با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/10/19
کدشغل:4375 محدوده:گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد متاهل بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای گلگون
 
کد شغل: 55411   |   62 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/10/1
محدوده:گلگون کدشغل:2945
 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/9/29
کدشغل:3426 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/9/25
کدشغل:1148 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/25
کدشغل:1148 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/8/25
کدشغل:8364 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-کارمند اداری و فروش | کاریابی | 1400/8/4
کدشغل:7905 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/7/27
کدشغل:3467 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/7/21
کدشغل:2435 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نیروحراست | کاریابی | 1400/7/21
کدشغل:2435 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/7/11
کدشغل: 7331 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام-کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1400/5/13
کد شغل: 1492 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/5/13
کد شغل: 1492 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/22
کد شغل: 7889 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/7
کدشغل:3630 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگرفنی دست به اچار | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:7903 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:7903 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:7903 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1400/4/22
کدشغل:0220 محدوده:شهریار
 
 
#ستخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:0220 محدوده:گلگون
 
 
#ستخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1400/4/6
کدشغل:0220 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/5
کدشغل:3134 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/4/5
محدوده:گلگون کدشغل:5957
 
 
#استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1400/3/22
کد شغل:2030 محدوده:سعید آباد
 
 
#استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1400/3/22
کد شغل:2030 محدوده:سعید آباد
 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/2/29
کدشغل:3719 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/21
کد شغل: 6003 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_نیرو ادرای خانم | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_نیرو اشپزخانه وابدارچی | کاریابی | 1400/2/21
کدشغل:6458 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_نیروی بسته بندی اقا | کاریابی | 1400/2/20
کدشغل:9621 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل:5110 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر اشنا به برق | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 5110 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/2/19
کد شغل: 5110 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/2/2
کد شغل:9589 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_انبار داراقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل:0102 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_برش کار پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_استاد کار پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی پنجره المینیوم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:4564 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_نیرو کنترل پروژه و برنامه ریز | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل 3030 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_بسته بندی | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:4565 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6128 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_اپراتورتزریق دستگا پلاستیک | کاریابی | 1400/3/24
کدشغل:3220 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_مونتاژکاز | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:3220 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_کارمند ادراری | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:6091 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1399/7/30
کدشغل:6091 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارشناس بازرگانی | کاریابی | 1399/7/6
کدشغل:3115 محدوده: شهریار
 
 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:5049 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:3872 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/12
کد شغل:4125 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:2718 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/2/25
کد شغل:6071 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/21
کد شغل:6478 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/3
کد شغل:2462 محدوده:شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:8412 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/1/30
کد شغل:8412 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/28
کد شغل:1569 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ منشی اداری آشنابه حسابداری | کاریابی | 1398/9/23
کد شغل:8250 محدوده: شهریار_ گلگون
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/23
کد شغل:8250 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:8250 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_کارگر فنی_دست به آچار | کاریابی | 1398/9/26
کد شغل:8250 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1399/3/25
کد شغل:1192 محدوده: شهریار گلگون
 
 
# استخدام_کارمنداداری آشنابه فتوشاپ و امورتبلیغاتی | کاریابی | 1398/9/17
کد شغل:1192 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:3875 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/8/11
کد شغل:2173 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/7/30
کد شغل:3620 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم آشنابه امورحسابداری | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون زمینه فعالیت:صنایع صوتی تصویری
 
 
# استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1399/7/8
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
# استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1398/9/5
کد شغل:2097 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل:2097 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/7/16
کد شغل:3934 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ بسته بند | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:8264 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/9
کد شغل:9635 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:9631 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:9631 محدوه: گلگون
 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3
کد شغل:1562 محدوه: شهریار
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/13
کد شغل:6958 محدوده: شهریار-گلگون آسانسوری
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/10/30
کد شغل:3462 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/10/22
کد شغل:1745 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1398/4/19
کد شغل:1745 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/2/18
کد شغل:4596 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_چرخکار_ اتوکار | کاریابی | 1398/3/11
کد شغل:3801 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_حسابدار خانم/آقا | کاریابی | 1397/9/20
کدشغل: 5908 گلگون_
 
 
#استخدام_مدیر مالی | کارفرما | 1399/6/22
کدشغل: 5904 محدوده شهریار،گلگون تجهیزات آشپزخانه صنعتی
 
 
#استخدام_طراح مسلط به اتوکد _باسابقه | کاریابی | 1396/10/2
کدشغل: 5904 محدوده شهریار،گلگون تجهیزات آشپزخانه صنعتی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:5904 مجدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/2/10
کد شغل:5904 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار خانم_مسلط به نرم افزار هلو _با سابقه | کاریابی | 1397/7/4
کدشغل: 5903 محدوده شهریار_گلگون _چسب
 
 
#استخدام_سرپرست تولید و کنترل کیفی | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5879 محدوده گلگون_سرویس از شهریار+ناهار+بیمه حداقل دو سال سابقه کار_در زمینه قطعات خودرو
 
 
#استخدام_سرپرست انبار | کاریابی | 1396/8/9
کدشغل: 5879 محدوده گلگون_کار با نرم افزار انبار داری حداقل دو سال سابقه کار_در زمینه قطعات خودرو
 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/25
کدشغل: 5868 آزمایشگاه تست سیلندر CNG_محدوده گلگون رشته های مکانیک،صنایع،مدیریت
 
 
#استخدام_نیرو لیسانس صنایع یا شیمی | کارفرما | 1400/1/17
کدشغل :5868 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_نیرو لیسانس صنایع یا شیمی | کارفرما | 1400/1/17
کدشغل :5868 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_طراح و نقشه کش | کاریابی | 1396/7/15
کدشغل: 5854 مسلط به اتو کد و تساوی 3dmax محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_اپراتور cnc و سوراخکاری چوب | کاریابی | 1396/7/15
کدشغل: 5854 کابینت سازی محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_اپراتور پرس وکیوم | کاریابی | 1396/7/10
کدشغل: 5854 کابینت سازی محدوده گلگون 09192279563: تماس
 
 
#استخدام_منشی خانم_آشنا آفیس | کاریابی | 1397/10/20
کدشغل: 4321 محدوده گلگون_تصفیه آب صنعتی
 
 
#استخدام_نیروی آشنا به فایبر گلاس | کاریابی | 1396/4/28
کد شغل: 5797 گلگون-کارگاه کامپوزیت
 
 
#استخدام_نیروی_فنی_آقا | کاریابی | 1396/4/24
کد شغل: 5786 محل مصاحبه:جاده مخصوص کرج-شرکت نقاشی اتومبیل محل کار گلگون-آشنا به نقاشی اتومبیل کار فنی وارد باشد
 
 
#استخدام_تراشکار نیمه ماهر | کاریابی | 1397/10/29
کد شغل: 5780 گلگون-ماشین کاری و آهنگری-پنج شنبه ها تعطیل ولی اکثرا اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_کارگر اشنا ب اهنگری وو تراشکار | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل: 5780 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر جوشکار | کاریابی | 1400/3/1
کد شغل: 5780 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_ تراشکار ماهر | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل: 5779 گلگون-تولید قطعات ماشین کاری-ناهار دارد اضافه کار اجباری_پنج شنبه ها 8 تا 12
 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل: 5779 گلگون-تولید قطعات ماشین کاری-ناهار دارد-اضافه کار اجباری
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/29
کدشغل: 5779 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_اداری_خانم | کاریابی | 1396/12/12
کد شغل: 5748 گلگون- وارد کننده خودپرداز هزینه غذا داه میشود +بیمه +وزارت کار گاهی اضافه کار دارد
 
 
#استخدام_فرز کار | کاریابی | 1397/5/29
کدشغل: 5747 محدوده شهریار_گلگون_فطعه سازی
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1397/5/29
کدشغل: 5747 محدوده شهریار_گلگون_فطعه سازی
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/5/5
کد شغل:3898 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_کارکر انبار | کاریابی | 1399/5/20
کد شغل:3898 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_جوشکار_آرگون | کاریابی | 1396/2/26
جوشکارآرگون کد شغل: 5739
 
 
#استخدام_پرداخت_کار | کاریابی | 1396/2/26
کد شغل: 5739
 
 
# استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/4
کد شغل:2255 محدوده: اندیشه
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کارفرما | 1400/3/31
کدشغل:5729 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگرفنی | کارفرما | 1400/3/31
کدشغل:5729 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارمند فروش اقا | کارفرما | 1400/3/31
کدشغل:5729 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5729 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:5729 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_منشی_حسابدار | کاریابی | 1396/2/3
کد شغل: 5721 مسلط به آفیس- ثبت فاکتور-گلگون-تولید پوشاک
 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1395/10/7
آشنا به پرسکاری کد شغل: 5581 سرویس دارد-ناهار دارد
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:5579 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ نیروی مالی | کاریابی | 1398/6/28
کد شغل:5577 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_مدیریت بازرگانی | کاریابی | 1398/6/28
کدشغل: 5577 محدوده گلگون-آزمایشگاه فراورده های نفتی
 
 
#استخدام_نیروی حسابدار | کاریابی | 1398/6/11
کدشغل: 5577 محدوده گلگون-آزمایشگاه فراورده های نفتی ناهار دارد+بیمه+بیمه تکمیلی
 
 
#استخدام_نیروی_شیمی | کاریابی | 1399/3/26
کدشغل: 5577 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_مونتاژکارقالب | کاریابی | 1400/9/27
کد شغل: 5558 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1395/10/20
کد شغل: 5558 محدوده گلگون-مونتاژقطعات آلومینیوم
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1399/1/31
کد شغل:5558 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/14
کد شغل:5558 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/10/15
کد شغل: 8038 محدوده گلگون- تولید چراغ خودرو
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل: 8038 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_منشی خانم_مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/5/24
کدشغل: 5545 محدوده گلگون_بیمه بعد سه ماه
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک_خانم | کاریابی | 1397/3/13
کد شغل: 5495 محدوده گلگون- تولید لامپ های LED
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/2
کد شغل:6009 محدوده: شهریار گلگون
 
 
#استخدام_نیروی خدمات | کاریابی | 1399/3/25
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_کابینت_سازفلزی | کاریابی | 1396/6/13
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_ورق_کار | کاریابی | 1398/8/9
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1396/6/13
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون-با سابقه کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_صندوق دار خانم_همکاران سیستم/ مالی | کاریابی | 1397/7/15
کدشغل:5402 صنف کاری تولید تجهیزات آشپزخانه با سابقه -مسلط به آفیس و کامپیوتر_و روابط عمومی بالا _محدوده گلگون حداقل دو سال سابقه کار_سرویس
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/9
شرکت تولید لوازم آشپزخانه-گلگون-آشنا به جوش کدشغل:5402 ناهار دارد_ سرویس از شهریار و اندیشه محدوده گلگون-تولید لوازم آشپزخانه
 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1395/11/30
کد شغل:5358 شهریار تهیه غذا
 
 
#استخدام_نیروی_الکترونیک | کاریابی | 1396/3/6
فوق دیپلم الکترونیک-دیپلم هنرستان تماس باآقای کریمی: 09126601613
 
 
#استخدام_طراح_خانم | کاریابی | 1396/2/14
تماس با آقای توکلی: 09123648290 آشنا به اتوکد و3dمکس
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/6
کد شغل:4255 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_نیروی اداری | کاریابی | 1399/3/17
کد شغل:4255 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل 5236 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/11
کد شغل 5236 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/1/18
کد شغل:5236 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ کار | کاریابی | 1398/11/12

 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/12
کد شغل:5236 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کارفرما | 1400/1/29
کد شغل: 5236 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1397/2/10
کدشغل:5230 محدوده گلگون -صنف کاری لاستیک روابط عمومی بالا_تسلط کامل به word_excell _آفیس بیمه بعد سه ماه دوره آزمایشی
 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/2/16
کد شغل:9517 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کارفرما | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
#استخدام_مونتاژ کار کابینت _4 نفر _ماهر | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
#استخدام_نجار چوب _2 نفر | کاریابی | 1397/3/5
کدشغل: 9500 محدوده شهریار_گلگون _صنایع چوب پنج شنبه تا 13 همه چیز طبق قانون کار+بیمه از روز اول +ناهار
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/25
کد شغل:9465 محدوه: شهریار
 
 
#استخدام_نیروی حسابدار خانم_مسلط به نرم افزار هلو_1 سال سابقه | کاریابی | 1398/4/24
کدشغل: 9428 واحد تولیدی_شهرک صنعتی گلگون(شهریار) پنج شنبه ها تا 14
 
 
#استخدام_منشی مسلط بر کورل اتوکت خانم | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل :9428 محدوده:شهرک صنعتی گلگون
 
 
#استخدام_منشی طراح | کاریابی | 1400/1/15
کدشغل:9428 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:9428 محدوده گلگون
 
 
#استخدام_جوشکار برق _آرگون | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 محدوده شهریار_گلگون_سرخانه بیمه بعد دو سه ماه
 
 
#استخدام_ورق کار_آهنگر | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 محدوه شهریار_گلگون_سردخانه بیمه بعد دو _سه ماه آزمایشی
 
 
#استخدام_نقاش پیستوله کار | کاریابی | 1397/3/10
کدشغل: 9326 شهریار_گلگون _سردخانه بیمه بعد دو_سه ماه آزمایشی
 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20
8الی 16/30-وزارت کار یا بیشتر-بیمه-صبحانه-حداکثر35
 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25
آقا یا خانم-حقوق توافقی-بیمه-اضافه کار ممکن-
 
 
#استخدام_منشی_اداری | کاریابی | 1400/3/18
کد شغل: 9245 گلگون-ماشین سازی 65611247: تماس با سابقه-مسلط به کامپیوتر-لطفا واجدین شرایط مراجعه فرمایند
 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25
8الی17-وزارت کار-بیمه-اضافه کار اختیاری-5شنبه تعطیل
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/18
کد شغل:9245 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/8/9
کدشغل: 9241 شهرک صنعتی گلگون_ باسابقه در زمینه انبار_تولید_ثبت اسنادو مسلط به نرم افزار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/2/4
کدشغل: 9184 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_نیروی اداری آشنابه امورمالی | کاریابی | 1398/9/6
کد شغل:9184 محدوده: شهریار_ گلگون(صنایع چوبی)
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کدشغل:9131 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_نیروی اداری آقا_مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/10/25
کدشغل:9092 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_منشی اداری خانم(مسلط به امور حسابداری و ثبت انبار) | کاریابی | 1397/5/7
کدشغل: 9079 شهرگ صنعتی گلگون_دکوراسیون داخلی
 
 
#کارمند_کرل_کار خانم | کاریابی | 1396/2/20
شرکت معتبر تولیدی کد شغل:9055 حقوق طبق قانون کار+پورسانت شرکت تولید دربهای اتوماتیک-گلگون تماس با آقای دشتبانی:09128707956 ساعت تماس 9 الی 17
 
 
#کارمند_فروشنده_آقا | کاریابی | 1396/2/23
روابط عمومی بالا کد شغل:9055 حقوق طبق قانون کار+پورسانت شرکت تولید دربهای اتوماتیک-گلگون تماس با آقای دشتبانی:09128707956
 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1396/2/6
کد شغل: 9003 گلگون-شرکت تیسا صنعت
 
 
# استخدام_تراشکاری و فرزکاری | کاریابی | 1398/5/19
کد شغل:9003 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/17
کد:9003 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_ اپراتور CNC | کاریابی | 1398/9/24
کد شغل:9001 محدوده: شهریار-گلگون_قطعات خودرو
 
 
#استخدام_نیروی نیمه ماهر mdf | کاریابی | 1396/8/6
کدشغل: 8998 اضافه کاری-حداکثر25-صبحانه-8الی17-پنج شنبه ها تا12-پایان خدمت-محدوده گلگون
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:8950 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر فنی _آقا _مجرد_آشنا به جوشکاری و مونتاژ و پلیس کار | کاریابی | 1397/6/20
کدشغل: 1111/2 محدوه شهریار_گلگون تولید تجهیزات پزشکی
 
 
#استخدام_منشی اداری(مهندس صنایع_باسابقه) | کاریابی | 1397/2/10
کدشغل: 1111/2 محدوده گلگون _تسلط کامل به آفیس_(مهندس صنایع_باسابقه) تولید تجهیزات پزشکی پنج شنبه ها تعطیل می باشد.
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19
مجرد-ناهار-لیسانس-8الی 17-همه چیز توافقی-محدوده شهرک جعفریه
 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9
مجرد-8الی17-توافقی-با سابقه
 
 
# استخدام_منشی آشنا به کامپیوتر | کاریابی | 1398/1/25
کد شغل:7113 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_فرز کار cnc | کاریابی | 1397/10/15
کدشغل: 8807 گلگون_دیگ بخار
 
 
#استخدام_کارگر اقا | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:8786 محدوده:گلگون
 
 
راننده کارگرساده | کاریابی | 1400/9/16
کد شغل: 8017 محدوده گلگون-تولید چسب
 
 
راننده خاور | کاریابی | 1400/9/16
کد شغل: 8017 محدوده گلگون-تولید چسب
 
 
سرپرست جایگاه | کاریابی | 1394/3/6
سرپرست جایگاه-آشنا به امور حسابرسی و کارهای فنی-توانائی جسمی خوب-کاربلد-بازنشسته یا بازخرید-24/24 شیفتی-حقوق بالای یک میلیون-محدوده شهریار
 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28
دستیار مدیر پروژه -لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک و برق ومدیریت صنعتی-4سال سابقه-بیمه+ تکمیلی-حقوق توافقی-ناهار-8الی17-5شنبه تعطیل-تبحر در کاربرد نرم افزارهای تخصصی وتوانائی در زبان انگلیسی
 
 
برش کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
برش کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21
رنگ کار mdf آقا-8الی 17-بیمه بعد از 3ماه-حقوق توافقی-اضافه کاری-حداکثر 35 سال-ترجیحا مجرد-
 
 
#استخدام_لیسانس الکترونیک | کاریابی | 1398/3/7
کدشغل: 9416 مونتاژ برد های الکترونیکی- لحیم کاری باهویه گلگون-مدار های الکتریکی
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم/ آقا | کاریابی | 1398/3/7
کدشغل: 9416 مونتاژ برد های الکترونیکی- لحیم کاری باهویه گلگون-مدار های الکتریکی
 
 
#استخدام_کارگر ساذه | کاریابی | 1399/9/24
کد شغل:8639 محدوده: شهریار
 
 
فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید | کاریابی | 1394/2/5
توافقی-8الی17-بیمه-اضافه کار
 
 
آهنگر صنعتی | کاریابی | 1394/1/16
توافقی-8الی17-بیمه-اضافه کار
 
 
استاد کار | کاریابی | 1394/1/16
نجار مبلمان راحتی و استیل-بیمه از روز اول-حقوق توافقی-8اتی17-اضافه کار
 
 
لیسانس مکانیک | کاریابی | 1394/2/28
لیسانس مکانیک گرایش جامدات و سیالات-8الی17/30-بیمه-وزارت کاری-اضافه کار-سابقه کاردر ساخت مخازن تحت فشار پالایشگاهی
 
 
اپراتور دستگاه لیزر | کاریابی | 1393/12/3
حقوق800 هزارتومان-آشنا به اتوکد-ترجیحا دیپلم ریاضی
 
 
پرستار | کاریابی | 1393/11/7
3 روز در هفته - حقوق 350 تومان
 
 
تراشکار | کاریابی | 1393/10/21
حقوق توافقی - 8/30 الی 17 -اضافه کاری -بیمه - با سابقه - حداکثر35
 
 
آهنگر | کاریابی | 1393/10/21
حقوق توافقی - 8/30 الی 17 - اضافه کاری -بیمه - با سابقه - حداکثر 35 -
 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19
راننده جرثقیل 5 تن-7/30الی17-بیمه-توافقی-زیر 35سال-
 
 
#استخدام_ کمک انبار دارآقا | کاریابی | 1400/1/18
کدشغذ: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود کارت پایان خدمت پنج شنبه ها تا 13 - حداکثر 35- تر جیحا با سابقه _ترجیحا متاهل بیمه بعد دو هفته آزمایشی حتما با مدرک دیپلم و بالاتر_مرتب و آراسته آشنا به فاکتور خوانی و چیدمان
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/12/16
کدشغل: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود کارت پایان خدمت - حداکثر 35- با سابقه _ترجیحا متاهل_
 
 
#استخدام_نیروی دفتری آقا_لیسانس | کاریابی | 1397/2/2
کدشغل: 8511 اضافه کاری - بیمه- وزارت کاری - هزینه ایاب و ذهاب داده میشود _آشنا با نرم افزار همکاران کارت پایان خدمت پنج شنبه ها تا 13 - حداکثر 35- تر جیحا با سابقه _ترجیحا متاهل
 
 
#استخدام_نیروی دفتری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل 8511 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_کاگرساده | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:8511 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام _منشی _خانم | کاریابی | 1397/9/14
کدشغل: 7097 مسلط به کامپیوتر - ترجیحا مجرد - پنج شنبه ها نیمه وقت_حداقل دیپلم - حداکثر 35-
 
 
#استخدام_راننده (وانت مزدا) | کاریابی | 1397/4/4
کدشغل: 7097 محدوده گلگون_برای پخش _آشنایی به کل تهران پنج شنبه ها تا 13 بیمه بعد سه ماه
 
 
برش کار و مونتاژ کار | کارفرما | 1393/8/3

 
 
| کارفرما | 1393/8/4

 
 
#استخدام_پرسکار_نیمه_ماهر | کاریابی | 1395/11/25
آموزش هم دارد-تولید قطعات خودرو-گلگون کد شغل: 8394
 
 
#استخدام_راننده لیفتراک بدون سابقه و بدون گواهی نامه | کاریابی | 1397/6/7
کدشغل: 8396 محدوده گلگون_شرکت باربری اضافه کار اجباری
 
 
#استخدام _منشی تلفنی | کاریابی | 1397/6/7
کدشغل: 8396 محدوده گلگون_شرکت باربری اضافه کار اجباری
 
 
نیروی ماهر | کاریابی | 1393/7/5
با سابقه در نجاری و mdf - بیمه - اضافه کاری
 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22
گرایش بهره وری یا MBA - حداقل 5سال سابقه کار تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک- ناهار- اضافه کاری- سرویس- پنج شنبه تعطیل
 
 
تراشکار | کارفرما | 1394/3/17
تراشکار-دیپلم-7/30الی18-بیمه-اضافه کاری-وزارت کاری-حداکثر35-محدوده اسدآباد
 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/3/29
کد شغل:8306 محدوده:گلگون
 
 
# استخدام_ طراح قالب پلاستیکی | کاریابی | 1398/3/29
کد شغل:8306 محدوده: گلگون
 
 
# استخدام_حسابدار /خانم | کاریابی | 1397/10/24
کد شغل:8204 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_ کارگر ساده _آقا | کاریابی | 1397/2/8
کدشغل: 8149 شهریار_گلگون تولید تخته وایت برد
 
 
#استخدام_کارگر انبار( 2 نفر) | کاریابی | 1397/2/15
کد شغل: 8135 محدوده گلگون-آرایشی بهداشتی-اضافه کار هم دارد-سفته 30میلیونی گرفته می شود متاهل بدون فرزند_یا حداکثر 1 فرزند سواد خواندن حروف انگلیسی را داشته باشید کافی است بیمه بعد سه ماه انجام میشود
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/2/12
کد شغل: 8135 محدوده: گلگون
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/7/4
کد شغل: 8120 فروشگاه-گلگون حتما دیپلم و بالاتر_روابط عمومی بالا ترجیحا مجرد_حداکثر سن تا 33 سال
 
 
#استخدام_کارمند فروش خانم | کاریابی | 1398/9/13
کد شغل: 8120 محدوده: شهریار_گلگون
 
 
تزریق کار ماهر ونیمه ماهر | کاریابی | 1393/5/1
سرویس ندارد - حداکثر 40 - توافقی
 
 
#استخدام_نیروی انباردار | کاریابی | 1399/2/20
کدشغل: 3059 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام _تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/1/29
کدشغل: 3059 محدوده گلگون- شرکت تولید قطعات خودرو سابقه انبارداری مهم نیست فقط مسلط به کامپیوتر باشد_کار یدی هم دارد_سرویس از شهریار
 
 
#استخدام_نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 سرویس از شهریار-محدوده گلگون-قطعات خودرو اول جاده شهریار نرسیده به سعید آباد
 
 
#استخدام_نیروی اداری _خانم | کاریابی | 1396/11/12
کدشغل: 3059 محدوده شهریار(گلگون)سرویس از شهریار مسلط به word _excell
 
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کاریابی | 1396/7/2
کد شغل:3059 سرویس از شهریار زیر گذر قائم محدوده گلگون- شرکت تولید قطعات خودرو
 
 
#استخدام_بسته_بند آقا | کاریابی | 1396/1/26
کد شغل: 3059 سرویس از شهریار-محدوده گلگون-قطعات خودرو
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 محدوده:گلگون
 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/29
کد شغل: 3059 محدوده:گلگون