با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_خط تولید خانم | کاریابی | 1400/10/18
کدشغل:7485 محدوده:هفت جوی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای هفت جوی
 
کد شغل: 55403   |   62 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_نیرواداری خانم | کاریابی | 1400/10/5
کدشغل:1224 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:6012 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-اپراتور تیرچه | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:6012 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/9/15
کدشغل:6012 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-تراشکار | کاریابی | 1400/9/6
کدشغل:7821 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-کارگرفنی | کاریابی | 1400/9/6
کدشغل:7821 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/9/1
کدشغل:4389 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/8/17
کدشغل:3972 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:6994 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/7/28
کدشغل:6994 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام-حراست | کاریابی | 1400/7/8
کدشغل: 7735 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-پرس کار | کاریابی | 1400/5/12
کدشغل: 3197 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نیرو کارگردست به اچار | کاریابی | 1400/5/10
کدشغل:3956 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1400/5/10
کدشغل:3956 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام-منشی اداری | کاریابی | 1400/4/26
کد شغل: 0116 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام-کارمند فروش و بازاریاب | کاریابی | 1400/4/26
کد شغل: 0176 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/19
کدشغل:2699 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1400/4/5
کدشغل:6892 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/8/22
کدشغل: 6892 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_اهنگر | کاریابی | 1400/3/31
کدشغل:7293 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_mdfکار ماهرونیمه ماهر | کارفرما | 1400/3/30
کدشغل:9628 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام:پرسکار-جوشکار | کاریابی | 1400/3/5
کدشغل:2304 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/3/8
کدشغل:2304 محمدوده:2304
 
 
#استخدام:تراشکار | کاریابی | 1400/2/28
کدشغل:3006 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6006 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/9/22
کد شغل: 8006 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخام_ جوشکار | کاریابی | 1400/9/22
کد شغل: 8006 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل: 1401 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ویزیتوراقا/ خانم | کاریابی | 1400/2/4
کد شغل: 9779 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:4545 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:6424 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_بازاریاب حضوری با موتور | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل :6424 محدوده:هفت جوی
 
 
#تحصیل دار یا کارپرداز | کاریابی | 1400/4/9
کد شغل: 6424 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرخط_تولید | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2203 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/10
کد شغل:6830 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/5
کد شغل:4612 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/5
کد شغل:2910 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/12/3
کد شغل:4915 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارشناس کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/25
کد شغل:6201 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/9/23
کد شغل:2100 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده/مونتاژ/جوشکار | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:3443 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/18
کد شغل:3443 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1399/8/6
کدشغل:6209 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/8/29
کد شغل:6209 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:6800 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/11/4
کد شغل:6800 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/11/4
کد شغل:6800 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/14
کدشغل:3374 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:1034 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:1034 محدوده: هفت جوی
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/11
کد شغل:3914 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/25
کد شعل:2269 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:3370 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
کدشغل:5324 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/4/9
کد شغل:6205 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1399/4/21
کد شغل:6205 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل:6205 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/2/8
کد شغل:5142 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_پاسخگو تلفن | کاریابی | 1399/2/27
کد شغل:5214 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/11/30
کد شغل:4689 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:4689 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/3

 
 
#استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:3241 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید خانم | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:3241 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_پرسکار | کاریابی | 1398/11/16
کد شغل:3241 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:4531 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/23
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ آبدارچی | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ رنگ کارچوب | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:3699 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/11/23
کد شغل:7342 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 7342 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:8239 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/29
کد شغل:7854 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_مدیرامور مالی | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:7713 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_اپراتور | کاریابی | 1398/5/5
کد شغل:2287 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/4
کد شغل:7582 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1400/1/28
کدشغل:4065 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/4/11
کد شغل:2217 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_نیروی آهنگر یا سنگ زن | کاریابی | 1398/9/2
کد شغل:6103 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/1/22
کد شغل:3433 محدوده:هفت جوی زمینه فعالیت: چاپ
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/5
کد شغل:4723 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:4723 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ مهندس نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل:4723 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1400/5/9
کد شغل:4723 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_اپراتور برشکار cnc | کاریابی | 1398/2/17
کد شغل:4467 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام_راننده پایه یک | کاریابی | 1398/3/5
کد شغل:5656 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/8/14
کدشغل:5921 محدوده هفت جوی_شرکت تولید سیم های فلزی
 
 
#استخدام_نیروی اداری خانم(مسلط به حسابداری) | کاریابی | 1397/9/25
کدشغل: 5883 محدوده هفت جوی_شن و ماسه
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/3/20
کد شغل:1676 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر پرس کار _باسابقه (10 نفر) | کاریابی | 1396/9/18
کدشغل: 5874 محدوده هفت جوی_قطعات پرسی خودرو سابقه کار_حتما قطعات پرسی خودرو باشد اضافه کار اجباریست
 
 
#استخدام_بازرس کنترل کیفیت_آقا | کاریابی | 1396/9/18
کدشغل: 5874 محدوده هفت جوی_قطعات پرسی خودرو با 2 سال سابقه کار_حتما قطعات پرسی خودرو باشد
 
 
#استخدام_قالب بند ،قالب های فلزی (2 نفر) | کاریابی | 1396/9/18
کدشغل: 5874 محدوده هفت جوی_قطعات پرسی خودرو سابقه کار_حتما قطعات پرسی خودرو باشد اضافه کار اجباریست
 
 
#استخدام_تراشکار ماهر | کاریابی | 1396/7/22
کدشغل: 5869 محدوده هفت جوی_تراشکاری ماشین سازی
 
 
# استخدام_ منشی خانم | کاریابی | 1398/3/26
کد شغل:5859 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر فنی آشنا به تراش کاری و سوراخ کاری | کاریابی | 1397/10/24
کدشغل: 8492 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_فرزکار نیمه ماهر | کاریابی | 1397/7/18
کدشغل: 8492 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار _خانم | کاریابی | 1397/4/3
کد شغل:5778 هفت جوی_
 
 
#استخدام_کارگر ساده آشنابه تراشکاری یا قالبسازی | کاریابی | 1398/1/26
کد شغل"5760 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_آهنگر (فرزکار) | کاریابی | 1398/1/26
کد شغل:5760 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/2/11
کد شغل: 5732 انبارنفت-تراشکاری
 
 
#استخدام_کارگر ساده(4 نفر) | کاریابی | 1397/2/13
کد شغل: 5686 هفت جوی-شرکت آسفالت ریزی صبحانه+ناهار+بیمه حقوق وزارت کار
 
 
#استخدام_استاکار سنگ شکن | کاریابی | 1397/2/13
کد شغل: 5686 هفت جوی-شرکت آسفالت ریزی صبحانه+ناهار+بیمه حقوق بالاتر از وزارت کار
 
 
#استخدام_تابلوچی سنگ شکن | کاریابی | 1397/2/13
کد شغل: 5686 هفت جوی-شرکت آسفالت ریزی صبحانه+ناهار+بیمه حقوق بالاتر از وزارت کار
 
 
#استخدام_صندوق دار _خانم(برای قسمت باسکول) | کاریابی | 1397/2/13
کد شغل: 5686 هفت جوی-شرکت آسفالت ریزی صبحانه+ناهار+بیمه حقوق وزارت کار
 
 
#استخدام_آشپز خانم | کاریابی | 1397/2/13
کدشغل: 5686 محدوده هفت جوی_آشپزی برای 20 تا 40 نفر_پرسنل شرکت
 
 
#استخدام_راننده کامیون_کمپرسور(لی رانت) | کاریابی | 1397/2/13
کد شغل: 5686 هفت جوی-شرکت آسفالت ریزی صبحانه+ناهار+بیمه حقوق بالاتر از وزارت کار
 
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_نقاش_خودرو | کاریابی | 1395/11/16
کد شغل: 5614 هفت جوی- نمایندگی سایپا
 
 
#استخدام_مکانیک_خودرو | کاریابی | 1395/11/16
کد شغل: 5614 آشنا به کامپیوتر_هفت جوی- نمایندگی سایپا
 
 
#استخدام_اتوکد کار | کاریابی | 1395/10/19
کد شغل: 5605 تماس با آقای قلی زاده:09191668167
 
 
#استخدام _تراشکار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1397/10/8
کدشغل:5599 محدوده هفت جوی_قالب سازی
 
 
#استخدام_فرزکار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1397/3/27
کدشغل:5599 محدوده هفت جوی_قالب سازی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16
کدشغل:5599 محدوده هفت جوی_قالب سازی
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل:5589 محدوده: سیمین دشت
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل: 5589 هفت جوی- قالب سازی-سرویس دارد بیمه از روز اول-5شنبه ها تعطیل
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/12
کد شغل: 5589 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ام دی اف_کار | کاریابی | 1395/10/28
با سابقه کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1395/11/9
با سابقه-برقکار صنعتی کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_کارمنداداری_واحد تدارکات | کاریابی | 1396/4/14
با سابقه-مسلط به آفیس-لیسانس حسابداری یا مدیریت صنعتی و بازرگانی کدشغل: 5575 تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_مامورخریدآقا | کاریابی | 1396/3/21
کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام-پرسکار_آقا | کاریابی | 1395/10/20
کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام-ورق کار_آقا | کاریابی | 1395/10/20
کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام-نقطه جوش_آقا | کاریابی | 1395/10/6
کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام-مونتاژکار_آقا | کاریابی | 1395/10/6
مونتاژکار یخچال -دست به آچار-مسلط به برق(سیم کشی) کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_نقاش_پودری_آقا | کاریابی | 1395/12/9
نقاش کدشغل: 5575 محدوده ملارد(بلوار راغب)- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_نیروی_برق_صنعتی | کاریابی | 1395/11/10
مسلط به برق-با سابقه کدشغل: 5575 محدوده هفت جوی- تولید تجهیزات فروشگاهی ناهار دارد
 
 
#استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1396/4/18
مسلط به زبانهای برنامه نویس کدشغل: 5575 تولید تجهیزات فروشگاهی-هفت جوی ناهار دارد
 
 
#استخدام_میر_بازرگانی_آقا | کاریابی | 1396/4/18
با سابقه کار کدشغل: 5575 تولید تجهیزات فروشگاهی-هفت جوی ناهار دارد
 
 
#استخدام_مهندس_عمران | کاریابی | 1396/6/12
مسئول کنترل کیفیت کد شغل: 5569 محدوده هفت جوی- شرکت بتن هماهنگی برای مصاحبه انجام شود
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_منشی اداری خانم مسلط به کامپیوتر و امور اداری | کاریابی | 1397/8/9
کدشغل:5487 محدوده هفت جوی_صنایع چوبی
 
 
# استخدام_کمک برشکار | کاریابی | 1398/7/15
کد شغل:5487 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1395/9/7
شرکت آماده لذیذ الیت جهت انبار خود خود واقع در گرمدره البرز به همکاری کارگر انبار با حقوق مکفی + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + ناهار نیازمند است. تلفن تماس : ۱۳ و ۳۶۱۰۶۱۱۲ – ۰۲۶ (داخلی ۱۱۴ )
 
 
#استخدام_پرسکار آقا (تا حدودی آشنا به جوشکاری) | کاریابی | 1397/2/3
کدشغل: 5340 پرسکاری آهن آلات_محدوده هفت جوی سالم و غیر سیگاری تمام حق و حقوق طبق قانون کار پرداخت میشود.
 
 
# استخدام_کرشناس برنامه ریزی تولید | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:5298 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ اپراتور cnc | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:5298 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1398/1/21
کدشغل: 5298 محدوده هفت جوی_قطعه سازی
 
 
# استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1398/3/8
کد شغل:5298 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_قالب ساز ماتریس | کاریابی | 1397/7/24
کد شغل:5298 محدوده هفت جوی_قطعات خودرو
 
 
#استخدام_کوک حسابدار | کاریابی | 1399/6/19
کد شغل: 5292 ماشیه های صنعتی_هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگرساده (خط تولید) | کاریابی | 1400/1/28
کد شغل: 5292 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/6/18
کد شغل:5292 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام_ خدمات آقا | کاریابی | 1398/4/5
کد شغل:5292 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:5292 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام نیروی اداری | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:5292 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ نیروی کنترل کیفی | کاریابی | 1398/4/23
کد شغل:5292 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل: 5292 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_تراشکار و فرزکار منوال | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل:5292 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_جوشکار آرگون | کاریابی | 1397/10/24
کدشغل:5273 محدوده هفت جوی_ساخت تجهیزات صنایع دارویی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1397/9/24
کدشغل:5273 محدوده هفت جوی_ساخت تجهیزات صنایع دارویی
 
 
#استخدام_ برق کار صنعتی آشنا به PLC | کاریابی | 1397/7/24
کدشغل :9469 بیمه از روز اول-با سابقه کار قطعات خودرو-
 
 
#استخدام _انباردار | کاریابی | 1398/4/31
کد شغل9469 محدوده هفت جوی_قطعات خورو
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/10/21
کدشغل:9469 محدوده: هغت جوی
 
 
#استخدام_برقکار_صعتی | کاریابی | 1400/1/24
کد شغل:9469 پنج شنبه اضافه کاری-بیمه از روز اول-محدوده هفت جوی-تولید قطعات خودرو
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:9469 محدوده:هفت جوی زمینه فعالیت:صنعتی
 
 
 
#استخدام-اپراتور cncاشنا ب پاور میل | کاریابی | 1400/3/26
کد شغل: 9469 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1396/4/24
کدشغل:9433 صنایع چوب و کالای خواب-هفت جوی ناهار دارد-حقوق:700
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1396/4/24
کدشغل:9433 صنایع چوب و کالای خواب-باسابقه اضافه کار دارد-ناهار دارد
 
 
#استخدام_برشکار_ماهر | کاریابی | 1396/1/23
کدشغل:9433 صنایع چوب و کالای خواب-باسابقه اضافه کار دارد-ناهار دارد
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/9/25
کدشغل: 9408 هفت جوی _ماشین آلات صنعتی
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/1
کد شغل:4042 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:4042 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/17
کدشغل:4042 محدوده: هفت جوی
 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20
8الی 16/30-وزارت کار یا بیشتر-بیمه-صبحانه-حداکثر35
 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25
آقا یا خانم-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار ممکن-
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:9093 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/9/21
کد شغل:9093 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:9093 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارمند اداری آقا | کارفرما | 1400/1/15
کد شغل9093 محدوده :هفت جوی
 
 
#استخدام _تراش کار فلز کار | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:9093 مجدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/7
کد شغل: 9073 محدوده: هفت جوی
 
 
#اسخدام_ تراشکار | کاریابی | 1400/2/7
کد شغل: 9073 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1400/2/7
کد شغل: 9073 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:9073 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/4/1
کد شغل:9073 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار _خانم | کاریابی | 1397/2/29
کدشغل: 9063 هفت جوی_فروشگاه دو، سه روز در هفته حقوق 800 +بیمه
 
 
#استخدام_کارگر پرس کار | کارفرما | 1397/2/10
کدشغل: 9044 محدوده هفت جوی_اگزوز سازی
 
 
#استخدام_تراشکار (2 نفر) | کارفرما | 1397/1/30
کدشغل: 9028 محدوده هفت جوی_ساخت قطعات صنعتی ترجیحا دیپلم فنی داشته باشید
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1396/3/21
کد شغل: 9015 راننده وانت بدون ماشین با گواهینامه
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/9
کد شغل:8977 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/6
کد شغل:8977 محدوده: هفت جوی_فروشگاه ابزاریراق
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/4/17
کدشغل:8956 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/1/17
کد شغل:2200/7 محدوده:هفت جوی
 
 
سیم کش | کاریابی | 1395/3/3
با سابقه وتجربه- صنف کاری:برق کد:8908-زرین دشت
 
 
فلزکار | کاریابی | 1395/2/29
با سابقه وتجربه- صنف کاری:برق کد:8908-زرین دشت
 
 
#استخدام_کارشناس ارشد صنایع غذایی _خانم | کاریابی | 1396/11/24
کدشغل : 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_ مسلط به کامپیوتر-مسلط به زبان انگلیسی ساعت مصاحبه 7/30 صبح
 
 
#استخدام_راننده پایه دو | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل: 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_ ساعت مصاحبه 7/30 صبح حداقل مدرک تحصیلی دیپلم_حداکثر سن تا 35 سال
 
 
#استخدام_راننده_لیفتراک حداقل 3 سال سابقه | کاریابی | 1398/1/27
کدشغل : 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی ساعت مصاحبه 7/30 صبح
 
 
#استخدام_تکنسین یا کارشناس کامپیوتر سخت افزار_ـآقا | کاریابی | 1396/11/2
کدشغل:21 حداکثر 35سال-همه چیز توافقی شرکت دامداران_سه شیفت چرخشی
 
 
#استخدام_لیسانس صنایع_غذایی و شیمی(برای آزمایشگاه)_آقا | کاریابی | 1397/8/15
کدشغل : 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_حتما با سابقه اقا مسلط به کامپیوتر-شرایط شیفتی دوهفته شیفت صبح_دوهفته شیفت شب ساعت مصاحبه 7/30 صبح
 
 
#استخدام_مامور پخش | کاریابی | 1398/6/25
کد شغل: 21 شرکت لبنیات دامداران-هفت جوی برودت کار (تعمیر یخچال)
 
 
#استخدام_ مکانیک | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 21 ساعت مصاحبه 7/30 صبح حداقل مدرک تحصیلی دیپلم_حداکثر سن تا 35 سال
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/15
کدشغل : 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_
 
 
#استخدام_کارشناس صنایع غذایی | کاریابی | 1398/7/20
کدشغل : 21 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1400/8/9
کد شغل: 21 مسلط به نعمیر خودرو- شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_ ساعت مصاحبه 7/30 صبح حداقل مدرک تحصیلی دیپلم_حداکثر سن تا 35 سال
 
 
#استخدام_تعمیر کار ماشین سنگین | کاریابی | 1397/9/25
کد شغل: 21 شرکت لبنیات -هفت جوی-با سابقه
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید آقا | کاریابی | 1397/12/6
کدشغل:21 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_هیدرولیک_کار | کاریابی | 1396/3/25
کد شغل: 21 شرکت لبنیات دامداران-هفت جوی-با سابقه هیدرولیک کار( تعمیر کار لیفتراک) آدرس هفت جوی بلوار دامداران تلفن46893507-021
 
 
#استخدام_کارشناس انفورماتیک | کاریابی | 1400/8/9
کد شغل: 21 شرکت لبنیات دامداران-هفت جوی-با سابقه
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل: 21 شرکت معتبر مواد غذایی-هفت جوی_ ساعت مصاحبه 7/30 صبح حداقل مدرک تحصیلی دیپلم_حداکثر سن تا 35 سال
 
 
#استخدام_نرم افزار خانم | کاریابی | 1400/8/9
کدشغل:21 تمامی شرایط توافقی میباشد حداکثر32- شرکت لبنیات دامداران
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/28
کد شغل:8726 محدوده: هفت جوی
 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
رنگ کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
تراشکار | کاریابی | 1394/2/21
تراشکار آقا-وزارت کاری-8/30الی18-بیمه-حداکثر35 سال-کاربلد-
 
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1394/2/21
جوان-حداکثر30 -دارای مدرک-
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک(کارگر ساده) | کاریابی | 1400/2/11
کدشغل:8656 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_منشی اداری اشنابه کامپیوتر | کاریابی | 1399/2/20
کد شغل:8629 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ کارگر فنی اشنابه مونتاژ کاری | کاریابی | 1398/12/1
کد شغل:8629 محدوده: هفت جوی
 
 
تراشکار ماهر | کاریابی | 1394/2/19
تراشکار ماهر-7/30الی17-بیمه-حقوق توافقی(کمتر از وزارت کار نیست)-ناهار-سرویس-
 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19
راننده جرثقیل 5 تن-7/30الی17-بیمه-توافقی-زیر 35سال-
 
 
#استخدام_کارشناس فروش (داخل دفتر) | کاریابی | 1397/8/6
کد شغل: 8459 محدوده هفت جوی_تزئینات اتومبیل
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23
کد شغل:8380 محدوده:هفت جوی
 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22
گرایش بهره وری یا MBA - حداقل 5سال سابقه کار تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک- ناهار- اضافه کاری- سرویس- پنج شنبه تعطیل
 
 
# استخدام_تراشکار ماهر و نیمه ماهر | کاریابی | 1398/8/27
کد شغل:8346 محدوه:هفت جوی
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1398/4/24
کد شغل:8349 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حسابدار خانم_تسلط کامل به نرم افزار سپیدار | کاریابی | 1397/5/18
کدشغل: 8350 محدوده هفت جوی مجرد
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/31
کد شغل:8291 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_ نیروی تآسیسات | کاریابی | 1398/2/31
کد شغل:8291 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام_طراح صنعتی | کاریابی | 1398/2/22
کد شغل:8167 محدوده:هفت جوی
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کدشغل: 8167 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_اپراتور آقا | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل: 8167 محدوده هفت جوی_تولید عدسی عینک
 
 
# استخدام_تحصیلدار آقا/ با موتور سیکلت | کاریابی | 1398/9/30
کدشغل: 8167 محدوده هفت جوی_تولید عدسی عینک سرویس از سر اندیشه_شهریار
 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/8/8
کدشغل: 8167 محدوده هفت جوی_تولید عدسی عینک سرویس از سر اندیشه_شهریار
 
 
#استخدام_نیروی فنی (دست به آچار__اپراتور وایرکات(cnc)__آموزش هم دارد | کاریابی | 1398/2/28
کدشغل: 8169 محدوده: هفت جوی
 
 
وایر کات | کاریابی | 1394/9/17
8الی20-وزارت کاری+ حق فنی-بیمه-فوق یا فوق دیپلم-حداکثر30 سال-با سابقه-محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_نقاش_صنعتی | کاریابی | 1395/12/1
پیسوله کار-غیر پودری کد شغل: 5092 محدوده هفت جوی
 
 
#استخدام_نقشه_کش_صنعتی خانم | کاریابی | 1396/3/7
کد شغل: 5092 محدوده هفت جوی-قطعات خودرو-با سابقه هفت جوی خ درختی کوچه اول جنب ترانس برق -شرکت دنیز ماشین البرز//46800148
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1399/9/26
کدشغل: 8126 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1397/4/9
کد شغل: 8126 حراست برای روز محدوده هفت جوی-ساعت کار توافقی
 
 
#استخدام_خانم در قسمت باسکول و توزین | کاریابی | 1397/4/9
کدشغل: 8126 مصاحبه اندیشه فاز 2- شرکت عمرانی هفت جوی
 
 
# استخدام _کارگر فنی | کاریابی | 1397/12/12
کد شغل:8111 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/3/21
کد شغل:8111 محدوده: هفت جوی
 
 
# استخدام باسکول چی /آقا | کاریابی | 1397/10/30
کدشغل:256 محدوده:هفت جوی
 
 
# استخدام راننده لودر ( با گواهی نامه ویژه ) | کاریابی | 1397/11/14
کد شغل: 256 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/25
کدشغل: 256 محدوده: هفت جوی
 
 
#استخدام_نگهبان_آقا | کاریابی | 1397/2/2
کدشغل: 256 حقوق وزارت کاری-بیمه-حداکثر43 سال-اضافه کار-7الی19-دیپلم و سیکل-ناهار-محدوده هفت جوی(قطعات بتونی)
 
 
پادو کار ( وسط کار ) | کاریابی | 1393/9/16
حقوق وزارت کاری- 8الی17 - اضافه کاری - بیمه - با سابقه
 
 
سیم پیچی دینام های صنعتی | کاریابی | 1393/9/16
حقوق وزارت کاری - 8الی17 - اضافه کاری - بیمه