با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_نیروساده خانم | کاریابی | 1400/8/27
کدشغل:3579 محدوده:ملارد
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد ایاب و ذهاب غذا
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای ملارد
 
کد شغل: 48294   |   108 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام:qc | کاریابی | 1400/8/23
کدشغل:2719 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام:وسط کار | کاریابی | 1400/8/23
کدشغل:2719 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/8/18
کدشغل: 4878 محدوده: سراسیاب
 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/8/18
کدشغل: 4878 محدوده: سراسیاب
 
 
#استخدام-جوشکار | کاریابی | 1400/8/18
کدشغل:5157 محدو.ده: ملارد
 
 
#استخدام_برشکارpvc | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل:7935 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگرساده اشنا بهpvc | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل:7935 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/8/4
کدشغل:3450 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/26
کدشغل:4700 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/7/26
کدشغل:4700 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/7/21
کدشغل:9586 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/20
کدشغل: 1237 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/7/20
کدشغل: 1237 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/7/20
کدشغل: 1237 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-نقاش | کاریابی | 1400/7/20
کدشغل: 1237 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/7/20
کدشغل:1237 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/7/25
کدشغل: 3198 مدوده: چهارراه ملارد
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/7/7
کدشغل: 3549 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-منشی اداری | کاریابی | 1400/7/7
کدشغل: 7723 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/7
کدشغل: 1198 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-ویزیتور | کاریابی | 1400/7/4
کدشغل: 9837 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام منشی و دستیار دندانپزشک | کاریابی | 1400/6/30
کدشغل: 1138 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدمات عمومی | کاریابی | 1400/6/22
کدشغل:3842 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-تزریق کارساده | کاریابی | 1400/6/15
کدشغل:7211 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/15
کدشغل:6648 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نیرو بسته بندی خانم | کاریابی | 1400/6/13
محدوده:ملارد کد شغل:7545
 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1400/6/13
محدوده:ملارد کدشغل:7545
 
 
#استخدام-نجار ماهر | کارفرما | 1400/6/11
کدشغل : 7650 محدوده : ملارد
 
 
#استخدام_خیاط آقا/خانم | کاریابی | 1400/6/1
کدشغل:2276 محدوده:جاده ملارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده ماهر آقا | کاریابی | 1400/5/31
کد شغل:2214 محدوده:ملارد _اسفندآباد
 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/5/17
کدشغل:7492 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/11
کدشغل: 7280 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1400/5/10
کدشغل:7489 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:3222 محدوده:جاده مخصوص
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:4500 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:4500 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:7161 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-نقاش ماهر | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:7161 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کمک نقاش | کاریابی | 1400/5/5
کدشغل:7161 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/29
کدشغل:6184 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26
کد شغل: 7419 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26
کد شغل: 2862 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام-اپراتور | کاریابی | 1400/4/26
کد شغل: 2862 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر مفتول یا نقطه زن | کاریابی | 1400/4/15
کدشغل:4006 محدوده:لم اباد
 
 
#استخدام-سالن دار | کاریابی | 1400/4/7
کد شغل: 5060 محدوده: ملارد
 
 
| کاریابی | 1400/4/7
کد شغل: 5060 محدوده: ملارد
 
 
| کاریابی | 1400/4/7
کد شغل: 5060 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کمک حسابدار | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل: 3175 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-صندوقدار | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل: 3175 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-پیک موتوری | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل: 3175 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کارمند بخش تبلیغات | کاریابی | 1400/4/5
کد شغل: 3175 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-اپراتور فنی | کاریابی | 1400/4/1
کد شغل:3782 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده تجربه بنایی | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل:6720 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا | کاریابی | 1400/3/26
کد شغل:9656 محدوده:سرآسیاب و ملارد
 
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/18
کد شغل: 4663 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کامپوزیت کار /کارگر فنی | کاریابی | 1400/4/19
کد شغل: 4663 محدوده: ملارد
 
 
3استخدام_کترگر ساده | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:5367 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام _جوشکار co2 | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0960 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0960 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0960 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_پیسوله کار | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0960 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:3088 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:3088 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده انبار | کاریابی | 1400/3/4
کدشغل:3088 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_ویزیتور خانم | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:6554 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/2/28
کدشغل:1834 محدوده:اسفنداباد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26
کد شغل: 8002 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26
کد شغل: 8002 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدماتی خانم | کاریابی | 1400/3/29
کد شغل: 1478 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی خانم مونتاژکار | کاریابی | 1400/4/29
کدشغل:6002 محدوده:جعفریه
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20
کد شغل: 8003 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/2/12
کدشغل:1335 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/7
کدشغل:1364 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/5
کد شغل: 3884 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/2
کد شغل: 2096 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/2
کد شغل: 2096 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_جوشکارco2 یا برق | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل 7742 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:7742 محدوده:ملارد
 
 
منشی تسلط به حسابدای _اکسل_ورد خانم | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:0307 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:0307 محدوده:ملارد
 
 
استخدام_کارگر ساده آقا جهت بسته بندی بار | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:030 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/1/22
کدشغل: 6237 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام:جوشکار co2 | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل: 6237 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار کاربلد | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:6551 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کارفرما | 1400/1/28
کد شغل: 6551 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار(کاربلد) | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:3113 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1400/1/19
کدشغل:4402 محدوده:سراسیاب
 
 
#استخدام_رنگ کار پودری الکترواستاتیک | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 1112 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر خم کار(برک کار) | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 1112 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر خم کار(برک کار) | کاریابی | 1400/2/29
کد شغل: 1112 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام _راننده خاور بنز 3 نفر | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 1609 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام _راننده خاور بنز 3 نفر | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 1609 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 1609 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_انباردار حرفه ای | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3696 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_انباردار حرفه ای | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3696 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3696 محدوده ملارد
 
 
#استخدام-کارشناس فروش | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3696 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/1/15
کدشغل:5124 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/17
کد شغل:6397 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/24
کد شغل:7396 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:9879 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_منشی مدیر عامل | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:9879 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:9879 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام:نیروی خدمات اقا | کاریابی | 1400/3/2
کدشغل:9879 محدوده ملارد
 
 
#استخدام_منتاژکار خانم | کاریابی | 1400/4/2
کد شغل:9879 محدوده:چهارراه ملارد
 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/5/23
کدشغل: 9879 محدوده: بیدگنه
 
 
#استخدام-کارمند فروش | کاریابی | 1400/5/23
کد شغل: 9879 محدوده: بیدکگنه
 
 
#استخدام_جوشکار/پرسکار/ | کاریابی | 1399/10/3
کد شغل:6034 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نیروی برق کار یا مکانیک | کاریابی | 1399/9/23
کد شغل:2676 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:6100 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده با وانت | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:2667 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1399/8/5
کد شغل:7404 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل:4021 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مهندس برق | کاریابی | 1400/3/17
کد شغل:4021 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/8/1
کدشغل:4021 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/8
کد شغل:1014 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/8
کد شغل:4071 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/8
کدشغل:3167 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر فنی یا جوشکار | کاریابی | 1399/7/5
کدشغل:3167 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/30
کدشغل:3939 محدود: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23
کد شغل:6119 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1399/10/8
کدشغل:9877 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/3
کدشغل:6542 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/1
کدشغل:2581 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/29
کدشغل:2937 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/29
کد شغل:2937 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/27
کدشغل:2643 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_اپراتور | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:2643 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:9872 محدوده: ملارد
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/7
کد شغل:7531 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:6512 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1399/4/31
کد شغل:3734 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/9/7
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مهندس کشاورزی | کاریابی | 1399/9/13
کدشغل:1392 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/23
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/23
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1400/9/7
کد شغل:1392 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/29
کد شغل:3434 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/28
کد شغل:7865 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل:1390 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/29
کد شغل:1390 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/4/25
کد شغل:3319 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:3319 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/25
کد شغل:3319 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/3/27
کد شغل:1078 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:3618 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:4192 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/8/3
کد شغل:6124 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:2087 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6540 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1399/3/6
کد شغل:2908 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/25
کد شغل:6118 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/25
کدشغل:6118 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کنترل اتاق کنترل | کاریابی | 1399/8/25
کد شغل:6118 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:2604 محدوهد: ملارد
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:4178 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ سرایدار | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:4178 محدوده: ملارذ
 
 
#استخدام_بهیار | کاریابی | 1399/2/16
کد شغل:5206 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ سرایدار | کاریابی | 1399/2/15
کد شغل:1265 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/13
کد شغل:2188 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:6985 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده جهت باغبانی | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2306 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/1/18
کد شغل:2587 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:2587 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/21
کد شغل:2189 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ نیروی مراقب | کاریابی | 1398/10/29
کد شغل:4263 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/28
کد شغل:6942 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_مراقب آقا | کاریابی | 1398/10/29
کدشغل: 1439 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_پرسکار | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/25
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/10/26
کد شغل:6982 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کد شغل:2893 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:3052 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:7412 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:7412 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ جوشکار برق | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد قطعات الکترونیکی
 
 
# استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1398/9/28
کد شغل:5199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:2371 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_آبدار چی خانم | کاریابی | 1399/2/7
کد شغل:2263 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار تا 2 فرزند | کاریابی | 1398/9/11
کد شغل:3621 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-منشی | کارفرما | 1400/3/29
کد شغل: 3621 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ بسته بند خانم | کاریابی | 1398/8/16
کد شغل:8415 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/8/12
کدشغل:2880 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:1103 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/7/13
کد شغل:6501 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:7547 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:4677
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/7/7
کد شغل:4677 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/2
کد شغل:2731 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_نیروی پذیرش | کاریابی | 1398/7/2
کد شغل:3694 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/6/10
کد شغل:4526 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/27
کد شغل:9815 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_نیروی نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/1/25
کد شغل:1479 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_بهیار | کاریابی | 1399/2/1
کد شغل:3716 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:7896 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:4199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:4199 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:9835 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ آشپز | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:9835 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام- سرایدار | کاریابی | 1398/5/9
کد شغل:9613 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/7
کد شغل:3310 محدوده: شهرک تیسفون
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/2
کد شغل:7402 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:3066 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/5/26
کد شغل:3066 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/21
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_راننده | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_آبدارچی خانم | کاریابی | 1398/4/17
کد شغل:9985 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/2
کد شغل:6625 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_نیروی آشنابه اتوکد | کاریابی | 1398/4/4
کد شغل:4100 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_تبلیغات و بازاریاب | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:4478 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر با جای خواب | کاریابی | 1398/3/2
کد شغل:1767 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/8/20
کد شغل:7101 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_تراشکار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1398/1/21
کد شغل:4370 محدوده:ملارد زمینه فعالیت: تانکرسازی
 
 
# استخدام_ کنترل یفی | کاریابی | 1398/3/25
کد شغل:1161 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کدشغل: 7077 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/1/31
کد شغل:8275 محدوده: ملارد زمینه فعالیت: رنگ سازی صنعتی
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/18
کد شغل:1567 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/2/22
کد شغل:5661 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/4/10
کد شغل:1564 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل:1927 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/4/25
کد شغل:1927 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_کارمند اداری مسلط به کامپیوتر | کاریابی | 1397/12/5
کدشغل: 5902 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام _آبدارچی | کاریابی | 1399/11/26
کدشغل: 5890 محدوده اندیشه_فروشگاه صنعتی برق_هفته ای یک یا دو بار
 
 
#استخدام _حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5890 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_فتوشاپ کار خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5890 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام _کارمند فروش مسلط بر کامپوتر خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:589 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام _کارگر انبار دار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5890 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام نیروی آبکار_ | کاریابی | 1398/6/25
کدشغل: 5860 محدوده یوسف آباد قوام
 
 
#استخدام_نگهبان آقا | کاریابی | 1397/8/24
کدشغل: 5860 محدوده یوسف آباد قوام_آبکاری
 
 
#استخدام_مدیرفروش | کاریابی | 1400/3/10
کدشغل: 5840 محدوده قبچاق ملارد-دستگاه تهویه
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/21
کدشغل: 5840 محدوده قبچاق ملارد-دستگاه تهویه
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/8/24
کد شغل:5840 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدمات_بازنشسته_آقا | کاریابی | 1397/5/10
کدشغل: 5839 آشنا به امور باغبانی_نظافت محوطه ویلا محدوده ملارد
 
 
# استخدام_ مدیر داخلی | کاریابی | 1399/12/2
کد شغل:4840 محدوده:ملارد
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/3/4
کد شغل:5826 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/11
کد شغل:5774 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/18
کد شغل:5774 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_راننده پیکان وانت | کاریابی | 1396/4/26
کد شغل:5771 ملارد_شرکت پخش-محدوده کار در کرج- حقوق 1/200 به بالا-با پیکان وانت
 
 
#استخدام_نیروی ساده آقا | کاریابی | 1397/5/17
کدشغل:5769 محل کار:ملار انبار نفت بیمه+1 میلیون
 
 
#استخدام_نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل: 5751 مرتب و آراسته-مسلط به کامپیوتر-ملارد قبچاق
 
 
#استخدام_راننده بدون ماشین_نیسان | کاریابی | 1398/9/4
کد شغل: 5751 -ملارد قبچاق_پرسکاری
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/13
کد شغل: 5751 -ملارد قبچاق_پرسکاری
 
 
# استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1398/9/17
کد شغل:5751 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام-کارگر اشنا به جوشکار | کاریابی | 1400/4/3
کد شغل: 5751 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1397/9/20
کد شغل:5735 ملارد
 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1396/2/25
کد شغل: 5734 ابتدای جاده ملارد-کارگاه تولید یراق آلات اداره برق انباردار کار بلد- با گواهینامه رانندگی
 
 
#استخدام_مددکار_خانم | کاریابی | 1396/2/9
کد شغل: 5725 ملارد-موسسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی لیسانس مددکاری یاروانشناسی
 
 
#استخدام_حسابدار خانم آشنابه نرم افزارهلو | کاریابی | 1399/1/19
کد شغل: 5706 چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال نرم افزار هلو-با سابقه
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1399/1/19
کد شغل: 5706 محدوده: چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال
 
 
#استخدام_نیروی_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل: 5706 چهارراه ملارد-تولید قطعات یخچال
 
 
#استخدام_نیروی جوشکار | کاریابی | 1399/1/19
کدشغل: 5706 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5697 سوئیت 50 متری+تمام هزینه های سوئیت پرداخت خواهد شد_آشنا به کارهای ساختمانی حقوق 700-
 
 
#استخدام_سرایدار زوج | کاریابی | 1397/10/4
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد_تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_جوشکار co2_ | کاریابی | 1397/10/4
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد_تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_ ورق کار( کابینت ) | کاریابی | 1397/9/12
کدشغل: 5680 چهارراه ملارد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/2
کد شغل: 5675 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1398/1/28
کدشغل:5645 محدوده یوسف آبادقوام-فروشگاه لوستر-مسلط به برق خانگی
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/2/21
کدشغل:5645 محدوده یوسف آبادقوام-فروشگاه لوستر-مسلط به کامپیوتر و تایپ
 
 
#نقاش_ساختمان | کاریابی | 1395/11/19
کد شغل: 5638 محدوده ملارد-سیگاری نباشند-روزی 35 الی40 هزار تومان
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/3
کد شغل:6229 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_mdf کار | کاریابی | 1396/9/29
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: : 65509671 _65509659
 
 
#استخدام_برشکار_آقا برای تولیدی پوشاک | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تماس: 65509659 _65509671
 
 
#استخدام_نصاب_mdf | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: 65509659_65509671
 
 
#استخدام_برشکار_mdf | کاریابی | 1396/10/26
کدشغل:5628 تولید صنایع چوب-کارخانه mdf با سابقه_چهارراه ملارد تماس: : 65509671 _65509659
 
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_فرزکار_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_قالبساز_آقا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_برنامه نویس_نرم افزار کتیا | کاریابی | 1395/9/29
ماهر- محدوده ملارد-قالب سازی 100ساعت در ماه اضافه کار دارد کدشغل: 5563
 
 
#استخدام_نگهبان_شب | کاریابی | 1395/9/7
کدشغل: 5537
 
 
#استخدام__مدیر_سالن_آقا | کاریابی | 1395/9/21
کد شغل: 5534 با سابقه_روابط عمومی بالا
 
 
#استخدام_کافی_من_کار | کاریابی | 1396/1/21
کدشغل: 5534 جاده ملارد-مجتمع گردشگری جهت راه اندازی کافی شاپ
 
 
#استخدام__گارسون_ آقا | کاریابی | 1396/5/26
کد شغل: 5534 مرتب و تمیز-روابط عمومی بالا-باسابقه مرتبط-توانایی کار با تبلت
 
 
#استخدام__صندوقدار_خانم(2 نفر) | کاریابی | 1396/2/3
کد شغل: 5534 مجتمع پذیرایی-انتهای فاز یک اندیشه 10 صبح الی 18- 18 الی 24
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
تراکت پخش کن | کاریابی | 1395/8/5
کد شغل:5464 صنف کاری:شرکت حقوقی-محدوده جاده ملارد پخش تراکت در نواحی شهریار،فردیس، ملارد تماس با آقای حیدری09128651218
 
 
#استخدام_بسته بندی لوازم تجهیزات پزشکی | کاریابی | 1397/4/2
کد شغل:5410 محدوده _سرآسیاب
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/25
کدشغل: 5403 محدوده:ملارد
 
 
#استخدام_خدمات،با جای خواب | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:5403 محدوده: ملارد
 
 
#استخدام_جوشکارCO2 | کاریابی | 1400/7/24
محدوده:قبچاق کدشغل:5393
 
 
#استخدام_فروشنده_خانم و آقا | کاریابی | 1396/2/2
شرکت گاما پک نیاز به نفر نیروی فروش خانم و آقا دارد شماره تماس: 09122035186==آقای میر شکاری
 
 
#استخدام_کارمند بازرگانی | کاریابی | 1396/2/3
شرکت معتبر چاپ و بسته بندی برای تکمیل کادر بازرگانی نیاز به تعدادی خانم و آقا با روابط عمومی بالا و ظاهری مناسب و آراسته با تحصیلات لیسانس به بالا ترجیحا:بازگانی صنایع مدیریت و ..) نیازمند است. شرایط حقوق وزارت کار+ پورسانت فقط افراد لیسانس به بالا رزومه ارسال کنند. رزومه به این تلگرام ارسال گردد:09034041931
 
 
#استخدام_فروشنده_خانم | کارفرما | 1396/3/9
جاده ملارد بعد از پل ارتش روبروی فروشگاه رفاه شرکت پخشTGM تماس :02636534672///02636534324
 
 
#استخدام_تراشکار و پرسکار | کاریابی | 1396/3/16
تماس با آقای محمودی: 09123723274 جاده ملارد به سمت مترو کرج-خیابان گلستان
 
 
#استخدام_منشی_خانم | کاریابی | 1396/5/9
منشی خانم جهت کار در مجسمه فروشی نیاز داریم . محل کاراول جاده ملارده روبروی تالار تچرا حقوق ۳۵۰ تا ۴۰۰ ثابت بهش میدیم از روی هر فاکتوریم بهش درصد میدیم. ساعت کارهم از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب ناهار دارد تماس:۰۹۱۰۱۳۰۵۰۱۰//۰۹۳۹۷۴۱۹۰۲۲
 
 
#استخدام_چرخکار | کاریابی | 1396/3/23
تماس با آقای مرادی: 09126615681 سرآسیب-تولیدی
 
 
#استخدام_اوستاکار MDF | کاریابی | 1396/3/29
تماس با آقای نقدی:09121173951--ملارد-کابینت سازی
 
 
#استخدام_نجار-چوبکار | کاریابی | 1396/3/29
تماس با آقای نقدی:09121173951--ملارد-کابینت سازی