با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_ویزیتور(خانم) | کاریابی | 1403/4/10
کدشغل:5112 محدوده:جاده قدیم
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای شهرقدس
 
کد شغل: 71677   |   245 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/24

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا.خانم} | کاریابی | 1402/11/8

 
 
#استخدام_برقکار{آقا} | کاریابی | 1402/11/8

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/10/4

 
 
#استخدام_مدیر میدانی(آقا) | کاریابی | 1402/9/28

 
 
#استخدام_فروش میدانی(آقا) | کاریابی | 1402/9/28

 
 
 
 
#استخدام_کارگرفنی | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_پولیش کار(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_برقمار صنعتی(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_اپراتور دستگاه(آقا) | کاریابی | 1402/8/28

 
 
#استخدام_فرزکار (سنگ کار) | کاریابی | 1402/8/16

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/11/10

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/7/16

 
 
 
#استخدام_حراست(12_24) | کاریابی | 1402/5/8

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_راننده لودر(پایه2) | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_برقکار صنعتی | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_خدمات(آقا) | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_آشپز(آقا) | کاریابی | 1403/2/10

 
 
#استخدام_کارشناس HsC | کاریابی | 1402/10/6

 
 
#استخدام_کارگرساده(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/3/16

 
 
#استخدام_مونتاژکار خانم | کاریابی | 1402/3/6

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/3/1

 
 
#استخدام_حسابدار(خانم/آقا) | کاریابی | 1402/2/28

 
 
#استخدام_فروشنده (آقا) | کاریابی | 1402/2/27

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/5

 
 
#استخدام_جوشکار Co2{آقا} | کاریابی | 1402/2/5

 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم/آقا | کاریابی | 1402/1/29

 
 
#استخدام_پرسکار {آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_جوشکار Co2{آقا} | کاریابی | 1402/1/22

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1402/2/25

 
 
 
 
 
 
#ستخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1402/1/26

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار(خانم) | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
#استخدام_قالب بند | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
#استخدام_حراست {باسابقه} | کاریابی | 1402/1/27

 
 
 
 
#استخدام_مونتاژکارخانم/آقا | کاریابی | 1402/5/25

 
 
 
#استخدام_حراست {باسابقه} | کاریابی | 1402/5/16

 
 
#استخدام-کارگرساده خانم/آقا | کاریابی | 1401/10/13

 
 
#استخدام_اپراتور چاپچی آقا | کاریابی | 1401/10/13

 
 
 
#استخدام_کارگرساده{خانم} | کاریابی | 1401/9/12

 
 
#استخدام:کارگر خط تولید | کاریابی | 1401/8/29

 
 
#استخدام_خدمات خانم/آقا | کاریابی | 1401/8/28

 
 
#استخدام_متصدی آزمایشگاه | کاریابی | 1401/10/14

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/8/10

 
 
#استخدام_تکنسین نفت | کاریابی | 1401/8/7

 
 
#استخدام_نصاب صوتی تصویری | کاریابی | 1401/8/7

 
 
 
#استخدام_حراست {بازنشسته} | کاریابی | 1401/8/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_قالبساز(برشکار) | کاریابی | 1402/5/17

 
 
#استخدام_آشپزاقا | کاریابی | 1402/5/9

 
 
 
 
 
 
 
#استخدام_کمک آشپز {آقا} | کاریابی | 1402/5/17

 
 
 
#استخدام_کارآموز حسابداری | کارفرما | 1401/8/23

 
 
#استخدام_میرمالی | کارفرما | 1401/6/14

 
 
#استخدام_نماینده فروش | کاریابی | 1401/10/21

 
 
 
 
#استخدام-کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/5/19

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1401/5/20

 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1401/5/2

 
 
#استخدام_کارگر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/30

 
 
 
#استخدام_تزریق پلاستیک اقا | کاریابی | 1401/11/2

 
 
#استخدام_کارگرساده اقا | کاریابی | 1402/2/13

 
 
 
 
#استخدام_کار گر ساده اقا | کاریابی | 1401/4/6

 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1401/3/18

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/3/18

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1401/2/20

 
 
#استخدام_کارمند فروش(خانم) | کاریابی | 1402/7/3

 
 
#استخدام_نیرو راننده | کاریابی | 1401/2/18

 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/2/4

 
 
#استخدام_نیرو تایپیست | کاریابی | 1402/2/6

 
 
#استخدام_بسته بندی | کاریابی | 1402/2/6

 
 
#استخدام_نیرو حسابدار | کاریابی | 1401/1/29

 
 
#استخدام-کارگرسادهض | کاریابی | 1400/9/29

 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/9/17

 
 
#استخدام-کارگر ساده | کاریابی | 1400/9/14

 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1400/9/9

 
 
#استخدام_کارشناس کیفیت | کاریابی | 1400/9/1

 
 
 
 
 
#استخدام-حسابدار | کاریابی | 1400/8/10

 
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1402/3/9

 
 
#استخدام_وزیتورخانم | کاریابی | 1400/8/9

 
 
 
 
#استخدام-خط تولید | کاریابی | 1400/7/29

 
 
#استخدام-صندوقدار | کاریابی | 1400/7/11

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/30

 
 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/6/23

 
 
#استخدام_نیرو خانم-آقا | کاریابی | 1400/6/20

 
 
#استخدام-کارگر ساده خانم | کاریابی | 1400/5/21

 
 
#استخدام-کارکر ساده | کاریابی | 1400/6/1

 
 
#استخدام-برشکار | کاریابی | 1400/5/11

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/5/11

 
 
#استخدام_نقشه کشه کتیا | کاریابی | 1400/6/1

 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/7/10

 
 
#استخدام-کارشناس بهداشت | کاریابی | 1400/4/22

 
 
#استحدام-کرگر ساده | کاریابی | 1400/4/19

 
 
#استخدام-کارمند ادری | کاریابی | 1400/4/12

 
 
#استخدام-خدمات---اشپز | کاریابی | 1400/4/3

 
 
 
#استخدام- کارگر ساده | کاریابی | 1400/4/22

 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1401/10/12

 
 
#استخدام_نیررو قالبساز فلزی | کارفرما | 1400/3/31

 
 
استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/6/1

 
 
#استخدام_نیروی فنی فنی اقا | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام_نیروی جوشکار | کاریابی | 1400/3/17

 
 
#استخدام_برقکارصنعتی | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/12

 
 
#استخدام_سرپرست پروژه | کاریابی | 1400/3/12

 
 
 
 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/2

 
 
#ااستخدام_منشی اداری خانم | کاریابی | 1400/3/3

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/3/1

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_رومیزی کار | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_چرخکار | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_پیشکار | کاریابی | 1400/3/1

 
 
#استخدام_ تحصیل دار | کاریابی | 1400/2/28

 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/3/22

 
 
#استخدام-ابدارچی | کاریابی | 1402/6/6

 
 
#استخدام- انباردار | کاریابی | 1401/1/18

 
 
#استخدام-کارگرساده | کاریابی | 1400/8/23

 
 
#استخدام_ خدمات خانم | کاریابی | 1401/4/12

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/2/28

 
 
 
#استخدام_انبارداراقا | کاریابی | 1400/2/22

 
 
#استخدام-برقکار فنی | کاریابی | 1400/9/20

 
 
#استخدا_خانم مسلط به catia | کاریابی | 1400/8/12

 
 
#استخدام_فرزکاریcnc | کاریابی | 1400/8/12

 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1400/8/12

 
 
#استخدام_کارگرساده{آقا} | کاریابی | 1403/4/11

 
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1400/8/16

 
 
 
#استخدام_ کارشناس فنی اقا | کاریابی | 1400/2/4

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/2/1

 
 
#استخدام_نیروی طراح | کاریابی | 1400/3/3

 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/4/4

 
 
#استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/29

 
 
 
#استخدام_ کارمند فروش خانم | کاریابی | 1400/1/26

 
 
 
#استخدام_روی کوب کار | کاریابی | 1400/1/25

 
 
#استخدام _اپراتور تولید آقا | کاریابی | 1400/1/29

 
 
#استخدام_کارگرساده آقا | کاریابی | 1400/1/24

 
 
 
استخدام_نیروی فروش خانم | کاریابی | 1400/1/23

 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1400/1/23

 
 
 
#استخدام-منشی | کاریابی | 1400/6/30

 
 
 
#استخدام_مکانیک ماهر | کاریابی | 1400/1/19

 
 
#استخدام_تراشکار2 نفر | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_پرس کار 2 نفر | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_فنیکار 2 نفر | کاریابی | 1400/1/17

 
 
#استخدام_ وسط کار | کاریابی | 1400/1/17

 
 
 
 
 
#استخدام_مدیر مالی با تجربه | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_برقکار | کاریابی | 1400/1/14

 
 
#استخدام_کمک آشپز | کاریابی | 1399/11/20

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1400/2/26

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/27

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/24

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/23

 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/23

 
 
#استخدام_مهندس صنایع | کاریابی | 1399/8/19

 
 
 
#استخدام_منشی خانم | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_ابدارچی خانم | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1400/1/16

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/3

 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/3

 
 
#استخدام_نیروی فنی.برق کار | کاریابی | 1400/7/12

 
 
#استخدام_نقاش | کاریابی | 1399/6/25

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/19

 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/6/19

 
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/6/15

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/27

 
 
#استخدام_دفتردار | کاریابی | 1399/5/25

 
 
#استخدام_فنی کار | کاریابی | 1399/5/25

 
 
#استخدام_جوشکار برق | کاریابی | 1399/5/20

 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/20

 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/10

 
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/5/11

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6

 
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1401/5/8

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/10/5

 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/7

 
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/5

 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/15

 
 
#استخدام_کنترل کیفی | کاریابی | 1399/4/5

 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/4/3

 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1400/1/22