با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارشناس فروش (خانم.با سوابق مربوطه ) | کاریابی | 1402/12/21
کدشغل:6486 محدوده:شهریار میدامن معلم
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , بالاتر
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای احمد آباد مستوفی
 
کد شغل: 67514   |   332 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/1/20

 
 
#استخدام_نگهبان(دوشیفت) | کاریابی | 1402/1/14

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/12/21

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/11/25

 
 
 
#استخدام_اپراتور فرز سی ان سی | کاریابی | 1401/10/18

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/6/19

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/5/8

 
 
#استخدام_اپراتوردستگاهPVC | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام_زیرکارچی رنگ پوششی | کاریابی | 1401/1/30

 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/8/17

 
 
#استخدام-کارگر بسته بندض | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1402/5/31

 
 
#استخدام_نیروبرقکارصنعتی | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام_20نفرکارگر ساده اقا | کاریابی | 1400/8/24

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/9/20

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/8/24

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1400/12/16

 
 
#استخدام _کارگر ساده | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_منتاژکار | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_کمک اپراتور دستگاه | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1400/2/26

 
 
#استخدام_ نسخه خوان | کاریابی | 1400/2/13

 
 
#استخدام_کارگر ساده پخش | کاریابی | 1400/2/8

 
 
#استخدام_کارگر ساده انبار | کاریابی | 1400/3/23

 
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/4/8

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/6/21

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/4/11

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/1/14

 
 
#استخدام_نجار ماهر | کاریابی | 1402/6/21

 
 
#استخدام_زیرکارچی | کاریابی | 1402/6/21

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1402/6/21

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/4/1

 
 
 
# استخدام_کارشناس پرستاری | کاریابی | 1400/3/24

 
 
# استخدام_سرایدار | کاریابی | 1400/3/24

 
 
#استخدام_نقشه_کش_صنعتی | کاریابی | 1396/1/23

 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1397/12/21

 
 
 
#استخدام_باغبان | کاریابی | 1399/12/10

 
 
#استخدام_مسول دفتر خانم | کاریابی | 1400/2/4

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/2/4

 
 
#استخدام_برشکار نجاری | کاریابی | 1397/6/19

 
 
#استخدام_رویه کوب | کاریابی | 1396/8/20

 
 
#استخدام_نجار | کاریابی | 1396/8/20

 
 
#استخدام-تضمین کیفیت | کاریابی | 1400/8/10

 
 
#استخدام_نگهبان_12/24 | کاریابی | 1399/3/10

 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/6/20

 
 
#استخدام_نیرونگهبان | کاریابی | 1400/6/20

 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/4/2

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/24

 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/6/26

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/29