با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/28
کدشغل:0059 محدوده:دفتر مرکزی زعفرانیه..محل کار گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 11:00     تا   23:00     برطبق ساعات رستورانی
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای تهران , گلگون
 
کد شغل: 64493   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/4

 
 
#استخدام_کتترل کیفی (آقا) | کاریابی | 1402/8/23

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/20

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/16

 
 
#استخدام_آبدارچی(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/8/16

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/22

 
 
 
 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/7/16

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1402/7/30

 
 
#استخدام_خدماتی (آقا) | کاریابی | 1402/6/26

 
 
#استخدم_حسابدار(خانم/آقا) | کارفرما | 1402/6/21

 
 
#ستخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1402/6/18

 
 
#استخدام_موزع | کاریابی | 1402/6/18

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/8/16

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/7

 
 
 
#استخدام_فرزکار( ماهر) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1402/5/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/12

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/22

 
 
#استخدام_مونتاژکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/9

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_ویزیتور مویرگی | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
#استخدام_کارشناس تجهیز(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
 
#استخدام_اشپز {آقا.باسابقه} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_فایبر گلس کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_پلی استر کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/12

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
#استخدام_زیزکارچی چوب{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده اقا | کاریابی | 1402/1/19

 
 
 
 
#استخدام_پیک موتوری{آقا} | کاریابی | 1401/12/27

 
 
#استخدام_صندوقدار{آقا} | کاریابی | 1401/12/27

 
 
#استخدام_قصاب{آقا} | کاریابی | 1401/12/27

 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1402/5/19

 
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/12/9

 
 
 
#استخدام-کارگرساده خانم/آقا | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#لستخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
 
#استخدام_خدمات نظافتی{آقا} | کاریابی | 1401/11/16

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/16

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/12/9

 
 
#استخدام_اپراتورخدمات{آقا} | کاریابی | 1402/8/14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_حراست {باسابقه} | کاریابی | 1402/5/16

 
 
 
#استخدام_راننده پایه2 | کاریابی | 1401/9/21

 
 
#استخدام_موزع | کاریابی | 1401/9/21

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1401/9/21

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/9/9

 
 
 
 
 
 
#استخدام_انبار دار {اپراتور } | کاریابی | 1401/8/24

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/23

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/22

 
 
 
 
 
 
 
#استخئام_خدمات | کارفرما | 1401/7/10

 
 
 
 
#استخدام_قالبساز(برشکار) | کاریابی | 1402/5/17

 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1402/5/17

 
 
#استخدام_آشپزاقا | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
#استخدام_منشی | کارفرما | 1401/6/30

 
 
 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1402/4/3

 
 
 
#استخدام_نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1401/6/16