با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_مکانیک | کاریابی | 1402/8/25
کدشغل:4239 محدوده:جاده مخصوص
 
 
تمام وقت روزانه - مرد بیمه ایاب و ذهاب پاداش غذا
 
ساعت کار : از 07:30     تا   18:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای جاده مخصوص
 
کد شغل: 65313   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_سرنخ زن(خانم.آقا) | کاریابی | 1403/3/13

 
 
#استخدام_خیاط(خانم.آقا) | کاریابی | 1403/3/13

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا.خانم} | کاریابی | 1402/11/8

 
 
#استخدام_برقکار{آقا} | کاریابی | 1402/11/8

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1403/3/29

 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1402/9/11

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کارفرما | 1402/7/27

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/27

 
 
 
#استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1402/7/5

 
 
 
 
 
#استخدام_خدمات تشریفاتی(آقا) | کاریابی | 1402/9/22

 
 
 
 
#استخدام_کارشناس آزمایشگاه | کاریابی | 1402/6/5

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/10/3

 
 
#استخدام_تراشکار(باسابقه) | کاریابی | 1403/3/6

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکار(co2برق) | کاریابی | 1403/2/30

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/1

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/10

 
 
 
#استخدام_نیروی پشتیبان | کاریابی | 1402/4/10

 
 
#استخدام_آشپز خالم | کاریابی | 1402/3/28

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_اداری_حسابدار | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1402/3/16

 
 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/2/18

 
 
 
 
 
 
#استخدام_پرسکار{5 سال سابقه} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#تراشکار | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#لستخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/4

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/6/27

 
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت آقا | کاریابی | 1401/9/28

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/14

 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_سالن کار | کاریابی | 1401/9/22

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/7/23

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/8/24

 
 
#استخدام_خدمات خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/15

 
 
#استخدام -خدمات آقا | کاریابی | 1401/8/7

 
 
#استخدام-راننده تشریفاتی | کاریابی | 1401/8/26

 
 
#استخدام_منابع انسانی | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_تکنسین الکترونیک | کاریابی | 1401/6/28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_وسطکار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_انباردار آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
#استخدام_جوشکارco2 آقا | کاریابی | 1401/6/19

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1402/5/9

 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1401/6/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/6/15

 
 
 
#استخدام _کارشناس فروش | کاریابی | 1401/9/26

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم) | کاریابی | 1402/11/15

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/7/18

 
 
 
#استخدام_انبار دار آقا | کاریابی | 1401/5/18

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1402/1/16

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/8

 
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/2/5

 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_تاسیسات | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_نیروی فروش | کاریابی | 1401/1/16

 
 
#استخدام_نیرومونتاژکار | کاریابی | 1400/12/21

 
 
 
 
#استخدا_خیاط | کاریابی | 1401/6/27

 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/11/17

 
 
#استخدام_کارگرخدمات | کاریابی | 1401/1/22

 
 
#استخدام_وسط کار آقا | کاریابی | 1400/11/13

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/11/2

 
 
#استخدام:راننده | کاریابی | 1400/10/29

 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1400/10/21

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/9/24

 
 
#استخدام_سنگزن اسکلت | کاریابی | 1400/9/24

 
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/9/16

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1401/4/4

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/7/19

 
 
#استخدام_اپراتور تولید | کارفرما | 1401/2/26

 
 
#استخدام-بسته بند | کاریابی | 1400/7/14

 
 
#استخدام_نیروحراست | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_نیروپذیرشگر | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_نیرواداری اقا | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_مهندس شیمی(آقا/خانم) | کاریابی | 1402/12/13

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{خانم/ آقا} | کاریابی | 1401/10/17

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_راننده پخش | کاریابی | 1400/7/3

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/6/29

 
 
 
 
#استخدام_نیروراننده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام_فتوشاپ کار | کاریابی | 1400/6/29

 
 
#استخدام-جوشکار برق و co2 | کاریابی | 1401/5/2

 
 
#استخدام-بازرس کیفیت | کاریابی | 1401/5/2

 
 
#استخدام_کرگرانبار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_راننده نیسان | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1403/3/29

 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1400/6/22

 
 
3استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/6/20

 
 
#استخدام_اپراتورتولید | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/8/11

 
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_کارشناس آی تی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_اپراتور پرس دایکست | کاریابی | 1400/6/16

 
 
 
#استخدام_وسط کار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/6/16

 
 
#استخدام-رنگرزی | کارفرما | 1400/6/10

 
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/9/19

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/7

 
 
#استخدام-اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/4/21

 
 
 
#استخدام-کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام_نیرو کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/8

 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1401/10/12

 
 
#استخدام-نیروی جوشکار | کاریابی | 1400/3/29

 
 
 
#استخدام-نیروی خط تولید | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-حراست | کاریابی | 1400/3/29

 
 
 
#استخدام-بازرس کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-کارشناس شیمی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی تاسیسات | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی برقکار | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-نیروی مالی | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام-اداری | کاریابی | 1400/3/29

 
 
#استخدام_حسابدار | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_پذیرش خودرو | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_کارشناس فنی | کارفرما | 1400/3/26

 
 
#استخدام_مکانیک | کارفرما | 1400/3/26

 
 
 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام-کارگرانبار | کاریابی | 1400/3/11

 
 
#استخدام_ اشپز | کاریابی | 1400/3/10

 
 
#استخدام- نگهبان | کاریابی | 1400/3/10

 
 
 
#استخدام:اپراتور تولید | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_اپراتورمونتاژ | کاریابی | 1400/3/4

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/10/28

 
 
 
#استخدام_جوشکار(آرگون) | کاریابی | 1402/3/21

 
 
#استخدام:کارگرساده | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#استخدام_کارگزساده | کاریابی | 1400/2/21

 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/2/19

 
 
#استخدام_نیرو ساده اقا | کاریابی | 1400/2/18

 
 
#استخدام_آبدارچی آقا | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام_کارگرساه | کاریابی | 1400/2/18

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام-تضمین کیفیت | کاریابی | 1400/4/16

 
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1400/8/16

 
 
 
#استخدام_کارگرخط تولید | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_کارگرخط فنی | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_خدمات اقا | کاریابی | 1400/1/31

 
 
#استخدام_واحد تولید | کاریابی | 1400/1/31

 
 
#استخدام-کارگرانبار | کاریابی | 1400/7/1

 
 
#استخدام-فرزکار تراشکار | کاریابی | 1400/5/16

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/25

 
 
#استخدام_ کارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/1/23

 
 
#استخدام_وسط کار اقا | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام_نیرو اپراتور | کاریابی | 1400/9/7

 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/1/21

 
 
#استخدام _خدمات | کاریابی | 1400/9/7

 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1400/1/19