با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کارفرما | 1403/4/11
کدضشغل:5057 محدوده:ملارد بلوار نیروگاه+بیمه از روز اول+سرویس از سر مارلیک تا ملارد+تکمیلی+دریافتی9/5 الی 13 میلیون+اقایان:یک هفته روز کار یکهفته شبکار/خانم :واحد مونتاژ. فقط روزکار
 
بهین فراز
ت ق خ
تلفن تماس: 2721160   0912
همراه: 9122721160
آدرس: جاده ملارد بلوار نیروگاه منطقه صنعتی نور انتهای نور دوم غربی شرکت بهین فراز
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت بیمه ایاب و ذهاب
 
ساعت کار : از 08:00     تا   20:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای ملارد
 
کد شغل: 68613   |   245 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/8

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/3/8

 
 
#استخدام_نگهبان شب{آقا} | کاریابی | 1403/3/9

 
 
#استخدام_آبدارچی_خدمات | کاریابی | 1403/1/27

 
 
# استخدام_لمینت کار | کاریابی | 1403/1/14

 
 
# استخدام_دای کات زن | کاریابی | 1403/1/14

 
 
# استخدام_چاپچی | کاریابی | 1403/1/14

 
 
 
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت(آقا) | کاریابی | 1402/9/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/4/2

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/20

 
 
 
#استخدام_حوشکاربرق | کاریابی | 1402/7/29

 
 
#استخدام_برقکار صنعتی | کاریابی | 1402/7/29

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/19

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/6/4

 
 
#استخدام_جوشکارco2{آقا} | کاریابی | 1402/6/4

 
 
#استخدام_سرایدار(آقا) | کاریابی | 1402/6/22

 
 
#استخدام_کارمند اداری{خانم} | کاریابی | 1403/2/1

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/29

 
 
#استخدام_منشی اداری(خانم) | کاریابی | 1402/5/15

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_فرزکار (سنگ کار) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/10

 
 
#استخدام_کارشناس فروش(خانم) | کاریابی | 1402/3/8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_حراست (دوشیفت) | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا/خانم} | کاریابی | 1402/2/19

 
 
 
#استخدام_فایبر گلس کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_پلی استر کار(آقا) | کاریابی | 1402/2/13

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/14

 
 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1403/3/13

 
 
 
#استخدام_خدمات(خانم) | کاریابی | 1403/3/8

 
 
 
#استخدام_فروشنده خانم | کاریابی | 1402/1/30

 
 
#استخدام_کارگرساده اقا | کاریابی | 1402/6/19

 
 
#استخدتم_فایبرگلس کار {ماهر } | کاریابی | 1401/11/25

 
 
 
 
 
#استخدام_جوشکاربرق/co2 | کاریابی | 1402/6/5

 
 
#استخدام_مونتاژکارMDf | کاریابی | 1401/9/22

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/10/17

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/5

 
 
#استخدام:کارگر خط تولید | کاریابی | 1402/3/22

 
 
#استخدام:جوشکار برق وco2 | کاریابی | 1401/8/30

 
 
#استخدام_مکانیک ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_مکانیک نیمه ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_وردست مکانیک | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_جلو بندی ساز ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
 
#استخدام_وردست جلو بندی ساز | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_برقکار ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_برقکار نیمه ماهر | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_وردست برقکار | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_هیدرولیک کار | کاریابی | 1401/8/8

 
 
 
 
 
#استخدام_راننده پایه 1و2 | کاریابی | 1401/8/8

 
 
#استخدام_سرایدار | کاریابی | 1402/8/17

 
 
#استخدام_کارشناسی شیمی(آقا) | کاریابی | 1402/8/16

 
 
#استخدام_کارگرفنی اقا | کاریابی | 1401/7/30

 
 
 
 
 
#استخدام_کارشناس شیمی | کاریابی | 1401/8/15

 
 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1401/8/15

 
 
 
#استخدام_آشپزماهر | کاریابی | 1401/9/9

 
 
#استخداام_کمک انباردار | کاریابی | 1401/9/9

 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1401/5/24

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم) | کاریابی | 1402/11/15

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1401/9/12

 
 
 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1401/3/22

 
 
#استخدام_نیرومامورخرید | کاریابی | 1401/3/26

 
 
#استخدام_نیروتراشکار | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1401/3/8

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/2/26

 
 
#استخدام_رنگکارماهرچوب | کاریابی | 1401/2/1

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1401/1/31

 
 
#استخدام_نیرو نگهبان | کاریابی | 1401/1/23

 
 
#استخدام_نیرو منشی خانم | کاریابی | 1401/1/22

 
 
 
 
#استخدام_نیرو خط تولیدخانم | کاریابی | 1401/1/16

 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_مسئول فنی | کاریابی | 1401/1/15

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/12/4

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/12/3

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/12/3

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/11/17

 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1400/12/2

 
 
 
#استخدام_نیروساده خانم | کاریابی | 1400/8/27

 
 
#استخدام:qc | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام:وسط کار | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام-بازاریاب | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام-جوشکار | کاریابی | 1400/8/18

 
 
#استخدام_برشکارpvc | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/26

 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات | کاریابی | 1400/8/4

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/7/26

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام-کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/9/20

 
 
#استخدام-تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/7/20

 
 
#استخدام-نقاش خودرو | کاریابی | 1402/9/20

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/7/20

 
 
 
#استخدام-کمک انباردار | کاریابی | 1401/4/21

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-منشی اداری | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/7/7

 
 
#استخدام-ویزیتور | کاریابی | 1400/7/4

 
 
 
#استخدام_خدمات عمومی | کاریابی | 1400/6/22

 
 
#استخدام-تزریق کارساده | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/6/15

 
 
#استخدام_کارگرساده( خانم[) | کاریابی | 1402/9/21

 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1401/7/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/17

 
 
#استخدام_انباردار{آقا} | کاریابی | 1402/6/14

 
 
#استخدام-نجار ماهر | کارفرما | 1400/6/11

 
 
#استخدام_خیاط آقا/خانم | کاریابی | 1400/6/1

 
 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/5/17

 
 
#استخدام-نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/11

 
 
#استخدام_نیرو شیمی | کاریابی | 1400/5/10

 
 
#استخدام_فروشنده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-نقاش ماهر | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام-کمک نقاش | کاریابی | 1400/5/5

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/11/15

 
 
#استخدام_برقکار صنعتی | کاریابی | 1402/10/17

 
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/26

 
 
#استخدام-اپراتور | کاریابی | 1400/4/26

 
 
 
#استخدام-سالن دار | کاریابی | 1400/4/7

 
 
| کاریابی | 1400/4/7

 
 
| کاریابی | 1400/4/7

 
 
#استخدام-کمک حسابدار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام-صندوقدار | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام-پیک موتوری | کاریابی | 1400/4/5

 
 
 
#استخدام-اپراتور فنی | کاریابی | 1400/4/1

 
 
 
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/3/18