با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_اپراتور خط تولید آقا | کاریابی | 1401/8/30
کدشغل:6437 محدوده:جاده مخصوص{بیمه سرویس نهار}
 
فرنیا آذین پارس
تولید قطعات خودرو
تلفن تماس: 37891216   021
همراه: 9120000000
آدرس: کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج بلوارکرمان خودرو خ56 تقاطع 56 و آبان اول شرکت فرنیاآذین پارس 02137891216
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای جاده مخصوص
 
کد شغل: 55513   |   110 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/7/23

 
 
#استخدام_خدمات خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/15

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/8/24

 
 
#استخدام-راننده تشریفاتی | کاریابی | 1401/8/26

 
 
#استخدام -خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/7

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1401/8/29

 
 
 
#استخدام_تکنسین الکترونیک | کاریابی | 1401/6/28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_وسطکار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_انباردار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_جوشکارco2 آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/7/30

 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1401/6/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/6/15

 
 
 
#استخدام _کارشناس فروش | کاریابی | 1401/5/31

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/7/18

 
 
 
#استخدام_انبار دار آقا | کاریابی | 1401/5/18

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/8

 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/2/5

 
 
 
#استخدام_جوشکارco2 آقا | کاریابی | 1401/8/28

 
 
#استخدام_اپراتور آقا | کاریابی | 1401/8/28

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_تاسیسات | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_نیروی فروش | کاریابی | 1401/1/16

 
 
#استخدام_نیرومونتاژکار | کاریابی | 1400/12/21

 
 
 
 
#استخدا_خیاط | کاریابی | 1401/6/27

 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/11/17

 
 
#استخدام_کارگرخدمات | کاریابی | 1401/1/22

 
 
#استخدام_وسط کار آقا | کاریابی | 1400/11/13

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/11/2

 
 
#استخدام:راننده | کاریابی | 1400/10/29

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1400/10/21

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/9/24

 
 
#استخدام_سنگزن اسکلت | کاریابی | 1400/9/24

 
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/9/16

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1401/4/4

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/7/19

 
 
#استخدام_اپراتور تولید | کارفرما | 1401/2/26

 
 
#استخدام-بسته بند | کاریابی | 1400/7/14

 
 
#استخدام_نیروحراست | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_نیروپذیرشگر | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_نیرواداری اقا | کاریابی | 1400/10/1

 
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_راننده پخش | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/6/29

 
 
 
 
#استخدام_نیروراننده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_فتوشاپ کار | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام-جوشکار برق و co2 | کاریابی | 1401/5/2

 
 
#استخدام-بازرس کیفیت | کاریابی | 1401/5/2

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_کرگرانبار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_راننده نیسان | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/6/22

 
 
3استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/6/20

 
 
#استخدام_اپراتورتولید | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_کارشناس آی تی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_اپراتور پرس دایکست | کاریابی | 1400/6/16

 
 
 
#استخدام_وسط کار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام-رنگرزی | کارفرما | 1400/6/10

 
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام_مونتازژکار آقا | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام-اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/4/21

 
 
 
#استخدام-کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام_نیرو کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/8

 
 
#استخدام-نیروی مالی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-اداری | کاریابی | 1400/3/29

 
 
 
#استخدام-بازرس کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-کارشناس شیمی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی تاسیسات | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی برقکار | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی جوشکار | کاریابی | 1400/3/29

 
 
 
#استخدام-نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-حراست | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام_حسابدار | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_پذیرش خودرو | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_کارشناس فنی | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_مکانیک | کارفرما | 1400/3/26

 
 
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام-کارگرانبار | کاریابی | 1400/3/11

 
 
#استخدام_ اشپز | کاریابی | 1400/3/10

 
 
#استخدام- نگهبان | کاریابی | 1400/3/10

 
 
 
#استخدام:اپراتور تولید | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_اپراتورمونتاژ | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/10/28

 
 
#استخدام:مونتاژکار | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام:ارگون کار | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام_کارگزساده | کاریابی | 1400/2/21

 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/19

 
 
#استخدام_نیرو ساده اقا | کاریابی | 1400/2/18

 
 
#استخدام_کارگرساه | کاریابی | 1400/2/18

 
 
#استخدام_آبدارچی آقا | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام-تضمین کیفیت | کاریابی | 1400/4/16

 
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/8/16

 
 
 
#استخدام_کارگرخط فنی | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/31

 
 
#استخدام_واحد تولید | کاریابی | 1400/1/31

 
 
#استخدام-کارگرانبار | کاریابی | 1400/7/1

 
 
#استخدام-فرزکار تراشکار | کاریابی | 1400/5/16

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/25

 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/1/23

 
 
#استخدام_وسط کار اقا | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام_نیرو اپراتور | کاریابی | 1400/9/7

 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام _خدمات | کاریابی | 1400/9/7

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/1/19

 
 
 
 
 
#استخدام_تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/1/22

 
 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/1/21

 
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/12/20

 
 
#استخدام_واحد برنامه ریزی | کاریابی | 1400/1/22

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/28

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/11/28

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/11/4

 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/4

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/10

 
 
#استخدام_حسابدار/فتوشاپ کار | کاریابی | 1399/10/10

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/21

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/21

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/8

 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/6/4

 
 
#استخدا م_وزیتور آقا/خانم | کاریابی | 1401/4/15

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/28

 
 
#استخدام_کارگر ساده بسته بند | کاریابی | 1400/3/31

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/13

 
 
#استخدام_مددیار | کاریابی | 1399/9/6

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/5/8

 
 
 
 
#استخدام_نیروی الکترونیک | کاریابی | 1401/4/25

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1401/6/9

 
 
 
#استخدام_کارشناس آیتی | کاریابی | 1401/4/25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/9/1

 
 
#استخدام_پزشک طب کار | کاریابی | 1401/6/21

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده خط تولید | کاریابی | 1401/7/25

 
 
#استخدام_جوشکارآرگون وبرقco2 | کاریابی | 1401/7/18

 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/10/14

 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/12/10

 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/1/14

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/27

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/26

 
 
# استخدام_ نیروی شیمی | کاریابی | 1398/9/10

 
 
# استخدام_ کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/15

 
 
# استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1399/2/15

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/28

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/10/3

 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/7/2

 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/7/20

 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/10

 
 
# استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/12/1

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1399/3/7

 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1399/3/7

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/4

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/1/25

 
 
#استخدام_کمک انبار | کاریابی | 1398/8/19

 
 
# استخدام_ منشی اداری | کاریابی | 1398/6/12

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/3

 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1399/6/23

 
 
# استخدام_برنامه نویس | کاریابی | 1398/6/31

 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/5/13

 
 
# استخدام_ مدیر فروش | کاریابی | 1398/4/31

 
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/25

 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/2/17

 
 
# استخدام_نگه دار | کاریابی | 1398/2/12

 
 
مالی | کارفرما | 1398/2/7

 
 
# استخدام_ مونتاژکار | کاریابی | 1398/1/20

 
 
# استخدام_ خط تولید آقا | کاریابی | 1398/1/20

 
 
# استخدام_ نیروی اداری | کاریابی | 1398/1/21

 
 
# استخدام_بنا | کاریابی | 1399/5/11

 
 
 
#استخدام_آشپزو نظافتچی | کاریابی | 1398/1/17

 
 
 
#استخدام_نیروی آقا_خط تولید | کاریابی | 1399/6/31

 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/10

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/5/13

 
 
 
# استخدام_ حسابدار خانم | کاریابی | 1398/1/24

 
 
#استخدام_دندانپزشک | کاریابی | 1396/5/31

 
 
#استخدام_پزشک_تغزیه | کاریابی | 1396/5/31

 
 
#استخدام_پزشک_داروخانه | کاریابی | 1396/5/31

 
 
#استخدام_پزشک_آزمایشگاه | کاریابی | 1396/5/31

 
 
#استخدام_پزشک_عمومی | کاریابی | 1396/5/31

 
 
#استخدام_مونتاژ خانم | کاریابی | 1399/2/23

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1401/6/22

 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/23

 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/2/29

 
 
#استخدام-فنی | کاریابی | 1400/5/11