با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_سرایدار(آقا) | کاریابی | 1402/6/22
کدشعل:4139 محدوده:ملارد{مجرد.ک:الرزامی نیست.ت:محدودیت ندارد...سرویس از اندیشه تاگلگون }
 
 
تمام وقت روزانه - مرد مجرد بیمه ایاب و ذهاب
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع ابتدایی , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای ملارد
 
کد شغل: 65108   |   170 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/4

 
 
#استخدام_جوشکارco2{آقا} | کاریابی | 1402/6/4

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/31

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/29

 
 
#استخدام_منشی اداری(خانم) | کاریابی | 1402/5/15

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_فرزکار (سنگ کار) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/10

 
 
#استخدام_کارشناس فروش(خانم) | کاریابی | 1402/3/8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_حراست (دوشیفت) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/2/19

 
 
 
#استخدام_فایبر گلس کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_پلی استر کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/6/18

 
 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/6/5

 
 
 
#استخدام_فروشنده خانم | کاریابی | 1402/1/30

 
 
#استخدام_کارگرساده اقا | کاریابی | 1402/6/19

 
 
#استخدتم_فایبرگلس کار {ماهر } | کاریابی | 1401/11/25

 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکاربرق/co2 | کاریابی | 1402/6/5

 
 
#استخدام_مونتاژکارMDf | کاریابی | 1401/9/22

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/10/17

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
#استخدام:کارگر خط تولید | کاریابی | 1402/3/22

 
 
#استخدام:جوشکار برق وco2 | کاریابی | 1401/8/30

 
 
#استخدام_مکانیک ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_مکانیک نیمه ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_وردست مکانیک | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_جلو بندی ساز ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
 
#استخدام_وردست جلو بندی ساز | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_برقکار ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_برقکار نیمه ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_وردست برقکار | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_هیدرولیک کار | کاریابی | 1401/8/8

 
 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1401/8/16

 
 
 
 
#استخدام_راننده پایه 1و2 | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_کارگرفنی اقا | کاریابی | 1401/7/30

 
 
 
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1401/8/15

 
 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1401/8/15

 
 
 
#استخدام_آشپزماهر | کاریابی | 1401/9/9

 
 
#استخداام_کمک انباردار | کاریابی | 1401/9/9

 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/5/24

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/12

 
 
 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1401/3/22

 
 
#استخدام_نیرومامورخرید | کاریابی | 1401/3/26

 
 
#استخدام_نیروتراشکار | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/2/26

 
 
#استخدام_رنگکارماهرچوب | کاریابی | 1401/2/1

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/1/31

 
 
#استخدام_نیرو نگهبان | کاریابی | 1401/1/23

 
 
#استخدام_نیرو منشی خانم | کاریابی | 1401/1/22

 
 
 
 
#استخدام_نیرو خط تولیدخانم | کاریابی | 1401/1/16

 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_مسئول فنی | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/12/4

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/12/3

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/12/3

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/11/17

 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1400/12/2

 
 
 
#استخدام_نیروساده خانم | کاریابی | 1400/8/27

 
 
#استخدام:qc | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام:وسط کار | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-جوشکار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام_برشکارpvc | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/30

 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/8/4

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/20

 
 
#استخدام-تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/7/20

 
 
#استخدام-نقاش | کاریابی | 1400/7/20

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/7/20

 
 
 
#استخدام-کمک انباردار | کاریابی | 1401/4/21

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-منشی اداری | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-ویزیتور | کاریابی | 1400/7/4

 
 
 
#استخدام_خدمات عمومی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام-تزریق کارساده | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_نیرو بسته بندی خانم | کاریابی | 1402/6/14

 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1401/7/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/14

 
 
#استخدام_انباردار{آقا} | کاریابی | 1402/6/14

 
 
#استخدام-نجار ماهر | کارفرما | 1400/6/11

 
 
#استخدام_خیاط آقا/خانم | کاریابی | 1400/6/1

 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/11

 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1400/5/10

 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-نقاش ماهر | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-کمک نقاش | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/29

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام-اپراتور | کاریابی | 1400/4/26

 
 
 
#استخدام-سالن دار | کاریابی | 1400/4/7

 
 
| کاریابی | 1400/4/7

 
 
| کاریابی | 1400/4/7

 
 
#استخدام-کمک حسابدار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام-صندوقدار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام-پیک موتوری | کاریابی | 1400/4/5

 
 
 
#استخدام-اپراتور فنی | کاریابی | 1400/4/1

 
 
 
 
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/18

 
 
3استخدام_کترگر ساده | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام _جوشکار co2 | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_پیسوله کار | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_نیروی ساده انبار | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_ویزیتور خانم | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/2/28

 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_خدماتی خانم | کاریابی | 1400/3/29

 
 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/20

 
 
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/2/12

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/2/7

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/2

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/2

 
 
#استخدام_جوشکارco2 یا برق | کاریابی | 1400/1/25

 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1400/1/25

 
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/1/24

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/1/22

 
 
#استخدام:جوشکار co2 | کاریابی | 1400/1/22

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کارفرما | 1400/1/28

 
 
#استخدام_حسابدار کاربلد | کاریابی | 1400/1/22

 
 
#استخدام_حسابدار(کاربلد) | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1400/1/19

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_انباردار حرفه ای | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_انباردار حرفه ای | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام-کارشناس فروش | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/17

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/24

 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_منشی مدیر عامل | کاریابی | 1400/1/18

 
 
#استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/5/23

 
 
#استخدام-کارمند فروش | کاریابی | 1400/5/23

 
 
#استخدام:نیروی خدمات اقا | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام_منتاژکار خانم | کاریابی | 1400/4/2

 
 
#استخدام_جوشکار/پرسکار/ | کاریابی | 1399/10/3

 
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/9/17

 
 
#استخدام_راننده با وانت | کاریابی | 1399/9/16

 
 
#استخدام_تکنسین برق | کاریابی | 1399/8/5

 
 
 
#استخدام_مهندس برق | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_نظافتچی | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/8

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/8

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/8

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/30

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/23

 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1399/10/8

 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/3

 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/6/1

 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/29

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/29

 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/27

 
 
#استخدام_اپراتور | کاریابی | 1402/1/20

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19

 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/7

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/16

 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1399/4/31

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/9/7 <