با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_جوشکار(co2 . برق) | کاریابی | 1403/3/22
کدشغل:5078 محدوده:شهرک صنعتی سیمین دشت_از3:30 تا 18:30 اضافه کا+سرویس+بیمه تکمیلی_جمعه ها یکی درمیان اضافه کاری اجباری دارند_
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد بیمه ایاب و ذهاب
 
ساعت کار : از 06:00     تا   15:30     از 3:30 نا 18:30 اضافه کاری است
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل , نیروی ساده
جذب کارجو از شهرهای سیمین دشت
 
کد شغل: 71659   |   272 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارمند فروش(آقا) | کاریابی | 1403/3/19

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا.خانم} | کاریابی | 1403/3/22

 
 
 
#استخدام_خدمات(آقا) | کاریابی | 1403/3/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/11/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/3/20

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/1/14

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/8/14

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده آقا | کاریابی | 1401/5/10

 
 
 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکار(آقا) | کاریابی | 1402/4/4

 
 
#استخدام_راننده پایه1 | کاریابی | 1402/4/4

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1402/1/30

 
 
 
#استخدام-مونتاژکار | کاریابی | 1400/9/9

 
 
#استخدام-کارمند اداری | کاریابی | 1400/7/28

 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1402/4/6

 
 
#استخدام -راننده لیفتراک | کارفرما | 1400/6/9

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/5/23

 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/4/20

 
 
#استخدام-نگهبان | کاریابی | 1400/3/23

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/12

 
 
 
#استخدام_مونتاژ کار | کاریابی | 1400/8/24

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/8/24

 
 
#استخدام_نیروکمک انباردار | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_کارگرانبار | کاریابی | 1400/2/5

 
 
#استخدام_خانم لیسانس | کاریابی | 1400/1/16

 
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/12/6

 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1399/12/6

 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/9/11

 
 
#استخدام_تکنسین فنی | کاریابی | 1399/7/9

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/9

 
 
#استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1399/7/7

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/5

 
 
#استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/4/18

 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/26

 
 
#استخدام_بسته بند | کاریابی | 1399/5/23

 
 
 
#استخدام_بازرس فروش | کاریابی | 1402/4/11

 
 
# استخدام_برشکار | کاریابی | 1402/6/29

 
 
 
#استخدام_آبدارجی خانم | کاریابی | 1400/3/18

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1401/6/28

 
 
#استخدام-جوشکار/پرسکار | کاریابی | 1402/6/29

 
 
#استخدام-راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/6/29

 
 
 
#استخدام_راننده پایه یک | کاریابی | 1401/6/28

 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/14

 
 
#استخدام_منشی | کاریابی | 1396/5/15

 
 
 
#استخدام_نیروی_ساده | کاریابی | 1396/3/10

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1400/8/13

 
 
#استخدام_منشی حسابدار | کاریابی | 1399/12/16

 
 
#استخدام_جوشکار_co2 | کارفرما | 1396/1/15

 
 
#استخدام_مونتاژ_کار | کارفرما | 1396/1/15

 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
 
# استخدام_کارگر ساده خدمات | کاریابی | 1400/8/11

 
 
#استخدام_بازاریاب | کاریابی | 1399/10/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1395/2/11

 
 
نقاش قطعات خودرو | کارفرما | 1400/7/20

 
 
تایپیست حرفه ای | کاریابی | 1395/1/25

 
 
مهندسی صنایع یا پزشکی | کاریابی | 1394/11/25

 
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/22

 
 
#استخدام_تزریق کار پلاستیک | کاریابی | 1397/8/22

 
 
#استخدام_منشی اداری_خانم | کاریابی | 1397/4/16

 
 
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1394/12/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/12/9

 
 
رویه کوب | کاریابی | 1394/12/9

 
 
# استخدام_ راننده | کاریابی | 1398/11/20

 
 
# استخدام_ ویزیتور | کاریابی | 1398/11/20

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/2/27

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/2/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1394/2/15

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/4/22

 
 
#استخدام-خدمات | کاریابی | 1400/4/22

 
 
تراشکار ماهر | کاریابی | 1394/2/19

 
 
راننده | کاریابی | 1394/2/19

 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/14

 
 
# استخدام_راننده | کاریابی | 1399/2/14

 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/9/7

 
 
# استخدام_ خدمات | کاریابی | 1398/6/28

 
 
برش کار و مونتاژ کار | کارفرما | 1393/8/3

 
 
| کارفرما | 1393/8/4

 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع | کاریابی | 1394/2/22

 
 
#استخدام_حسابدار _خانم | کاریابی | 1397/1/22

 
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/3/28

 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/14

 
 
# استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1398/5/8

 
 
# استخدام_ انبار دار | کاریابی | 1397/11/10

 
 
#استخدام_منشی(مسلط به آفیس) | کاریابی | 1402/1/28

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/5/8

 
 
 
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1398/10/23

 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1398/10/23

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/12/13

 
 
# استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/4/30

 
 
استخدام جوشکار حرفه ای | کارفرما | 1393/6/2