با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارشناس کیفیت | کاریابی | 1400/9/1
محدوده:شهرقدس کدشغل:5003
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهرقدس
 
کد شغل: 48299   |   108 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_راننده | کاریابی | 1400/9/9
کدشغل:1047 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارشناس اشنا به قطعات خودرو | کاریابی | 1400/9/1
محدوده:شهرقدس کدشغل:5003
 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/8/10
کدشغل:7434 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_وزیتورخانم | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل:1291 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروکارگر ساده | کاریابی | 1400/8/5
کدشغل:7829 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/7/29
کدشغل:3461 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام-صندوقدار | کاریابی | 1400/7/11
کدشغل: 4131 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام _کارمندفروش اقا | کاریابی | 1400/7/7
کدشغل:8176 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/30
محدوده:شهرقدس کدشغل:5149
 
 
انبار دار و حسابدار برای شرکت مواد غذایی و بازاریاب | کارفرما | 1400/6/24
انبار دار تحویل و دریافت بار ورودی به انبار حسابدار و کمک انباردار و بازاریاب
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/23
کدشغل:7771 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیرو خانم-آقا | کاریابی | 1400/6/20
کدشغل:4890 محدوده بزرگراه فتح
 
 
#استخدام-کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/5/21
کدشغلک 7513 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_نقشه کشه کتیا | کاریابی | 1400/6/1
کدشغل: 9665 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام-کارکر ساده | کاریابی | 1400/6/1
کدشغل: 9665 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام-برشکار | کاریابی | 1400/5/11
کدشغل: 9665 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/11
کدشغل: 9665 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/7/10
کدشغل:9665 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام-کارشناس بهداشت | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل: 6402 محدوده: شهرقدس
 
 
#استحدام-کرگر ساده | کاریابی | 1400/4/19
کد شغل: 0581 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام-کارمند ادری | کاریابی | 1400/4/12
کد شغل: 9661 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام-خدمات---اشپز | کاریابی | 1400/4/3
کدشغل 6859 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام- کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل: 0001 محدوده: شهر قدس
 
 
#اسیتخدام_نیروی فنی (آشنا به تراشکاری) | کاریابی | 1400/4/2
کد شغل:0001 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_مسئول دفتر مدیریت | کارفرما | 1400/4/2
کدشغل:3523 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیررو قالبساز فلزی | کارفرما | 1400/3/31
کدشغل:3223 محدوده:شهرک زاگرس
 
 
استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/6/1
کد شغل: 6410 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی فنی فنی اقا | کاریابی | 1400/3/17
کدشغل:5990 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی جوشکار | کاریابی | 1400/3/17
کدشغل:5990 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_برقکارصنعتی | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0934 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0934 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_سرپرست پروژه | کاریابی | 1400/3/12
کدشغل:0934 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارشناس مهندس صنایع | کاریابی | 1400/3/6
کد شغل:1840 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/2
کد شغل:0140 محدوده:شهر قدس
 
 
#ااستخدام_منشی اداری خانم | کاریابی | 1400/3/3
کدشغل:4683 محدود:شهرقدس
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 9732 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 9732 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 9732 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 5217 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_رومیزی کار(رومیزی کار-پیش کار-چرخ کار) | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل:5217 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/3/1
کدشغل:6691 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_رومیزی کار | کاریابی | 1400/3/1
کدشغل:6691 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_چرخکار | کاریابی | 1400/3/1
کدشغل:6691 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_پیشکار | کاریابی | 1400/3/1
کدشغل:6691 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_ تحصیل دار | کاریابی | 1400/2/28
کد شغل: 7462 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/3/22
کد شغل: 7462 محد.وده: شهرقدس
 
 
#استخدام-ابدارچی | کاریابی | 1400/7/29
کدشغل:7462 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام-کمک انباردار | کاریابی | 1400/8/17
کدشغل:7462 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23
کدشغل:7462 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/2/28
کد شغل: 7952 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/2/22
کدشغل:5986 محدوده:5986
 
 
#استخدا_خانم مسلط به catia | کاریابی | 1400/8/12
کدشغل:1404 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_فرزکاریcnc | کاریابی | 1400/8/12
کدشغل:1404 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/8/12
کدشغل:1404 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی کارگرساده | کاریابی | 1400/2/8
کدشغل:2365 محدوده شهرقدس
 
 
#استخدام-نیرو اقا مسلط به اتوکد | کاریابی | 1400/2/8
کدشغل:2365 محدوده شهررقدس
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1400/8/16
کد شغل: 1388 محدوده: جاده مخصوص
 
 
#استخدام_ کارشناس فروش | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل: 9771 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_ کارشناس فنی اقا | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل: 9771 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/2/1
کد شغل:7885 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی طراح | کاریابی | 1400/3/3
کدشغل:7885 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:5221 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر فنی الکترونیک | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 5221 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_ کارمند فروش خانم | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 9793 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار و برش کارmdf | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:7725 محدوده کمربندی اندیشه
 
 
#استخدام_روی کوب کار | کاریابی | 1400/1/25
کدشغل:7725 محدوده کمربندی اندیشه
 
 
#استخدام _اپراتور تولید آقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:9919 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:1090 محدوده:شهر قدس
 
 
استخدام_جوشکار_برش کار_ وسط کار | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:1090 محدوده:شهر قدس
 
 
استخدام_نیروی فروش خانم | کاریابی | 1400/1/23
کدشغل:2536 محدوده شهر قدس
 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل :2536 محدوده:2536
 
 
#استخدام_نیروی مهندس کامپیوتر | کاریابی | 1400/1/23
کدشغل:6352 محدود شهرقدس
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/6/30
کدشغل: 6352 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده 10 نفر اقا | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:2894 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_مکانیک ماهر | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 3464 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_تراشکار2 نفر | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 2013 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_پرس کار 2 نفر | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 2013 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_فنیکار 2 نفر | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل:2013 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_ وسط کار | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل:2013 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام _برق کار صنعتی تجربه دار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل :9831 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_مدیر مالی با تجربه | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:9831 محدود:شهرقدس
 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:2777 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کمک آشپز | کاریابی | 1399/11/20
کد شغل:2213 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/26
کد شغل:7519 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ مدیر انبار یا سرپرت انبار | کاریابی | 1400/1/31
کد شغل: 7519 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/27
کد شغل:8311 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/24
کد شغل:3180 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/23
کد شغل:3980 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/23
کدشغل:3980 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1399/8/19
کد شغل:3676 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_جوشکار یا سی ان سی کار | کاریابی | 1399/8/19
کد شغل:8635 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8635 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8635 محدوده شهرقدس
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8635 محدود:شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/3
کدشغل:6801 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/3
کدشغل:6801 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی فنی.برق کار | کاریابی | 1400/7/12
کد شغل:6801 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_نقاش | کاریابی | 1399/6/25
کدشغل:4391 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/19
کد شغل: 7631 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/6/19
کد شغل:7631 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/15
کدشغل:4869 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/27
کدشغل:6213 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_دفتردار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:6213 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:6213 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/10
کدشغل:2962 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارشناس کنترل کیفی آقا/ خانم | کاریابی | 1399/6/10
کدشغل: 2962 شهرقدس__تجهیزات توانبخشی
 
 
#استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:2962 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:2962 محدوده: شهرقدس
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/5/11
کد شغل:6231 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:4891 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:7039 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده(پرس کار) | کاریابی | 1400/2/1
کد شغل:4632 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/1
کدشغل:4632 محدوده شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:6536 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/7
کد شغل:6850 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ نقاش کار اتومبیل پیستوله | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل: 6850 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/5
کد شغل:2259 محدوده: مخصوص
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/15
کد شغل:5988 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/4/5
کد شغل:5988 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/4/3
کد شغل:8437 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل: 8337 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:5022 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:4688 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:4681 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/10/29
کد شغل:9804 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:9804 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1399/8/24
کد شغل:9804 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ طراح آشنابه فتوشاپ یا کورل | کاریابی | 1398/9/30
کد شغل:5047 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/23
کد شغل:5268 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/2
کدشغل: 2063
 
 
#استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1398/9/2
کدشغل: 2063
 
 
#استخدام_نیروی تولید | کاریابی | 1398/9/2
کد شغل:2063 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_اپراتور جاپ | کاریابی | 1398/11/19
کد شغل:3489 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/25
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/8/1
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/18
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ انباردار | کاریابی | 1398/8/1
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ راننده پایه 2 | کاریابی | 1398/8/1
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ مامورپخش | کاریابی | 1398/8/4
کد شغل:4782 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ طراح اتوکد | کاریابی | 1398/7/30
کد شغل:2563 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ نجار ماهر | کاریابی | 1398/7/28
کد شغل:2996 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارشناسی مکانیک | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:9814 محدوده:شهرقدس
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1398/6/30
کد شغل:9814 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ اپراتور دستگاه | کاریابی | 1398/6/4
کد شغل:5968 محدوهد: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/4
کد شغل:5968 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/2
کد شغل:9614 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:7896 محدوده: ملارد
 
 
# استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/7/29
کد شغل:3548 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:3548 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:3548 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_مکانیک | کاریابی | 1398/4/30
کد شغل:2597 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1398/5/7
کد شغل:3362 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/2/8
کد شغل:7246 محدوده:شهرقدس
 
 
# استخدام_ خدمات خانم | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل:2062 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1399/3/3
کد شغل:6901 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_مهندس برق الکترونیک_یا مکانیک _خانم | کاریابی | 1396/10/24
کدشغل: 5915 محدوده شهر قدس_ ماشین آلات صنعتی
 
 
#استخدام_کارگر فنی دست به آچار_آقا | کاریابی | 1397/5/9
کدشغل: 5912 محدوده شهر قدس_ماشین سازی حقوق: 1/100_1/200
 
 
#استخدام_جوشکار آرگون | کاریابی | 1397/5/9
کدشغل: 5912 محدوده شهر قدس_ماشین سازی
 
 
# استخدام_نیروی برق صنعتی | کاریابی | 1398/4/22
کد شغل:5866 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_نیروی برق صنعتی | کاریابی | 1398/4/22
کد شغل:5866 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/22
کد شغل:5866 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_منشی خانم_با روابط عمومی بالا و آشنا با اتوکد | کاریابی | 1398/10/24
کدشغل: 5853 محدوده شهر قدس_برش لیزر آهن
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1398/10/24
کدشغل: 5853 محدوده شهر قدس_برش لیزر آهن
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1396/5/22
کد شغل:5814 استخدام دو نفر نيروى فنى جهت كار در سالن مونتاژ داشبورد مسلط به اره فلكى و سنگ فرز در اول جاده شهريار -تولید قطعات داشبورد
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1396/5/22
کد شغل:5814 استخدام دو نفر نيروى فنى جهت كار در سالن مونتاژ داشبورد مسلط به اره فلكى و سنگ فرز در اول جاده شهريار -تولید قطعات داشبورد
 
 
#استخدام_نیروی_خانم | کاریابی | 1396/5/28
کد شغل:5814 به دو نفر نيروى خانم وارد به قطعات الكترونيك جهت مونتاژ برد و سيم بندى خودرو_آشنا به smd تولید قطعات داشبورد-سرویس از میدان شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی_خانم | کاریابی | 1396/5/28
کد شغل:5814 به دو نفر نيروى خانم وارد به قطعات الكترونيك جهت مونتاژ برد و سيم بندى خودرو_آشنا به smd تولید قطعات داشبورد-سرویس از میدان شهرقدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1396/5/22
کد شغل:5814 مونتاژکار چرم-شهرقدس -تولید قطعات داشبورد-سرویس از میدان شهرقدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1396/5/22
کد شغل:5814 مونتاژکار چرم-شهرقدس -تولید قطعات داشبورد-سرویس از میدان شهرقدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار_ماهر | کاریابی | 1396/8/10
کد شغل: 5813 شهرقدس- سازنده تجهیزات آهن آلات اشنا به نقشه خوانی
 
 
#استخدام_خدمات_آقا | کاریابی | 1396/5/3
کد شغل: 5799 شهرقدس-نمایشگاه اتومبیل
 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/3/30
کد شغل:2898 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ طراح سایت | کاریابی | 1398/10/30
کد شغل:2898 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_فنی_کار_آقا | کاریابی | 1396/4/27
آشنا به جوشکاری برق شهرقدی- صنف کاری تولید آسانسور کد شغل:5794
 
 
#استخدام_برشکار | کاریابی | 1396/4/12
کد شغل:5772 شهرقدس-ابتدای بلوار مصلی روبروی تامین اجتماعی جنب سلطان کوچولو_پلاک4-09126005112-صنایع چوب-حقوق پایه:1/500
 
 
#استخدام_استادکار_mdf | کاریابی | 1396/4/12
کد شغل:5772 شهرقدس-ابتدای بلوار مصلی روبروی تامین اجتماعی جنب سلطان کوچولو_پلاک4-09126005112-صنایع چوب-حقوق پایه:2میلیون
 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1399/6/23
کدشغل: 5744 محدوده شهر قدس_قطعات خودرو
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/8/1
کد شغل:5744 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ فرزکار | کاریابی | 1398/8/1
کد شغل:5744 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23
کد شغل:5744 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک | کاریابی | 1398/10/11
کد شغل:5744 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/3/3
شهرقدس/شهر قدس- خیابان چمن کوچه سامان- پلاک 18 ماشین سازی-تا7 اضافه کاردارد کد شغل: 5740
 
 
#استخدام_نیروی_ساده_آقا | کاریابی | 1396/1/27
کد شغل: 5713 شهرقدس- آسانسور سازی
 
 
#استخدام_کارگر /اپراتور | کاریابی | 1399/10/18
کد شغل:5658 محدوده:شهرقدس
 
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_کارشناس امور سایت | کاریابی | 1398/11/20
کد شغل: 5574 محدوده: شهرقدس-تولید آسانسور
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/8/10
کد شغل: 5574 شهرقدس-تولید آسانسور
 
 
#استخدام__تکنسین مکانیک یا برق | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل: 5574 شهرقدس-تولید آسانسور
 
 
#استخدام_انباردار_مسلط به سیستم انبارداری | کاریابی | 1397/12/5
کد شغل: 5574 شهرقدس-تولید آسانسور کاردانی یا لیسانس در رشته برق یا الکترونیک بیمه+ ناهار دارد+هزینه ایاب ذهاب
 
 
# استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1398/5/22
کد شغل:5574 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/3/13
کدشغل:5574 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/8
کد شغل:5548 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/4/3
کد شغل:5548 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارشناس_فروش | کاریابی | 1395/9/17
کدشغل:5543 بیمه از روز اول-شهرقدس حقوق وزارت کار+پورسانت
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_مونتاژ کارخانم_آقا | کاریابی | 1397/3/8
کدشغل:5504 محدوده شهرقدس_مجرد یا متاهل با 1 فرزند قطعات خودرو
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک کار در انبار هم دارد | کاریابی | 1397/3/8
کدشغل:5504 محدوده شهر قدس_قطعات خودرو_کار در انبار هم دارد گواهی لیفتراک الزامی می باشد
 
 
#استخدام_نیروی ساده (اپراتور دستگاه دیجیتال)_آقا | کاریابی | 1397/9/12
کدشغل:5463 شهرقدس_چاپ
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/3/30
کد شغل:3623 محدوده:شهرقدس
 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/29
کد شغل:3623 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم حداقل 5 سال سابقه کار در امور حسابداری | کاریابی | 1397/5/1
کدشغل:5449 محدوده شهر قدس_شرکت تولیدی تیوپ رنگ مو
 
 
#استخدام_مونتاژ آقا/خانم | کاریابی | 1397/5/25
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص در زمینه مونتاژ کار کرده باشد
 
 
#استخدام_تاسیسات آقا | کاریابی | 1397/5/25
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص آشنا به جوشکاری_آشنایی کامل با برق
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم_مسلط به word_excell | کاریابی | 1397/6/24
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص
 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک_با تجربه | کاریابی | 1398/1/27
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک با گواهی نامه | کاریابی | 1397/8/1
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص در زمینه مونتاژ کار کرده باشد
 
 
#استخدام_نگهبان آقا | کاریابی | 1397/8/1
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص در زمینه مونتاژ کار کرده باشد
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/7
کدشغل 5446 شرکت تولید آیینه خودرو-جاده مخصوص
 
 
#استخدام_راننده ایسوزو __پایه دو | کاریابی | 1397/10/1
کد شغل:5429 صنف کاری: لبنیات بیمه و بیمه تکمیلی- حقوق ثابت وزارت کار + پورسانت-کار در محدوده شهرقدس سرویس از پل فردیس
 
 
#استخدام_تحویل دهنده آقا | کاریابی | 1397/10/1
کد شغل:5429 صنف کاری: لبنیات بیمه و بیمه تکمیلی- حقوق ثابت وزارت کار + پورسانت-کار در محدوده شهرقدس سرویس از پل فردیس
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/10/2
کدشغل: 5416 برای اپراتوری cnc شهرقدس-تولید قطعات خودرو- آشنا به تعمیر و نگهداری
 
 
# استخدام_نیروی فنی | کاریابی | 1398/4/4
کدشغل:3232 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/7/22
کد شغل:1809 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_منشی خانم آشنا به تایپ | کاریابی | 1397/9/15
کدشغل:5361 شهرقدس_ماشین آلات صنعتی نظافت اتاق مدیریت
 
 
mdf کار | کاریابی | 1395/6/31
کارگر ماهر و نیمه ماهر mdf کار , شهرستانی و ساکن قلعه حسن خان , و کابینت سازباجای خواب شماره تماس: 09126188775
 
 
کار در شهر قدس | کاریابی | 1395/6/31
منشی،دفتردار،بازاریاب و راننده باوانت وکارشناس فروش درشهرقدس با بیمه وحقوق مکفی شماره تماس:46819663
 
 
#استخدام_پرستاری | کاریابی | 1395/11/16
كاردان و كارشناس پرستاري بهيار با مدرك ديپلم بهياري يا دانشكده بهياري كاردان اطاق عمل جهت همكاري در مركز درمان اعتياد واقع در شهر قدس دعوت به همكاري ميگردد. (ترجيحا همكار خانم) ٤٦٨٨٣٤٨١ ٤٦٨٤١٢٤٥
 
 
#استخدام_کادر_فروش | کاریابی | 1396/2/10
خدمات رفاهی بانکی کرج بلوار درختی خانم شفازاده: 33505204
 
 
#استخدام_مهندس برق (الکترونیک) یا مکانیک_خانم | کاریابی | 1396/10/11
کدشغل:5915 محدوده شهر قدس_سیستم های کنترلی ماشین آلات
 
 
#استخدام_مهندس برق (الکترونیک) یا مکانیک_خانم | کاریابی | 1396/10/11
کدشغل:5915 محدوده شهر قدس_سیستم های کنترلی ماشین آلات
 
 
#استخدام_مهندس برق (الکترونیک) یا مکانیک_خانم | کاریابی | 1396/10/11
کدشغل:5915 محدوده شهر قدس_سیستم های کنترلی ماشین آلات
 
 
#استخدام_نیروی اداری_خانم | کارفرما | 1397/2/10
کدشغل: 333 مسلط به امور اداری_با روابط عمومی بالا و سابقه کار
 
 
#استخدام_تراشکار_ماهر | کاریابی | 1399/1/20
کد شغل 5334 محدوده : شهرقدس
 
 
کارشناس فروش خانم | کاریابی | 1395/7/10
کد شغل:5315 کار در دفتر پیشخوان دولت بیمه بعد از سه ماه - حقوق 600هزار تومان+پورسانت 5 شنبه ها تا ساعت 13
 
 
#استخدام_دیپلم به بالا مسلط به قطعات دیپ و اس ام دی | کاریابی | 1397/7/26
کد شغل:5301 محدوده شهر قدس_ماشین سازی
 
 
#استخدام_مکانک خودرو | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 3008 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_ کامپیوتر نرم افزار | کاریابی | 1400/3/5
کد شغل:د 3008 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_راننده وانت بدون ماشین | کاریابی | 1397/5/2
کدشغل: 5280 پخش مواد غذایی_محدوده شهرقدس
 
 
#منشی مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/9/21
کدشغل: 5270 محدوده شهرقدس_ تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_ مامور پخش | کاریابی | 1399/11/6
کدشغل: 5258 حداقل دو سال سابقه کار شرکت معتبر پخش مواد غذایی-شهرقدس قبل رفتن حتما تماس بگیرید
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/9/16
کدشغل: 5258 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1400/2/19
کدشغل:5258 ظاهرآراسته-مرتب _با گواهی نامه_
 
 
# استخدام_راننده ایسوزو | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:5258 محدوده:شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/1
کد شغل:2312 محدوده: شهرقدس
 
 
کار خانمcnc | کاریابی | 1395/2/28
با سابقه کار-تاهل فرقی نداره-اضافه کار اجباری تولید هیدرولیک کد شغل9456
 
 
#استخدام_نیروی مونتاژ کار الکترونیکی خانم/آقا | کاریابی | 1397/5/13
کدشغل: 9400 محدوده شهر قدس کار با هویه
 
 
#استخدام_مونتاژکار یا جوشکار | کاریابی | 1399/9/25
کدشغل:9385 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1397/12/20
کد شغل:9324 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_کارشناس خانم جهت واحدخرید (رشته های مدیریت_حسابداری_صنایع) | کاریابی | 1398/3/26
کدشغل:9295 محدوده شهرقدس _قطعات خودرو
 
 
# استخدام _کارمند اداری خانم | کاریابی | 1399/4/11
کد شغل:9295 محدوده: شهر قدس
 
 
# استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:9295 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام _کارشناس IT خانم | کاریابی | 1398/3/18
کدشغل: 9285 خانم-مسلط به شبکه-آشنایی به سخت افزار روتر-بیمه-حقوق وزارت کار-ساعت کاری 8/30تا5-سن 23تا35-محدوده شهرقدس
 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20
8الی 16/30-وزارت کار یا بیشتر-بیمه-صبحانه-حداکثر35
 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25
آقا یا خانم-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار ممکن-
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/11
کدشغل: 9265 محدوده: شهرقدس
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_کتیا_کار | کاریابی | 1396/2/24
کتیا کار آقا کد شغل: 9224 شهر قدس- تولید بدنه خودرو تماس با آقای کیان نژاد: 09122138470
 
 
#استخدام_CNCکار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:9224 -حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار
 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1395/11/20
کدشغل:9224 -حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار
 
 
#استخدام_فرز | کاریابی | 1395/11/20
کدشغل:9224 -حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1395/11/11
کدشغل:9224 -حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1397/5/13
کدشغل:9221 محدوده شهرقدس_با انگیزه و متعهد به کار تا حدودی آشنا به آفیس
 
 
#استخدام_کارشناس خانم _حسابداری | کاریابی | 1398/7/3
کدشغل: 9219 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:9219 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم | کاریابی | 1397/6/13
کدشغل: 9207 محدوده شهر قدس_چاپ خانه
 
 
#استجدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/15
کد شغل:4284 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی مونتاژ دستگاههای آزمایشگاهی | کاریابی | 1397/8/30
کدشغل: 9103 شهر قدس
 
 
#استخدام_مهندس معمار خانم | کاریابی | 1397/9/28
کدشغل:9102 شهرقدس_دفتر فنی مهندسی
 
 
# استخدام_فرز کار(مخصوص ماشین های صنعتی) | کاریابی | 1397/10/23
کدشغل:9070 محدوده:شهرقدس
 
 
# استخدام_ مونتاژ کار(مخصوص ماشین های صنعتی)_ باسابقه | کاریابی | 1397/10/23
کدشغل:9070 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/21
کد شغل:9051 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل:9030 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ مونتاژ کار | کاریابی | 1398/4/26
کد شغل:9030 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار خانم مسلط به هلو و سپیدار | کاریابی | 1397/6/20
کد شغل: 9027 محدوده شهر قدس_چاپ
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/8/15
کدشغل:9027 محدوده شهر قدس_چاپ
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/20
کدشغل:9027 محدوده شهر قدس_چاپ
 
 
#استخدام_ابدارچی | کاریابی | 1400/8/15
کدشغل:9027 محدوده شهر قدس_چاپ
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/8/15
کدشغل:9027 محدوده شهر قدس_چاپ
 
 
#جوشکار co2 4 . چهار نفر | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9010 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده سه نفر | کارفرما | 1400/1/25
کد شغل: 9010 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک 3 نفر | کارفرما | 1400/1/25
کد شغل: 9010 محدوده: شهر قدس
 
 
# استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9010 محدوده: شهر قدس
 
 
#استخدام_ منشی خانم | کارفرما | 1400/1/25
کد شغل: 9010 محدوده: کرج
 
 
#استخدام_نیروی cnc کار | کاریابی | 1397/9/24
کدشغل: 9010 محدوده شهرقدس_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1397/9/24
کدشغل: 9010 محدوده شهرقدس_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک_با گواهی نامه | کاریابی | 1397/9/24
کدشغل: 9010 محدوده شهرقدس_سازه های فلزی
 
 
# استخدام_ورق کار(کاربا گیوتین) | کاریابی | 1397/10/20
کدشغل: 9010 محدوده شهرقدس_سازه های فلزی
 
 
# استخدام_طراح گرافیک | کاریابی | 1400/3/9
کد شغل:9004 محدوده: شهر قدس
 
 
# استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1398/8/19
کد شغل:9004 محدوده:شهرقدس
 
 
#استخدام_انبار دار | کاریابی | 1400/3/9
کد شغل:9004 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:8029 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/29
کدشغل: 8029 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_لیسانس شیمی آقا | کاریابی | 1397/6/19
کدشغل: 8982 محدوده شهر قدس_رنگرزی پارچه
 
 
#استخدام_تراشکار درجه دو | کاریابی | 1397/9/6
کدشغل: 1414 شهرقدس_ شیرآلات صنعتی
 
 
# استخدام_تعمیرکار دستگاه سنگ شکن | کاریابی | 1400/5/12
کد شغل:8956 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_سیم پیچ برق صنعتی _تابلو برق | کاریابی | 1398/3/21
کد شغل: 8934 محدوده شهر قدس- تابلو برق تحصیلات و سن مهم نیست فقط تجربه مهم می باشد
 
 
#استخدام_کارشناس_صنایع یا مکانیک | کاریابی | 1396/2/3
کد شغل: 3079 شهرقدس-تولید قطعات خودرو آشنا به اندازه گیری برای قسمت کنترل کیفی
 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1396/4/20
کد شغل: 3079 شهرقدس-تولید قطعات خودرو
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/6/22
کدشغل: 3079 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_مامور پخش | کاریابی | 1395/8/29
کد شغل: 5258 محدوده شهر قدس-شرکت پخش موار غذایی سرویس از سر فاز- صبحانه و ناهار دارد-مصاحبه از روز 2شنبه تا ساعت 12ظهر می باشد
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1394/5/25
کارشناس فروش-دیپلم به بالا-آشنا به کامپیوتر-8الی17-بیمه-وزارت کار +پورسانت-حداکثر35-پنج شنبه ها تا13-محدوده تهران
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید _خانم (10نفر) | کاریابی | 1397/3/6
کدشغل: 8844 قطعات خودرو_ شهرقدس سرویس از اندیشه_مارلیک_شهرقدس_شهریار بیمه بعد از ماه اول _یک ماه دیر کرد حقوق دارد مجرد یا متاهل بدون فرزند
 
 
#استخدام_بازرس کنترل کیفی خانم_4 نفر | کاریابی | 1397/3/6
کدشغل: 8844 قطعات خودرو_ شهرقدس سرویس از اندیشه_مارلیک_شهرقدس_شهریار بیمه بعد از ماه اول _یک ماه دیر کرد حقوق دارد مجرد یا متاهل بدون فرزند تحصیلات دیپلم _کاردانی _سابقه مهم نیست
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19
مجرد-ناهار-لیسانس-8الی 17-همه چیز توافقی-محدوده شهرک جعفریه
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
#استخدام_نیروی طراح صنعتی مسلط به سالید یا اینورتر | کاریابی | 1397/10/18
کدشغل: 8837 محدوده شهر قدس
 
 
#استخدام_جوشکار آرگون | کاریابی | 1397/10/18
کدشغل: 8837 محدوده شهر قدس
 
 
#استخدام_کارگر خط تولیدآقا و خانم | کاریابی | 1400/6/9
کدشغل: 8353 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_نیروی برق یا الکترونیک جهت واحد کنترل کیفی | کاریابی | 1398/10/9
کدشغل: 8794 محدوده: شهرقدس
 
 
اتوکدکار | کاریابی | 1395/2/13
کدشغل8790 باسابقه کار اتوکد-اضافه کار تا18/30
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1397/6/25
کدشغل: 8780 محدوده شهر قدس_ورق کاری کارهای بسته بندی و جابجایی قطعات
 
 
# استخدام_اتوکد کار | کاریابی | 1399/7/12
کد شغل: 8780 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام | کاریابی | 1398/2/16

 
 
# استخدام منشی خانم | کاریابی | 1398/2/16
کد شغل:8780 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_ اپراتور cncفرز | کاریابی | 1398/1/17
کدشغل: 8779 محدوده :شهرقدس
 
 
تحصیلدار آقا | کاریابی | 1394/3/6
تحصیلدار آقا-آشنا به کامپیوتر-روابط عمومی خوب و فن بیان-مجرد-بیمه بعد از دوره آزمایشی-ناهار-وزارت کار+افزایش حقوق-8ساعت کاری-حداکثر33-محدوده شهریار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/7/20
دیپلم - تراشکار ماهر-8الی17-بیمه- حقوق توافقی-اضافه کار-حداکثر35- پایان خدمت -محدوده شهر قدس
 
 
#استخدام_ مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل: 8751 محدوده شهر قدس- ساخت قطعات صنعتی با سابقه- آشنا به تمام ابزار آلات و نقشه خوانی-ظاهری مرتب
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:8751 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کارفرما | 1400/1/15
آشنایی کامل با نقشه های ساخت،قطعات صنعتی ،نقشه خانی
 
 
#استخدام _اپراتورفلز cnc | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:8751 محدوده:شهر قدس
 
 
#استخدام_برش کار یا مونتاژکار یا رنگ کار mdf | کاریابی | 1397/9/13
کدشغل: 8222 شهرقدس_mdf
 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28
دستیار مدیر پروژه -لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک و برق ومدیریت صنعتی-4سال سابقه-بیمه+ تکمیلی-حقوق توافقی-ناهار-8الی17-5شنبه تعطیل-تبحر در کاربرد نرم افزارهای تخصصی وتوانائی در زبان انگلیسی
 
 
# استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1398/10/5
کد شغل:8733 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1398/6/31
کد شغل:8727 محدوده: شهرقدس
 
 
#استخدام_مونتاژکار_خانم | کاریابی | 1398/6/31
کد شغل:8727 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ اپراتور دستگاه_کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/31
کد شغل:8727 محدوده: شهرقدس
 
 
# استخدام_ پرسکار | کاریابی | 1398/6/31
کد شغل:8727 محدوده: شهرقدس