با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام: حسابدار | کاریابی | 1400/9/1
کدشغل:4750 محدوده: صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 48243   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/12/1

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
#استخدام_خدمات نظافتچی{آقا} | کاریابی | 1401/11/18

 
 
#اسنتدام_خدماتی آبدارچی | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
 
 
 
 
 
#ایتخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1401/10/13

 
 
 
#استخدام_انباردار(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_خدمات آقا(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک آقا | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
 
#استخدام_حراست {بازنشسته} | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_آشپز خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/9

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/10

 
 
 
#استخدام _اداری خانم | کاریابی | 1401/10/13

 
 
#استخدام _کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
 
#استخدام_کارگر انبار آقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
#استخدام_رنگ کارپودری اقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/7/4

 
 
 
 
#استخدام_نگهبان{روزکارند} | کاریابی | 1401/12/13

 
 
 
 
#استخدام_آشپزخدماتی | کاریابی | 1401/10/14

 
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1401/8/4

 
 
 
#استخدام_رنگ پاش | کاریابی | 1401/6/2

 
 
#استخدام_انباردار خانم/آقا | کاریابی | 1401/6/3

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/7/27

 
 
#استخدام-اتو کدکارآقا | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-خانم coکار | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-کارگر ساده{دوشیفت } | کاریابی | 1401/11/10

 
 
#استخدام_جوشکار_برق آرگونco2 | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_مهندس صنایع خ/آ | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/3

 
 
 
#استخدام_جوشکارco2/برق/آرگون | کاریابی | 1401/5/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده خانم /آقا | کاریابی | 1401/5/29

 
 
 
 
4574 | کاریابی | 1401/4/6

 
 
 
#استخدام_آشپزخانه | کاریابی | 1401/3/12

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/3/11

 
 
#استخدام_حسابدارخانم | کاریابی | 1401/3/7

 
 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1401/3/1

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/2/24

 
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کارشناس تاسیسات | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/1/28

 
 
 
#استخدام_برشکار | کاریابی | 1401/9/13

 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1401/9/13

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/10/5

 
 
#استخدام_سی ان سی کار | کاریابی | 1401/9/13

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/10/18

 
 
استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_نیروی مراقب | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#ستخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#ستخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#استخدام-نگهبانی | کاریابی | 1400/10/4

 
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1401/5/10

 
 
#استخدام_بسته بند اقا | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام_کارگرساده{خانم} | کاریابی | 1401/11/25

 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1401/10/3

 
 
 
 
#استخدام_اداری{خانم} | کاریابی | 1401/11/25

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23

 
 
 
#استخدام-اپراتور cnc | کاریابی | 1400/9/9

 
 
#استخدام-تراشکار/جوشکار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-راننده نیسان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-آبدارچی و خدمات | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-سرپرست انبار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام_خط تولید اقا | کاریابی | 1400/7/28

 
 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/7/28

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_نیرو فروش | کاریابی | 1400/7/25

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/25

 
 
 
#استخدام_نیرو فنی اقا | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام_نیرو خط تولید آقا | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/3

 
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_نیرو ساده | کاریابی | 1400/6/20

 
 
 
 
#استخدام-مهندس صنایع | کارفرما | 1400/6/9

 
 
#استخدام- کارگر فنی دیپلم | کاریابی | 1400/5/21

 
 
 
#استخدام-سوراخ کار وبرش کار | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام-نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/19

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام _کارگرساده | کاریابی | 1401/6/7

 
 
 
#استخدام-برش کار | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام-فنی کار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/4/17

 
 
#استخدام-برق کار | کاریابی |