با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_اپراتور تراشکار آقا{cncکار} | کاریابی | 1401/4/14
کدشغل:7927 محدوده:شهرک صنعتی گلگون
 
متریک

تلفن تماس: 4473126   0912
همراه: 9124647927
آدرس: شهرک صنعتی گلگون خ 6 شمالی پلاک 4
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت , گلگون
 
کد شغل: 58702   |   170 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/7/4

 
 
 
#استخدام_منشی | کارفرما | 1401/6/30

 
 
 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1401/6/20

 
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1401/6/17

 
 
 
#استخدام_رنگ پاش | کاریابی | 1401/6/2

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/5/23

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/6/3

 
 
#استخدام_انباردار خانم/آقا | کاریابی | 1401/6/3

 
 
#استخدام-اتو کدکارآقا | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-خانم coکار | کاریابی | 1401/5/11

 
 
#استخدام-کارگر ساده{دوشیفت } | کاریابی | 1401/6/19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکارco2/برق/آرگون | کاریابی | 1401/5/1

 
 
 
 
 
#استخدام _کارگر انبار آقا | کاریابی | 1401/4/14

 
 
 
 
#استخدام_جوشکار co2-برق- | کاریابی | 1401/4/11

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1401/6/14

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده خانم /آقا | کاریابی | 1401/5/29

 
 
 
4574 | کاریابی | 1401/4/6

 
 
 
#استخدام_آشپزخانه | کاریابی | 1401/3/12

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/3/11

 
 
#استخدام_حسابدارخانم | کاریابی | 1401/3/7

 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1401/3/7

 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1401/3/1

 
 
#استخدام_اپراتورCNC | کاریابی | 1401/2/27

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/2/24

 
 
 
#استخدام_راننده پایه 2 | کاریابی | 1401/2/18

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1401/2/18

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/17

 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_کارشناس تاسیسات | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/1/28

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/1/28

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1401/1/1

 
 
#استخدام_نیروساده | کاریابی | 1400/11/30

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/11/11

 
 
#استخدام_فنی(دست به آچار) | کاریابی | 1400/11/11

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_cncکار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_نیرو اداری | کاریابی | 1400/10/18

 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/10/18

 
 
استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_نیروی مراقب | کاریابی | 1400/10/6

 
 
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#ستخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#ستخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/30

 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/9/29

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/9/25

 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/25

 
 
#استخدام-نگهبانی | کاریابی | 1400/10/4

 
 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1401/5/10

 
 
#استخدام_بسته بند اقا | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1400/9/15

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10

 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/8/25

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام: حسابدار | کاریابی | 1400/9/1

 
 
 
#استخدام-سرپرست انبار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
 
#استخدام-اپراتور cnc | کاریابی | 1400/9/9

 
 
#استخدام-تراشکار/جوشکار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-راننده نیسان | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/8/3

 
 
#استخدام-آبدارچی و خدمات | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام_خط تولید اقا | کاریابی | 1400/7/28

 
 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/7/28

 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/7/27

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_نیرو فروش | کاریابی | 1400/7/25

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/25

 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام_نیروحراست | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام_نیرو فنی اقا | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/7/17

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/7/11

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام_نیرو خط تولید آقا | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/3

 
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1400/6/22