محدوده تهران
 
 
#استخدام_کارمند فروش آشنا به حسابداری_خانم / آقا | کاریابی | 1397/5/14
کدشغل:8840 محدوده جاده مخصوص-منظم و مرتب_روابط عمومی بالا _تسلط به امور حسابداری پنج شنبه ها تا12
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19
مجرد-ناهار-لیسانس-8الی 17-همه چیز توافقی-محدوده شهرک جعفریه
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
#استخدام_کارگر ساده(بسته بندی برنج) | کاریابی | 1397/3/24
کدشغل: 8810 محدوده جاده فتح
 
 
# استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1400/4/9
کد شغل:8804 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/8/15
کدشغل:8801 محدوده: تهران
 
 
#استخدام_خدمات_آقا | کاریابی | 1396/12/13
کدشغل: 8737 محدوده جاده مخصوص_شرکت معتبر بین المللی سرویس از تمام نقاط +ناهار+تمام حقوق و مزایای قانون کار داده میشود حداقل مدرک دیپلم _ترجیحا دوره های تشریفات یا هتل داری را گذرانده باشید_ظاهری آراسته_روابط عمومی بالا پنج شنبه ها تا 12 که اضافه کار محسوب میشود.
 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28
دستیار مدیر پروژه -لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک و برق ومدیریت صنعتی-4سال سابقه-بیمه+ تکمیلی-حقوق توافقی-ناهار-8الی17-5شنبه تعطیل-تبحر در کاربرد نرم افزارهای تخصصی وتوانائی در زبان انگلیسی
 
 
آهنگر | کاریابی | 1394/1/29
مرد-باسواد-باسابقه-حقوق توافقی-7/30الی17/30-بیمه-صبحانه-ناهار-سرویس ندارد-محدوده جاده قدیم
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/1/31
آقا-با سابقه-تحصیلات مهم نیست-حقوق توافقی-ساعت کار7/30الی17/30-بیمه دارد-ناهر و صبحانه دارد-سرویس ندارد-محدوده جاده قدیم
 
 
تراشکارcnc | کاریابی | 1393/12/10
توافقی-آشنا به نقشه خوانی-دیپلم یا فوق دیپلم فنی-7الی16-حداکثر30-سرویس از شهریاربیمه- اضافه کار
 
 
#استخدام_راننده پایه 1 | کاریابی | 1399/11/11
کدشغل: 8621 محدوده:جاده قذیم
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/17
کد:8621 یک هفته شب-یک هفته صبح_بیمه+تکمیلی- سرویس-ناهار-با سابقه خط تولید جاده قدیم_تولید نوشابه-مصاحبه فقط با معرفی نامه نیروی بدنی قوی 6الی6 شیفتی-یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت شب_حقوق توافقی -اضافه کار-بیمه و بیمه تکمیلی-ناهار -زیر 30 سال-1 سال سابقه کار-
 
 
#استخدام_ انباردار_آقا(ترجیحا رشته حسابداری_مدیریت) | کاریابی | 1397/7/17
کدشغل:8621 مسلط به نرم افزار انباردار-6الی6 شیفتی-یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت شب_حقوق توافقی -اضافه کار-بیمه و بیمه تکمیلی-ناهار -زیر 30 سال-1 سال سابقه کار- محدوده جاده قدیم سرویس از اندیشه و شهریار و کرج
 
 
مامور پخش(تحویل دهنده) | کاریابی | 1395/6/1
کد شغل 8621 ضامن میخواهد-ترجیحا رانندگی بلد باشد سرویس و ناهار دارد
 
 
#استخدام_نیروی خانم مسئول پذیرایی و نظافت | کاریابی | 1397/4/10
کدشغل:8620 محدوده کیلومتر 18 _جاده مخصوص_ورداورد
 
 
تراشکار | کاریابی | 1395/7/25
کد شغل:2049 با سابقه کار - 5شنبه ها تعطیل(در صورت رفتن به کار در 5شنبه ها اضافه کار محاسبه می شود.) صنف کاری: تولید سرسیلند
 
 
#استخدام_منشی و یا کمک حسابدار آشنا به حسابداری_خانم/آقا | کاریابی | 1397/10/2
کدشغل: 8567 وردآورد_مصالح ساختمانی
 
 
#استخدام_تحصیلدارآقا با وسیله نقلیه | کاریابی | 1397/10/2
کدشغل: 8567 وردآورد_مصالح ساختمانی
 
 
تراشکار ماهر | کاریابی | 1394/2/19
تراشکار ماهر-7/30الی17-بیمه-حقوق توافقی(کمتر از وزارت کار نیست)-ناهار-سرویس-
 
 
#استخدام_حسابدار حرفه ای خانم | کاریابی | 1397/5/13
کدشغل: 8525 فولاد استیل_جاده قدیم
 
 
#استخدام_حراست آقا | کاریابی | 1399/9/18
کدشغل: 2007 محدوده جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/9/18
کدشغل: 2007 محدوده جاده مخصوص__قطعات خودرو
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1399/9/18
کدشغل: 2007 محدوده جاده مخصوص__قطعات خودرو
 
 
#استخدام_کمک آشپز | کاریابی | 1399/9/18
کد شعل:2007 محدوده: جاده مخصوص
 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/2/28
کد شغل:1127 محدوده:دریاچه چیتگر
 
 
برش کار و مونتاژ کار | کارفرما | 1393/8/3

 
 
کارشناس ایمنی بهداشت HSE | کاریابی | 1395/6/9
3سال سابقه مرتبط- جهت کار در شرکت دارو سازی کد شغل 8422
 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22
گرایش بهره وری یا MBA - حداقل 5سال سابقه کار تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک- ناهار- اضافه کاری- سرویس- پنج شنبه تعطیل
 
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/1/8
کدشغل:2032 محدوده:جاده مخصوص