با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_اپراتور(واحد تولید) | کاریابی | 1403/3/26
کدشغل:4445 محدوده:شهریار گلگون
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای گلگون
 
کد شغل: 71658   |   272 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_حراست | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/4

 
 
 
#استخدام_فنیکار(دست به آچار) | کاریابی | 1402/11/10

 
 
#استخدام_تراشکار(سی ان سی) | کاریابی | 1402/11/10

 
 
#استخدام_جوشکار(co2برق) | کاریابی | 1402/11/10

 
 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم) | کاریابی | 1402/10/16

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده(آقا) | کاریابی | 1402/9/15

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/9/4

 
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1402/7/30

 
 
#استخدام_خدماتی (آقا) | کاریابی | 1402/6/26

 
 
 
#استخدام_فرزکار( ماهر) | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_مونتاژکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/9

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
 
#استخدام_اشپز {آقا.باسابقه} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/12

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
#استخدام_زیزکارچی چوب{آقا} | کاریابی | 1402/2/10

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده اقا | کاریابی | 1402/1/19

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1401/12/9

 
 
#استخدام-کارگرساده خانم/آقا | کاریابی | 1401/11/26

 
 
 
 
#استخدام_منشی | کارفرما | 1401/6/30

 
 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1402/4/3

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/5/23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام _کارگر انبار آقا | کاریابی | 1401/4/14

 
 
 
#استخدام_جوشکار co2-برق- | کاریابی | 1401/8/12

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1401/8/29

 
 
#استخدام_اداری/خانم | کاریابی | 1401/8/26

 
 
#استخدام_جوشکار co2-برق- | کاریابی | 1401/8/12

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1401/8/29

 
 
#استخدام_اداری/خانم | کاریابی | 1401/8/26

 
 
#استخدام_نیروکارگرساده | کاریابی | 1401/3/7

 
 
 
#استخدام_اپراتورCNC | کاریابی | 1401/2/27

 
 
#استخدام_راننده پایه 2 | کاریابی | 1401/2/18

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1401/2/18

 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1401/2/7

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/1/28

 
 
#استخدام_نیرو اداری خانم | کاریابی | 1401/1/1

 
 
#استخدام_نیروساده | کاریابی | 1400/11/30

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1400/11/11

 
 
#استخدام_فنی(دست به آچار) | کاریابی | 1400/11/11

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/10/19

 
 
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/10/1

 
 
#استخدام_نیرو خدمات اقا | کاریابی | 1400/9/29

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/9/25

 
 
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/8/25

 
 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/7/27

 
 
#استخدام_نیروخدمات | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام_نیروحراست | کاریابی | 1400/7/21

 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_مونتاژکار (خانم) | کاریابی | 1402/9/19

 
 
 
 
#استخدام_تحصیلدارآقا | کاریابی | 1402/5/19

 
 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1401/8/2

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1402/1/30

 
 
 
#استخدام-جوشکار برق آرگون cO2 | کاریابی | 1402/1/30

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/4/7

 
 
 
#استخدام_آبدارچی | کاریابی | 1400/4/6

 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1400/4/6

 
 
#ستخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/4/6

 
 
#ستخدام_کارگر ساده خانم - آقا | کاریابی | 1400/11/18

 
 
#استخدام_نیروحسابدار | کاریابی | 1400/4/22

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/4/5

 
 
#استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_بسته بند خانم | کاریابی | 1400/3/22

 
 
#استخدام_بسته بندی انبار | کاریابی | 1400/2/29

 
 
#استخدام_نیرو ادرای خانم | کاریابی | 1400/2/21

 
 
 
#استخدام_نیروی بسته بندی اقا | کاریابی | 1400/2/20

 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1400/2/19

 
 
#استخدام_ کارگر اشنا به برق | کاریابی | 1400/2/19

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/2/19

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/2/2

 
 
#استخدام_انبار داراقا | کاریابی | 1400/1/29

 
 
 
 
 
 
#استخدام_بسته بندی | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/24

 
 
#استخدام_پرسکار{آقا} | کاریابی | 1402/5/24

 
 
 
#استخدام_مونتاژکاز | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_کارمند ادراری | کاریابی | 1401/8/14

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1399/7/30

 
 
#استخدام_کارشناس بازرگانی | کاریابی | 1399/7/6

 
 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/5/2

 
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/6/12

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/12

 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/2/25

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/3/21

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/2/3

 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1399/1/30

 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/1/30

 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/28

 
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/23

 
 
# استخدام_خدمات | کاریابی | 1398/9/26

 
 
 
# استخدام_مونتاژ الکترونیک | کاریابی | 1399/3/25

 
 
 
 
# استخدام_ تراشکار | کاریابی | 1398/9/18

 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/8/11

 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/7/30

 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
# استخدام_منشی فروش | کاریابی | 1402/5/8

 
 
# استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_ کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/7/16

 
 
# استخدام_ بسته بند | کاریابی | 1398/7/10

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/9

 
 
# استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1398/7/3

 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3

 
 
# استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1398/7/3

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/13

 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/10/30

 
 
# استخدام_تراشکار | کاریابی | 1398/10/22

 
 
# استخدام_جوشکارآرگون | کاریابی | 1398/4/19

 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1398/2/18

 
 
# استخدام_چرخکار_ اتوکار | کاریابی | 1398/3/11

 
 
 
#استخدام_حسابدار خانم/آقا | کاریابی | 1397/9/20

 
 
#استخدام_مدیر مالی | کارفرما | 1399/6/22

 
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/22

 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/2/10

 
 
 
 
#استخدام_سرپرست انبار | کاریابی | 1396/8/9

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کارفرما | 1396/8/9

 
 
#استخدام_نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/25

 
 
 
#استخدام_مسئول فنیز{آقا} | کاریابی | 1403/2/4

 
 
#استخدام_طراح و نقشه کش | کاریابی | 1396/7/15

 
 
 
#استخدام_اپراتور پرس وکیوم | کاریابی | 1396/7/10

 
 
#استخدام_منشی خانم_آشنا آفیس | کاریابی | 1397/10/20

 
 
 
#استخدام_نیروی_فنی_آقا | کاریابی | 1396/4/24

 
 
#استخدام_ تراشکار ماهر | کاریابی | 1399/8/14

 
 
#استخدام_فرزکار | کاریابی | 1399/8/14

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/29

 
 
#استخدام_اداری_خانم | کاریابی | 1396/12/12

 
 
#استخدام_فرز کار | کاریابی | 1397/5/29

 
 
#استخدام_تراشکار_آقا | کاریابی | 1397/5/29

 
 
#استخدام_ حسابدار | کاریابی | 1399/5/5

 
 
# استخدام_کارکر انبار | کاریابی | 1399/5/20

 
 
#استخدام_جوشکار_آرگون | کاریابی | 1396/2/26

 
 
#استخدام_پرداخت_کار | کاریابی | 1396/2/26

 
 
# استخدام_کارگر ساده خانم | کاریابی | 1398/2/4

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_کمک انباردار | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کارفرما | 1400/3/31

 
 
#استخدام_کارگرفنی | کارفرما | 1400/3/31

 
 
#استخدام_کارمند فروش اقا | کارفرما | 1400/3/31

 
 
 
#استخدام_منشی_حسابدار | کاریابی | 1396/2/3

 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1395/10/7

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/12

 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1398/5/24

 
 
#استخدام_نیروی_شیمی | کاریابی | 1399/3/26

 
 
#استخدام_نیروی حسابدار | کاریابی | 1398/6/11

 
 
#استخدام_مدیریت بازرگانی | کاریابی | 1398/6/28

 
 
# استخدام_ نیروی مالی | کاریابی | 1398/6/28

 
 
#استخدام_نیروی_ساده_آقا | کاریابی | 1395/10/4

 
 
#استخدام_مونتاژکارقالب | کاریابی | 1401/6/1

 
 
 
# استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1401/6/1

 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1401/6/1

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/10/15

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/4/8

 
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/9/2

 
 
#استخدام_نیروی خدمات | کاریابی | 1399/3/25

 
 
#استخدام_کابینت_سازفلزی | کاریابی | 1396/6/13

 
 
#استخدام_ورق_کار | کاریابی | 1398/8/9

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1396/6/13

 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/9

 
 
 
نیروی خط تولید | کاریابی | 1395/6/27

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1395/11/30

 
 
#استخدام_طراح_خانم | کاریابی | 1396/2/14

 
 
#استخدام_نیروی_الکترونیک | کاریابی | 1396/3/6

 
 
# استخدام_نیروی اداری | کاریابی | 1399/3/17

 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/6/6

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1395/5/19

 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1398/9/18

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/11

 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/1/18

 
 
# استخدام_ کار | کاریابی | 1398/11/12

 
 
# استخدام_ کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/11/12

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کارفرما | 1400/1/29

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1397/2/10

 
 
# استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1398/2/16

 
 
#استخدام_کارگر ساده_آقا | کارفرما | 1397/3/5

 
 
 
#استخدام_نجار چوب _2 نفر | کاریابی | 1397/3/5

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/11/11

 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/25

 
 
 
#استخدام_منشی طراح | کاریابی | 1400/1/15

 
 
#استخدام_کمک حسابدار | کاریابی | 1400/1/16

 
 
 
نیروی ساده خانم یا آقا | کاریابی | 1395/6/16

 
 
#استخدام_دستیار تراشکار | کاریابی | 1395/9/21

 
 
#استخدام_جوشکار آرگون | کاریابی | 1396/6/11

 
 
#استخدام_جوشکار برق _آرگون | کاریابی | 1397/3/10

 
 
#استخدام_ورق کار_آهنگر | کاریابی | 1397/3/10

 
 
#استخدام_نقاش پیستوله کار | کاریابی | 1397/3/10

 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20

 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25

 
 
#استخدام_منشی_اداری | کاریابی | 1400/3/18

 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/18

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/8/9

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/11/11

 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/2/4

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3

 
 
 
 
#کارمند_فروشنده_آقا | کاریابی | 1396/2/23

 
 
#کارمند_کرل_کار خانم | کاریابی | 1396/2/20

 
 
رنگ کار چوب | کارفرما | 1394/10/7

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/21

 
 
#استخدام_جوشکار/آهنگر | کاریابی | 1402/3/21

 
 
# استخدام_تراشکاری و فرزکاری | کاریابی | 1398/5/19

 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/17

 
 
#استخدام_مونتاژکار(آقا) | کاریابی | 1402/3/21

 
 
# استخدام_ اپراتور CNC | کاریابی | 1398/9/24

 
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25

 
 
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/12/9

 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9

 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1396/10/23

 
 
 
#استخدام_فرز کار cnc | کاریابی | 1397/10/15

 
 
#استخدام_کارگر اقا | کاریابی | 1400/1/16

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/3/9

 
 
 
 
راننده کارگرساده | کاریابی | 1400/9/16

 
 
سرپرست جایگاه | کاریابی | 1394/3/6

 
 
دستیار مدیر پروژه | کاریابی | 1394/2/28

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/3/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/3/16

 
 
برش کار mdf | کاریابی | 1394/2/21

 
 
رنگ کار mdf | کاریابی | 1394/2/21

 
 
#استخدام_لیسانس الکترونیک | کاریابی | 1398/3/7

 
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/2/27

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/2/17

 
 
#استخدام_کارگر ساذه | کاریابی | 1403/2/23

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1402/3/1

 
 
 
آهنگر صنعتی | کاریابی | 1401/6/12