با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_اداری مسلط به کامپیوتریکسال سابقه کاری مرتبط | کاریابی | 1402/6/27
گدشغل:10082 محدوده:اندیشه فاز 1
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00     پنجشنبه ها تعطیل
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , کاردانی , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهرک اندیشه
 
کد شغل: 60119   |   170 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_اداری(خانم) | کاریابی | 1402/6/29

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/21

 
 
#استخدام_خدمات بازنشسته | کاریابی | 1402/6/18

 
 
#استخدام_خدمات نظافتی{آقا} | کاریابی | 1402/6/18

 
 
#استخدام_کارمند فروش(خانم) | کاریابی | 1402/6/18

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/5/31

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1402/5/19

 
 
#استخدام_کمک انباردار{آقا} | کاریابی | 1402/5/25

 
 
#استخدام_خدمات.خانم.باسابقه | کاریابی | 1402/5/31

 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/10

 
 
#استخدام_کمک پرستار(خانم) | کاریابی | 1402/5/10

 
 
#استخدام_بنا(آقا) | کاریابی | 1402/5/10

 
 
 
 
#استخدام_حیاط(آقا) | کارفرما | 1402/3/7

 
 
#استخدام_اداری(مسلط به آفیس) | کاریابی | 1402/2/18

 
 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/2/17

 
 
#استخداام_آشپز | کاریابی | 1402/2/11

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/28

 
 
 
 
 
#استخدام_حسابدار(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
 
 
 
#استخدام_ویزیتور پخش(آقا) | کاریابی | 1401/11/8

 
 
 
 
 
#استخدام_پرستارکودک | کاریابی | 1401/10/18

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_بازاریاب دورکار | کاریابی | 1401/10/11

 
 
#استخدام_بازاریاب حضوری | کاریابی | 1401/10/11

 
 
 
#استخدام_راننده پایه 2و3 | کاریابی | 1402/1/26

 
 
 
#استخدام_ منشی {پاسخگو تلفن } | کاریابی | 1401/10/5

 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1401/9/26

 
 
 
#استخدام_مترجم زبان انگلیسی | کاریابی | 1401/11/25

 
 
 
#استخدام_مشاور املاکی | کاریابی | 1401/9/21

 
 
 
#استخدام_کال سنتر | کاریابی | 1402/2/9

 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1402/2/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/1

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_چرخکار | کاریابی | 1401/8/21

 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استحدام_اداری خانم | کاریابی | 1401/8/11

 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1401/8/10

 
 
 
#استخدتم_نکهبان | کارفرما | 1401/11/25

 
 
 
#استخدام_ویزیتورتلفی خانم | کاریابی | 1401/8/4

 
 
#استخدام_اداری/خانم | کاریابی | 1401/8/24

 
 
 
#استخدام-نیرو پاسخگو تلفن | کاریابی | 1401/8/14

 
 
 
#استخدام_بازاریاب(آقاخانم) | کاریابی | 1402/3/21

 
 
#استخدام_خدماتی_نظافتی | کاریابی | 1402/3/21

 
 
 
#استخدام _ خدمات (خانم/آقا) | کاریابی | 1402/2/27

 
 
#استخدام_راننذه | کاریابی | 1401/6/8

 
 
#استخدام_راننذه | کاریابی | 1401/6/8

 
 
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1401/6/6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1401/5/3

 
 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1401/5/9

 
 
 
 
#اسثخدام_منشی مشاور | کارفرما | 1401/4/29

 
 
 
#استخدام_حسابدارخانم | کاریابی | 1401/4/21

 
 
# استخدام_ پرستار کودک | کاریابی | 1401/4/20

 
 
#استخدام _ منشی | کاریابی | 1401/7/10

 
 
#استخدام_سری تراش | کاریابی | 1401/7/10

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/4/18

 
 
 
 
#استخدام_فروشنده خانم | کاریابی | 1401/4/15

 
 
 
 
 
#استخدام_فتو شاپکارحرفه ای | کاریابی | 1401/11/18

 
 
 
 
#استخدام_پرسکار(دو سال سابقه) | کاریابی | 1401/10/27

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
 
#استخدام_نیرواداری خانم | کاریابی | 1401/4/1

 
 
#استخدام_وزیتور | کاریابی | 1401/3/29

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/3/24

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1401/4/14

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1401/2/19

 
 
#استخدام_آمارگیر | کاریابی | 1401/2/19

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1401/2/10

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_نیرواداری-خانم | کاریابی | 1402/1/27

 
 
#استخدام_نیرو کارگرساده | کاریابی | 1400/12/7

 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1401/1/1

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/12/1

 
 
#استخدام_وزیتور | کاریابی | 1400/11/10

 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/11/9

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/10/25

 
 
#استخدام_صندوقدار | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#استخدام_فروشنده اغذیه فروشی | کاریابی | 1401/11/27

 
 
#استخدام_نیرو تایپیست قوی | کاریابی | 1400/11/4

 
 
#استخدام_حسابدارخانم | کاریابی | 1400/11/5

 
 
#استخدام_مترجم زبان انگلیسی | کاریابی | 1400/11/4

 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم | کاریابی | 1401/1/21

 
 
#استخدام_نگهبان و باغبان | کاریابی | 1400/10/26

 
 
#استخدام_مدیرفروش | کاریابی | 1400/10/22

 
 
#استخدام_کارشناس فروش | کاریابی | 1400/10/22

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/10/13

 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم | کاریابی | 1400/10/7

 
 
#استخدام_بازاریاب حضوری آقا | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_مهندس کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/9/22

 
 
#استخدام_نیرو خانم | کاریابی | 1400/8/22

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/8/20

 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/8/10

 
 
#استخدام-حسابدار | کارفرما | 1400/8/1

 
 
#استخدام_نیرو فروش تلفنی | کاریابی | 1400/7/28

 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/8/9

 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/7/4

 
 
#استخدام-مدیر فرو | کاریابی | 1400/6/30

 
 
#استخدام-مربی | کاریابی | 1400/6/29

 
 
 
#استخدام_بازاریاب خانم /آقا | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_کارگرمغازه | کاریابی | 1400/6/20

 
 
 
 
 
#استخدام_نیروی خانم | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_کارگرساده برق | کاریابی | 1400/6/7

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/6/13

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/6/4

 
 
 
#استخدام-اتوکد | کاریابی | 1400/5/23

 
 
#استخدام-خدامات | کاریابی | 1400/5/18

 
 
#