با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_جوشکارcO2 | کاریابی | 1402/3/28
کدشغل:4082 محدوده:صفادشت(نهر سرویس از محمدشهر ملارد+نهار+حق فنی+10 روز آزمایشی با حقوق روز مزدی)
 
 
تمام وقت روزانه - مرد بیمه ایاب و ذهاب غذا
 
ساعت کار : از 07:30     تا   19:30     2 ساعت اضافه کاری اجباری است
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 64875   |   109 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
 
 
#استخدام_آبدارچی(آقا) | کاریابی | 1402/9/4

 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1402/9/4

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/1

 
 
#استخدام_حسابدار(آقا) | کاریابی | 1402/9/6

 
 
#استخدام_حسابدار(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/7/12

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/5

 
 
 
#استخدام_حسابدار(خانم) | کاریابی | 1402/7/9

 
 
 
 
# استخدام_ حراست(آقا) | کاریابی | 1402/6/8

 
 
 
#استخدام_خیاط(خانم.آقا) | کاریابی | 1402/6/5

 
 
 
#استخدام_تراشکار(باسابقه) | کاریابی | 1402/5/17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_نظافتچی(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
#استخدام_جوشکارCO2(باسابقه) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/30

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
 
 
#استخدام_حراست(40 الی 50 سال) | کاریابی | 1402/3/20

 
 
#استخدام_وسط کار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_اتوکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_بسته بند(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
#استخدام_چرخکار_صنعتی(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
 
#استخدام_کارکر ساده | کاریابی | 1402/3/23

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/7

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت(خانم) | کاریابی | 1402/3/7

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/6

 
 
#استخدام _کمک انباردار | کاریابی | 1402/1/17

 
 
 
 
#استحخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/1/17

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
#استخدام_خدمات نظافتچی{آقا} | کاریابی | 1401/11/18

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/1/19

 
 
#اسنتدام_خدماتی آبدارچی | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
 
 
 
 
 
#ایتخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1401/10/13

 
 
 
#استخدام_انباردار(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_خدمات آقا(باسابقه) | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک آقا | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/23

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/11/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
 
#استخدام_حراست {بازنشسته} | کاریابی | 1401/8/21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام _کمک حسابدار خانم | کاریابی | 1401/7/25

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/10

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر انبار آقا | کاریابی | 1402/6/21

 
 
 
#استخدام_رنگ کارپودری اقا | کاریابی | 1401/7/25

 
 
#استخدام_آشپز خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/9

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1401/7/20

 
 
 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/7/4

 
</