با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/30
کدشغل:4087 محدوده:صفادشت{صبحانه+نهار+سرویس از چهارراه ملاردومحمد شهر}
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه
 
ساعت کار : از 07:00     تا   15:30     +تا 18 اضافه کارند.
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 64880   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/1/28

 
 
#استخدام_کارگر ساده(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
#استخدام_خدمات آبدارچی(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
#استخدام_سرپرست مونتاژ(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
#استخدام_مونتاژکار(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
#استخدام_تراشکار(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
#استخدام_فرزکار(آقا) | کاریابی | 1403/1/18

 
 
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک (آقا) | کاریابی | 1402/10/17

 
 
 
#استخدام_مهندس برق(آقا) | کاریابی | 1402/10/17

 
 
#استخدام_جوشکاربرق،آرگون،co2 | کاریابی | 1402/10/17

 
 
#استخدام_فنیکار(دست به آچار) | کاریابی | 1402/10/17

 
 
#استخدام_مونتاژکارصنعتی | کاریابی | 1402/10/17

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/11

 
 
 
 
 
#استخدام_آبدارچی(آقا) | کاریابی | 1402/9/4

 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1402/9/4

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/1

 
 
#استخدام_کمک حسابدار(آقا) | کاریابی | 1403/1/14

 
 
 
#استخدام_حسابدار(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/7/12

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/11/16

 
 
 
#استخدام_حسابدار(خانم) | کاریابی | 1402/7/9

 
 
 
 
# استخدام_ حراست(آقا) | کاریابی | 1402/6/8

 
 
 
#استخدام_خیاط(خانم.آقا) | کاریابی | 1402/6/5

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_نظافتچی(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
#استخدام_جوشکارCO2(باسابقه) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
 
#استخدام_جوشکارcO2 | کاریابی | 1402/3/28

 
 
 
#استخدام_حراست(40 الی 50 سال) | کاریابی | 1402/3/20

 
 
#استخدام_وسط کار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_اتوکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_بسته بند(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
#استخدام_چرخکار_صنعتی(آقا) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
 
 
#استخدام_کارکر ساده | کاریابی | 1402/3/23

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/7

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت(خانم) | کاریابی | 1402/3/7

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/11

 
 
#استخدام _کمک انباردار | کاریابی | 1402/1/17

 
 
 
 
#استحخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/1/17

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/4/15

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
#استخدام_خدمات نظافتچی{آقا} | کاریابی | 1401/11/18

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/1/19